This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Playlist of Mynd a Dod

x
 • Mynd a Dod - Swnami

  3:58

  Ein sengl 'Mynd a Dod'//Our single 'Mynd a Dod' Video to follow/Official video to follow.

  Buy this track on iTunes -

  follow us on:
  twitter - @Swnami_
  facebook -
  Soundcloud -

  Recordiwyd/Recorded- Ferlas Studio
  Cynhyrchydd/Producer +Mastered by - Rich Roberts
  Rhyddhau/Digitally Realsed on - LabelCopa
  Gwaith Celf/ Art Work - Gruffydd Ywain

 • x
 • Mynd a Dod

  4:18

  Mynd a Dod · Wigwam

  Mynd a Dod

  ℗ 2018 Recordiau Jigcal Records

  Released on: 2018-07-06

  Auto-generated by YouTube.

 • x
 • Wigwam – Mynd a Dod

  5:17

  WIGWAM: | |

  Tanysgrifia i sianel Ochr 1:

  Dilyna ni ar Twitter:

  Hoffa Hansh:

 • Swnami - Mynd a Dod

  5:42

  Swnami yn perfformio ym Maes B 2012.

 • x
 • Sŵnami - Mynd a Dod

  3:47

  Sŵnami yn perfformio ar gyfres gynta'r rhaglen Ochr 1.

 • Mynd a Dod

  3:38

  Provided to YouTube by Ingrooves

  Mynd a Dod · Sarah Wynn

  Meraki Cymraeg - EP

  ℗ 2015 SARAH WYNN

  Released on: 2015-05-28

  Composer: Luke Morgan
  Writer: Sarah Wynn

  Auto-generated by YouTube.

 • x
 • Wigwam- Mynd a Dod

  4:24

  Wigwam yn chwarae fersiwn acwstig o 'Mynd a Dod' yn fyw ar raglen Sesiwn Sul GTFM, 18/03/18.

  Wigwam playing the song 'Mynd a Dod' live on GTFM's Sesiwn Sul, 18/03/18.

 • Mynd yn hen

  2:26

  Provided to YouTube by Believe SAS

  Mynd yn hen · Gwyllt

  Gwyllt

  ℗ Sbrigyn Ymborth

  Released on: 2013-06-13

  Composer: Amlyn Parry
  Music Publisher: Cyhoeddiadau Sbrigyn Ymborth

  Auto-generated by YouTube.

 • Eira - Swnami

  3:23

  Ein sengl 'Eira'//Our single 'Eira' Video to follow/Official video to follow.

  Buy this track on iTunes -

  follow us on:
  twitter - @Swnami_
  facebook -
  Soundcloud -

  Recordiwyd/Recorded- Ferlas Studio
  Cynhyrchydd/Producer +Mastered by - Rich Roberts
  Rhyddhau/Digitally Realsed on - LabelCopa
  Gwaith Celf/ Art Work - Gruffydd Ywain

 • x
 • Mynd drot drot

  2:20

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Mynd drot drot · Dafydd Iwan · Edward Morus Jones

  Fuoch chi rioed yn morio

  ℗ 1973 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 1973-05-22

  Mixer: Hefin Elis
  Producer: Selwyn Davies
  Music Publisher: Sain
  Lyricist: Traditional

  Auto-generated by YouTube.

 • Y Blew - Beth syn dod rhyngom ni.wmv

  3:03

  Ochr dau o sengl Y Blew, Maes B. Tôn cân Saesneg poblogaidd y cyfnod oedd hi.

 • MYND - On my isle

  4:50

  From the Album MYND Awake
  www://mynd.band

 • Mynd i Gorwen Hefo Alys - Can i Gymru 2013

  8:36

  Mae Rhys ac Osian yn fyfyrwyr; Rhys yn astudio gradd M.A. mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mangor ac Osian yn ei ail flwyddyn, hefyd ym Mhrifysgol Bangor yn astudio gradd mewn Cerddoriaeth.

  Mae'r ddau ohonynt yn dod o gefndir cerddorol, wedi canu mewn corau a pherfformio gyda'r Urdd a chymdeithasau lleol erioed, ac mae'r ddau bellach mewn bandiau. Rhys yw prif leisydd Jessop a'r Sgweiri ac mae Osian yn rhannu ei ddoniau cerddorol rhwng y band hwnnw a'r bandiau Candelas, Siddi a Cowbois Rhos Botwnnog.

  Maen nhw am recordio'r trac eu hunain, ychydig yn Llanuwchllyn ond y rhan fwyaf yn stiwdio Tŷ Siamas, Dolgellau. Osian a Rhys fydd yn cynhyrchu gyda chymorth Ifan Jones, aelod arall o'r Sgweiri, sef peiriannydd y grŵp.

  Beth fydden nhw'n brynu gyda'r wobr petai nhw yn ennill tybed?

  Gitar Gibson 335 sydd ar y recordiad, meddai Osian, ond siwtiau newydd i'r Sgweiri sydd gan Rhys mewn golwg.
  Pob lwc i Jessop a'r Sgweiri!

 • Caru Canu | Mynd Drot Drot

  2:06

  Cân draddodiadol am fam yn mynd i’r farchnad i siopa.

  A traditional Welsh song about going shopping to the market.

  Performed by Elain Llwyd

  Lyrics;

  Ydych chi’n clywed y sŵn yna?
  Mae’n swnio fel carnau ceffyl.
  A dyma hi! Tybed i ble mae hi’n mynd?

  Mynd drot drot ar y gaseg wen.
  Mynd drot drot i'r dref.
  Mami'n dod nôl dros fryn a dôl
  A rhywbeth neis, neis i de.

  Teisen i Sil, banana i Bil
  A thamaid i'r gath a'r ci.
  Afal mawr iach i Ben y gwas bach
  a rhywbeth neis, neis i fi.

  O! Beth am drïo eto?

  Mynd drot drot ar y gaseg wen.
  Mynd drot drot i'r dref.
  Mami'n dod nôl dros fryn a dôl
  A rhywbeth neis, neis i de.

  Teisen i Sil, banana i Bil
  A thamaid i'r gath a'r ci.
  Afal mawr iach i Ben y gwas bach
  a rhywbeth neis, neis i fi.
  Afal mawr iach i Ben y gwas bach
  a rhywbeth neis, neis i fi.

  Roedd y cart yn syniad gwych caseg fach!

 • Byth Mynd I Golli

  3:01

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Byth Mynd I Golli · Trwynau Coch

  Y Casgliad

  ℗ 1997 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Simon Tassano
  Producer: Trwynau Coch
  Composer: EIRUG/HARRIS/HARRIS/ROBERTS/WILLIAMS
  Lyricist: EIRUG/HARRIS/HARRIS/ROBERTS/WILLIAMS

  Auto-generated by YouTube.

 • Dydd yn Dod - Can i Gymru 2014

  6:19

  Dydd yn Dod

  IFAN DAVIES A GETHIN GRIFFITHS

  Mae'r ddau yn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor a dyma'r tro cyntaf iddyn nhw gyfansoddi gyda'i gilydd er eu bod nhw'n perfformio yn gyson mewn nosweithiau meic agored.

  Beth wnaeth eich ysbrydoli eich cân?

  Ifan: Cân upbeat, epig ei naws, sydd yn adlewyrchu fy nghyfansoddiadau blaenorol ac yn rhannu'r un sŵn â nhw.

  Gethin: Mae'r geiriau wedi cael eu hysbrydoli gan y syniad y daw dyddiau gwell ar ôl cyfnod o deimlo'n isel - pwnc sydd wedi ei drafod droeon yn y gorffennol, ond mewn ffordd gwbl newydd gyda naws gyfoes iawn iddi. Mae'n dilyn meddyliau person sydd ar daith i deimlo'n well.

  Pam cynnig y gân ar gyfer Cân i Gymru?

  Ifan a Gethin: Rydym ni'n dau yn hoffi'r fformat newydd ac fe wnaeth hynny ein denu ni. Roedd yn gyfle gwych i ni gychwyn cyfansoddi gyda'n gilydd ac mae cyrraedd y rownd derfynol yn blatfform da i ni'n dau ddatblygu o flaen nifer fawr o bobl.

  Ym mha stiwdio, a gyda phwy fuoch chi'n gweithio er mwyn cynhyrchu'r gân ar gyfer y gystadleuaeth?

  Ifan a Gethin: Aethom i Stiwdio Ferlas, Penrhyndeudraeth, i weithio gyda Rich Roberts. Dewis naturiol i'r ddau ohonom gan ein bod yn hoff o beth y mae wedi ei wneud yn y gorffennol. Mae sŵn glân arferol ei waith yn cynnig ei hun yn wych i'r gân.

  Petaech chi'n cael perfformio efo unrhyw artists, pwy fydden nhw a pham?

  Ifan: Phoenix - ar ôl eu gweld wythnos diwethaf yn fyw!!

  Gethin: Simon a Garfunkel - Buaswn i wrth fy modd yn cael canu'r trydydd harmoni!!

  Beth yw eich hoff gân, a pham?

  Ifan: Dwi'm yn gallu dewis - cwestiwn rhy anodd!! Ond ella, ar y funud, y gân 'Luna' gan Bombay Bicycle Club, oherwydd yr alawon indie bachog a dwi'n hoffi sut mae gwead llais Rae Morris a Jack Steadman yn plethu â'i gilydd.

  Gethin: Ble faswn i'n cychwyn? Er, does 'na ddim un gân sydd cweit yn cyrraedd uchelfannau 'Bridge Over Troubled Water'! Mae'r holl beth yn berffaith - y geiriau, y strwythur.. 'swni'n gallu mynd 'mlaen am byth!

 • Y Dydd Yn Dod

  2:35

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Y Dydd Yn Dod · Tymbal

  Tymbal

  ℗ 2015 fflach

  Released on: 2015-08-01

  Producer: Jason Lye Philips
  Music Publisher: Mwldan
  Composer: Tymbal
  Lyricist: Tymbal

  Auto-generated by YouTube.

 • Mynd IR Bala Mewn Cwch Banana

  2:57

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Mynd I'R Bala Mewn Cwch Banana · Trwynau Coch

  Y Casgliad

  ℗ 1997 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Simon Tassano
  Producer: Trwynau Coch
  Composer: MEIC STEVENS
  Lyricist: MEIC STEVENS

  Auto-generated by YouTube.

 • Sesh Bach ar Holl Artistiaid - Blaenau Ffestiniog

  3:32

  Daeth Sesh Bach at ei gilydd i ganu yn nhafarndai’r ardal – yn arbennig tafarn Penllwyn Du tu allan i Dresaith. Dyma berfformiad o’r gân ‘Blaenau Ffestiniog’ gan Sesh Bach a’r holl artistiaid ar Noson Lawen

  Sesh Bach came together to sing at local pubs – especially Penllwyn Du Pub outside Tresaith. Here’s a performance of the song ‘Blaenau Ffestiniog’ by Sesh Bach and the rest of the artists on Noson Lawen

 • Mynd Drot, Drot

  2:02

  Provided to YouTube by CDBaby

  Mynd Drot, Drot · Sian James

  Adar Ac Anifeiliaid

  ℗ 2008 Recordiau Bos Records

  Released on: 2008-01-01

  Auto-generated by YouTube.

 • x
 • Cân Mynd ar y Bws | Cyws On the Bus song

  2:08

  Dewch i wylio mwy o ganeuon, rhaglenni a chwarae gemau Cyw ar s4c.cymru/cyw

  Play Welsh games, watch programmes and see more songs on the bilingual Cyw Website - s4c.cymru/cyw

 • Mr Huw - Gwyneb Dod

  2:09

  Mr Huw yn dangos ei wyneb dod ar Bandit

 • Y Trwynau Coch - Pwy wyt tin mynd da nawr

  3:29

  Powerpop from Wales.

 • Llygad Dod Yn Nol

  3:27

  Provided to YouTube by TuneCore

  Llygad Dod Yn Nol · Paul Williams

  Hogyn O Bethesda

  ℗ 2019 Bad Apple Records

  Released on: 2019-06-26

  Composer Lyricist: PAUL WILLIAMS
  Songwriter: PAUL WILLIAMS

  Auto-generated by YouTube.

 • MYND - muse meets the eye

  5:09

  muse meets the eye
  Taken from the Album MYND awake
  Soundquallity 128kbts/s
  The one and only original Album incl 20 Page booklet is available on

  Follow us on facebook

  Twitter

  Soundcloud

  We wish you a happy new year!

 • Porthgain - Fflur Dafydd

  5:08

  Can/Song: Porthgain
  Canwr/Singer: Fflur Dafydd
  Album: Byd Bach (Small World)

  Prynwch 'Byd Bach' / Buy 'Byd Bach':
  (they ship internationally)

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Yn ddiffael ym Mhorthgain
  mae gen i'r haul, a dwi'm yn ail, i neb yn y byd.
  Ac yn y bore pan ma'i'n ole
  R'adeg ore i weld y pethe bach 'ma i gyd.
  Gofid yw'r egni gwaetha'
  ('Llen i) fyth wedi meddwl 'i hala
  Ma' gyd wedi mynd gyd wedi mynd gyd wedi mynd
  Tra dwi fan hyn

  A phan fyddai oddi yma
  a nghalon i ar ffo
  Mi fyddai'n dychwelyd bob tro
  Ar eildon bach fy ngho'

  Porthgain yw'r harbwr yn fy meddwl
  Pob gwythien las yn lwybr arfordirol
  Mynd a dod mae cwch bach fy nghalon
  At y man lle does 'na ddim amheuon i lawr, i lawr, i lawr,

  Ac ar y sgwar, mae gen i nghar
  Mae gen i'n siar, ac ar fy ngwar mae'r gaea'n dod bant,
  Ac o mae'r heli yn fy ngwaed i
  ac mae'r glesni
  yn dragywydd cynydd cant.

  Gofid yw'r egni gwaetha'
  ('Llen i) fyth wedi meddwl i hala
  dwi'n fyw fel y gwynt fyw fel y gwynt fyw fel y gwynt, tra dwi fan hyn

  Pan fyddai rhywle arall
  A myd bach i ar dro
  Mi fyddai'n dychwelyd bob tro
  Ar eildon bach fy ngho'

  Porthgain yw harbwr fy meddwl
  Pob gwythien yn arfordirol
  Mynd a dod mae cwch fy nghalon
  Hwylio'n braf heb amheuon

  I lawr, i lawr, i lawr...

  English Translation Lyrics:
  Porthgain: a tribute to the beautiful fishing village of Porthgain, in Pembrokeshire, which I visit at least once a year in order to switch off from 'real life'. There is nothing better than roaming the coastal paths, having a drink in the notorious Sloop Inn, or merely sitting by the harbour watching the sun go down. Even when I'm far from here, I return to it again in my memory; the ebb and flow of my heart transporting me there.

  Without fail in Porthgain
  I've got the sun, and I'm not secondary, to anyone in the world.
  And in the morning when it's light
  Is the best time to see all these little things.
  Sorrow is the worst energy
  That I never would have thought of spending.
  It's all gone, all gone, all gone
  Whilst I'm here.

  And when I'm away from here
  And my heart on the run
  I will always return
  On the little waves of my memory

  Porthgain is the harbour in my mind
  Each blue vein a coastal pathway
  The little ship of my heart comes and goes
  Towards the place where there are no doubts down, down, down

  And on the square, I have my car
  I've got my share, and on the back of my neck the winter's fading away.
  And oh the saltwater in my blood
  and the blueness
  is forever increasing.

  Sorrow is the worst energy
  That I never would have thought of spending.
  I'm alive like the wind, alive like the wind, alive like the wind
  whilst I'm here.

  And when I'm somewhere else
  And my little world on its head
  I will always return
  On the little waves of my memory

  Porthgain is the harbour of my mind
  Each vein is coastal.
  The little ship of my heart comes and goes
  Sailing contentedly without any doubts

  Down, down down...

 • Dod AR Clod Yn Ol

  3:56

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Dod A'R Clod Yn Ol · Slip

  Y Dderwen Bop

  ℗ 1998 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Composer: Slip
  Lyricist: Slip

  Auto-generated by YouTube.

 • Swnami a Gethin Griffiths - Dydd yn Dod

  3:22

  GETHIN GRIFFITHS and SWNAMI perform ‘Dydd yn Dod’, the song they sang in the final of the Song for Wales 2014 competition

  Perfformiad GETHIN GRIFFITHS a SWNAMI o ‘Dydd yn Dod’, y gân a berfformiwyd ganddynt yn ffeinal cystadleuaeth Cân i Gymru 2014

 • Sŵnami - Ar Goll - Bandit s4c - Swnami

  3:32

  Sŵnami - Ar Goll - Bandit s4c
  Gerwyn Murray
  Huw Ynyr
  Ifan Ywain
  Ifan Davies
  Tom Ayres

 • Tria Eto

  5:31

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Tria Eto · Wigwam

  Coelcerth

  ℗ 2018 Recordiau Jigcal Records

  Released on: 2018-08-03

  Auto-generated by YouTube.

 • Gwilym – Catalunya

  6:05

  Roedd hi’n noson fawr i Gwilym wrth iddyn nhw gipio’r wobr ym mhob categori oedd â’r band ar y rhestr fer: Gwaith Celf Gorau, Fideo Gorau, Cân Orau, Record Hir Orau, a hon, y Gân Orau.

  Tanysgrifia i sianel Ochr 1:

  Dilyna ni ar Twitter:

  Hoffa Hansh:

 • Gruff Sion Rees - Ystyr ir Byd

  3:52

  GRUFF SION REES: Canwr gyfansoddwr sy'n dod yn wreiddiol o Ddyffryn Aman ond sydd bellach wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd. Cafodd ei wers biano gyntaf pan ond yn 5oed ac mae ei yrfa gerddorol wedi mynd o nerth i nerth ers hynny!

  A singer songwriter, originally from the Amman Valley, but now based in Cardiff. He received his first piano lesson when he was just 5 years old and has never looked back!

 • Alffa – Creadur

  3:19

  Alffa yw Dion Jones a Siôn Land o Lanrug. Ysgrifennwyd Creadur yn fuan wedi i’r ddau ennill gystadleuaeth Brwydr y Bandiau Maes B yn 2017. Mae’r sengl yn cael ei rhyddau yn ddigidol ar 26 Ionawr 2018 gan label Rasal.

  ALFFA: @alffa_band | |

  DILYNA: @Ochr1

  TANYSGRIFIA:

  HOFFA:

 • Cân Offerynnau Cyw | Cyws Instruments Song

  2:49

  Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw

  Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and programmes - s4c.cymru/cyw

 • SYBS – Paid Gofyn Pam

  4:04

  Dyma sengl gynta SYBS, band pync/indi slacyr o Gaerdydd, ac enillwyr Brwydr y Bandiau 2018. Cafodd y trac ei recordio gan Kris Jenkins (SFA, Cate Le Bon, Los Blancos). Fideo gan The Shoot. Bydd y sengl yn cael ei rhydddhau gan Recordiau Libertino ar Ebrill 19.

  SYBS: | |

  Tanysgrifia i sianel Ochr 1:

  Dilyna ni ar Twitter:

  Hoffa Hansh:

 • Byd Bach - Fflur Dafydd geiriau / lyrics

  2:36

  Can/Song: Byd Bach (Small World)
  Canwr/Singer: Fflur Dafydd
  Album: Byd Bach (Small World)

  Geiriau:
  Dwi'n methu troi,
  yn methu ffoi,
  yn methu sleifio o 'ma.

  Dwi 'di trio gadael fynd,
  dwi 'di trio mynd a mynd a mynd.
  Bob tro dwi'n llwyddo, dwi'n dod yn ol
  ar y nglinie'n gweiddi 'gad fi fod'.
  Bob tro wy'n cyrraedd le dwi fod
  dwi nol le ddechreues i.

  Dwi'n methu deall,
  methu dianc,
  methu datgysylltu.

  Dwi 'di trio ngore'i neud,
  dwi 'di trio gweud a gweud a gweud.
  Bob tro dwi'n llwyddo, dwi'n dod yn ol
  ar y nglinie'n gweiddi 'gad fi fod'.
  Bob tro wy'n cyrraedd le dwi fod
  dwi nol le ddechreues i.

  Cofia'r byd 'na yn dy ben,
  anghofia Riga a Zagreb.
  Tafla Tallinn a diolcha i'r drefn
  bod modd ti fynd, a modd ti adael.
  Rhaid ti weld ar nos o ha'
  yr un yw'r mwg braf yn yr Hag.
  Yr un yw'r foment sy'n gweiddi mas
  sy'n gweud fod y byd i gyd rhy fach.

  Dwi'n methu mynd
  heb ollwng hyn, a hyn a hyn
  o'n hunan.

  Dwi 'di trio 'sbonio'r gwir
  nes bod 'y ngwefus i yn bur, yn bur, yn bur.
  Bob tro dwi'n llwyddo, dwi'n colli 'mhen.
  Rhywrhai yn gweiddi, ca dy ben.
  Cyn i fi gyrraedd un amen, dwi nol le ddechreues i.

  Cofia'r byd 'na yn dy ben,
  anghofia Riga a Zagreb.
  Tafla Tallinn a diolcha i'r drefn
  bod modd ti fynd, a modd ti adael.
  Rhaid ti weld ar nos o ha'
  yr un yw'r mwg braf yn yr Hag.
  Yr un yw'r foment sy'n gweiddi mas
  sy'n gweud fod y byd i gyd rhy fach.

  Mae'r byd rhy fach, ma'r byd rhy fach,
  ma'r byd rhy fach, ma'r byd rhy fach.

  English Translation Lyrics:
  SMALL WORLD: the Welsh have a tendency to say it's a small world, and this song makes the point that the world itself is now small enough for you to be able to experience as much as you want of it, to see places like Zagreb, the Hague, Riga, Tallinn, and carry those experiences back with you to your own country. Ultimately, the speaker in the song is unwilling to leave her own 'small world' but knows that having memories of other places enriches her experience.

  I can't turn,
  can't escape,
  can't sneak away from here.

  I've tried letting go,
  I've tried going and going and going.
  Every time I succeed, I come back,
  down to my knees yelling 'leave me be'.
  Every time I arrive at where I should be
  I'm back to where I began.

  I can't understand,
  can't escape,
  can't disconnect.

  I've tried my best to achieve
  I've tried to say and say and say.
  Every time I succeed, I come back,
  down to my knees yelling 'leave me be'.
  Every time I arrive at where I should be
  I'm back to where I began.

  Remember that world in your head,
  forget Riga and Zagreb.
  Throw Tallinn and be thankful
  that there's means for you to go, means for you to leave.
  You've got to see on a summer's night
  that same's the divine smoke in the Hague.
  The same is the moment that yells out
  that declares that the whole world's too small.

  I can't go
  without letting go of this, and this and this
  from myself.

  I've tried to explain the truth
  'til my lips are pure, are pure, are pure.
  Every time I succeed, I lose my mind.
  Some people shouting, shut up.
  Before I reach one amen, I'm back where I began.

  Remember that world in your head,
  forget Riga and Zagreb.
  Throw Tallinn and be thankful
  that there's means for you to go, means for you to leave.
  You've got to see on a summer's night
  that same's the divine smoke in the Hague.
  The same is the moment that yells out
  that declares that the whole world's too small.

  The world's too small, the world's too small,
  the world's too small, the world's too small.

 • Cân Helô, shwmae

  1:14

  Helô! Mae mwy o ganeuon, gemau a hwyl i'w gael ar wefan Cyw s4c.cymru/cyw

  Hello! There are many more songs, games and lots of fun to be found on the bilingual Cyw website s4c.cymru/cyw

 • Wigwam – Yn y Byd

  4:07

  Mae’r band ifanc o Gaerdydd eisoes di rhyddhau albym cynta a chael eu henwebu ar gyfer gwobr band newydd gorau Y Selar.

  WIGWAM: |

  Tanysgrifia i sianel Ochr 1:

  Dilyna ni ar Twitter:

  Hoffa Hansh:

 • Wigwam – Gwranda ar yr Afon

  5:00

  Fersiwn sesiwn o drac oddi ar albwm gynta’r band, Coelcerth, sy allan nawr ar label Jigcal.

  WIGWAM: |

  Tanysgrifia i sianel Ochr 1:

  Dilyna ni ar Twitter:

  Hoffa Hansh:

 • PethMa - Mynd Yn Ol

  3:26

  Oddi ar sengl Pa Werth? / Mynd Yn Ol, 1985

  -Video Upload powered by

 • Cân Diolch Nadolig | Cyws Christmas Thank-you song

  1:37

  Cofiwch ddweud diolch dros y Nadolig!
  Remember to say thank-you at Christmas!

  Mae mwy o gemau, rhaglenni a hwyl ar s4c.cymru/cyw
  Find more games, shows and fun at s4c.cymru/cyw

 • Papur Wal – Yn y Weriniaeth Tsiec

  5:30

  Cafodd Jan Hudec ei eni i’r byd hwn yn 1981 yng nghanol erchylltra rhyfeloedd Tsiecoslofacia yn Sumperk, sydd erbyn hyn yn rhan o’r Weriniaeth Tsiec. Yn syfrdanol, mudodd ei deulu o’r Weriniaeth Tsiec i’r Almaen ar fad homemade ei dad, cyn setlo yng Nghanada ger Calgary blynyddoedd yn ddiweddarach. Tyfodd Jan fyny yng Nghanada a breuddwydiodd am gynrychioli ei wlad.

  Trwy gydol ei yrfa sgïo, roedd Jan yn cael ei weld fel dyn gwyllt, dirgelus, bywyd y parti a cult hero nad oedd erioed wedi profi gwir lwyddiant. Roedd hynny tan iddo gipio medal efydd yn hydref ei yrfa yn 32 oed, un o fuddugoliaethau mwyaf annhebygol y gemau Olympaidd erioed, wedi iddo dreulio’r wythnos flaenorol yn methu codi o’i wely oherwydd poen.

  Er ei gamp anhygoel fel y gŵr cyntaf i ennill medal i Ganada ers 20 mlynedd, cafodd ei wahardd o dîm sgîo Canada. Trodd yn lle, i gynrychioli gwlad ei enedigaeth, Y Weriniaeth Tsiec yn ei ras olaf yn 36 oed.

  Dyma stori arwr mwyaf annhebygol Canada a’r Weriniaeth Tsiec.

  ——————————

  Cyfarwyddwyd y fideo gan Billy Bagilhole.

  Daw’r gân o EP newydd Papur Wal, Lle yn y Byd Mae Hyn, sy allan 29.03.2019 ar Recordiadau Libertino.

  PAPUR WAL: | |

  Tanysgrifia i sianel Ochr 1:

  Dilyna ni ar Twitter:

  Hoffa Hansh:

 • Cân Dawns y Plu Eira | Cyw | S4C

  1:42

  The Cyw Snowflake Song | Cyw | S4C

 • Nadolig Gwyn

  3:59

  Coda dy bac - rho dy fyd yn dy gês
  mae ‘na les mewn mynd ffwrdd am rai dyddie ffoi o boenau y byd sydd yn gwasgu o hyd
  ac mae newid yn ‘change’ medde nhwthe Mae’th amheuon yn cnoi - ond pa les ydi ffoi ac osgoi fyth yr un hen brobleme
  Cer i ganfod y gwir ddyheade yn dy galon.
  Rhyfedd sut mae absenoldeb yn sbarduno teimlade o hiraeth am berson
  Ac mae’n gysur i mi fod na obaith o hyd
  ‘mond ‘ti sylwi fod cariad yn ddigon
  Dwi’n dal gafael i’r ffydd
  ‘dei nôl adre rhyw ddydd
  ac mae’r Dolig - mor greulon yn nesu Dolig oer, gwag ac unig heb dy gwmni
  Mor braf di mynd ffwrdd, ond braf ‘di dod nôl yn ôl i’r hen gartref - y lle den ni ‘fod
  Gad i’r llwybrau ein harwain yn ôl
  trwy yr eira i gesail y ddôl
  Dwi’m isio’r anrhegion na’r perlau mawr drud - Nadolig gwyn di bod efo ti.
  Rhaid ‘mi glirio fy mhen - rhoi fy myd nôl mewn trefn i weld cefn yr holl egin ofidie
  dwisio amser i’n hun - camu’n ôl, gweld y llun
  a dwi’n deall fod na rai oblygiade
  er mor anodd yw hyn, dwisio’th afael yn dynn ond mae’n rhaid gadael fynd ar adege
  i gryfhau y cwlwm cariad - am y gore
  Mor braf di mynd ffwrdd, ond braf ‘di dod nôl yn ôl i’r hen gartref - y lle den ni ‘fod
  Gad i’r llwybrau ein harwain yn ôl
  trwy yr eira i gesail y ddôl
  Dwi’m isio’r anrhegion na’r perlau mawr drud Os na gen i ‘nghariad - yna sgena’i ddim byd Mi roddwn i bopeth - rown i’r cyfan i gyd
  Am gael un Dolig gwyn - am gael bod efo ti.

 • Cân Maen Nadolig | Cyws Christmas Song

  2:15

  Dathlwch gyda chriw Cyw!
  Celebrate with the Cyw crew!

  Mae mwy o gemau, rhaglenni a hwyl ar s4c.cymru/cyw
  Find more games, shows and fun at s4c.cymru/cyw

 • Los Blancos – Ti Di Newid

  4:24

  LOS BLANCOS: |

  Tanysgrifia i sianel Ochr 1:

  Dilyna ni ar Twitter:

  Hoffa Hansh:

 • Ar Dân

  3:02

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Ar Dân · Wigwam

  Coelcerth

  ℗ 2018 Recordiau Jigcal Records

  Released on: 2018-08-03

  Auto-generated by YouTube.

 • Adwaith – Gartref

  3:48

  Perfformiad arbennig i Ochr 1 ym Marchnad Jacob’s, Caerdydd.

  ADWAITH: @adwaithband |

  Tanysgrifia i sianel Ochr 1:

  Dilyna ni ar Twitter:

  Hoffa Hansh:

 • Очень Нежная Красивая Мелодия Для души! Послушайте... БАБОЧКА

  8:53

  Как часто в жизни мы спешим, торопим время, прогоняя прочь текущий день, с нетерпением ожидая следующего в надежде, что он будет лучше предыдущего. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что каждый день может быть одним единственным и неповторимым днем, такой, как у маленького беззаботного мотылька, для которого один день – это вся его жизнь?

  Возможно, именно сегодняшний день и является тем самым настоящим днем, который и есть самым лучшим, самым насыщенным, самым счастливым и прекрасным днем в нашей жизни, если просто начать замечать и принимать истинную красоту окружающего нас мира, наслаждаясь каждым мгновением прожитой жизни.
  .........................................................................
  ОТ АВТОРА: Best Music Relax
  Милые мои, любимые, близкие и далёкие, знакомые и незнакомые, друзья и гости!
  Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь окружающих!!!
  Чтобы значительно уменьшить риск заболевания коронавирусной инфекции (2019-nCoV), давайте все вместе соблюдать правила карантина и не будем посещать людные места без крайней необходимости. А для того, чтобы хоть немного вас подбодрить, я буду сегодня разносить хорошее настроение:)))

  Оставайтесь дома и вместе со мной слушайте очень нежную красивую мелодию для души композитора Сергея Чекалина «Бабочка».

  Я ЖЕЛАЮ ВАМ ВСЕМ ДУШЕВНОГО ТЕПЛА, МИРА, ДОБРА И ЖИЗНЕЛЮБИЯ!
  БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ И ЗДОРОВЫ! ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА И ОТДЫХА, ДРУЗЬЯ!

  Если вы нашли эту музыку полезной, пожалуйста, поделитесь ею со своими любимыми и близкими людьми. Оставляйте свои комментарии и пожелания на будущие публикации. Чтобы сохранить это видео, нажмите под ним кнопку добавить в плейлист, и оно появится на вашем канале.
  .........................................................................
  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕО

  Информация о музыке
  Музыка Сергей Чекалин. Music Sergey Chekalin
  Композитор: Сергей Чекалин
  Трек: Бабочка / Butterfly
  Жанр: инструментальная музыка, лаунж
  Страница:

  Информация о видео
  Обои: ian kelsall с сайта Pixabay. red-admiral-3168197
  Монтаж видео: Евгения, канал Best Music Relax
  URL видео:
  YouTube:

  #Останьтесь Дома! Слушайте Best Music Relax и Смотрите Музыкальные Клипы
  #Вместе Со Мной
  #StayHome #WithMe
  #музыка #инструментальная #пианино #мелодии #хиты
  #видео #клипы #природа #новинки #премьера
  #мотивация #bestmusicrelax

 • Serol Serol – Aelwyd

  4:37

Shares

x

Check Also

Menu