This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Playlist of BALATONHENYE (H) - A református templom harangjai / Geläute der reformierten Kirche

x
 • desc

  BALATONHENYE - A református templom harangjai / Geläute der reformierten Kirche

  3:12

  A Káli-medence északi völgyében található alig 100 fős zsákfaluban 2 templom is található, a református igan nagy, neogótikus templom. Ma már jobban hasonlít egy romra inkább, a torony tetején már liget alakult ki. Tornyában 2 nagyobb harang található, melyeket Seltenhofer Frigyes öntött Sopronban. Sajnos eredeti öntöttvas jármát kiemelték a villamosításkor, a felvételeket jól látható az aláemelés. Szép nyelvük azonban épségben maradt.

  Ton: gis' - h'

 • desc

  MONOSZLÓ - A református templom harangjai / Geläute der reformierten Kirche

  3:21

  A monoszlói református templomnak 2 1936-os Szlezák László harangja van, valamint egy valószínűleg középkori akár XV. századi vagy még korábbi kisharangja. A kisharangot sajnos Szlezák László harangöntő az átszereléskor megcsonkította, levágta füles koronáját, így nem lehet pontosan megállapítani a korát. Azóta a harang nyelve is eltűnt és a jelenlegi gong van a helyén. Így becsülik ma a régi értékeket.
  -----------------------
  Die reformierte Kirche in Monoszló hat 3 Glocken, die zwei größere sind Szlezák László Glocken von 1936. Die kleine Glocke stammt aus Mittelalter, wahrscheinlich 15. Jahrhundert, oder früher. Leider die Originale Krone wurde geschnittet, die Klöppel jetzt eine Gong, und gebunden.

 • x
 • desc

  BALATONFÜRED - A református templom harangjai / Glocken der reformierten Kirche

  1:55

  Balatonfüred - Fehér templom
  A református toronyban 3 Szlezák László harang található. Hangköz: es'-g'-b'
  Köszönet Miklos1996-nak a rendkívüli harangszóért!

  -----------
  Die Kirche hat drei Glocken, Tonfolge: es'-g'-b'

 • desc

  TÓTVÁZSONY - A református templom harangjai / Glocken der reformierten Kirche

  3:01

  A tótvázsonyi református templomban 3 harang lakik. A két nagyobb Szlezák, a villamosítatlan eredeti állapotú kis harang Schaudt András.
  A nagyharang nyelve vászonnal be van vonva, vagy hangtompítási, vagy elfeledett református temetési hagyomány maradéka. Mindenesetre már rég kikoptatta az ütési pontnál, de a felvétel előtt visszaigazítottuk.
  ----------------------------------------------------------

 • x
 • desc

  BALATONKENESE - A református templom harangjai / Geläut der reformierten Kirche

  3:12

  A balatonkenesei református templomban 3 harang lakik, a nagy- és a kisharangot Szlezák László öntötte, a középső harangot Joseph Steinstock.

  Ton: b' - des - f

 • desc

  VÉRTESACSA - A református templom harangjai / Glocken der reformierten Kirche

  1:08

  A vértesacsai református templomban 3 harang lakik. A középső harangot Millner Ferenc harangöntő készítette Budán 1826-ban, a kisharangot Szlezák László Budapesten 1925-ben, míg a nagyharangot Ducsák István Őrszentmiklóson 1967-ben.

 • x
 • desc

  DÁKA

  2:25

  Dáka 620 lelkes község Pápától 7 km-re délnyugatra a pápa-devecseri síkon helyezkedik el.

  Nevének eredetéről 2 változatot is említenek. Az egyik szerint a honfoglalás előtt szláv település volt Daleko néven, a másik szerint egykori birtokosáról a Dálka családról kapta nevét.
  Már a bronzkorban is lakott hely volt. Ezt bizonyítják az előkerült régészeti leletek, amelyek jelenleg a pápai Esterházy múzeumban láthatók. Az első írásos források 1320-ban Dalka néven említik, 1626-ban pedig már Dákának hívják. A XIV. században a Hathalmy család volt a birtokosa, majd a XVII. században a Bottka családé lett. A török időkben elpusztult, az 1700-as évektől a Nádasdyak, Festeticsek birtokolják, 1858-ban pedig gróf Batthyány Lajos özvegye vette meg. A település évszázadok óta mezőgazdasági jellegű, ennek hagyományát ma is őrzik.

  A község lakóinak 32%-a katolikus, 30%-a református, 9%-a evangélikus vallású.

  A Fő utcán álló református templom 1798-ban épült. Az akkor még torony nélküli épülethez 1838-ban építették a tornyot a hosszoldal elé.

  Érdekesség, hogy a templom XIX. század végén készült ingás toronyórája ma is működik, melyet minden nap egy presbiter húz fel.

  A toronyban 2 harang lakik, melyek a ma már meglehetősen ritka motoros, ún. ajkai meghajtással működnek. Az egyenes fa jármú kisharang repülő nyelvvel, a Pozdech-jármon függő, lekötött nyelvű nagyharang ejtősen szól.

  A harangok adatai:

  NAGYHARANG (Glocke 1)
  Öntő, öntés helye és éve: Szlezák László, Budapest, 1922
  Alsó átmérő: 73,9 cm
  Tömeg: 220 kg

  KISHARANG (Glocke 2)
  Öntő, öntés helye és éve: Seltenhofer Frigyes, Sopron, 1861
  Alsó átmérő: 59,8 cm
  Tömeg: 124 kg

 • desc

  ZALAERDŐD - A katolikus templom harangjai / Geläute der katolischen Kirche

  2:44

  Zalaerdőd Veszprém megyében fekvő, de már a Szombathelyi egyházmegyéhez tartozó település. A katolikus templom tornyában 3 harang lakik. A nagy és a kisharangot Seltenhofer Frigyes öntötte 1925-ben Sopronban, míg a középső harangot Gombos Lajos 1996-ban Őrbottyánban. Az egykor repülős nyelvű harangok ma erősen kiemelt jármokon függnek, húzómágneses meghajtással és lekötött nyelvvel szólnak.
  _______________________
  Die Glocken hängen an stark gekröpftem Stahljoch; früher war hier auch Flugklöppel.

 • desc

  GYEPÜKAJÁN - A katolikus templom harangjai / Geläute der katolischen Kirche

  1:54

  Gyepükaján község templomának tornyában 3 harang lakik. A két nagyobb harangot Seltenhofer Frigyes harangöntő öntötte Sopronban 1925-ben, míg a kis acélharangot Böhler az ausztriai Kapfenbergben. Csak a nagy és a kisharang van villamosítva, így azok szólnak csak rendszeresen.
  ___________________-
  Glocken der katolischen Kirche in Gyepükaján:
  Die kleine Glocke wurde von Böhler in Kapfenberg gegossen.
  Nummer: 3114.

  Ton: cis'' - g - gis

 • x
 • desc

  PÁPADERESKE - Református harangok / Glocken der reformierten Kirche

  2:09

  A pápadereskei református templomban két harang lakik. A nagyharangot Szlezák László, a kisharangot Seltenhofer Frigyes öntötte. A harangok a különleges ajkai meghajtással szólnak repülő nyelvvel. Egy igen jól sikerült villamosítás ez. Igazi ritkaság.

  Die Glocken läuten mit Eickauner Antrieb. Gerades Joch un Fliegklöppel.

 • desc

  HOMOKBÖDÖGE

  2:12

  Homokbödöge 680 lakosú község Veszprém megyében Pápától 12 km-re délkeletre.

  Bödöge a szláv Budigaj személynévből származik. Feltételezések szerint a honfog­lalók szláv népeket találtak a környéken, akik később beolvadtak a magyarságba. Nevének előtagja pedig a település homokos földjeire utal.

  Első említése 1243-ból származik, Bödöge néven. A 14. században két részre szakadt, Egyházasbedeghére és Homokbödögére. A település lakói 1543-ban elmenekültek a törökök elől; ekkor 1610-ig elnéptelenedett. Ezután a terület többször cserélt gazdát. A török hódoltság után a község területén szomszédos falvakból érkező német ajkú emberek telepedtek le, akik idővel elmagyarosodtak és nagy részük protestánssá lett.

  Jelenleg a falu lakóinak 43%-a katolikus és 21-21%-a evangélikus, illetve református vallású. Mindhárom felekezetnek nagy méretű temploma van.

  A település egyik mellékutcájában álló késő barokk stílusú református templom 1784-ben épült, majd az 1896-os bővítés során nyerte el mai formáját. Tornyát is ekkor emelték, melyben jelenleg 2 harang van. Érdekesség, hogy a II. világháború alatt úgy tudott megmaradni mindkét harang, hogy a rekvirálásokat intéző hivatalnokok érkezésekor az udvaron dolgozó szemfüles lelkész nem fedte fel a kilétét, hanem mondván, hogy szól a lelkész úrnak, vállára vette a légpuskáját, az oldalajtón bement a templomba, majd fel a toronyba, ahonnan lövéseket adott le így ijesztvén el a rekvirálókat. Ettől kezdve napokig álltak fegyveres őrséget a toronyban a gyülekezet tagjai, így a többször is visszatérő rekvirálók végül nem vitték el a harangokat.

  Mindkét harang húzómágnessel szól, nyelvük le van kötve. Hajlított jármon függnek.

  A harangok adatai:

  NAGYHARANG (Glocke 1)
  Öntő, öntés helye és éve: Tóth Árpád, Veszprém, 1925
  Alsó átmérője: 81,3 cm

  KISHARANG (Glocke 2)
  Öntő, öntés helye és éve: Hőnig Frigyes, Arad, 1906
  Alsó átmérője: 68 cm
  Tömege: 158 kg

  Köszönet a felvételért Gyimóthy Géza gondnok úrnak.

 • desc

  VÁRVÖLGY A Szent Domonkos templom harangjai / Geläute der Pfarrkirche

  2:25

  A két kisebb harang között negyed hang távolság van.

 • desc

  BORSZÖRCSÖK - A katolikus templom harangjai / Geläute der katolischen Kirche

  1:21

  Borszörcsök a Somló keleti lábánál fekvő település Veszprém megyében. A katolikus templom tornyában eredetileg 3 harang lakott, ma 2 harang található itt, amelyeket a veszprémi Tóth Árpád harangöntő mester készített.

 • desc

  ÖRVÉNYES Szent Imre templom harangjai / Geläute der St. Emmerich Kirche

  3:06

  Mindkét harangot az Ecclesia Harangművek Rt. F.W. Rincker által öntötte Budapesten 1927. A Felújítást a pécsi Gulácsi Kft. végezte el, a harangok nyelve már nincs lekötve, de még mindig ejtős nyelvűek.

  Köszönet a templomgondoknak és Félix atyának!

  --------------------------------

  Beide Glocke wurde vom F. W. Rincker in Budapest in 1927 gegossen.
  Große Glocke : 79cm h1
  Kleine Glocke: 52cm fis2

 • desc

  EGERALJA

  1:45

  Egeralja 220 lelkes Veszprém megyei kistelepülés Pápától 27 km-re keletre a Ság és a Somló hegy közötti medencében.

  A mai község valószínűleg a XII. században keletkezett. A középkorban több írásos forrás is említi, melyek szerit a falu lakói királyi vadászok voltak. Bél Mátyás 1735-ben megjelent Veszprém vármegye leírása című hiteles művében két nagy nemesi családot említ, a Boncz és Egerallyi családot. Az Egerallyi család később Ferenczy-nek nevezi magát. Leszármazottaik még ma is élnek a faluban. A török időkben a falu lakói a Marcal mocsaraiban és kiemelkedő dombokon (Szigeti-domb, Jánosi-domb) kerestek menedéket. Az 1848-as nemzetőrség összeírása 31 nemzetőrt említ Egeraljáról, közülük 10-en a Dráva-vonal védelmi harcaiban vettek részt.

  A reformációtól kezdődően a falu lakossága csaknem teljes egészében református vallású lett. Az első templom 1740-ben épült, ennek helyén 1801-ben készült el az első kő templom. A mai új helyre, a falu akkori határára épített templomot 1913-ban szentelték fel. 1874-ben református iskola épült a faluban, ennek épületében található ma a Helytörténeti Gyűjtemény.

  1949-ben Egeralját a szorosan mellé épült Adorjánházával egyesítették Adorjánháza néven. 1991. november 1-jén azonban a település ismét önálló lett.

  Egeralja jelenlegi lakóinak 57%-a református, 27%-a katolikus és 11,5%-a evangélikus vallású.

  A templom tornyában két harang lakik, melyek teljesen kitöltik a szűk tornyot. A torony méretei miatt az öntő, Seltenhofer eredetileg is kiemelt járomra helyezte őket, tehát a villamosítás előtt is ejtős rendszerben szóltak. A villamosításkor az eredetileg is kiemelt jármokat a villamosító még jobban kiemelte a harangszék vonalához képest, így a harangozás üteme jelenleg sajnos a harangok méretéhez képest természetellenesen lassú.

  Érdekesség, hogy a két összeépült település Adorjánháza és Egeralja templomai csak néhány száz méter távolságra vannak egymástól, így mindkét templom előtt állva megpillanthatjuk a másik tornyát.

  A harangok adatai:

  NAGYHARANG (Glocke 1)
  Öntő, öntés helye és éve: Seltenhofer Frigyes, Sopron, 1926
  Alsó átmérő: 90,5 cm
  Hangja:

  KISHARANG (Glocke 2)
  Öntő, öntés helye és éve: Seltenhofer Frigyes, Sopron, 1912
  Alsó átmérő: 75 cm
  Tömege: 213 kg
  Hangja:

  Köszönet a felvételért nagytiszteletű Füstös Gábor lelkész úrnak!

 • x
 • desc

  MEZŐSZILAS - A református templom harangjai / Bells of the reformed church

  5:13

  A mezőszilasi református templomban 3 harang lakik. A legnagyobb egy gyönyörű Tóth Árpád harang, míg a középső egy 1870-es Walser harang, a kisharangot szintén Tóth Árpád öntötte. Mindhárom harang enyhén hajlított Walser-féle öntöttvas jármon függ és repülőnyelvekkel vannak felszerelve. Ennek ellenére a villamosításkor lekötötték a nyelvüket. A mágneses villamosítást követően csőlineáris motorokat csináltatott a Rancz Kft.; ám botrányos módon a nyelvkötéseket lustaság miatt meghagyta a cég, így az alacsony lengésszög, és a sokkal olcsóbb húzómágnessel is el lehetett volna érni ugyanezt a hangzást. Sajnos ismét egy félrevezetett gyülekezet.
  Ton: gis' - cis' - dis'
  --------------------
  Skandall! Diese Glocken läuten mit teueren Linearmotor Antrieb; aber läuten mit gefestigen Klöppel.

 • desc

  SZENTANTALFA - A református templom harangjai / Die Glocken der ref. Kirche

  2:08

  Szentantalfa község Veszprém megyében, a Balaton-felvidéken. A református templom tornyában 3 harang található. A nagy- és a lélekharangot Szlezák László öntötte Budapesten, míg a középső harangot özv. Gloger Sándorné öntötte Veszprémben. A két nagyobb harang húzómágneses meghajtással, lekötött nyelvvel szól, míg a lélekharang nem villamosított.

  Köszönet a gondnok úrnak a harangozásért.

  -----------
  The bells of the reformed church in Szentantalfa (Hungary).
  Die Glocken der reformierten Kirche in Szentantalfa (Ungarn).
  Die Kirche hat 3 Glocken:

  Ton: h' - d - a

  Glocke 1 wurde in 1935 von Szlezák László in Budapest gegossen.
  Glocke 2 wurde in 1879 von Gloger Sándorné in Veszprém gegossen.
  Glocke 3 wurde in 1936 von Szlezák László in Budapest gegossen.

 • desc

  PAKS - A Makovecz templom harangja / Die Perner Glocke der Makovecz-Kirche

  1:31

  Paks (németül Paksch) város Tolna megyében, a Paksi járás központja. A Makovecz Imre által tervezett modernista templomban 1 harangot találhatunk. A harangot Rudolf Perner öntötte Passauban 1990-ben. A harangot magyarok villamosították, így lekötött nyelvvel szól...

  --------
  Die Glocke der Makovecz-Kirche in Paks (Ungarn).

  Ton: cis

  Die Glocke wurde in 1990 von Rudolf Perner in Passau gegossen.

  Die Glocke wurde mit Hubmagnetantrieb mit gefestig Klöppel geläutet!!

 • desc

  AJKA - Az evangélikus templom harangjai / Glocken der evangelischen Kirche

  1:47

  Az ajkai evangélikus templom tornyában 2 harang lakik. A nagyharangot Seltenhofer Frigyes készítette 1930-ban, míg a kisharangot Gombos Lajos 1974-ben.
  A harangozás során érdekes, hogy mindkét harang az egész harangozás alatt egyszerre üt, és egy ritmusban szól. (Ez sajnos nem túl előnyös a jóhangzás tekintetében.)

 • desc

  BAKONYKÚTI - A katolikus templom harangjai / Glocken der katolischen Kirche

  1:33

  Bakonykúti község Fejér megyében. A katolikus templom tornyában 2 harang lakik.

 • x
 • desc

  SZENTJAKABFA - A katolikus templom harangjai / Glocken der katolischen Kirche

  1:11

  Szentjakabfa; Szent Vendel templom harangjai
  A harangokat Szlezák László öntötte.

 • desc

  KISLŐD - A katolikus templom harangjai / Glocken der katolischen Kirche

  2:16

  Kislőd (németül Kischludt) község Veszprém megyében. A templomtoronyban 2 harang lakik.

 • desc

  LESENCEISTVÁND - A katolikus templom harangjai / Geläute der katolischen Kirche

  1:19

  Lesenceistvánd község a Balaton-felvidéken Tapolcától nyugatra. Szent Jakab templomának 3 harangja van. A harangok állapota a környéken messze a legigénytelenebb. Az eredetileg repülős rendszerű harangokat az első villamosításkor hajlított jármokra tették, igénytelen módon elrekvirált harangok alkatrészevel lesúlyozták, a lengésüket lelassították. Azóta a motoros lánckerekes-nyelvfogós hajtás a múlté, helyette, lekötött nyelvel és húzómágnessal szólalnak meg. A lehető legelőnytelenebb hangon szólnak. A katasztrófális állapotot csak tetőzi a töménytelen mennyiségű galambürülék is a toronyban.
  ------------------------------------------------
  Lesenceistvánd ist eine Gemeinde neben Balaton und Keszthely-Gebirge.
  Einige die anspruchlossen Glocken in der Umgebung. Ursprünlich hatten alle Glocke geraden Jochen. Später bekamen sie gekröpftee Stahljoche mit Rad und Klöppelfänger. In den Jochen befindet sich Joche und Klöppels ehmälingen Glocken als Gegengewichten. Und mit sehr viele Tauben Guano.
  Jetzt läuten alle Glocken mit gefestigten Klöppel und Hubmagnet, so der Klang ist sehr unnatürlich leider.

  Glocken / Harangok

  Nagyharang 76cm 1922
  Középharang 61,5 cm 1907
  Kisharang 47cm 1922
  Seltenhofer Frigyes, Sopron

  Képek / Bilder:

 • desc

  HALÁSZI - A katolikus templom harangjai / Glocken der katolischen Kirche

  5:18

  Halászi a Szigetközben, Győr-Moson-Sopron megyében fekvő község. A katolikus templom tornyában 4 harang lakik. Az 512,7kg-os nagyharangot és a lélekharangot Szlezák László öntötte 1924-ben Budapesten, a két középső harangot pedig Szlezák Ráfael 1957-ben és 1958-ban.

  --------
  Glocken der katolischen Kirche in Halászi. (Ungarn)
  Die Kirche hat 4 Glocken.
  Ton: g' - b' - d - ges

  Glocke 1 wurde in 1924 von Laszlo Szlezák in Budapest gegossen.
  Glocke 2 wurde in 1957 von Rafael Szlezák in Budapest gegossen.
  Glocke 3 wurde in 1958 von Rafael Szlezák in Budapest gegossen.
  Glocke 4 wurde in 1924 von Laszlo Szlezák in Budapest gegossen.

 • desc

  Jászszentandrás - A Szent Kereszt Felmagasztalása templom harangjai 1. rész

  4:45

  A jászszentandrási katolikus templom tornyában 3 harang lakik. A nagyharangot Ducsák István néven öntötte Gombos Lajos Őrszentmiklóson, 1965-ben. A középsőt Gombos Miklós öntötte Őrbottyánba, míg a legkisebbet, egyben legrégebbit id. Walser Ferenc Budapesten 1879-ben. A harangok Bukta-féle fékezős mágnesekkel üzemelnek.

  A felvételen a a vasárnapi szentmise előtti 1. hívogatás és beharangozás hallható.

  Figyelemre méltóak a templomban található, Aba-Novák Vilmos és Chiovini Ferenc, a szolnoki művésztelep festői által készített freskók.

  A videót valószínűleg egy újabb fogja követni, melyben a három harang együttes megszólalása lesz hallható és látható.

  A toronyba való feljutás engedélyezésért köszönet Kladiva Imre esperes-plébános úrnak, a feljutásért, a templom bemutatásáért és a felvétel készítésért köszönet Nagy Tamás kántornak.

 • desc

  SZENTANTALFA - Az evangelikus templom nagyharangja / Die große Glocke der ev. Kirche

  2:05

  Szentantalfa község Veszprém megyében a Balaton-felvidéken, azon belül a Nivegy-völgyben. Az evangélikus templom tornyában 2 harang található. A felvételen a nagyharang szól eredeti, kézi meghajtással. A harangot Hofer Károly öntötte Győrben 1855-ben. Eddigi ismereteink szerint ez a harang a mester legnagyobb fennmaradt harangja.

  Köszönet Németh Szabolcs lelkész úrnak a harangozásért.

  -------------------------
  The big bell of the lutheran church in Szentantalfa (Hungary).
  Die große Glocken der evangelischen Kirche in Szentantalfa (Ungarn).

  Ton: c

  Die Glocke wurde in 1855 von Hofer Károly in Győr (Raab) gegossen.

 • desc

  Nemesgörzsöny-alsó: a református templom harangjai

  58

  Nemesgörzsöny 700 lelkes község Pápától 9 km-re északnyugatra a Kisalföld déli peremén, a Marcal folyó partján.

  Nemesgörzsöny nevét 1346-ban említette először oklevél Gersen néven.

  A török hódoltság után a környékbeli településekhez hasonlóan Alsógörzsöny lakói is kálvinisták lettek.
  A falu egykor két külön település; Alsó- és Felsőgörzsöny volt, melyek egyesítéséből 1940-ben jött létre Nemesgörzsöny. A névválasztás a faluban élő jelentős számú kis-, és középnemesi családoknak köszönhető.

  Mindkét falurészben található református templom. A kisebb méretű az alsógörzsönyi, melyet ma már csak tavasztól őszig, havonta egyszer használnak.

  A templom helyén már a XVII. században állt egy sövény falú imaház. A ma látható templom a türelmi rendelet után épült, torony nélkül. Tornyát 1921-ben építették. 2000-ben a templom kívül-belül megújult, ám ma már sajnos ismét eléggé leromlott állapotban van a ritka használat miatt.

  A toronyban 2 harang lakik. A nagyobbik enyhén megtört jármon, a kisebbik egyenes jármon függ, elektromágneses meghajtással, nyelvkötéssel működnek. A nagyharang jelenleg használaton kívül van, mert a lekötés következtében a nyelve sajnos a képeken is látható módon kettétörött, így hegesztésre vár. A felvételen a nagyharang így csak kézzel húzva szólal meg, ám a nyelv rossz felfüggesztése miatt végig félrevert.

  A HARANGOK ADATAI:

  Nagyharang (Glocke 1)
  Öntő, öntés helye és éve: Szlezák László, Budapest, 1921
  Alsó átmérője: 58,5 cm

  Kisharang (Glocke 2)
  Öntő, öntés helye és éve: Ducsák István, Őrszentmiklós, 1967
  Alsó átmérője: 49 cm

 • desc

  BALATONEDERICS Keresztelő Sz János templom harangjai / Geläute der Pfarrkirche

  2:58

  A gyönyörűen felújított templomnak 3 harangja van, Sajnos a harangok állapota nem túl bíztató. A Tóth Árpád nagyharang valószínűleg megrepedhetett, mert 2000-es öntésű Gombos harangot találtunk a toronyban.
  Érdekessé teszi az összhangot a két kisebb harang közti kisszekund hangköz.
  Köszönet Fódi Ákos atyának és a sekrestyés néninek.
  --------------------------------------------
  Geläute der Pfarrkirche Johann der Täufer.
  Die große Glocke stammt von Gombos Lajos, Őrbottyán Sonderbronze, die frühere Tóth Árpád Große Glocke war leider gesprungen.
  Große Glocke hat gekröpftes Joch, die Gschlossl Glocke hat noch Holzjoch, die Kleine Glocke hat leicht gekröpftes Walser-EisengußJoch.

  Die Halbton von Glocke 2 und 3 nicht schlecht :-)

 • desc

  KÖVESKÁL - A katolikus templom harangjai / Geläute der katolischen Kirche

  3:13

  Köveskál falu a Káli-medencében a Balaton-felvidéken.
  Az Urunk mennybemenetele titulusú templomának 3 harangja van:
  Nagy harang 1975-ből Gombos Lajos öntötte,
  Középső harang 1926-ból Tóth Árpád öntötte,
  Kisharang 1875-ből Glóger Sándor öntötte.
  Plébános: Baladincz József
  ------------------------------------------
  Köveskál ist eine Gemeinde im Káli-Becken, neben Balaton.
  Die Kirche hat 3 Glocken.

 • desc

  PÜSKI - A katolikus templom harangjai / Glocken der katolischen Kirche

  3:28

  Püski község a Szigetközben, Győr-Moson-Sopron megyében. A Szent György római katolikus plébániatemplom tornyában 3 harang lakik. A két nagyobb harangot Walser Ferenc öntötte Budapesten 1925-ben, a kisharangot Georg Arnold Bécsben 1611-ben.

  -------
  Die Glocken der katolischen Kirche in Püski. (Ungarn)
  Die Kirche hat 3 Glocken.
  Ton: d - f - as

  Glocke 1 wurde in 1925 von Ferenc Walser in Budapest gegossen.
  Glocke 2 wurde in 1925 von Ferenc Walser in Budapest gegossen.
  Glocke 3 wurde in 1611 von Georgius Arnold in Wien gegossen.

 • desc

  HIDEGKÚT - A katolikus templom harangjai / Glocken der katolischen Kirche

  2:39

  A Szűz Mária bemutatása títulusú templomnak 2 Szlezák László harangja van.

 • desc

  SZENTANTALFA - A katolikus templom harangjai / Glocken der katolischen Kirche

  50

  Páduai Szent Antal templom harangjai.

 • desc

  LOVAS - A katolikus templom harangjai / Glocken der katolischen Kirche

  3:03

  A templomban két harang lakik, eredetileg mindkettő egyenes jármon függött, a villamosító kegyetlenül kiemelte és a nyelveket lecsonkolta.
  Jelenleg szinte bántóan szólnak.

  Die Glocken hatten originel leicht gekröpftes Walser-Joch, aber jetzt hat gekröpftes Stahljoch mit Hubmagnet antrieb.

  Ton: es - ges

 • desc

  KÁPTALANTÓTI - A katolikus templom harangjai / Glocken der katolischen Kirche

  3:40

  Káptalantóti Szent Márton templom
  Tornyában két Seltenhofer harang található. A középsőt sajnos elrekvirálták a II. világháborúban.

 • desc

  VELENCE - Katolikus templom harangjai / Einläuten der Plenum

  1:47

  A velencei templom középső harangja történelmi harang, 1554-ből származik, és a harangtest szerencsére ép. Sajnos a már megszokott méltatlan állapotban.
  A középső és a kisharang negyed hang távolságra van egymástó, szinte egy hangon szólnak. A videó közepén hallható csak a két kisebb harang is.
  A videó végén a középkori harang szólója hallható.

  ---------------------------------------------

  Geläute der Katolischen Kirche in Velence.
  Die mittlere Glocke ist historisch, stammt aus 1554 von unbekannten Gießer.

  Die mittlere und die kleine Glocken hat fast die gleiche Tonhöhe. In der Mitte der Video läuten nur die zwei kleineren Glocken.
  Am Ende läuten nur die historische Glocke.

 • desc

  NEMESLEÁNYFALU - Az evangélikus templom harangjai / Die Glocken der evangelischen Kirche

  1:23

  Nagyvázsony községhez tartozó Nemesleányfalu Veszprém megyében található a Balaton-felvidéken. Az evangélikus templom tornyában 2 harang van. Mindkét harangot Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban, a nagyobbat 1929-ben, a kisebbet 1910-ben.

  ----------------
  The bells of the lutheran church un Nemesleányfalu (Ungarn).
  Die Glocken der evangelischen Kirche in Nemesleányfalu (Hungary).
  Die Kirche hat 2 Glocken.

  Ton: fis - gis

  Glocke 1 wurde in 1929 von Seltenhofer in Sopron gegossen.
  Glocke 2 wurde in 1910 von Seltenhofer in Sopron gegossen.

 • desc

  MEZŐLAK

  1:39

  Mezőlak 1000 fős Veszprém megyei község Pápától 9 km-re északnyugatra a Győr-Pápa-Celldömölk vasútvonal mentén.

  A falu első írásos említése 1286-ból származik Mezenlak néven. A „mezen szó utal a község földrajzi helyzetére. „Mezen egyenlő a mai értelemben vett mező szóval. A „lak szó igen sok magyar helység-névben fellelhető, lakást, házat jelent.
  A török időkben a község csak átmenetileg néptelenedett el, a lakók sokszor a közeli mocsárban bujkáltak.
  1763-ban az Eszterházy család kezébe került a falu, akik Mezőlakot uradalmi székhellyé tették.

  A reformáció tanai Mezőlakot is elérték, a lakosság legnagyobb része Kálvin tanait kezdte követni, kisebb része lutheránus lett, illetve katolikus maradt. Ma mindhárom felekezetnek van temploma.

  A vallási arány az évszázadok során Mezőlakon is megváltozott. Az egykori nagy református dominancia mára mérséklődött. Jelenleg a katolikusok és a reformátusok egyaránt kb. 400-an vannak. Az evangélikusok vannak a legkevesebben, számuk kb. 150 fő.

  Mezőlak jelenleg a térség egyik legdinamikusabban fejlődő települése. Ezt mutatja a 2012-ben 120 millió forintból kialakított új főtere, melyen felépítették az új, ízlésesen berendezett, modern evangélikus templomot, melyben közösségi termet is kialakítottak.

  Az új templom tornyába került át a régi, kőből épült harangtoronyban lakó két harang, mely azóta üresen áll. A harangokat Ács Ernő szerelte be acél harangszékre, hajlított járomra és homokcsapággyal látta el őket. Elektromágneses meghajtással szólnak, eredetileg repülő nyelvüket ezért sajnos rugóval lekötötték.

  A harangok adatai:

  NAGYHARANG (Glocke 1)
  Öntő, öntés helye és éve: Seltenhofer Frigyes, Sopron, 1933
  Alsó átmérője: 60 cm

  KISHARANG (Glocke 2)
  Öntő, öntés helye és éve: Seltenhofer Frigyes, Sopron, 1907
  Alsó átmérője: 48 cm

  Köszönet a felvételért Máthé Csaba lelkész úrnak.

 • desc

  KŐVÁGÓÖRS A katolikus és az evangélikus harangok / Die Glocken von Beiden Kirchen.

  51

  A Káli medence harangjai 4.
  Mindkét templomban 2-2 harang van.
  Vasárnap 11:30 kor szólnak a harangok egyszerre.

  ---------------------------------
  Dorfsgeläute am Sonntag 11:30 :-)
  In beiden Kirchen gbt es 2-2 Glocken
  In der Katolischen:
  1 as' 485kg 1929 Seltenhofer Frigyes, Sopron
  2 f 120kg 1929 Seltenhofer Frigyes, Sopron
  An Holzstube, aber an gekröpftem Stahljoch, die kleine hat gerades GusseisenJoch, aber ihre Klöppel ist gefestigt.

  In der Evangelischen:
  1 a' 1805 Millner Ferenc, Buda
  2 f' 1923 Seltenhofer Frigyes, Sopron
  Beide Glocke an geradem (und leicht gekröpftem) Joch, aber mit schlechtem Klöppel und Bindung.

 • desc

  CSERHÁTSURÁNY - A katolikus templom harangjai / Glocken der katolischen Kirche

  1:36

  Cserhátsurány község Nógrád megyében, a Balassagyarmati járásban. A katolikus templom tornyában 2 harang lakik. A nagyharangot Szlezák László öntötte Budapesten 1921-ben, a kisharangot Anna Christelly öntötte Besztercebányán 1829-ben.

  -------
  The bells of the catholic church in Cserhátsurány (Hungary).
  Die Glocken der katolischen Kirche in Cserhátsurány (Ungarn).
  Die Kirche hat 2 Glocken.

  Ton: c - as

  Glocke 1 1921 Szlezák László / Budapest
  Glocke 2 1829 Anna Christelly / Besztercebánya (Neusohl)

 • desc

  KEMENESHŐGYÉSZ

  3:13

  Kemeneshőgyész Pápától 17 km-re északnyugatra található 500 lelkes község a Kemenesháton a Marcal folyó bal partján.

  Kemeneshőgyész nevét 1272-ben említette először oklevél. 1290-ben Erzsébet királyné adománylevelében szerepel a falu neve Hyulgyz néven.
  Régi feljegyzések szerint Hőgyész községet már 1343-ban és 1345-ben donációként kapta az Ostffy család őse a leányág számára Nagy Lajos királyunktól. Így lett a község a család számára hölgyrész, s valószínűleg ebből alakult ki e település neve is: Hőgyész.

  A XVII. században más helyekhez hasonlóan valószínűleg itt is a hívek lelkészükkel, templomukkal és egyházi javaikkal együtt tértek át a lutheri tanok követésére. A „cuius regio, eius religio elve alapján e területek birtokosai (Kisfaludy, Ostffy, Radó és Gömbös) is segítették a reformáció térhódítását.

  A ma álló barokk templomot a türelmi rendelet kibocsátása után, 1787-ben szentelhették fel. Tornya hosszú ideig nem volt, csak 1906-ra épült a templomhoz, harangjai addig fa haranglábon álltak.

  1910-ben 1296 magyar lakosa volt, melyből 328 római katolikus, 924 evangélikus, 40 izraelita volt. A 20. század elején Vas vármegye celldömölki járásához tartozott, 1950-től azonban Veszprém megye része.

  A vallási arányt tekintve 100 év alatt kissé mérséklődött az evangélikusok aránya, jelenleg kb. 350 evangélikus és 150 katolikus lakója van a falunak.

  A harangok adatai:

  NAGYHARANG (Glocke 1)
  Öntő, öntés helye és éve: Ducsák István, Őrszentmiklós, 1967
  Alsó átmérő: 87 cm
  Hangja: b'

  KISHARANG (Glocke 2)
  Öntő, öntés helye és éve: Pfistermeister Ferenc, Kőszeg, 1798
  Alsó átmérő: 69,8 cm
  Hangja: c

  A harangok erősen hajlított jármon függnek, a Bimm-Bamm Csoport végezte a villamosítást. A hajlított jármok tetejére még plusz súlyokat is hegesztettek, így sajnos teljesen természetellenes, lassú a harangozás. A Pfistermeister-harang nyelvét pedig brutális módon megbecstelenítették, mivel - ahogy a fényképeken is látszik - több helyen, indokolatlan módon hozzáhegesztettek.

  Köszönet a felvételért nagytiszteletű Szabó Ferenc lelkész úrnak és a gondnok néninek!

 • desc

  NAGYKÓNYI - A katolikus templom harangjai / Die Glocken der katolischen Kirche

  2:18

  Nagykónyi község Tolna megyében, a Tamási járásban. A Keresztelő Szent János katolikus plébániatemplom tornyában 3 harang lakik. A nagyharangot Szlezák Ráfael öntötte Rákospalotán 1948-ban, a középső harangot Joseph Brunner öntötte Budán 1790-ben, a lélekharangot Joseph Eisenberger öntötte Győrben 1740-ben. A harangok lekötött nyelvvel, húzómágneses meghajtással szólnak.

  Köszönet a plébános úrnak a harangozásért.

  -------------------
  The bells of the catholic church in Nagykónyi (Hungary).
  Die Glocken der katolischen Kirche in Nagykónyi (Ungarn).
  Die Kirche hat 3 Glocken.

  Ton: as' - c - es'''

  Glocke 1 wurde in 1948 von Szlezák Ráfael in Rákospalota gegossen.
  Glocke 2 wurde in 1790 von Joseph Brunner in Buda gegossen.
  Glocke 3 wurde in 1740 von Joseph Eisenberger in Győr gegossen.

  Alle Glocken hängen an gekröpftem Joch und werden mit Hubmagnetantrieb geläutet.

 • desc

  SZENTANTALFA - Az evangélikus templom harangjai / Die Glocken der evangelischen Kirche

  2:13

  Szentantalfa község Veszprém megyében a Balaton-felvidéken, azon belül is a Nivegy-völgyben. Az evangélikus templom tornyában 2 harang található. A nagyharangot Hofer Károly öntötte Győrben 1855-ben, a kisharangot Tóth Árpád öntötte Veszprémben 1924-ben. Mindkét harang egyenes vonalú jármon függ és FBK típusú repülő nyelvei vannak. A felvételen a harangok kézi meghajtással szólnak.

  Köszönet a harangozásért Németh Szabolcs lelkész úrnak.

  ---------------------
  The bells of the lutheran church in Szentantalfa (Hungary).
  Die Glocken der evangelischen Kirche in Szentantalfa (Ungarn).
  Die Kirche hat 2 Glocken.

  Ton: c - es

  Glocke 1 wurde in 1855 von Hofer Károly in Győr (Raab) gegossen.
  Glocke 2 wurde in 1924 von Tóth Árpád in Veszprém gegossen.

 • desc

  ZÁNKA A református templom harangjai

  45

  Gondos Gábor lelkésszé avatási istentiszteletére szólnak a zánkai református templom harangjai.
  A templomról:
  Román stílusban épült a XIII. században. A török időkben romos lett, de 1786-ban barokk stílusban újjáépítették, a legközelebbi felújítás 1879-ben volt.
  Egyhajós, keletelt templom, a nyugati oldalon toronnyal. Érdekessége, hogy a szószék tartóoszlopai közül kettő lefelé fordított római, a harmadik viszont román kori. Még egy ilyen román kori oszlopot találunk befalazva a templom nyugati falába.

  A harangok:
  Nagyharang 80cm 1938 Seltenhofer Frigyes és Fiai, Sopron
  Kisharang 62cm 1815 Gschlossl Joseph, Győr

  --------------------------------------------------
  Pfarrerordinierung in der Reformierten Kirche in Zánka (Ungarn)
  Die Kirche hat zwei Glocken
  1 Große Glocke 82cm Seltenhofer Frigyes, Sopron
  2 Kleine Glocke 62cm Gschlossl Joseph, Győr

 • desc

  BALATONHENYE Katolikus templom harangjai

  57

  Urunk színeváltozása templom, a Köveskáli plébánia filiája.
  1 Szent Margit harang 62cm 1969 Ducsák István, Őrszentmiklós
  2 Kisharang 46,6cm 1791 Joseph Brunner, Buda

  Egyedülálló az országban a Ducsák nagyharang, ugyanis ez az egyetlen eddig ismert az öntő által egyenes járomra felfüggesztett, repülő nyelves harang Ducsák Istvántól (alias Gombos Lajos)
  Képek:

  Köszönet Baladincz József atyának!
  ------------------------------------------------------------------

  Die Große Glocke ist einzigartig, nämlich die einzige bekannte Glocke mit Original Gerades Joch von dem Gießer Ducsák István (alias Gombos Lajos).

  Bilder:

 • desc

  Dabas - Az alsódabasi Magyarok Nagyasszonya templom harangjai

  3:46

  A Dabas alsódabasi részen álló katolikus templom tornyában 3 harang lakik. Ezek harangoznak a vasárnap 9:30-as szentmisére 2 percig

  A toronyba való feljutásért köszönet a sekrestyés néninek!

 • desc

  RAPOSKA - A katolikus templom harangjai / Glocken der katolischen Kirche

  3:22

  Raposka a Szent György-hegy nyugati lábánál fekszik. Szent Mihály főangyal templomának tornyában 2 harang lakik. Eredetileg mindkét harang repülő nyelvvel szólt, de sajnos villamosításkor kiemelték, a nyelveket lecsonkolták és lekötötték. Most elég csépelősen szólnak így sajnos.

 • desc

  BADACSONYTOMAJ - A katolikus templom harangjai / Glocken der katolischen Kirche

  2:13

  A Badacsonytomaji Szent Imre templomnak 2 harangja van.
  Mindkettőt Szlezák László öntötte 1921-ben Budapesten nagyobbik kb. 400kg, a kisebb 50kg körül van.
  Templom elején képeslap látható a templom eredeti külső és belső kinézetéről, a gyönyörű templombelsőt a 70-es években, ahogy a templomtörténeti könyvben olvasható, a zsinat szellemében átalakították, avagy inkább lerombolták, jelenlegiről inkább nem is mutatok képet. A videó végén a nagyharang látható.

 • desc

  MAGYARSZÉK - A katolikus templom harangjai / Glocken der katolischen Kirche

  3:30

  Magyarszék (Baranya megye) katolikus plébániatemplomának tornyában 3 harang található. A 650kg-os nagyharangot Rudle Ignác öntötte Pécsett 1923-ban, a műemléki védettségű kb. 175kg-os középharangot Florentin Streckfuss öntötte 1689-ben Graz-ban, a kb. 50kg-os kisharangot pedig Szlezák László 1922-ben Budapesten. A harangok dörzskerekes meghajtással szólnak, mivel a nagyharang nyelve eltört, a középső harang nyelvkötése pedig leszakadt, így mindhárom harang másféle módon szól, a nagyharang ejtős nyelvvel, a középső repülő nyelvvel, a kisharang pedig lekötött nyelvvel.
  ----

  The bells of the catholic church in Magyarszék. (Hungary)
  Die Glocken der katolischen Pfarrkirche in Magyarszék. (Ungarn)
  Die Kirche hat 3 Glocken.

  Ton: f' - d - a

  1.) ø=109,4cm 1923 Rudle Ignác / Pécs
  2.) ø=68,3cm 1689 Florentin Streckfuss / Graz
  3.) ø=~45cm 1922 Szlezák László / Budapest

 • desc

  MARCALTŐ

  2:21

  Marcaltő a Kisalföldön, a Marcal és a Rába folyók között fekvő kb. 600 lelkes Veszprém megyei község Pápától 15 km-re északnyugatra.

  A falu első okleveles említése 1380-ból származik, de ennél jóval korábbi település. Neve arra utal, hogy a Marcal itt ömlött a Rábába.

  A falu négy vármegye: Győr, Sopron, Vas és Veszprém találkozásánál feküdt. 1402-ben hetivásár tartására kapott jogot. Évszázadokon át a Gutkeled nemzetségbeli családok birtokolják. Először a Marcaltőieké, 1645-ös kihalásukig, majd az Amadék kapták meg adományul a királytól.

  1902-től 1945-ig az Esterházyaké volt. A Marcaltőiek régi kastélyát 1551-ben említi okirat. Több malmot birtokolt a család, révátkelő is volt itt. Az Amadé család új kastélyt építtetett, a folyókat ásott mederbe terelték. A fejlődő település a XVIII. századtól a XIX. század közepéig mezővárosi rangot viselt.

  A falu plébániatemploma a Fő utcában áll. Barokk stílusban emelték 1774 és 1776 között, majd 1820-ban klasszicista ízlés szerint átépítették és jelentősen megnagyobbították, így nyerte el mai formáját. A hajó három boltszakaszos, a főoltár rokokó, a szószék klasszicista stílusú. A főoltárkép a templom védőszentjét, Nepomuki Szent Jánost ábrázolja. A templom tornya - falusi plébániatemplomok esetében szinte egyedülálló módon - a szentély mögött áll, nem a falu, hanem a Rába folyó felé néz.

  A toronyban egykor 3 harang lakott. A II. világháború után csak a lélekharang maradt meg. A nagyharangot 1956-ban pótolták, ám középső harangja a mai napig nincs a templomnak. A nagyharang Pozdech-féle öntött vas jármon függ, a kisharangnak enyhén kiemelt járma van. A harangok elektromágneses meghajtással szólnak, nyelvük le van kötve. Igen értékes a fa harangszék, mely a templommal egyidős, az 1770-es években készült.

  A marcaltői plébániatemplomot 2012-ben kívül, 2013-ban pedig belül is felújították egy EU-s pályázat eredményeképpen. A község lakossága szinte kizárólag római katolikus vallású, ám a vallásgyakorlás sajnos meglehetősen gyér.

  A harangok adatai:

  NAGYHARANG (Glocke 1)
  Öntő, öntés helye és éve: Szlezák Rafael, Rákospalota, 1956
  Alsó átmérője: 103 cm
  Hangja: fis'

  KISHARANG (Glocke 2)
  Öntő, öntés helye és éve: Seltenhofer Frigyes, Sopron, 1928
  Alsó átmérője: 68 cm
  Hangja: d

  Úrangyala harangozások: minden nap 5.00, 12.00, 19.00

 • desc

  SALFÖLD A katolikus templom harangjai / Glocken der katolischer Kirche

  1:45

  A Káli medence harangjai 2.
  Salföldi templomban 2 harang van, a nagyharang igen értékes, ugyanis 1648-ban öntötték, a sümegi ferences templomból került idea 20-as években. Nagy szerencsre, hogy a harangnak megvan az eredeti füles koronája, ami a régi harangok igazi ékessége, de a század eleji barbár harangöntők szinte kivétel nélkül minden régi harangot megcsonkítottak. Ugyanakkor a harang elég rossz állapotban van, ugyanis lekötött nyelvvel, és hajlított járomra helyezve szól. Jó lenne visszaállítani eredeti pompájába.
  -------------------------------------------------
  Die Kirche von Salföld hat 2 Glocken.
  1 b' 82cm 1648 Leonhard Löw, WIen
  2 d 68cm 1870 Ignaz Hilzer, Wiener Neustadt

  Zum Glück, die alte Barockglocke hat noch die originale Krone, diese Glocke ist eine echte Seltenheit bei uns; nicht so viel Glocken sind vorhanden vor 1700. Leider hängen beide Glocke an gekröptem Stahljoch, mit Fallklöppel und Klöppelbindung.

Shares

x

Check Also

Menu