This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Playlist of North Wales Choral Festival 2014

x
 • North Wales Choral Festival 2014 - The Concert

  1:56:07

  The Willmott Dixon North Wales Choral Festival 2014
  7 November, Venue Cymru

  The Concert

  Rhys Meirion
  A collaboration of Male Voice (Colwyn MVC, Maelgwn MVC & Trelawnyd MVC)
  Trio (Bedwyr Parri, Emyr Wyn Gibson & Steffan Owen)
  Annette Bryn Parri
  Erin Gwyn Rossington

 • x
 • North Wales Choral Festival 2014- Highlights

  3:30

  The Willmott Dixon North Wales Choral Festival 2014
  Venue Cymru
  7-9 November 2014

 • x
 • North Wales Choral Festival 2014 - Mixed

  9:31

  The Willmott Dixon North Wales Choral Festival 2014
  Mixed - Sponsored by Mostyn Estates
  Venue Cymru
  09/11/2014

  ADLAIS
  AD SOLEM
  ALOUD IN THE VALLEY COMMUNITY CHOIR
  BLACKBURN PEOPLES CHOIR
  CANTORION GELE SINGERS
  CANTUS POLONICUM
  COR AETHWY
  READING A440 CHOIR
  SURREY HILLS CHAMBER CHOIR
  SWAGG CHOIR
  VIVACITY

  North Wales Choral Festival Winners 2014

 • North Wales Choral Festival 2014 - Community Performances

  5:57

  The Willmott Dixon North Wales Choral Festival 2014
  Community Performances - Sponsored by Cartrefi Conwy
  Venue Cymru

 • x
 • North Wales Choral Festival 2014 - Ladies

  10:01

  The Willmott Dixon North Wales Choral Festival 2014
  Ladies - Sponsored by Threeways
  Venue Cymru
  08/11/2014

  ABBEY BELLES CHORUS
  CANTABILE VOCAL ENSEMBLE
  CEREDIGION CHOIR
  COR RHIANNEDD Y MOELWYN
  DI VOCI LADIES
  FLINT LADIES CHOIR
  KNUTSFORD STAR CHOIR
  LLEISIAU LLANERCH
  MANX VOICES
  SONATA SINGERS
  THE GLENIFFER SINGERS

  North Wales Choral festival Winners 2014

 • North Wales Choral Festival 2014 - Schools Day

  4:20

  The Willmott Dixon North Wales Choral Festival 2014
  Schools Day - Sponsored by Brenig Construction
  Venue Cymru
  07/11/2014

  CÔR YSGOL BODHYFRYD
  CÔR YSGOL DEWI SANT
  CÔR YSGOL FRONGOCH
  CÔR YSGOL LLANDRILLO YN RHOS
  CÔR YSGOL MELYD

  North Wales Choral festival Winners 2014

 • x
 • North Wales Choral Festival 2014 - Male Voice

  5:01

  The Willmott Dixon North Wales Choral Festival 2014
  Male Voice - Sponsored by Llandudno Town Council
  Venue Cymru
  08/11/2014

  BIRMINGHAM CANOLDIR MALE VOICE CHOIR
  CANTORION COLIN JONES
  CITY OF CHESTER MALE VOICE CHOIR
  WESSEX MALE VOICE CHOIR
  YESTERYEAR A-CAPPELLA

  North Wales Choral festival Winners 2014

 • North Wales Choral Festival 2013 Schools Day

  3:43

  *SCROLL DOWN FOR ENGLISH

  Am y tro cyntaf erioed bu i ni gynnal cystadleuaeth i ysgolion a fu'n ddechreuad cyffrous i'r penwythnos ar y dydd Gwener. Daeth 11 o ysgolion i Landudno, gan gynnwys 7 ysgol gynradd a 4 ysgol uwchradd. Nid yn unig y cawson nhw gyfle i syfrdanu'r beirniaid ond fe gawson nhw gyfle i gymryd rhan mewn gweithdy 'Cânsing' gyda Jenny Pearson.

  Bu i bob ysgol wneud eu gorau glas a gwneud argraff dda ar y panel beirniadu; yn wir roedd gan y beirniaid waith caled o'u blaenau. Enillydd cystadleuaeth ysgolion cynradd Brenig Construction oedd Ysgol Dewi Sant, gydag Ysgol Gynradd Southdown yn ail a Llandrillo's Music Angels yn drydydd.

  For the first year ever we presented a Schools day competition, which kick started our weekend off on the Friday. We saw 11 excited schools arrive in Llandudno, including 7 junior schools and 4 senior schools. Not only did they get chance to wow the judges they also took part in a workshop with 'Can Sing' Jenny Pearson.

  Each school gave it their all and impressed the adjudicators, making their decision difficult. The winners of the Brenig Construction junior schools category was Ysgol Dewi Sant, with Southdown Primary school coming 2nd and Llandrillo's Music Angels taking 3rd place.

 • North Wales Choral Festival 2013 - Male Voice

  3:58

  North Wales Choral Festival
  Male Voice
  Venue Cymru, Llandudno

 • x
 • North Wales Choral Festival 2013 - Wynne Evans

  9:52

  North Wales Choral Festival 2013
  Wynne Evans
  Venue Cymru, Llandudno

  Wynne Evans
  Cor Glanaethwy
  Sioned Terry
  Elgan Llyr Thomas

 • The London Welsh Festival of Male Choirs 2014 DVD/ Gŵyl Corau Meibion Cymry Llundain 2014 DVD

  5:37

  The London Welsh Festival of Male Choirs 2014 DVD/
  Gŵyl Corau Meibion Cymry Llundain 2014 DVD

 • Flint Male Voice Choir

  1:57

  Video sent in by a participant of Flint Male Voice singing the good old Welsh classic, Calon Lan, following the North Wales Choral Festival, in the bar at Venue Cymru.

 • North Wales Choral Festival 2014 - Festival Celebration Concert

  11:06

  The Willmott Dixon North Wales Choral Festival 2014
  Festival Celebration Concert
  Venue Cymru

  Abbey Belles Chorus
  Loreto Secondary School
  Surrey Hills Chamber Choir
  Manx Voices
  Cantabile Youth Choir
  Birmingham Canoldir MVC
  Reading A440 Choir
  Aloud in the Valley
  Yesteryear A-Capella
  Knutsford Star Choir
  Vivacity
  City of Chester MVC

 • North Wales Choral Festival 2014- Highlights

  10:24

  The Willmott Dixon North Wales Choral Festival 2014
  Venue Cymru

 • North Wales Choral Festival 2014 - Youth

  7:05

  The Willmott Dixon North Wales Choral Festival 2014
  Youth - Sponsored by Conwy County Borough Council
  Venue Cymru

  CANTABILE YOUTH CHOIR
  CEREDIGION CHOIR
  COR IEUENCTID MON
  DENBIGHSHIRE YOUTH CHOIR
  LORETO SECONDARY SCHOOL
  URSULINE COLLEGE SENIOR CHOIR

  North Wales Choral Festival Winners 2014

 • North Wales Choral Festival 2014 - Barbershop Style

  3:57

  The Willmott Dixon North Wales Choral Festival 2014
  Barbershop Style - Sponsored by St Georges Hotel
  Venue Cymru
  09/11/2014

  ABBEY BELLES CHORUS
  YESTERYEAR A-CAPPELLA

  North Wales Choral festival Winners 2014

 • North Wales Choral Festival 2013 - Ladies

  5:57

  North Wales Choral Festival
  Ladies
  Venue Cymru, Llandudno

 • North Wales Choral Festival 2013 - Mixed

  8:14

  North Wales Choral Festival
  Mixed
  Venue Cymru, Llandudno

 • North Wales Choral Festival 2013 - Highlights

  4:25

  North Wales Choral Festival
  Highlights
  Venue Cymru, Llandudno

 • North Wales Choral Festival 2013 - Youth

  4:38

  North Wales Choral Festival
  Youth
  Venue Cymru, Llandudno

 • x
 • North Wales Choral Festival 2011 Highlights

  3:58

  Gwyl Gorawl Gogledd Cymru Goreuon
  North Wales Choral Festival Highlights
  5-6 Tachwedd / November 2011
  Venue Cymru, Llandudno

 • North Wales Choral Festival 2018

  2:16

  The North Wales Choral Festival 2018 filmed by Llandrillo College.
  Venue Cymru

 • North Wales Choral Festival 2013 - Community Performances

  4:41

  North Wales Choral Festival
  Community Performances
  Venue Cymru, Llandudno

 • North Wales Choral Festival 2011- Ladies

  49

  Gwyl Gorawl Gogledd Cymru
  North Wales Choral Festival
  Merched / Ladies
  5 Tachwedd / November 2011
  Venue Cymru, Llandudno

 • North Wales Choral Festival 2011- Youth

  46

  Gwyl Gorawl Gogledd Cymru
  North Wales Choral Festival
  Ieunenctid / Youth
  5 Tachwedd / November 2011
  Venue Cymru, Llandudno

 • North Wales Choral Festival 2011- Highlights

  1:08

  Gwyl Gorawl Gogledd Cymru Goreuon
  North Wales Choral Festival Highlights
  5-6 Tachwedd / November 2011
  Venue Cymru, Llandudno

 • North Wales Choral Festival 2013 - Barbershop

  2:56

  North Wales Choral Festival
  Barbershop
  Venue Cymru, Llandudno

 • North Wales Choral Festival 2011- Male

  48

  Gwyl Gorawl Gogledd Cymru
  North Wales Choral Festival
  Meibion / Male Voice
  5 Tachwedd / November 2011
  Venue Cymru, Llandudno

 • North Wales Choral Festival 2012- Ladies Highlights

  1:49

  Gwyl Gorawl Gogledd Cymru
  North Wales Choral Festival
  Merched / Ladies
  27 Hydref / October 2012
  Venue Cymru, Llandudno

 • North Wales Choral Festival 2012- Male Highlights

  1:35

  Gwyl Gorawl Gogledd Cymru
  North Wales Choral Festival
  Meibion / Male Voice
  27 Hydref / October 2012
  Venue Cymru, Llandudno

 • North Wales Choral Festival 2019 - Musicals

  27

  North Wales Choral Festival
  8-10 November 2019
  Venue Cymru, Llandudno

 • North Wales Choral Festival 2012- Youth Highlights

  2:07

  Gwyl Gorawl Gogledd Cymru
  North Wales Choral Festival
  Ieunenctid / Youth
  27 Hydref / October 2012
  Venue Cymru, Llandudno

 • Merry Christmas from the North Wales Choral Festival

  53

  Ein harweinydd Dilwyn Morgan yn rhoi neges Nadolig i'w hoff gorau!

  Our compere Dilwyn Morgan giving his favorite choirs a Christmas message!

 • North Wales Choral Festival 2012- Barbershop Highlights

  1:55

  Gwyl Gorawl Gogledd Cymru
  North Wales Choral Festival
  Barbwrsiop / Barbershop
  28 Hydref / October 2012
  Venue Cymru, Llandudno

 • Amabile Girls Choir singing The Rose at the North Wales Choral Festival

  3:46

  This Video of Amabile Girls' Choir has been sent in to us. This was taken in the bar, following the 25th Anniversary Concert!

 • Cantus Polonicum at the North Wales Choral Festival 2012

  1:31

  Cantus Polonicum singing in an informal social gathering in the bar at the North Wales Choral Festival held at Venue Cymru, Llandudno

 • Junior School Workshop 2015 - Performance 3

  2:26

  The North Wales Choral Festival 2015
  Venue Cymru

 • Welsh National Opera - Junior Schools 2

  2:39

  North Wales Choral Festival 2017

 • The Calling/Scouting For Girls - Edinburgh Police Choir

  2:35

  North Wales Choral Festival 2017

 • Peterborough Male Voice Choir

  36

  North Wales Choral Festival 2017

 • Junior School Workshop 2015 - Performance 2

  2:36

  The North Wales Choral Festival 2015
  Venue Cymru

 • Goodnight - Edinburgh Police Choir

  2:09

  North Wales Choral Festival 2017

 • Angel - Valley Aloud

  3:34

  North Wales Choral Festival 2017

 • Senior School Workshop 2015 – Performance 2

  2:23

  The North Wales Choral Festival 2015
  Venue Cymru

 • Senior School Workshop 2015 – Performance 3

  3:45

  The North Wales Choral Festival 2015
  Venue Cymru

 • Aint Gonna Jump No More

  3:34

  Gwyl Gorawl Gogledd Cymru
  North Wales Choral Festival
  8 Tachwedd / November 2013
  Venue Cymru, Llandudno
  'Ain't gonna jump no more'

 • Canu Conwy - Ride This Train

  2:23

  North Wales Choral Festival 2017

 • Make You Feel My Love - Adele

  2:50

  North Wales Choral Festival 2017

 • DMDS @ the North Wales Choral Festival, Llandudno 2017

  9:34

  A second (annual) trip to Llandudno for the North Wales Choral Festival was another resounding success (both competitively and socially!) for DMDS!

  1) Baba Yetu
  2) Sing a Song of Sixpence
  3) Fix You

  Well done to everyone who rehearsed so hard over the last couple of months, and the small team that organised the logistics of our international sojourn.

 • Canu Conwy - O Waly Waly

  2:00

  North Wales Choral Festival 2017

Shares

x

Check Also

Menu