This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Playlist of Mynd a Dod

x
 • Mynd a Dod - Swnami

  3:58

  Ein sengl 'Mynd a Dod'//Our single 'Mynd a Dod' Video to follow/Official video to follow.

  Buy this track on iTunes -

  follow us on:
  twitter - @Swnami_
  facebook -
  Soundcloud -

  Recordiwyd/Recorded- Ferlas Studio
  Cynhyrchydd/Producer +Mastered by - Rich Roberts
  Rhyddhau/Digitally Realsed on - LabelCopa
  Gwaith Celf/ Art Work - Gruffydd Ywain

 • x
 • Wigwam – Mynd a Dod

  5:17

  WIGWAM: | |

  Tanysgrifia i sianel Ochr 1:

  Dilyna ni ar Twitter:

  Hoffa Hansh:

 • x
 • Mynd a Dod

  4:18

  Mynd a Dod · Wigwam

  Mynd a Dod

  ℗ 2018 Recordiau Jigcal Records

  Released on: 2018-07-06

  Auto-generated by YouTube.

 • Mynd a Dod

  3:38

  Provided to YouTube by Ingrooves

  Mynd a Dod · Sarah Wynn

  Meraki Cymraeg - EP

  ℗ 2015 SARAH WYNN

  Released on: 2015-05-28

  Composer: Luke Morgan
  Writer: Sarah Wynn

  Auto-generated by YouTube.

 • x
 • Swnami - Mynd a Dod

  5:42

  Swnami yn perfformio ym Maes B 2012.

 • Sŵnami - Mynd a Dod

  3:47

  Sŵnami yn perfformio ar gyfres gynta'r rhaglen Ochr 1.

 • x
 • Wigwam- Mynd a Dod

  4:24

  Wigwam yn chwarae fersiwn acwstig o 'Mynd a Dod' yn fyw ar raglen Sesiwn Sul GTFM, 18/03/18.

  Wigwam playing the song 'Mynd a Dod' live on GTFM's Sesiwn Sul, 18/03/18.

 • Mr Huw - Gwyneb Dod

  2:09

  Mr Huw yn dangos ei wyneb dod ar Bandit

 • MYND - muse meets the eye

  5:09

  muse meets the eye
  Taken from the Album MYND awake
  Soundquallity 128kbts/s
  The one and only original Album incl 20 Page booklet is available on

  Follow us on facebook

  Twitter

  Soundcloud

  We wish you a happy new year!

 • x
 • Ný Mynd - Crystalize

  23:18

  Artist: Ný Mynd
  Album: Crystalize
  Year: 2019
  Genre: Melodic Death Metal


  00:00 Intro
  01:11 Call of the void
  05:33 Half to fail
  10:06 Morning clash
  14:33 Sharehate
  19:39 Diamond Skin

  You can find it on

  Facebook:

  Instagram:

  Soundcloud:

  Bandcamp:

  Twitter:

 • Swnami - Cynnydd

  3:23

  What a song!! What a band!!!

  Available to download soon!!!

  Support Swnami:

  Facebook:
  Twitter:
  Soundcloud:

  ------------------------------------------------------------------------------------

  Support Fancy Melancholic

  My Tumblr :
  My twitter:
  Facebook :
  Soundcloud:

 • Cân y Tân - Y Bandana

  4:19

  Can/Song: Can y Tân (The Fire's Song)
  Band: Y Bandana
  Album: Y Bandana

  Prynwch/Buy 'Y Bandana':


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Gwyliwch y band yn perfformio'r gan yn fyw ar y Noson Lawen
  Watch the band perform the song live on Noson Lawen


  Geiriau:
  Sefyll wrth y tân, sefyll wrth y tân
  wedi drysu'n lân, wedi drysu'n lân.
  Nesdi roi dy law yn fy mhen,
  nesdi afael ar 'y meddwl i,
  nesdi adael ar 'y meddwl i.

  Sefyll wrth y tân, sefyll wrth y tân
  wedi drysu'n lân, wedi drysu'n lân.
  Roedd na gannoedd o bobl yna,
  ond yr unig un oni'n gallu gweld oedd chdi.

  'R unig un oni'n gallu gweld oedd chdi...

  Ti di cael dy neud i mi,
  ti di cael dy neud i mi.
  Dwi di cael fy neud i chdi,
  dwi di cael fy neud i chdi.

  Rhywbeth am dy wen, rhywbeth am dy lais
  a rhywbeth am dy lygaid sydd yn fy hudo i.
  Ac er nad wyt ti'n gweld ni yn ffrindia',
  allai weld ni'n dau ryw ddydd, rhyw ddydd 'mond chdi a fi 'chos...

  Ti di cael dy neud i mi,
  ti di cael dy neud i mi.
  Dwi di cael fy neud i chdi,
  dwi di cael fy neud i chdi.

  Ti di cael dy neud i mi,
  ti di cael dy neud i mi.
  Dwi di cael fy neud i chdi,
  dwi di cael fy neud i chdi.

  Ond mae'n siom bo' gyn ti gariad,
  a chdi a fi ddaw yn ddim byd.
  Ond ma na un peth dwi'n siwr o gofio,
  dwi'n gwbo'n iawn bo' na i gofio'r dydd lle roni'n...
  sefyll wrth y tân, sefyll wrth y tân
  wedi drysu'n lân, wedi drysu'n lân.
  Nesdi ddangos i fi fod na fyw i'r byd 'ma na gitar,
  fwy i'r byd 'ma na gitar.

  Ti di cael dy neud i mi,
  a dwi di cael fy neud i chdi.
  Ti di cael dy neud i mi,
  a dwi di cael fy neud i chdi.

  English Translation:
  Standing by the fire, standing by the fire
  utterly confused, utterly confused.
  You placed your hand in my head,
  took hold of my mind,
  took hold of my mind.

  Standing by the fire, standing by the fire
  utterly confused, utterly confused.
  There were hundreds of people there,
  but the only one I could see was you.

  The only one I could see was you...

  You've been made for me,
  you've been made for me.
  I've been made for you,
  I've been made for you.

  Something about your smile, something about your voice
  and something about your eyes that enchants me.
  And though you don't see us as friends,
  I can see the both of us someday, someday only you and me 'cause...

  You've been made for me,
  you've been made for me.
  I've been made for you,
  I've been made for you.

  You've been made for me,
  you've been made for me.
  I've been made for you,
  I've been made for you.

  But it's a shame that you have a lover,
  and you and me will come to nothing.
  But there's one thing I'm sure to remember,
  I know full well that I'll remember the day where I was...
  standing by the fire, standing by the fire
  utterly confused, utterly confused.
  You showed me that there was more to this world than a guitar,
  more to this world than a guitar.

  You've been made for me,
  and I've been made for you.
  You've been made for me,
  and I've been made for you.

 • Yws Gwynedd – Sgrîn

  2:49

  Fideo newydd sbon gan Ywain Gwynedd ar gyfer Ochr 1. Rhagor gan Yws fan hyn: … fan hyn: … a fan hyn: @ywsgwynedd

  → Dilynwch @Ochr1
  → Tanysgrifiwch i'n sianel YouTube

 • Y Trwynau Coch - Pwy wyt tin mynd da nawr

  3:29

  Powerpop from Wales.

 • Eira - Swnami

  3:23

  Ein sengl 'Eira'//Our single 'Eira' Video to follow/Official video to follow.

  Buy this track on iTunes -

  follow us on:
  twitter - @Swnami_
  facebook -
  Soundcloud -

  Recordiwyd/Recorded- Ferlas Studio
  Cynhyrchydd/Producer +Mastered by - Rich Roberts
  Rhyddhau/Digitally Realsed on - LabelCopa
  Gwaith Celf/ Art Work - Gruffydd Ywain

 • Mynd i Gorwen Hefo Alys - Can i Gymru 2013

  8:36

  Mae Rhys ac Osian yn fyfyrwyr; Rhys yn astudio gradd M.A. mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mangor ac Osian yn ei ail flwyddyn, hefyd ym Mhrifysgol Bangor yn astudio gradd mewn Cerddoriaeth.

  Mae'r ddau ohonynt yn dod o gefndir cerddorol, wedi canu mewn corau a pherfformio gyda'r Urdd a chymdeithasau lleol erioed, ac mae'r ddau bellach mewn bandiau. Rhys yw prif leisydd Jessop a'r Sgweiri ac mae Osian yn rhannu ei ddoniau cerddorol rhwng y band hwnnw a'r bandiau Candelas, Siddi a Cowbois Rhos Botwnnog.

  Maen nhw am recordio'r trac eu hunain, ychydig yn Llanuwchllyn ond y rhan fwyaf yn stiwdio Tŷ Siamas, Dolgellau. Osian a Rhys fydd yn cynhyrchu gyda chymorth Ifan Jones, aelod arall o'r Sgweiri, sef peiriannydd y grŵp.

  Beth fydden nhw'n brynu gyda'r wobr petai nhw yn ennill tybed?

  Gitar Gibson 335 sydd ar y recordiad, meddai Osian, ond siwtiau newydd i'r Sgweiri sydd gan Rhys mewn golwg.
  Pob lwc i Jessop a'r Sgweiri!

 • Dydd yn Dod - Can i Gymru 2014

  6:19

  Dydd yn Dod

  IFAN DAVIES A GETHIN GRIFFITHS

  Mae'r ddau yn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor a dyma'r tro cyntaf iddyn nhw gyfansoddi gyda'i gilydd er eu bod nhw'n perfformio yn gyson mewn nosweithiau meic agored.

  Beth wnaeth eich ysbrydoli eich cân?

  Ifan: Cân upbeat, epig ei naws, sydd yn adlewyrchu fy nghyfansoddiadau blaenorol ac yn rhannu'r un sŵn â nhw.

  Gethin: Mae'r geiriau wedi cael eu hysbrydoli gan y syniad y daw dyddiau gwell ar ôl cyfnod o deimlo'n isel - pwnc sydd wedi ei drafod droeon yn y gorffennol, ond mewn ffordd gwbl newydd gyda naws gyfoes iawn iddi. Mae'n dilyn meddyliau person sydd ar daith i deimlo'n well.

  Pam cynnig y gân ar gyfer Cân i Gymru?

  Ifan a Gethin: Rydym ni'n dau yn hoffi'r fformat newydd ac fe wnaeth hynny ein denu ni. Roedd yn gyfle gwych i ni gychwyn cyfansoddi gyda'n gilydd ac mae cyrraedd y rownd derfynol yn blatfform da i ni'n dau ddatblygu o flaen nifer fawr o bobl.

  Ym mha stiwdio, a gyda phwy fuoch chi'n gweithio er mwyn cynhyrchu'r gân ar gyfer y gystadleuaeth?

  Ifan a Gethin: Aethom i Stiwdio Ferlas, Penrhyndeudraeth, i weithio gyda Rich Roberts. Dewis naturiol i'r ddau ohonom gan ein bod yn hoff o beth y mae wedi ei wneud yn y gorffennol. Mae sŵn glân arferol ei waith yn cynnig ei hun yn wych i'r gân.

  Petaech chi'n cael perfformio efo unrhyw artists, pwy fydden nhw a pham?

  Ifan: Phoenix - ar ôl eu gweld wythnos diwethaf yn fyw!!

  Gethin: Simon a Garfunkel - Buaswn i wrth fy modd yn cael canu'r trydydd harmoni!!

  Beth yw eich hoff gân, a pham?

  Ifan: Dwi'm yn gallu dewis - cwestiwn rhy anodd!! Ond ella, ar y funud, y gân 'Luna' gan Bombay Bicycle Club, oherwydd yr alawon indie bachog a dwi'n hoffi sut mae gwead llais Rae Morris a Jack Steadman yn plethu â'i gilydd.

  Gethin: Ble faswn i'n cychwyn? Er, does 'na ddim un gân sydd cweit yn cyrraedd uchelfannau 'Bridge Over Troubled Water'! Mae'r holl beth yn berffaith - y geiriau, y strwythur.. 'swni'n gallu mynd 'mlaen am byth!

 • Yws Gwynedd – Neb Ar Ôl

  3:31

  Mwy o wybodaeth More information:

  @Ochr1

 • Rhedeg i Paris gyda llais a geiriau

  2:55

 • Swnami - Gwreiddiau

  3:52

  Mwy o wybodaeth More information:

  @Ochr1

 • x
 • Sŵnami - Gwreiddiau

  5:44

  Mwy o wybodaeth More information:

  @Ochr1

 • Swnami - Eira

  3:25

  Mwy o wybodaeth More information:

  @Ochr1

 • Maer Haul Wedi Dod

  3:03

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Mae'r Haul Wedi Dod · Geraint Lovgreen a'r Enw Da

  Mae'r Haul Wedi Dod

  ℗ 2019 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2019-05-31

  Producer: Aled Wyn Hughes

  Auto-generated by YouTube.

 • Swnami a Gethin Griffiths - Dydd yn Dod

  3:22

  GETHIN GRIFFITHS and SWNAMI perform ‘Dydd yn Dod’, the song they sang in the final of the Song for Wales 2014 competition

  Perfformiad GETHIN GRIFFITHS a SWNAMI o ‘Dydd yn Dod’, y gân a berfformiwyd ganddynt yn ffeinal cystadleuaeth Cân i Gymru 2014

 • Gwenwyn

  3:32

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Gwenwyn · Sŵnami

  Sŵnami

  ℗ 2015 Recordiau I KA CHING Records

  Released on: 2015-08-03

  Auto-generated by YouTube.

 • The Unknown - Mynd Bobman yn Maes B - 3/08/10

  5:04

  Dyma o ni'n rocio Brwydr Y Bandiau Maes B 2010. Cawsom ail yn cystydlaeaeth ond rydyn ni'n barod i brwydro yn galetach i chi blwyddyn nesaf!

  This is a video of when we rocked Maes B at the Battle Bands. Our set resulted in a fantastic (albeit slightly agravating) 2nd place.

 • Porthgain - Fflur Dafydd

  5:08

  Can/Song: Porthgain
  Canwr/Singer: Fflur Dafydd
  Album: Byd Bach (Small World)

  Prynwch 'Byd Bach' / Buy 'Byd Bach':
  (they ship internationally)

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Yn ddiffael ym Mhorthgain
  mae gen i'r haul, a dwi'm yn ail, i neb yn y byd.
  Ac yn y bore pan ma'i'n ole
  R'adeg ore i weld y pethe bach 'ma i gyd.
  Gofid yw'r egni gwaetha'
  ('Llen i) fyth wedi meddwl 'i hala
  Ma' gyd wedi mynd gyd wedi mynd gyd wedi mynd
  Tra dwi fan hyn

  A phan fyddai oddi yma
  a nghalon i ar ffo
  Mi fyddai'n dychwelyd bob tro
  Ar eildon bach fy ngho'

  Porthgain yw'r harbwr yn fy meddwl
  Pob gwythien las yn lwybr arfordirol
  Mynd a dod mae cwch bach fy nghalon
  At y man lle does 'na ddim amheuon i lawr, i lawr, i lawr,

  Ac ar y sgwar, mae gen i nghar
  Mae gen i'n siar, ac ar fy ngwar mae'r gaea'n dod bant,
  Ac o mae'r heli yn fy ngwaed i
  ac mae'r glesni
  yn dragywydd cynydd cant.

  Gofid yw'r egni gwaetha'
  ('Llen i) fyth wedi meddwl i hala
  dwi'n fyw fel y gwynt fyw fel y gwynt fyw fel y gwynt, tra dwi fan hyn

  Pan fyddai rhywle arall
  A myd bach i ar dro
  Mi fyddai'n dychwelyd bob tro
  Ar eildon bach fy ngho'

  Porthgain yw harbwr fy meddwl
  Pob gwythien yn arfordirol
  Mynd a dod mae cwch fy nghalon
  Hwylio'n braf heb amheuon

  I lawr, i lawr, i lawr...

  English Translation Lyrics:
  Porthgain: a tribute to the beautiful fishing village of Porthgain, in Pembrokeshire, which I visit at least once a year in order to switch off from 'real life'. There is nothing better than roaming the coastal paths, having a drink in the notorious Sloop Inn, or merely sitting by the harbour watching the sun go down. Even when I'm far from here, I return to it again in my memory; the ebb and flow of my heart transporting me there.

  Without fail in Porthgain
  I've got the sun, and I'm not secondary, to anyone in the world.
  And in the morning when it's light
  Is the best time to see all these little things.
  Sorrow is the worst energy
  That I never would have thought of spending.
  It's all gone, all gone, all gone
  Whilst I'm here.

  And when I'm away from here
  And my heart on the run
  I will always return
  On the little waves of my memory

  Porthgain is the harbour in my mind
  Each blue vein a coastal pathway
  The little ship of my heart comes and goes
  Towards the place where there are no doubts down, down, down

  And on the square, I have my car
  I've got my share, and on the back of my neck the winter's fading away.
  And oh the saltwater in my blood
  and the blueness
  is forever increasing.

  Sorrow is the worst energy
  That I never would have thought of spending.
  I'm alive like the wind, alive like the wind, alive like the wind
  whilst I'm here.

  And when I'm somewhere else
  And my little world on its head
  I will always return
  On the little waves of my memory

  Porthgain is the harbour of my mind
  Each vein is coastal.
  The little ship of my heart comes and goes
  Sailing contentedly without any doubts

  Down, down down...

 • PethMa - Mynd Yn Ol

  3:26

  Oddi ar sengl Pa Werth? / Mynd Yn Ol, 1985

  -Video Upload powered by

 • Maer Haul Wedi Dod

  2:59

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Mae'r Haul Wedi Dod · Geraint Lovgreen a'r Enw Da

  Mae'r Haul Wedi Dod

  ℗ 2019 Sain Recordiau Cyf

  Released on: 2019-08-09

  Producer: Aled Wyn Hughes

  Auto-generated by YouTube.

 • is a dod da mau

  4:14

  Provided to YouTube by CDBaby

  is a dod da mau · Willi Resetarits · Stubnblues

  16 liada fia olle und 3 gedichta fia d moni

  ℗ 2011 willi resetarits & stubnblues

  Released on: 2011-03-31

  Auto-generated by YouTube.

 • Sŵnami - Dihoeni

  3:46

  Ar gael i'w lawrlwytho ar y 9fed o Awst.
  Available to download/stream on the 9th of August.


  Swnami - Dihoeni
  Mixed and Produced by Swnami & Rich Roberts

  Swnami:
 • Y Blew - Beth syn dod rhyngom ni.wmv

  3:03

  Ochr dau o sengl Y Blew, Maes B. Tôn cân Saesneg poblogaidd y cyfnod oedd hi.

 • Mynd yn hen

  2:26

  Provided to YouTube by Believe SAS

  Mynd yn hen · Gwyllt

  Gwyllt

  ℗ Sbrigyn Ymborth

  Released on: 2013-06-13

  Composer: Amlyn Parry
  Music Publisher: Cyhoeddiadau Sbrigyn Ymborth

  Auto-generated by YouTube.

 • Sŵnami - Cynnydd

  3:27

  Sŵnami yn perfformio ar raglen y Stiwdio Gefn

 • Swnami - Cysgodion

  4:16

 • MYND - On my isle

  4:50

  From the Album MYND Awake
  www://mynd.band

 • John Peels Y Trwynau Coch - Mynd Ir Bala Ar Y Cwch Banana

  4:03

  John Peel plays a Welsh language record from Y Trwynau Coch (The Red Noses) called Mynd I'r Bala Ar Y Cwch Banana (Going To Bala On The Banana Boat), broadcast on BBC Radio One from 24th August 1978.

 • Ar Dân

  3:02

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Ar Dân · Wigwam

  Coelcerth

  ℗ 2018 Recordiau Jigcal Records

  Released on: 2018-08-03

  Auto-generated by YouTube.

 • Caru Canu | Pwy syn dwad dros y bryn?

  2:13

  Cân Nadoligaidd draddodiadol am ymweliad Siôn Corn.

  A traditional Welsh song about Father Christmas' visit.

 • Sesiwn C2 - Steffan Huw - Ar goll

  3:49

  Sesiwn Steffan Huw ar gyfer Ystafell Werdd C2 yn Eisteddfod Glyn Ebwy 2010

 • Byth Mynd I Golli

  3:01

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Byth Mynd I Golli · Trwynau Coch

  Y Casgliad

  ℗ 1997 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Simon Tassano
  Producer: Trwynau Coch
  Composer: EIRUG/HARRIS/HARRIS/ROBERTS/WILLIAMS
  Lyricist: EIRUG/HARRIS/HARRIS/ROBERTS/WILLIAMS

  Auto-generated by YouTube.

 • Y Dydd Yn Dod

  2:35

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Y Dydd Yn Dod · Tymbal

  Tymbal

  ℗ 2015 fflach

  Released on: 2015-08-01

  Producer: Jason Lye Philips
  Music Publisher: Mwldan
  Composer: Tymbal
  Lyricist: Tymbal

  Auto-generated by YouTube.

 • Bonnie Tyler - Total Eclipse of the Heart

  4:28

  Bonnie Tyler - Total Eclipse of the Heart (Welsh Lyric Video)
  Listen on Spotify -
  Listen on Apple Music -
  Listen on Amazon -

  WATCH TOTAL ECLIPSE OF THE HEART LYRIC VIDEO ►
  WATCH TOTAL ECLIPSE OF THE HEART STORY VIDEO ►
  WATCH HOLDING OUT FOR A HERO MUSIC VIDEO ►

  Follow Bonnie Tyler
  Facebook:
  Instagram:
  Twitter:

  #BonnieTyler #TotalEclipseOfTheHeart #WelshLyricVideo #HoldingOutForAHero #BonnieTylerOfficial #BonnieTylerEssentials #BonnieTylerLive #BonnieTylerGreatestHits #BonnieTylerTotalEclipseOfTheHeart #TotalEclipseOfTheHeartRemastered #TotalEclipseOfTheHeartOfficialVideo #BonnieTylerOfficialVideo

  Lyrics

  (Tro i rownd)
  Bob hyn a hyn dwi'n teimlo ychydig yn unig
  A dwyt ti byth yn dod 'rownd
  (Tro i rownd )
  Bob hyn a hyn dwi'n blino ychydig
  O wrando ar sŵn fy nagrau
  (Tro i rownd )
  Bob hyn a hyn dwi'n mynd ychydig yn nerfus
  Bod y gorau o'r holl flynyddoedd wedi mynd heibio
  (Tro i rownd )
  Bob hyn a hyn dwi'n dychryn ychydig
  Ac yna dwi'n gweld yr olwg yn dy lygaid
  [Ymatal]
  (Tro i rownd, llygaid llachar!)
  Bob hyn a hyn dwi yn disgyn ar wahân
  (Tro i rownd, llygaid llachar!)
  Bob hyn a hyn dwi yn disgyn ar wahân
  [Pennill 2]
  (Tro i rownd )
  Bob hyn a hyn dwi'n teimlo ychydig yn aflonydd
  A dwi'n breuddwydio am rywbeth gwyllt
  (Tro i rownd )
  Bob hyn a hyn dwi'n mynd ychydig yn ddiymadferth
  A dwi'n gorwedd fel plentyn yn dy freichiau
  (Tro i rownd )
  Bob hyn a hyn dwi'n mynd ychydig yn flin
  A dwi'n gwybod bod yn rhaid i mi fynd allan a chrio
  (Tro i rownd )
  Bob hyn a hyn dwi'n dychryn ychydig
  Ond yna dwi'n gweld yr edrychiad yn dy lygaid
  [Ymatal]
  (Tro i rownd, llygaid llachar!)
  Bob hyn a hyn dwi yn disgyn ar wahân
  (Tro i rownd, llygaid llachar!)
  Bob hyn a hyn dwi yn disgyn ar wahân
  [Cytgan]
  A dwi dy angen yn awr heno
  A dwi dy angen yn fwy nag erioed
  Ac os wnei di fy ngafael yn dynn yn unig
  Mi fyddan yn dal gafael am byth
  A byddwn ond yn gwneud pethau'n iawn
  Achos byddwn byth yn anghywir
  Gyda'n gilydd gallwn fynd â hi i ddiwedd y llinell
  Mae dy gariad fel cysgod arnaf trwy'r amser (Trwy'r amser)
  Dwi ddim yn gwybod beth i'w wneud a dwi bob amser yn y tywyllwch
  Rydym yn byw mewn ceg powdr a rhoi i ffwrdd gwreichion
  Dwi wir angen ti heno
  Bydd am byth yn dechrau heno
  Bydd am byth yn dechrau heno
  [Ôl-gorws]
  Ar un adeg, fe oni yn disgyn mewn cariad
  Rŵan dwi ddim ond yn disgyn
  Does dim byd y gallaf ei wneud
  Eclips cyfan o'r galon
  Un tro roedd golau yn fy mywyd
  Ond rŵan does dim ond cariad yn y tywyllwch
  Dim byd y gallai ddweud
  Eclips cyfan o'r galon
  [Anterliwt offerynnol]
  [Pennill 3]
  (Tro i rownd, llygaid llachar!)
  Bob hyn a hyn dwi yn disgyn ar wahân
  (Tro i rownd, llygaid llachar!)
  Bob hyn a hyn dwi yn disgyn ar wahân
  A dwi dy angen yn awr heno
  A dwi dy angen yn fwy nag erioed
  Ac os wnei di fy ngafael yn dynn yn unig
  Mi fyddan yn dal gafael am byth
  A byddwn ond yn gwneud pethau'n iawn
  'Achos byddwn byth yn anghywir
  Gyda'n gilydd gallwn fynd â hi i ddiwedd y llinell
  Mae dy gariad fel cysgod arnaf trwy'r amser (Trwy'r amser)
  Dwi ddim yn gwybod beth i'w wneud a dwi bob amser yn y tywyllwch
  Rydym yn byw mewn ceg powdr a rhoi i ffwrdd gwreichion
  Dwi wir angen ti heno
  Bydd am byth yn dechrau heno
  Bydd am byth yn dechrau heno
  [Ôl-gorws]
  Ar un adeg, fe oni yn disgyn mewn cariad
  Rŵan dwi ddim ond yn disgyn
  Dim byd y gallai ddweud
  Eclips cyfan o'r galon
  Un tro roedd golau yn fy mywyd
  Ond rŵan does dim ond cariad yn y tywyllwch
  Dim byd y gallai ddweud
  Eclips cyfan o'r galon
  Eclips cyfan o'r galon
  Eclips

 • Y Gwydr Argyfwng - Cerys Matthews

  3:48

  Can/Song: Y Gwydr Argyfwng (Smash the Glass)
  Canwr/Singer: Cerys Matthews
  Album: Paid Edrych i Lawr (Don't Look Down)

  Prynwch 'Paid Edrych i Lawr' / Buy 'Paid Edrych i Lawr' (Welsh):


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Pam nad wyf fi'n dy gredu pan ti'n dweud dy fod di angen fi?
  Ti oedd y cyntaf i gyrraedd fel rhyw Twm Sion Cati ag os ma 'ngho i'n gweithio o hyd,
  ro' ti'n angel ar y penffordd, ond yn ddiafol ar y pentan, o yn dda ac yn barod
  i dynnu pen o'i ysgwyddai a rhoi'r drwg yn y caws.
  Be nes ti neud? Be nes ti neud?

  Arhosaf ar fy ochr i o'r dref, yn ara deg mae mynd ymhell ,
  ond calon wan sy'n dod heb ymdrech a gwydr argyfwng sy'n galw arna i.
  Rhoddaf gic a'i chwalu, eofn pawb ar ei domen ei hun.

  Pam nad wyf fi'n dy gredu pan ti'n dweud dy fod ti'n caru fi?
  Gwell peidio dweud y gair bach, gwell peidio meddwl am y peth
  a bydd e byth amharu ar neb.

  Mi wn taw bachgen y wlad wyt ti, wel, merch y wlad wyf fi, torra di wallt yn hir.
  Dy hyn yn werth dim byd ond fe ddawnsiaf wrth adael y ty...

  ENGLISH TRANSLATION/VERSION
  Why can't I believe it when you tell me that you need me?
  You were the first to proceed coming on like Twm Sion Cati, now if my memory serves me well,
  I found an angel on the highway, made a devil in the home, you came on good, but able
  to pull a head from the shoulders, put a spanner in the works.
  What have you done? What have you done?

  I stay on my side of town, build it up or play it down,
  but a weak heart comes without effort and where nobody else is near,
  smash the glass in emergency, if your heart has turned to stone.

  Why can't I believe it when you tell me that you love me?
  Love's a four letter word, best left unsaid and unheard
  then it will never let you down.

  I know you are a country boy but I was a country girl, cut off your long long hair.
  This ain't going nowhere but I might dance when our ship's set sail...

 • Dydd a Nos - Lowri Evans

  3:38

  Can/Song: Dydd a Nos (Day and Night)
  Canwr/Singer: Lowri Evans
  Album: Dydd a Nos (Day and Night)

  Prynwch/Buy 'Dydd a Nos':


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  O mae'r amser wedi dod
  i ti gael neud dy feddwl lan.
  Mae'n rhaid ti ddewis rhyngddon ni,
  ma' rhaid ti neud dy feddwl lan.

  Wyt ti ishe hi?

  O mae'n cwestiwn digon rhwydd
  a ma' rhaid cael yr ateb nawr.
  Ti'n ware gyda nheimlade i,
  mae'n rhaid fi cael yr ateb nawr.

  Wyt ti ishe fi?

  Paid mynd yn ôl ati,
  dwishe ti 'ma i ngharu i bob dydd a nos!
  Paid dweud ffarwel i fi,
  ma' rhaid cael ti ma i ngharu i bob dydd a nos!

  O y ffordd ti'n edrych ar hi
  yw y ffordd rwy'n edrych ar ti.
  Ma' raid fi neud yn siwr
  cyn bod e rhy hwyr
  bo' ti'n aros fan hyn gyda fi.

  Dwishe ti.

  Paid mynd yn ôl ati,
  dwishe ti 'ma i ngharu i bob dydd a nos!
  Paid dweud ffarwel i fi,
  ma' rhaid cael ti ma i ngharu i bob dydd a nos!

  Mae'r dydd yn agosau -
  s'o ti'n gallu cael ni'n dau!
  Ma amser yn mynd mla'n -
  ma' fy nghalon i ar dân.

  Ma' rhaid ti ddewis nawr,
  ma' rhaid ti ddewis fi.
  Ma' amsar yn mynd mla'n,
  rhaid ti neud dy feddwl lan.

  Mae'r dydd yn agosau -
  s'o ti'n gallu cael ni'n dau!
  Ma amser yn mynd mla'n -
  ma' fy nghalon i ar dân.
  Ma' rhaid ti ddewis nawr,
  ma' rhaid ti ddewis fi.
  Ma' amsar yn mynd mla'n,
  rhaid ti neud dy feddwl lan.

  Paid mynd yn ôl ati,
  dwishe ti 'ma i ngharu i bob dydd a nos!
  Paid dweud ffarwel i fi,
  ma' rhaid cael ti ma i ngharu i bob dydd a nos!

  Bob dydd a nos, ma' rhaid cael ti 'ma
  i ngharu i bob dydd, bob dydd a nos.

  English Translation Lyrics:
  Oh the time has come
  for you to make up your mind.
  You have to choose between us,
  you have to make your mind up.

  Do you want her?

  Oh it's an easy enough question
  and the answer must come now.
  You're playing with my feelings,
  and I need the answer now.

  Do you want me?

  Don't go back to her,
  I want you here to love me every day and night!
  Don't say goodbye to me,
  I need you here to love me every day and night!

  Oh the way you look at her
  is the way I look at you.
  I have to make sure
  before it's too late
  that you stay here with me.

  I want you.

  Don't go back to her,
  I want you here to love me every day and night!
  Don't say goodbye to me,
  I need you here to love me every day and night!

  The day is approaching --
  you can't have us both!
  Time is moving on --
  my heart is on fire.

  You have to choose now,
  you have to choose me.
  Time is moving on,
  you have to make up your mind.

  The day is approaching --
  you can't have us both!
  Time is moving on --
  my heart is on fire.

  You have to choose now,
  you have to choose me.
  Time is moving on,
  you have to make up your mind.

  Don't go back to her,
  I want you here to love me every day and night!
  Don't say goodbye to me,
  I need you here to love me every day and night!

  Every day and night, I need you here
  to love me every day, every day and night.

 • Spiritual awakening Peaceful sleep music Relaxation meditation Reiki healing hands

  1:59:32

  Spiritual awakening Peaceful sleep music Relaxation meditation Reiki healing hands, Spiritual music, Peaceful music, reiki healing music, reiki meditation, self healing, spiritual healing, spiritual, healing energy, healing hands, spirituality, healing power, reiki treatment, Spiritual music peaceful sleep, meditate, spiritual awakening, self healing meditation, spiritual sleep music, body mind zone, raise healing vibration, music sleep.

  You can simply sleep or relax with this wonderful music full of healing energy.

  5 stages of healing with Reiki

  The ability to heal and bring our body to a healthy state is inherent in us by nature. A program for self-healing and restoration is written into our body. We recover if we get sick, the wound on the arm or leg heals over time. Purely reflexively we put our hand to a sore spot, begin to rub it, or just hold our hand.

  The main thing is to trust your nature and prevent a malfunction in these programs. Failures arise due to the fact that we ourselves block our ability to heal. We do not believe in them. Reiki initiation enhances your abilities and makes the self-healing process conscious.

  I want to share with you five simple steps that will help you regain and strengthen faith in your self-healing abilities with the help of Reiki.

  Take five minutes to read and put it into practice immediately. Turn on this music while practicing. It gives an inexhaustible stream of healing energy, which you direct to self-healing.

  1. Take a comfortable pose (sitting or lying down) and focus on your breath.
  No need to change it. Just watch how the air moves: inhale, exhale, exhale, exhale. Do not evaluate or change anything - just watch. This is done so that you can immerse yourself in the moment and calm the thoughts swarming in your head for at least a few minutes.

  2. Stretch your arms in front of you and rub your palms vigorously for 30-60 seconds.
  As a result, the palms should become hot. Feel it warm. Smile rubbing your palms. A smile in itself has healing power and can change your mood in seconds.

   3. Hold your palms at a distance of 15-20 cm from one another and feel the energy between them.
  This energy always exists. And now you feel it, because you consciously set yourself such a task. When you feel this energy, realize that it is part of your being. Keep smiling. Pleasant feeling, isn't it?

   4. Close your eyes.
  Try moving this energy from your hands to another area of ​​your body. This is impossible to do wrong. You awaken your energy body with the power of intention - the intention to feel and be healed.
  Try moving this energy to any overstressed or unhealthy part of your body. Hold the energy there, knowing that you are sending Reiki's love and healing energy there.
  If you stop feeling energy, rub your palms again. You cannot do it good, bad or wrong. You can imagine energy as it seems right to you. You may just want to feel it, perhaps you will present it in the form of white light. Do as you find it easier. In this step, be in a state of play and smile.

   5. Continue to work with the flow of energy.
  Direct him to various parts of the body. Pay attention to the sensations that arise in the places that the stream reaches. Know that this energy can help you heal from pain and feel gratitude for finally discovering this natural ability in yourself. Feel how this energy relaxes every part of your body in contact with it.
  Thank your body for awakening in itself the ability to control this energy and be healed with its help. By doing this exercise for only five minutes, you can immerse yourself in a state of joy and peace, which just a few minutes ago seemed impossible to you.
  In five minutes you can change your energy flow and your condition as a whole. You can charge your body, mind and soul with healing energy.

  Your soul and body will be grateful to you for this!

 • Hanes yn y Lluniau - Al Lewis Band

  4:17

  Can/Song: Hanes yn y Lluniau (History in the Photographs)
  Canwr/Singer: Al Lewis Band
  Album: Ar Gof a Chadw

  Llais cefndir / Backing voice: -
  Sarah Howells (o/of Paper Aeroplanes)

  Prynwch/Buy 'Ar Gof a Chadw':


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Mae'r lluniau yn y fideo i gyd o fywydau wedi eu byw gan bobl go iawn ac fe gellir darganfod mwy drwy ddilyn y linc yma:

  The photographs in the video are all of lives lived by real people and more can be found here:

  Geiriau:
  O rwyt ti'n ddau-ddeg tri, pryd ti'n mynd i ddod adref?
  Ers y gadawaist mae na ormod o wagle yn ein cartref.
  A bues ti'n byw yn y ddinas yn llawer rhy hir...

  O dy hanes sy'n y lluniau,
  mae nhw'n atgof ar y walia',
  a'i dyma dy gartref yn dy gof?

  O rwyt ti'n ddau-deg wyth, wyt ti'n meddwl dod adref?
  Ti wedi ffoi y nyth ers unarddeg o flynydde, trwy'n dagre.
  Dy Fam a dy Dad yn dy fethu, â'r teulu i gyd...

  O dy hanes sy'n y lluniau,
  mae nhw'n atgof ar y walia',
  a'i dyma dy gartref yn...

  O dy hanes sy'n y lluniau,
  mae nhw'n atgof ar y walia',
  a'i dyma dy gartref yn dy gof?

  Rwyt ti'n dri-deg pump, gwraig a phlant yn dy gartref, rwyt ti adref.
  Cofia ddod i'n gweld a tynnu digon o luniau...

  English Translation:
  Oh you are twenty-three, when are you coming home?
  Since you left there's so much emptiness in our home.
  And you've been living in the city for far too long...

  Oh your history's in the photographs,
  they're memories on the walls,
  is this your home in your memory?

  Oh your are twenty-eight, are you thinking of coming home?
  You've fled the nest for eleven years , through our tears.
  Your Mother and Father miss you, and all the family...

  Oh your history's in the photographs,
  they're memories on the walls,
  is this your home in...

  Oh your history's in the photographs,
  they're memories on the walls,
  is this your home in your memory?

  You are thirty-five, wife and children in your house, you are home.
  Remember to come and see us and take plenty of pictures...

 • Swnami - Cysgodion

  4:25

  Mwy o wybodaeth More information:

  @Ochr1

 • Caru Canu | Mynd Drot Drot

  2:06

  Cân draddodiadol am fam yn mynd i’r farchnad i siopa.

  A traditional Welsh song about going shopping to the market.

  Performed by Elain Llwyd

  Lyrics;

  Ydych chi’n clywed y sŵn yna?
  Mae’n swnio fel carnau ceffyl.
  A dyma hi! Tybed i ble mae hi’n mynd?

  Mynd drot drot ar y gaseg wen.
  Mynd drot drot i'r dref.
  Mami'n dod nôl dros fryn a dôl
  A rhywbeth neis, neis i de.

  Teisen i Sil, banana i Bil
  A thamaid i'r gath a'r ci.
  Afal mawr iach i Ben y gwas bach
  a rhywbeth neis, neis i fi.

  O! Beth am drïo eto?

  Mynd drot drot ar y gaseg wen.
  Mynd drot drot i'r dref.
  Mami'n dod nôl dros fryn a dôl
  A rhywbeth neis, neis i de.

  Teisen i Sil, banana i Bil
  A thamaid i'r gath a'r ci.
  Afal mawr iach i Ben y gwas bach
  a rhywbeth neis, neis i fi.
  Afal mawr iach i Ben y gwas bach
  a rhywbeth neis, neis i fi.

  Roedd y cart yn syniad gwych caseg fach!

 • Coffi Du - Gwibdaith Hen Frân

  5:07

  Can/Song: Coffi Du (Black Coffee)
  Band: Gwibdaith Hen Fran
  Album: Cedors Hen Wrach

  Prynwch/Buy Cedors Hen Wrach:


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Dwi angen coffi yn y bora
  i ddeffro'n llygaid trwm.
  So ga'i coffi yn y bora,
  ma mhen i'n teimlo'n llwm.

  Dwi'n disgyn allan o ngwely,
  rhoid y teciall mlaen yn syth.
  Agor pacad ffresh o goffi,
  arogl yn un wych!

  Coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf.

  Coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf.

  Dwi'n rhedag trwy y drws,
  a mwg o goffi yn fy llaw.
  Ma' rhaid mi yfad yn y car,
  dwi fod yn gwaith erbyn naw.

  Coffi yn fy ngwaed
  am fod y mwg yn dod i'w ben.
  Mae o'n cylch-redeg a tynhau,
  ac yn carlamu at fy mhen!

  Coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf.

  Coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf.

  Dwi'n eistedd wrth fy ngwaith,
  mae'r effaith yn lleihau.
  Hen bryd cael coffi arall
  i gadw cysglyd fi ar fae.

  Dwi'n headio lawr i gegin gefn,
  rhaid bod 'na goffi - genai ffydd!
  O neith hi goffi neu ddau arall,
  cyn i mi weld diwedd y dydd.

  O, coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf.

  Coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf.

  Coffi du, coffi du...

  Dydd 'di dod i ben,
  a dwi methu dod i lawr.
  Dwi'n troi a throsi yn fy gwely,
  o tydi cysgu ddim yn hawdd.

  Dwi'n goro deffro yn y bora,
  dwi'n goro mynd yn ol i ngwaith.
  Ond diolch byth gynai goffi
  i yfad ar y daith!

  O, coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf.

  Coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf.

  Coffi du, coffi du...

  Coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf...

  English Translation:
  I need coffee in the morning
  to awaken my heavy eyes.
  So I'll get coffee in the morning,
  my head's feeling dreary.

  I fall out of my bed,
  put the kettle on at once.
  Open a fresh packet of coffee,
  the smell so magnificent!

  Black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee.

  Black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee.

  I run out the door,
  a mug of coffee in my hand.
  I have to drink in the car,
  I'm meant to be at work by nine.

  Coffee in my blood
  because the mug is coming to an end.
  It runs circuits and tightens,
  and races to my head!

  Black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee.

  Black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee.

  I sit at my work,
  the effect wanes.
  It's time for another coffee
  to keep sleepiness at bay.

  I head down to the back kitchen,
  there must be coffee there - I have faith!
  Oh I'll need one or two more mugs of coffee,
  before I see the end of the day.

  Oh, black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee.

  Black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee.

  Black coffee, black coffee...

  The day has come to an end,
  and I can't get back down.
  I toss and turn in my bed,
  oh sleeping isn't easy.

  I have to wake up in the morning,
  I have to go back to my work.
  But thank goodness that I have coffee
  to drink on the journey!

  Oh, black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee.

  Black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee.

  Black coffee, black coffee...

  Black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee...

Shares

x

Check Also

Menu