This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Playlist of Plethyn

x
 • Plethyn - Lawr Y Lôn

  3:57

  from album Seidir Ddoe

 • x
 • Hyddgen

  3:37

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Hyddgen · Plethyn

  Seidir Ddoe

  ℗ 1994 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: ANN FYCHAN
  Lyricist: ANN FYCHAN

  Auto-generated by YouTube.

 • x
 • Tan yn Llyn - Plethyn

  3:32

  Can: Tan yn Llyn
  Artist: Plethyn

  Mae'r gan yma'n olrhain hanes y tan cafodd ei gynnau ym Mhenyberth, ym Mhenllŷn. Yn 1935, penderfynodd llywodraeth Lloegr sefydlu ysgol fomio ym Mhenyberth. Y cynllun oedd i'r fyddin gael lle i ymarfer lladd. Penyberth oedd un o ardaloedd mwyaf Cymreig Cymru. Mi fyddai cynlluniau llywodraeth Lleogr yn newid hynny. Ar Fedi'r 7fed yn 1936, gweithredodd Lewis Valentine, Saunders Lewis a D.J.Williams trwy losgi'r ysgol fomio, a rhoi terfyn ar gynlluniau'r llywodraeth. Cafodd y tri dedfryd o 9 mis o garchar.

  This song tells the story of the fire that was lit in Penyberth, in Penllŷn. In 1935, the English government decided to establish a bombing school in Penyberth. The plan was to practise killing. Penyberth was one of the most Welsh places in Wales. The English government's plans would change this. On the 7th of September 1936 Lewis Valentine, Saunders Lewis and D.J.Williams set fire to the bombing school, and put an end to the government's plans. The three served nine months in prison.

  Mwy o wybodaeth yma / More information here:

 • Plethyn Seidir ddoe

  4:59

 • x
 • Can Y Melinydd

  1:46

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Can Y Melinydd · Plethyn

  Caneuon Gwerin I Blant / Welsh Folk Songs For Children

  ℗ 1984 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Dave Roberts
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • Y Gwylliaid

  3:16

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Y Gwylliaid · Plethyn

  Blas Y Pridd / Golau Tan Gwmwl

  ℗ 1991 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Selwyn Davies
  Producer: Hefin Elis/Plethyn
  Lyricist: MYRDDIN AP DAFYDD
  Composer: PLETHYN

  Auto-generated by YouTube.

 • x
 • Seidir Ddoe

  5:38

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Seidir Ddoe · Plethyn

  Seidir Ddoe

  ℗ 1994 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: LINDA GRIFFITHS
  Lyricist: MYRDDIN AP DAFYDD

  Auto-generated by YouTube.

 • Lawr Y Lon

  3:53

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Lawr Y Lon · Plethyn

  Mi Ganaf Gan (Caneuon Emyr Huws Jones)

  ℗ 1999 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies
  Producer: Tudur Morgan
  Composer: EMYR HUWS JONES
  Lyricist: MYRDDIN AP DAFYDD

  Auto-generated by YouTube.

 • Tan Yn Llyn

  3:29

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Tan Yn Llyn · Plethyn

  Blas Y Pridd / Golau Tan Gwmwl

  ℗ 1991 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Selwyn Davies
  Producer: Hefin Elis/Plethyn
  Composer: ANN FYCHAN
  Lyricist: ANN FYCHAN

  Auto-generated by YouTube.

 • x
 • Lluen

  2:33

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Lluen · Plethyn

  Blas Y Pridd / Golau Tan Gwmwl

  ℗ 1991 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Selwyn Davies
  Producer: Hefin Elis/Plethyn
  Composer: PLETHYN

  Auto-generated by YouTube.

 • Tan Yn Llyn

  3:28

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Tan Yn Llyn · Plethyn

  Deugain Sain - 40 Mlynedd

  ℗ 2009 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies
  Producer: Tudur Morgan
  Composer: ANN FYCHAN
  Lyricist: ANN FYCHAN

  Auto-generated by YouTube.

 • Y Sguthan

  2:50

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Y Sguthan · Plethyn

  Blas Y Pridd / Golau Tan Gwmwl

  ℗ 1991 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Selwyn Davies
  Producer: Hefin Elis/Plethyn
  Composer: PLETHYN

  Auto-generated by YouTube.

 • Si Hei Lwli Mabi

  2:27

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Si Hei Lwli Mabi · Plethyn

  Caneuon Gwerin I Blant / Welsh Folk Songs For Children

  ℗ 1984 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Dave Roberts
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • Pelydrau

  4:13

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Pelydrau · Plethyn

  Blas Y Pridd / Golau Tan Gwmwl

  ℗ 1991 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Selwyn Davies
  Producer: Hefin Elis/Plethyn
  Composer: ELERI LLWYD

  Auto-generated by YouTube.

 • Helyntion Caru

  3:02

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Helyntion Caru · Plethyn

  Blas Y Pridd / Golau Tan Gwmwl

  ℗ 1991 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Selwyn Davies
  Producer: Hefin Elis/Plethyn
  Composer: PLETHYN

  Auto-generated by YouTube.

 • I Ysgafnhau Y Gwaith

  2:46

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  I Ysgafnhau Y Gwaith · Plethyn

  Seidir Ddoe

  ℗ 1994 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Lyricist: DESMOND HEALY
  Composer: PLETHYN

  Auto-generated by YouTube.

 • Plethyn - Breuddwyd Glyndŵr

  2:37

  o'r albwm 'Drws Agored'.

  Geiriau:
  Safodd Glyndŵr ar fynyddoedd Meirionnydd
  A chysgod y plygain yn drwm ar ei wedd
  Clywodd riddfanau yn esgyn o'r cymoedd
  Plygodd i wrando, a'i bwys ar ei gledd.

  Safodd yn hir ar fynyddoedd Meirionnydd
  A'i galon yn gwaedu dros gyflwr ei wlad.
  Breuddwydiodd am uno ei genedl ranedig,
  Chwifiodd ei gleddyf ym mhoethder y gad.

  Plygodd i farw dan gysgod y creigiau,
  Canodd wrth huno a gwenodd drwy'i hun.
  Gwelodd y wawrddydd yn gwynu'r mynyddoedd
  A'i genedl yng ngolau'r dyfodol yn un.

 • Hon Yw Fy Olwen I

  4:06

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Hon Yw Fy Olwen I · Plethyn

  Hi Yw Fy Ffrind

  ℗ 2012 Sain Recordiau Cyf

  Released on: 2012-10-01

  Mixer: Siwan Evans
  Producer: Siwan Evans
  Music Publisher: Sain

  Auto-generated by YouTube.

 • Plethyn - Golau Tan Gwmwl

  4:38

 • Mae Gen I Freuddwyd

  2:38

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Mae Gen I Freuddwyd · Plethyn

  Seidir Ddoe

  ℗ 1994 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Lyricist: DESMOND HEALY
  Composer: PLETHYN

  Auto-generated by YouTube.

 • x
 • Plethyn - Seidr Ddoe

  4:29

  Mae aelodau Plethyn, sef John (Jac) Gittins a’r brawd a chwaer Roy a Linda Griffiths yn hanu o ardal yr Eisteddfod ym Maldwyn, gyda Jac a Roy yn byw o fewn ychydig filltiroedd i Faes yr Eisteddfod a Linda bellach wedi ymgartrefu yn ardal Trefeurig yng Ngheredigion. Mae traddodiad canu gwerin yr ardal yn fyw iawn o hyd, ac mae’r dylanwad i’w glywed yn glir yn lleisiau ac arddull y triawd. Yn eu hanterth rhwng 1979 a 1999, fe lwyddodd Plethyn i ddwyn y traddodiad o ganu harmoni yn null y Plygain i ganol prif ffrwd y canu gwerin cyfoes Cymraeg. Am flynyddoedd, nhw oedd yn bennaf gyfrifol am boblogeiddio dwsinau o'n caneuon traddodiadol, yn ogystal a chyflwyno nifer fawr o ganeuon newydd.
  Dros y blynyddoedd mae Plethyn wedi cyhoeddi wyth casgliad a CD 'Goreuon Plethyn' yn Eisteddfod Maldwyn yn 2003. Rhoddodd y grŵp y gorau i deithio a pherfformio’n rheolaidd yn 1999 ond maent yn parhau i fwynhau dod at ei gilydd i ganu ar achlysuron arbennig. Mae’r cyfle i gymryd rhan mewn Noson Lawen yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau yn amlwg yn un o’r achlysuron hynny!

  Ymuna Sorela â Plethyn i berfformio’r glasur ‘Seidr Ddoe’

  Sorela join Plethyn to perform the song ‘Seidr Ddoe’

 • Mi Gysgi Di Maban

  3:06

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Mi Gysgi Di 'Maban · Plethyn

  Gorau Gwerin / The Best Of Welsh Folk Music

  ℗ 1992 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Lyricist: MYRDDIN AP DAFYDD
  Composer: PLETHYN

  Auto-generated by YouTube.

 • Plethyn - Hyddgen

  3:31

  Artist: Plethyn
  Country: Wales
  Genre: Folk
  Album: Seidir Ddoe (1994)

 • Plethyn - Cân Melangell

  3:48

  Aiff Plethyn yn ôl i hanes ardal eu gwreiddiau ym Maldwyn am ysbrydoliaeth yn 'Cân Melangell' sy'n dwyn i gof hanes Melangell a'r ysgyfarnog sy'n gysylltiedig â phentref Pennant Melangell.

  Plethyn delve into the history of their home patch in Montgomeryshire for inspiration for the song titled 'Cân Melangell' which recalls the story of Melangell and the hare which is associated with the village of Pennant Melangell.

 • Plethyn | Cân Melangell

  4:00

  Y grŵp Plethyn yn perfformio Cân Melangell ar Noson Lawen - cân sy'n seiliedig ar chwedl Santes Melangell, tywysoges o’r Iwerddon a ffôdd i Gymru a dod i fyw i Bennant Melangell. Mae’r hanes yn deud bod Brochwel, Tywysog Powys wrthi’n hela ysgyfarnog a bod honno wedi cuddio tu ôl i ffedog Melangell ac o ganlyniad rhoddodd y Tywysog y gorau i hela yn y cwm / Plethyn performs Cân Melangell on Noson Lawen - a song based on the legend of Saintes Melangell, a princess who fled from Ireland to Wales and came to live in Pennant Melangell. The story relates that Brochwel, Prince of Powys was out hunting a hare that hid behind Melangell's apron resulting in the Prince giving up hunting in the valley.

 • Ifan Pant-Y-Fedwen

  2:40

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Ifan Pant-Y-Fedwen · Plethyn

  Traddodiad Canu Gwerin Cymru-Ddoe A Heddiw / The Folk Music Of Wales - Yesterday And Today

  ℗ 2009 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • Yma Mae Fy Mywyd

  4:59

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Yma Mae Fy Mywyd · Plethyn

  Seidir Ddoe

  ℗ 1994 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: EMYR HUWS JONES
  Lyricist: MYRDDIN AP DAFYDD

  Auto-generated by YouTube.

 • Golau Tan Gwmwl

  4:30

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Golau Tan Gwmwl · Plethyn

  Blas Y Pridd / Golau Tan Gwmwl

  ℗ 1991 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Selwyn Davies
  Producer: Hefin Elis/Plethyn
  Composer: GERAINT LOVGREEN
  Lyricist: MYRDDIN AP DAFYDD

  Auto-generated by YouTube.

 • Dacw Mam Yn Dwad

  2:07

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Dacw Mam Yn Dwad · Plethyn

  Caneuon Gwerin I Blant / Welsh Folk Songs For Children

  ℗ 1984 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Dave Roberts
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • Deryn Y Bwn OR Banna

  1:15

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Deryn Y Bwn O'R Banna · Plethyn

  Caneuon Gwerin I Blant / Welsh Folk Songs For Children

  ℗ 1984 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Dave Roberts
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • Plethyn - Down yn Nol

  3:16

 • Ton, Ton, Ton!

  2:29

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Ton, Ton, Ton! · Plethyn

  Caneuon Gwerin I Blant / Welsh Folk Songs For Children

  ℗ 1984 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Dave Roberts
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • Gwaed Ar Du Dwylo

  5:49

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Gwaed Ar Du Dwylo · Plethyn

  Blas Y Pridd / Golau Tan Gwmwl

  ℗ 1991 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Selwyn Davies
  Producer: Hefin Elis/Plethyn
  Lyricist: MYRDDIN AP DAFYDD
  Composer: PLETHYN

  Auto-generated by YouTube.

 • Plethyn - I Ysgafnhau Y Gwaith

  2:42

  Artist: Plethyn
  Country: Wales
  Genre: Folk
  Album: Seidir Ddoe (1994)

 • Melinydd Oedd Fy Nhaid

  1:40

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Melinydd Oedd Fy Nhaid · Plethyn

  Caneuon Gwerin I Blant / Welsh Folk Songs For Children

  ℗ 1984 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Dave Roberts
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • Plethyn - Didlan

  2:35

  Artist: Plethyn
  Country. Wales
  Genre: Folk
  Album: Seidir Ddoe (1994)

 • Mi Welais Jac-Y-Do/Cadi Ha/,Tasa Gen I Ful Bach/Y Ceffyl Bach/Tali Tali/Mi Welais Jac-Y-Do

  5:36

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Mi Welais Jac-Y-Do/Cadi Ha/,Tasa Gen I Ful Bach/Y Ceffyl Bach/Tali Tali/Mi Welais Jac-Y-Do · Plethyn

  Caneuon Gwerin I Blant / Welsh Folk Songs For Children

  ℗ 1984 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Dave Roberts
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • Cerdd Wefus - Plethyn

  1:37

  Cerdd Wefus. Plethyn. A group from Wales who bases their harmony singing style on the Plygain carol tradition, Plethyn features the lovely voice of Linda Healy.

  Source: CAN O GYMRU / A SOUVENIR OF WALES IN SONG
  Amrywiol, Various Artists

 • Philomela

  1:30

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Philomela (Gales) · Plethyn

  Naciones Celtas II, Camino de las estrellas

  ℗ 2016 Andrius & Rospi Digital

  Released on: 1998-06-24

  Auto-generated by YouTube.

 • Adar Man Y Mynydd

  2:44

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Adar Man Y Mynydd · Plethyn

  Blas Y Pridd / Golau Tan Gwmwl

  ℗ 1991 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Selwyn Davies
  Producer: Hefin Elis/Plethyn
  Composer: PLETHYN

  Auto-generated by YouTube.

 • Plethyn - Y ferch yn Ffair Llanidloes

  4:10

  A beautiful piece of Welsh folk music - as I saw, available nowhere in the web since last video disappeared. Such a gem has to be promoted, as well as great ensemble Plethyn.

  Llanidloes hall by Folks at 137 - I (Folks at 137 (talk)) created this work entirely by him/herself.. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikipedia -

  Znakomity kawałek walijskiej muzyki ludowej w wykonaniu zespołu Plethyn. Od czasu zniknięcia ostatniego wideo niedostępny chyba nigdzie w sieci. A tak piękna muzyka po prostu musi być promowana - choćby jako pokaz talentu zespołu...
  Tłumaczenie na polski, z angielskiego - moje.

  Zdjęcie sali targowej, wymienianej w piosence - z Wikipedii, szczegóły - patrz wyżej.

 • Plethyn - Ddoi Di Draw Fy Llencyn Mwyn

  3:25

  Blas y Pridd (1989)

 • Y Fasged Wye

  35

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Y Fasged Wye · Plethyn

  Caneuon Gwerin I Blant / Welsh Folk Songs For Children

  ℗ 1984 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Dave Roberts
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • Cystal Gen I Swllt

  3:13

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Cystal Gen I Swllt · Plethyn

  Blas Y Pridd / Golau Tan Gwmwl

  ℗ 1991 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Selwyn Davies
  Producer: Hefin Elis/Plethyn
  Composer: PLETHYN

  Auto-generated by YouTube.

 • OR Pridd IR Pridd

  3:22

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  O'R Pridd I'R Pridd · Plethyn

  Seidir Ddoe

  ℗ 1994 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Music Publisher: TUDUR MORGAN
  Composer: Tudur Morgan
  Lyricist: Tudur Morgan

  Auto-generated by YouTube.

 • Linda Griffiths - Cân Y Gân

  4:16

  Magwyd Linda ar fferm Penybryn rhwng pentrefi Pontrobert a Meifod yng Ngogledd Maldwyn. Erbyn hyn mae’n byw ar dyddyn ym mhentref Pen-bont Rhydybeddau ger Aberystwyth. Bu’n aelod o’r grŵp gwerin Plethyn, gyda’i brawd, Roy, a’i chymydog, Jac am flynyddoedd lawer. Bu’n perfformio fel cantores unigol ers blynyddoedd bellach, gyda’i thair merch, Lisa, Gwenno a Mari (Sorela) yn canu lleisiau cefndir iddi. Mae wedi rhyddhau 4 casgliad o ganeuon, sef Amser, Plant y Môr, Ôl ei Droed a Storm Nos. Cyfansoddodd nifer o alawon ar gyfer Plethyn yn y gorffennol, ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi cael blas ar gyfansoddi ei chaneuon ei hun. Mae wedi gweithio fel cyflwynydd radio a theledu yng Nghymru yn y gorffennol hefyd.
  Dyma hi’n perfformio ‘Cân y Gân’

  Linda was a member of the folk group ‘Plethyn’ with her brother Roy and friend Jac for many years. She’s also been performing as a solo artist, along with her three daughters, Lisa, Gwenno and Mari (Sorela) as her backing singers.
  Linda performs ‘Cân y Gân’.

 • Plethyn - Hyddgen

  3:32

  I do not own the music. This is just a tribute to good music. Buy Plethyn's albums and listen to them on Spotify or any other platforms.

 • Heno, Heno

  58

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Heno, Heno · Plethyn

  Caneuon Gwerin I Blant / Welsh Folk Songs For Children

  ℗ 1984 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Dave Roberts
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • Os Gwelwch ChiN Dda GaI Grempog?

  1:04

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Os Gwelwch Chi'N Dda Ga'I Grempog? · Plethyn

  Caneuon Gwerin I Blant / Welsh Folk Songs For Children

  ℗ 1984 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Dave Roberts
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • Plethyn - Seidr Ddoe

  4:53

  Mae sain unigryw Plethyn, sy'n adleisio'r traddodiad o ganu harmoni yn null y Plygain, a'r gân 'Seidr Ddoe' gan Linda Griffiths a Myrddin ap Dafydd yn creu darlun cyflawn o hafau hir a chynhaeafu gwair ym Meifod, Sir Drefaldwyn.

Shares

x

Check Also

Menu