This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Playlist of Plethyn

x
 • Plethyn - Lawr Y Lôn

  3:57

  from album Seidir Ddoe

 • x
 • Tan yn Llyn - Plethyn

  3:32

  Can: Tan yn Llyn
  Artist: Plethyn

  Mae'r gan yma'n olrhain hanes y tan cafodd ei gynnau ym Mhenyberth, ym Mhenllŷn. Yn 1935, penderfynodd llywodraeth Lloegr sefydlu ysgol fomio ym Mhenyberth. Y cynllun oedd i'r fyddin gael lle i ymarfer lladd. Penyberth oedd un o ardaloedd mwyaf Cymreig Cymru. Mi fyddai cynlluniau llywodraeth Lleogr yn newid hynny. Ar Fedi'r 7fed yn 1936, gweithredodd Lewis Valentine, Saunders Lewis a D.J.Williams trwy losgi'r ysgol fomio, a rhoi terfyn ar gynlluniau'r llywodraeth. Cafodd y tri dedfryd o 9 mis o garchar.

  This song tells the story of the fire that was lit in Penyberth, in Penllŷn. In 1935, the English government decided to establish a bombing school in Penyberth. The plan was to practise killing. Penyberth was one of the most Welsh places in Wales. The English government's plans would change this. On the 7th of September 1936 Lewis Valentine, Saunders Lewis and D.J.Williams set fire to the bombing school, and put an end to the government's plans. The three served nine months in prison.

  Mwy o wybodaeth yma / More information here:

 • x
 • Plethyn - I Ysgafnhau Y Gwaith

  2:42

  Artist: Plethyn
  Country: Wales
  Genre: Folk
  Album: Seidir Ddoe (1994)

 • Plethyn Seidir ddoe

  4:59

 • x
 • Plethyn - Breuddwyd Glyndŵr

  2:37

  o'r albwm 'Drws Agored'.

  Geiriau:
  Safodd Glyndŵr ar fynyddoedd Meirionnydd
  A chysgod y plygain yn drwm ar ei wedd
  Clywodd riddfanau yn esgyn o'r cymoedd
  Plygodd i wrando, a'i bwys ar ei gledd.

  Safodd yn hir ar fynyddoedd Meirionnydd
  A'i galon yn gwaedu dros gyflwr ei wlad.
  Breuddwydiodd am uno ei genedl ranedig,
  Chwifiodd ei gleddyf ym mhoethder y gad.

  Plygodd i farw dan gysgod y creigiau,
  Canodd wrth huno a gwenodd drwy'i hun.
  Gwelodd y wawrddydd yn gwynu'r mynyddoedd
  A'i genedl yng ngolau'r dyfodol yn un.

 • Plethyn - Down yn Nol

  3:16

 • x
 • Lawr Y Lon

  3:53

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Lawr Y Lon · Plethyn

  Mi Ganaf Gan (Caneuon Emyr Huws Jones)

  ℗ 1999 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies
  Producer: Tudur Morgan
  Composer: EMYR HUWS JONES
  Lyricist: MYRDDIN AP DAFYDD

  Auto-generated by YouTube.

 • Dacw Mam Yn Dwad

  2:07

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Dacw Mam Yn Dwad · Plethyn

  Caneuon Gwerin I Blant / Welsh Folk Songs For Children

  ℗ 1984 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Dave Roberts
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • Plethyn - Hyddgen

  3:31

  Artist: Plethyn
  Country: Wales
  Genre: Folk
  Album: Seidir Ddoe (1994)

 • x
 • Tan Yn Llyn

  3:28

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Tan Yn Llyn · Plethyn

  Deugain Sain - 40 Mlynedd

  ℗ 2009 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies
  Producer: Tudur Morgan
  Composer: ANN FYCHAN
  Lyricist: ANN FYCHAN

  Auto-generated by YouTube.

 • Plethyn - Seidr Ddoe

  4:53

  Mae sain unigryw Plethyn, sy'n adleisio'r traddodiad o ganu harmoni yn null y Plygain, a'r gân 'Seidr Ddoe' gan Linda Griffiths a Myrddin ap Dafydd yn creu darlun cyflawn o hafau hir a chynhaeafu gwair ym Meifod, Sir Drefaldwyn.

 • Plethyn - Breuddwyd Glyndŵr

  2:37

  I do not own the music. This is just a tribute to good music. Buy Plethyn's albums and listen to them on Spotify or any other platforms.

 • Plethyn - Cân Melangell

  3:48

  Aiff Plethyn yn ôl i hanes ardal eu gwreiddiau ym Maldwyn am ysbrydoliaeth yn 'Cân Melangell' sy'n dwyn i gof hanes Melangell a'r ysgyfarnog sy'n gysylltiedig â phentref Pennant Melangell.

  Plethyn delve into the history of their home patch in Montgomeryshire for inspiration for the song titled 'Cân Melangell' which recalls the story of Melangell and the hare which is associated with the village of Pennant Melangell.

 • Hon Yw Fy Olwen I

  4:06

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Hon Yw Fy Olwen I · Plethyn

  Hi Yw Fy Ffrind

  ℗ 2012 Sain Recordiau Cyf

  Released on: 2012-10-01

  Mixer: Siwan Evans
  Producer: Siwan Evans
  Music Publisher: Sain

  Auto-generated by YouTube.

 • Plethyn - Didlan

  2:35

  Artist: Plethyn
  Country. Wales
  Genre: Folk
  Album: Seidir Ddoe (1994)

 • Cerdd Wefus - Plethyn

  1:37

  Cerdd Wefus. Plethyn. A group from Wales who bases their harmony singing style on the Plygain carol tradition, Plethyn features the lovely voice of Linda Healy.

  Source: CAN O GYMRU / A SOUVENIR OF WALES IN SONG
  Amrywiol, Various Artists

 • OR Pridd IR Pridd

  3:22

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  O'R Pridd I'R Pridd · Plethyn

  Seidir Ddoe

  ℗ 1994 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Music Publisher: TUDUR MORGAN
  Composer: Tudur Morgan
  Lyricist: Tudur Morgan

  Auto-generated by YouTube.

 • Plethyn - Seidr Ddoe

  4:29

  Mae aelodau Plethyn, sef John (Jac) Gittins a’r brawd a chwaer Roy a Linda Griffiths yn hanu o ardal yr Eisteddfod ym Maldwyn, gyda Jac a Roy yn byw o fewn ychydig filltiroedd i Faes yr Eisteddfod a Linda bellach wedi ymgartrefu yn ardal Trefeurig yng Ngheredigion. Mae traddodiad canu gwerin yr ardal yn fyw iawn o hyd, ac mae’r dylanwad i’w glywed yn glir yn lleisiau ac arddull y triawd. Yn eu hanterth rhwng 1979 a 1999, fe lwyddodd Plethyn i ddwyn y traddodiad o ganu harmoni yn null y Plygain i ganol prif ffrwd y canu gwerin cyfoes Cymraeg. Am flynyddoedd, nhw oedd yn bennaf gyfrifol am boblogeiddio dwsinau o'n caneuon traddodiadol, yn ogystal a chyflwyno nifer fawr o ganeuon newydd.
  Dros y blynyddoedd mae Plethyn wedi cyhoeddi wyth casgliad a CD 'Goreuon Plethyn' yn Eisteddfod Maldwyn yn 2003. Rhoddodd y grŵp y gorau i deithio a pherfformio’n rheolaidd yn 1999 ond maent yn parhau i fwynhau dod at ei gilydd i ganu ar achlysuron arbennig. Mae’r cyfle i gymryd rhan mewn Noson Lawen yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau yn amlwg yn un o’r achlysuron hynny!

  Ymuna Sorela â Plethyn i berfformio’r glasur ‘Seidr Ddoe’

  Sorela join Plethyn to perform the song ‘Seidr Ddoe’

 • Cainc Yr Aradwr

  3:32

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Cainc Yr Aradwr · Plethyn

  Seidir Ddoe

  ℗ 1994 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: PLETHYN

  Auto-generated by YouTube.

 • Dacw Mam Yn Dwad

  1:24

  Provided to YouTube by Awal Digital Ltd

  Dacw Mam Yn Dwad · Arwel Wyn Roberts · Arwel Wyn Roberts

  Ribidires

  ℗ Aran

  Released on: 2007-03-01

  Auto-generated by YouTube.

 • x
 • Plethyn | Cân Melangell

  4:00

  Y grŵp Plethyn yn perfformio Cân Melangell ar Noson Lawen - cân sy'n seiliedig ar chwedl Santes Melangell, tywysoges o’r Iwerddon a ffôdd i Gymru a dod i fyw i Bennant Melangell. Mae’r hanes yn deud bod Brochwel, Tywysog Powys wrthi’n hela ysgyfarnog a bod honno wedi cuddio tu ôl i ffedog Melangell ac o ganlyniad rhoddodd y Tywysog y gorau i hela yn y cwm / Plethyn performs Cân Melangell on Noson Lawen - a song based on the legend of Saintes Melangell, a princess who fled from Ireland to Wales and came to live in Pennant Melangell. The story relates that Brochwel, Prince of Powys was out hunting a hare that hid behind Melangell's apron resulting in the Prince giving up hunting in the valley.

 • Mil Harddach Wyt

  2:09

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Mil Harddach Wyt · Plethyn

  Y Casgliad Gwerin / The Folk Collection

  ℗ 2004 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Lyricist: R BRYN WILLIAMS
  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • Si Hei Lwli Mabi

  2:27

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Si Hei Lwli Mabi · Plethyn

  Caneuon Gwerin I Blant / Welsh Folk Songs For Children

  ℗ 1984 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Dave Roberts
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • The oldest Welsh Lullaby: Dinogads Smock

  4:35

  Performed by: Ffynnon, Lynne Denman

  History:

  Amongst the oldest surviving Welsh poetry is an account of battles in the Old North, a text known after the protagonists as Y Gododdin. In the same manuscripts are a couple of odd bits of verse which clearly do not belong, and one of these is a nursery rhyme in which a mother tells her son - the Dinogad of the title - about his father's hunting prowess.

  The seventh century text, with a bit of orthographic licence, is something like:

  Peis dinogat e vreith vreith.
  o grwyn balaot ban wreith.
  chwit chwit chwidogeith.
  gochanwn gochenyn wythgeith.
  pan elei dy dat ty e helya;
  llath ar y ysgwyd llory eny law.
  ef gelwi gwn gogyhwc.
  giff gaff. dhaly dhaly dhwg dhwg.
  ef lledi bysc yng corwc.
  mal ban llad. llew llywywg.
  pan elei dy dat ty e vynyd.
  dydygai ef penn ywrch penn gwythwch pen hyd.
  penn grugyar vreith o venyd.
  penn pysc o rayadyr derwennyd.
  or sawl yt gyrhaedei dy dat ty ae gicwein
  o wythwch a llewyn a llwyuein.
  nyt anghei oll ny uei oradein.

  It can be seen how similar the language is to Modern Welsh in which it might be loosely rendered:

  Pais Dinogad sydd fraith, fraith,
  O groen y bela y mae'i waith.
  `Chwí! Chwí!' Chwibanwaith.
  Gwaeddwn ni, gwaeddant hwy - yr wyth gaeth.
  Pan elai dy dad di i hela -
  Gwaywffon ar ei ysgwydd, pastwn yn ei law -
  Galwai ar gw+n tra chyflym,
  `Giff! Gaff! Dal, dal! Dwg, dwg!'
  Fe laddai bysgod o'i gwrwgl
  Fel y llada llew fân-filod!
  Pan elai dy dad di i'r mynydd
  Deuai ef ag un iwrch, un twrch coed, un hydd,
  Un rugiar fraith o fynydd,
  A physgodyn o readr Derwennydd.
  Beth bynnag a gyrhaeddai dy dad â'i bicell -
  Boed yn dwrch, yn gath goed, yn lwynog -
  Ni ddihangai'r un oni bai'n nerthol ei adenydd.

  If you do not yet read Welsh, you might prefer the following loose translation:

  Dinogad's shift is speckled, speckled,
  It was made from the pelts of martens.
  `Wee! Wee!' Whistling.
  We call, they call, the eight in chains.
  When your father went out to hunt -
  A spear on his shoulder, a club in his hand -
  He called on his lively dogs,
  `Giff! Gaff! Take, take! Fetch, fetch!'
  He killed fish from his coracle
  Like the lion killing small animals.
  When your father went to the mountains
  He would bring back a roebuck, a boar, a stag,
  A speckled grouse from the mountain,
  And a fish from the Derwennydd falls.
  At whatever your father aimed his spear -
  Be it a boar, a wild cat, or a fox -
  None would escape but that had strong wings.

  (the text and comments were copied from )

 • Plethyn - Hyddgen

  3:32

  I do not own the music. This is just a tribute to good music. Buy Plethyn's albums and listen to them on Spotify or any other platforms.

 • Mi Gysgi Di Maban

  3:04

 • Welsh Folk Song - Tân yn Llŷn

  3:22

  Welsh Folk Song - Tân yn Llŷn
  #######################
  Singer: Plethyn

  Welsh:

  Beth am gynnau tan fel y tan yn Llŷn?
  Beth am gynnau tan fel y tan yn Llŷn?
  Tan yn ein calon, a than yn ein gwaith
  Tan yn ein crefydd, a than dros ein hiaith.

  Beth am gynnau tan fel y tan yn Llŷn?
  Beth am gynnau tan fel y tan yn Llŷn?
  Tan yn ein calon, a than yn ein gwaith
  Tan yn ein crefydd, a than dros ein hiaith.

  Tan, tan, tan, tan,
  Beth am gynnau tan fel y tan yn Llŷn?
  --
  D.J., Saunders a Valentine
  Dyna i chwi dan gynheuwyd gan y rhain!
  Tan yn y gogledd yn ymestyn lawr i'r de
  Tan oedd yn gyffro drwy bob lle.

  Beth am gynnau tan fel y tan yn Llŷn?
  Beth am gynnau tan fel y tan yn Llŷn?
  Tan yn ein calon, a than yn ein gwaith
  Tan yn ein crefydd, a than dros ein hiaith.

  Tan, tan, tan, tan,
  Beth am gynnau tan fel y tan yn Llŷn?
  --
  Gwlad yn wenfflam o'r ffin i'r mor,
  Gobaith yn ei phrotest, a rhyddid iddi'n stor;
  Calonnau'n eirias i unioni'r cam
  A'r gwreichion yn Llŷn wedi ennyn y fflam.

  Beth am gynnau tan fel y tan yn Llŷn?
  Beth am gynnau tan fel y tan yn Llŷn?
  Tan yn ein calon, a than yn ein gwaith
  Tan yn ein crefydd, a than dros ein hiaith.

  Tan, tan, tan, tan,
  Beth am gynnau tan fel y tan yn Llŷn?
  --
  Ble mae tan a gynheuwyd gynt?
  Diffoddwyd gan y galw, a chwalwyd gan y gwynt.
  Ai yn ofer yr aberth, ai ofer y ffydd
  Y cawsai'r fflam ei hail-gynnau rhyw ddydd?

  Beth am gynnau tan fel y tan yn Llŷn?
  Beth am gynnau tan fel y tan yn Llŷn?
  Tan yn ein calon, a than yn ein gwaith
  Tan yn ein crefydd, a than dros ein hiaith.

  Tan, tan, tan, tan,
  Beth am gynnau tan fel y tan yn Llŷn?
  ----
  English:
  Why not light a fire like the fire in Llŷn?
  Why not light a fire like the fire in Llŷn?
  Fire in our hearts and fire in our endeavors
  Fire in our religion and fire over our language

  Why not light a fire like the fire in Llŷn?
  Why not light a fire like the fire in Llŷn?
  Fire in our hearts and fire in our endeavors
  Fire in our religion and fire over our language

  Fire, fire, fire, fire
  Why not light a fire like the fire in Llŷn?
  ---
  D.J. , Saunders and Valentine
  O what a fire that was started by them!
  Fire in the north that extended down to the south
  A fire that was aflame throughout everywhere.

  Why not light a fire like the fire in Llŷn?
  Why not light a fire like the fire in Llŷn?
  Fire in our hearts and fire in our endeavors
  Fire in our religion and fire over our language

  Fire, fire, fire, fire
  Why not light a fire like the fire in Llŷn?
  --
  A country aflame from the border to the sea,
  Hope in her protest and freedom to her store;
  Hearts burning to rectify the step
  And the spark in Llŷn had kindled the flame.

  Why not light a fire like the fire in Llŷn?
  Why not light a fire like the fire in Llŷn?
  Fire in our hearts and fire in our endeavors
  Fire in our religion and fire over our language

  Fire, fire, fire, fire
  Why not light a fire like the fire in Llŷn?
  --
  Where is the fire that was lit once before?
  Extinguished by the rain and demolished by the wind?
  Was the sacrifice in vain, was the faith in vain
  That the flame would be lit once again someday?

  Why not light a fire like the fire in Llŷn?
  Why not light a fire like the fire in Llŷn?
  Fire in our hearts and fire in our endeavors
  Fire in our religion and fire over our language

  Fire, fire, fire, fire
  Why not light a fire like the fire in Llŷn?

 • Aeth Fy Ngwen I Ffair Pwllheli

  1:07

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Aeth Fy Ngwen I Ffair Pwllheli · Plethyn

  Caneuon Gwerin I Blant / Welsh Folk Songs For Children

  ℗ 1984 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Dave Roberts
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • Athena a Llywelyn Ifan Jones | Mil Harddach Wyt

  3:38

  Ymuna'r triawd lleisiol Athena a'r telynor Llywelyn Ifan Jones i berfformio'r hwiangerdd hyfryd 'Mil Harddach Wyt' ar Noson Lawen.

  Vocal trio Athena and harpist Llewelyn Ifan Jones perform a beautiful Welsh lullaby on Noson Lawen

 • Cystal Gen I Swllt

  3:13

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Cystal Gen I Swllt · Plethyn

  Blas Y Pridd / Golau Tan Gwmwl

  ℗ 1991 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Selwyn Davies
  Producer: Hefin Elis/Plethyn
  Composer: PLETHYN

  Auto-generated by YouTube.

 • Seidir ddoe - Plethyn.flv

  5:00

 • Plethyn - I Ysgafnhau ein Gwaith

  2:46

  I do not own the music. This is just a tribute to good music. Buy Plethyn's albums and listen to them on Spotify or any other platforms.

 • I Ysgafnhau Y Gwaith

  2:46

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  I Ysgafnhau Y Gwaith · Plethyn

  Seidir Ddoe

  ℗ 1994 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Lyricist: DESMOND HEALY
  Composer: PLETHYN

  Auto-generated by YouTube.

 • Plethyn Newlyn

  2:53

  Nice old Cornish tune recorded for mandolin ensemble, set to images of Newlyn School painter Frank Bramley.

 • Seidir Ddoe

  5:33

  Provided to YouTube by NAXOS of America

  Seidir Ddoe (Yesterday's Cider) · Plethyn

  Celtic Folk from Wales

  ℗ 2010 ARC

  Released on: 2010-02-01

  Ensemble: Plethyn

  Auto-generated by YouTube.

 • Plethyn - Golau Tan Gwmwl

  4:24

  Shwmae cyfeillion, Lawrence ydw i.

  Dwi wedi penderfynnu wneud y clawdd mandola ar y can yn enw 'Golau Tan Gwmwl' gan Plethyn, Gobeithio est ti mwynhau'r clawdd yma :-) Diolch yn fawr.

 • Plethyn - Y ferch yn Ffair Llanidloes

  4:10

  A beautiful piece of Welsh folk music - as I saw, available nowhere in the web since last video disappeared. Such a gem has to be promoted, as well as great ensemble Plethyn.

  Llanidloes hall by Folks at 137 - I (Folks at 137 (talk)) created this work entirely by him/herself.. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikipedia -

  Znakomity kawałek walijskiej muzyki ludowej w wykonaniu zespołu Plethyn. Od czasu zniknięcia ostatniego wideo niedostępny chyba nigdzie w sieci. A tak piękna muzyka po prostu musi być promowana - choćby jako pokaz talentu zespołu...
  Tłumaczenie na polski, z angielskiego - moje.

  Zdjęcie sali targowej, wymienianej w piosence - z Wikipedii, szczegóły - patrz wyżej.

 • Plethyn - Philomela

  1:25

  Tema do grupo galés Plethyn coa voz de Linda Healy

 • Torth O Fara

  2:08

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Torth O Fara · Plethyn

  Caneuon Gwerin I Blant / Welsh Folk Songs For Children

  ℗ 1984 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Dave Roberts
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • Linda, Lisa a Gwenno - Gwybod bod na fory

  4:24

  Linda Griffiths, aelod o'r grwp gwerin 'Plethyn' sy'n perfformio'r gân 'Gwybod bod 'na 'fory' hefo'i merched, Lisa a Gwenno

  Linda Griffiths, member of the folk group 'Plethyn' performs the song 'Gwybod bod 'na 'fory' with her daughters Lisa and Gwenno on the Noson Lawen stage

 • Plethyn: Mil Harddach Wyt

  2:08

  Plethyn - 'Mil Harddach Wyt'

  (scroll down for English)

  Mil Harddach wyt na'r rhosyn gwyn,
  Na'r rhosyn coch ar ael y bryn
  Na'r alarch balch yn nofio'r llyn,
  Fy maban bach.

  Mwy swynol yw dy chwerthin mwyn
  Na chân y fronfraith yn y llwyn,
  Neu murmur môr o ben y twyn,
  Fy maban bach.

  Mwy annwyl wyt na'r oenig gwyn
  Na'r blodau tlws ar ochrau'r bryn,
  Na dawnsio heulwen ar y llyn,
  Fy maban bach.

  Mil gwell gen i nag aur y byd,
  Yw gweld dy wenau yn dy grud,
  Fy ffortiwn wyt, a gwyn fy myd,
  Fy maban bach.
  *************

  Plethyn - lullaby: 'You Are a Thousand Times more Beautiful''

  This is a traditional Welsh lullaby sung by 'Plethyn', the celebrated folk group from Wales:

  You are a thousand times more beautiful than the white rose,
  Than the red rose on the brow of the hill,
  Or the proud swan swimming the lake,
  My little baby.

  More charming is your gentle laughter
  Than the song of the thrush in the grove,
  Or the sea's murmur from the hill top,
  My little baby.

  You are more dear than the little white lamb,
  Or the pretty flowers on the side of the hill,
  Or the dancing of sunlight on the lake,
  My little baby.

  A thousand times better to me than the world's gold
  Is to see you smiling in your cradle,
  You are my fortune and the joy of my life,
  My little baby.
  ************

  At their most active between 1978 and 1995, 'Plethyn' are pioneers of authentic Welsh folk music, specialising in the close harmonies of the 'Plygain' tradition (

  Plethyn (meaning 'braid' or 'bond') is a very apt name for this tightly knit Welsh folk group. The three members originate from the region of Maldwyn (Montgomery), in Mid-Wales. Roy and Linda are brother and sister and John Gittins was born on a neighbouring farm. The folk tradition of this region is particularly rich and its influence can be clearly heard in the voices and style of Plethyn.

 • Plethyn Golau Tan Gwmwl - Can i Gymru 1980

  4:29

  Archebwch gopi o'r CD drwy ddilyn y linc isod-
  Purchase a copy of the CD by following the link below-

 • Gwaed Ar Du Dwylo

  5:49

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Gwaed Ar Du Dwylo · Plethyn

  Blas Y Pridd / Golau Tan Gwmwl

  ℗ 1991 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Selwyn Davies
  Producer: Hefin Elis/Plethyn
  Lyricist: MYRDDIN AP DAFYDD
  Composer: PLETHYN

  Auto-generated by YouTube.

 • Linda Griffiths a Sorela | Fel Hyn Maei Fod

  3:33

  Linda Griffiths a Sorela yn perfformio'r gân Fel hyn mae'i fod ar Noson Lawen - yr alaw gan Linda a'r geiriau o waith Myrddin ap Dafydd / Linda Griffiths and Sorela perform the song Fel hyn mae'i fod on Noson Lawen - music by Linda and lyrics by Myrddin ap Dafydd.

 • Linda Griffiths - Cân Y Gân

  4:16

  Magwyd Linda ar fferm Penybryn rhwng pentrefi Pontrobert a Meifod yng Ngogledd Maldwyn. Erbyn hyn mae’n byw ar dyddyn ym mhentref Pen-bont Rhydybeddau ger Aberystwyth. Bu’n aelod o’r grŵp gwerin Plethyn, gyda’i brawd, Roy, a’i chymydog, Jac am flynyddoedd lawer. Bu’n perfformio fel cantores unigol ers blynyddoedd bellach, gyda’i thair merch, Lisa, Gwenno a Mari (Sorela) yn canu lleisiau cefndir iddi. Mae wedi rhyddhau 4 casgliad o ganeuon, sef Amser, Plant y Môr, Ôl ei Droed a Storm Nos. Cyfansoddodd nifer o alawon ar gyfer Plethyn yn y gorffennol, ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi cael blas ar gyfansoddi ei chaneuon ei hun. Mae wedi gweithio fel cyflwynydd radio a theledu yng Nghymru yn y gorffennol hefyd.
  Dyma hi’n perfformio ‘Cân y Gân’

  Linda was a member of the folk group ‘Plethyn’ with her brother Roy and friend Jac for many years. She’s also been performing as a solo artist, along with her three daughters, Lisa, Gwenno and Mari (Sorela) as her backing singers.
  Linda performs ‘Cân y Gân’.

 • Hyddgen

  3:37

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Hyddgen · Plethyn

  Seidir Ddoe

  ℗ 1994 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: ANN FYCHAN
  Lyricist: ANN FYCHAN

  Auto-generated by YouTube.

 • Ton, Ton, Ton!

  2:29

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Ton, Ton, Ton! · Plethyn

  Caneuon Gwerin I Blant / Welsh Folk Songs For Children

  ℗ 1984 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Dave Roberts
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • Fuoch Chi Rioed Yn Morio?

  51

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  'Fuoch Chi Rioed Yn Morio? · Plethyn

  Caneuon Gwerin I Blant / Welsh Folk Songs For Children

  ℗ 1984 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies/Dave Roberts
  Producer: Gareth Hughes Jones
  Composer: Tradd. / Trad.

  Auto-generated by YouTube.

 • An Hwyseth / Plethyn Newlyn

  3:10

  Provided to YouTube by CDBaby

  An Hwyseth / Plethyn Newlyn · Iona

  Branching Out

  ℗ 2003 Iona

  Released on: 2003-06-10

  Auto-generated by YouTube.

 • Plethyn - Tan yn Llyn

  3:26

  Helo cyfeillion, dwi wedi penderfynnu wneud y clawdd mandola am y can Tan yn Llyn perfformiad gan y grwp gwerin Gymraeg Plethyn. mae can yma yn egluro am ymgyrchu dros ein iaith Gymraeg yn 1936. Dyma pryd roedd Saunders Lewis, Lewis Valentine a DJ Williams wedi llosgi ysgol bomb yn Penllyn er mwyn warchod ein iaith Gymraeg.

Shares

x

Check Also

Menu