This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Playlist of List of Sri Lankan composers

x
 • Best of Ananda Samarakoon - Sinhala Old Songs - Songs of the Composer of Sri Lanka National Anthem

  43:16

  50 දශකයේ රැව්දුන් ගී ........
  Songs of the Composer of Sri Lanka National Anthem.........

 • x
 • Old Sinhala Calypso Songs / පැරණි සිංහල කණ්ඩායම් ගීත... / සිංහල කැලිප්සෝ / Calypso Music

  38:44

  පැරණි සිංහල කණ්ඩායම් ගීත...
  Old Sinhala Calypso Songs

 • x
 • Celebrating Sri Lanka

  7:05

  “Celebrate Sri Lanka” is a project initiated by Berklee students from Sri Lanka in order to foster relationships between the island nation of Sri Lanka and Berklee College of Music, USA. The project was commenced at the LOFT, featuring guest artists Nalinda Pieris, Uthpala Eroshan and Dilhan Pinnagoda, all traditional Sri Lankan musicians based in New York. They conducted a workshop on Sri Lankan drums and dance with performances featuring the various costumes, performance techniques and rituals. The second phase of the project was the release of this music video, which brings together students from both Berklee College of Music and the Boston Conservatory, representing 17 different countries all journeying together in this musical voyage.

  Special mention to the following individuals, without whom none of this would have been possible:

  Tamia Jordan: Director of Student Activities Center, Joshua Crary: Diversity Programs Advisor for the Office of Diversity and Inclusion, Brenda Bailey: Assistant Director of the Office of Diversity and Inclusion, Michael Borgida: Marketing Manager at Berklee College of Music, Sara Galo: President of Student Government Association at Boston Conservatory, Swarna Adikari, Arjuna Balasuriya and Families for providing decorations.

  Subscribe:
  Facebook:
  Twitter:
  Instagram:
  Website:

  Arranger: Shannon Jacob (Sri Lanka)

  Lead Vocals: Sanchitha Wickremesooriya (Sri Lanka) & Harshitha Krishnan (India)

  Pahatharata Beraya (Yak Beraya): Nalinda Pieris
  Gata Beraya: Uthpala Eroshan
  Devil Dancer & Thalampata (Hand Cymbals): Dilhan Pinnagoda

  Dancers: Shreya Navile (USA/Boston Conservatory), Carolina Salomon Simon (Mexico/Boston Conservatory), & Madeline Miller (USA/Boston Conservatory)

  Voice: Dhruv Goel (India), Ryan LaForrest (USA), Caleb Kishan Savari (Malaysia), Sashank Navaladi (India), Razafindratandra Ny ony (Madagascar), Yaevin Lee (USA), Jenna Kohut (USA), Harshitha Krishnan (India), Wambura Mitaru (Kenya), & Sanchitha Wickremesooriya (Sri Lanka)

  Trumpet: Nicholas Alleyne (USA) & Alonzo Ryan, Jr. (USA)
  Alto Saxophone: Emery Mesich (USA)
  Tenor Saxophone: Chris Allison (USA) & Nicholas Suchecki (USA)
  Trombone: Yoshie Nakayama (Japan) & Amanda Fairbank (USA)
  Baritone Sax: Gabriel Nekrutman (USA)

  Bansuri: Srishti Biyani (India)
  Flute: Missy Jaworski (USA)

  Kelsey Rogers Violin Durban, South Africa

  Kailey Zercher Violin
  Santa Fe, NM, USA

  Mona Seyed-Bolorforosh Violin
  Lake Forest, Illinois, U.S.

  Ethan Anderson-Carter. Violin Liverpool, United Kingdom

  Gabriel Majou Violin Paris, France

  Antoine Beux Violin
  Paris, France

  Gerson Eguiguren Viola
  Quito, Ecuador

  Hyo Jin (Jina) An Viola Busan, South Korea

  Connor Frawley Cello Fairfield, Connecticut, USA

  Cristobal Cruz Garcia Cello Tijuana, Mexico

  Piano: Shannon Jacob (Sri Lanka)
  Acoustic Guitar: Santheep Surendra (Sri Lanka)
  Electric Guitar: Aleif Hamdan (Indonesia)
  Electric Bass: Achal Murthy (Luxembourg)
  Drum Set: Juan Felipe Mejia Tobon (Colombia)

  Bongos, Chekeré, & Pandeiro: Laura A. Crespo (Puerto Rico)
  Glockenspiel & Chimes: Brian Difrancisco (USA)
  Orchestral Percussion: Phoebe Chou (USA)
  Congo: Daniel Feldman (Mexico)
  Doumbek: Berat Sahan Jazzar (Turkey)
  Tabla: M.T. Aditya Srinivasan (India)

  Recorded at Perfection Recording Studio

  manager.perfectionstudio@gmail.com
  (617) 333-8989

  Recording Engineer & Mixing Engineer: Calum Brockie
  Assistant Engineer: Kaushlesh Purohit & Akin Orbay

  Filmed by: Kevin Greene Productions
  Videographer: Kevin Greene & Samuel Harchik
  Editor: Teo Karakolev

  Mastered by: M Works Studios
  Engineer: Jonathan Wyner

 • A. R. Rahman, Jiya Jale

  6:57

  #berklee #berkleecollegeofmusic Jiya Jale (Dil Se) is a tribute to A. R. Rahman by the Berklee Indian Ensemble in gratitude for his immense contribution to our lives through his inspiring music and journey.

  A. R. Rahman is an Indian composer, singer-songwriter, producer, multi-instrumentalist and philanthropist. In 2009, Time Magazine placed Rahman in its list of World's Most Influential People. In a notable career spanning two decades, he has garnered particular acclaim for redefining contemporary Indian film music, and putting Indian music on the global map, in a way that no other Indian composer/performer has achieved.

  On October 24, 2014, Berklee College of Music will confer A. R. Rahman with an honorary doctor of music degree. Berklee Faculty and students from the Berklee Indian Ensemble will pay tribute to the living legend, who will join them on select pieces in a concert celebrating his music and life at Boston's Symphony Hall.

  Mr. Rahman's visit is a signature event under Berklee India Exchange, a new initiative co-founded by two Indian Berklee alums, Annette Philip (artistic director), and Clint Valladares (artist relations and strategy), as a platform for cultural conversation, through the composition, collaboration, and performance of original Indian music. Proceeds from the concert will go towards a scholarship fund in Mr. Rahman's name for students from India to attend Berklee.

  This is a huge milestone for the Berklee Indian Ensemble, one of largest and most diverse ensembles at the college, with members representing 37 countries, and counting. Founded in 2011 by faculty member, Annette Philip, the ensemble performs an expansive repertoire of Indian classical, semi-classical, folk, Sufi, and contemporary Indo-jazz music, with the ultimate goal of presenting concerts entirely consisting of original student compositions. Every year, there is at least one composition by A. R. Rahman featured in their repertoire.

  Berklee Indian Ensemble
  Jiya Jale (A. R. Rahman)
  From the film Dil Se


  Arrangement: Inna Dudukina
  Vocal arrangement, Producer: Annette Philip
  Instrumental interlude: Berklee Indian Ensemble

  Soloists
  Ishita Sinha: voice, Patna, India
  Harshitha Krishnan, voice, Chennai, India
  Nalini Krishnan, voice, Seattle, Washington
  Rohith Santosh Jayaraman, voice, morsing (jaw harp), San Jose, CA


  Instrumental Soloists
  Yazhi Guo: dizi, Hong Kong, China
  Sashank Navaladi: sarod, New Delhi, India
  Harini Srinivasa Raghavan: violin, Chennai, India
  Layth Al Rubaye: violin, Amman, Jordan
  Patrick Simard: drums, Ottowa, Canada

  Indian Ensemble Choir
  Sanjeeta Bhattacharya, New Delhi, India
  Dhruv Goel, Lucknow, India
  Vasundhara Gupta, Kolkata, India
  Rohith Santosh Jayaraman, San Jose, CA
  Harshitha Krishnan, Chennai, India
  Nalini Krishnan, Seattle, Washington
  Armeen Musa, Dhaka, Bangladesh
  Kanika Patawari, Antwerp, Belgium
  Annette Philip, Kerala, India
  Purvaa Sampath, Bangalore, India
  Ishita Sinha: Patna, India
  Harini Srinivasa Raghavan, Chennai, India
  Aseem Suri, New Delhi, India
  Adriel Tjokrosaputro, Surakarta, Indonesia
  Sanchitha Wickremesooriya, Colombo, Sri Lanka


  Strings
  Layth Al Rubaye: violin, Amman, Jordan
  Harini Srinivasa Raghavan: violin, Chennai, India
  Daniel Urbanowicz: viola, Pittsburgh, Pennsylvania
  Naseem Al Atrash: cello, Beit Sahour, Palestine
  Victor Manuel Gonzalez Quezada: double bass, Rancagua, Chile

  Rhythm Section
  Annette Philip: piano, Kerala, India
  Aleif Hamdan: electric guitar, Jakarta, Indonesia
  Shubh Saran: electric and acoustic guitar, New Delhi, India
  Achal Murthy: bass, Strassen, Luxembourg
  Ullas Rao: mridangam, Westwood, MA
  Kaushlesh Purohit: tabla, percussion, Jodhpur, India
  Ranajoy Das: cajon, New Delhi, India
  Joe A Galeota Jr.: percussion, Arlington, MA
  Patrick Simard: drums, Ottowa, Canada

  Recorded live at The Record Company
  Simon Katz: recording engineer, mixing engineer
  Chris Geller: assistant engineer
  Pietro Milanesi: second engineer

  Teo Karakolev: videographer, editor
  Kevin Greene: videographer
  Sam Harchik: videographer

  Mastered by M Works Studios
  Jonathan Wyner: engineer #berklee #berkleecollegeofmusic

 • x
 • Sound Sniper in Sri-Lanka

  5:23

  Provided to YouTube by Believe SAS

  Sound Sniper in Sri-Lanka · World Famous

  Showa 64 (Sounds of the East Mixed in the West)

  ℗ Mr Bongo Worldwide LTD

  Released on: 1999-01-01

  Author: Abe
  Composer: Abe
  Music Publisher: D.R
  Author: Hiroshi
  Composer: Hiroshi

  Auto-generated by YouTube.

 • Sri Lalitha Sahasranamam Full With Lyrics - Lalita Devi Stotram - Rajalakshmee Sanjay - Devotional

  30:49

  Lalitha Sahasranamam is a text from Brahmanda Purana and it contains a thousand names of the Hindu Goddess Lalitha. It is a sacred text to the Hindu worshippers of Goddess Lalitha Devi. Lalitha is the Goddess of bliss, an epithet for Shiva's wife, Goddess Parvati.

  #LalithaSahasranamam #LalitaDevi #Stotram

  For more devotional songs SUBSCRIBE -
  ___________________________________________________
  ♫ STREAMING ON ♫

  iTunes -
  Apple -
  Google Play -
  Spotify -
  Gaana -
  Hungama -
  Wynk -
  JioSaavn -
  Amazon -
  ___________________________________________________
  Buy on iTunes -
  Share this video on Facebook -
  Tweet about it -
  ___________________________________________________
  Language: Sanskrit
  Singer: Rajalakshmee Sanjay
  Composer: Traditional
  Lyrics: Traditional
  Music Producer/Arranger: Sanjay Chandrasekhar
  Sound Engineer: Mayur Bakshi
  VFX Producer: Kushal Ramdas Bhujbal
  Manager (Rajshri Music): Alisha Baghel
  Producer: Rajjat barjatya
  Copyrights and Publishing: Rajshri Entertainment Private Limited
  ___________________________________________________
  Operator Codes -

  Airtel - 5432116607503
  Vodafone - 5376607503
  Idea - 567896607503
  BSNL - Subscribers sms BT 6607503 To 56700
  MTNL - Subscribers sms PT 6607503 To 56789
  ___________________________________________________

  Follow us on g+:

  Like our Facebook Page -

  Follow us on Pinterest:

 • x
 • Best of W.D. Amaradeva Songs ♥♫♥

  10:11

  Songs of W.D. Amaradeva, Sri Lanka
  .
  Deshamanya Wannakuwatta Waduge Don Albert Perera (Sinhalese: වන්නකුවත්ත වඩුගේ දොන් ඇල්බට් පෙරෙරා; 5 December 1927 – 3 November 2016) better known by his adopted name Amaradeva, was a Sri Lankan vocalist, violinist and composer. Primarily using traditional instruments like sitars, tablas and harmoniums, Amaradeva incorporates Sinhala folk music with Indian ragas in his work. Many consider Pandit Amaradeva’s contribution to the development of Sinhala music as unmatched.

 • A. R. Rahman Meets Berklee - Thee Thee & Malargale ft. Prasanna & Mohini Dey

  6:47

  Grammy and Academy award winning composer, A. R. Rahman performed with, and was paid tribute to, by Berklee College of Music at Symphony Hall, Boston, on October 24, 2014. The repertoire for the concert spanned Mr. Rahman's illustrious discography of over 25 years. We are delighted to release all 16 pieces presented at the concert featuring 109 performers from 32 countries representing The Berklee Indian Ensemble, The Berklee World String Ensemble, and Boston University's Indian dance troupe, BU Bhangra.

  This concert was produced by Annette Philip, Artistic Director of Berklee India Exchange.

  Thee Thee & Malargale ft. Mohini Dey
  A. R. Rahman
  string arr. Shachar Ziv

  Electric Bass: Mohini Dey
  Electric Guitar: Prasanna

  Performers:
  Berklee Indian Ensemble

  Annette Philip: director
  Shilpa Ananth: vocals
  Sanjeeta Bhattacharya: vocals
  Dhruv Goel: vocals
  Vasundhara Gupta: vocals
  Rohith Jayaraman: vocals
  Harshitha Krishnan: vocals
  Nalini Krishnan: vocals
  Joakim Molander: vocals
  Armeen Musa: vocals
  Kanika Patawari: vocals
  Purvaa Sampath: vocals
  Ishita Sinha: vocals
  Harini Srinivasa Raghavan: vocals
  Aseem Suri: vocals
  Adriel Tjokrosaputro: vocals
  Sanchitha Wickremesooriya: vocals
  Trinayan Baruah: vocals
  Salil Bhayani: vocals
  Malavika Das: vocals
  Ava Dudani: vocals
  Nicolas Emden: vocals
  Christopher Kazarian: vocals
  Annalisa Lombardo: vocals
  Malwina Masternak: vocals
  Wambura Mitaru: vocals
  Zoya Mohan: vocals
  Paola Munda: vocals
  Lydia Renold: vocals
  Gretchen Schadebrodt: vocals
  Ashwin Shenoy: vocals
  Sahana Simha: vocals
  Pankhuri Singhal: vocals
  Chantal Tribble: vocals
  McKain Webb-Lakey: vocals

  Yazhi Guo: flute, suona, dizi
  Layth Al Rubaye: violin
  Harini Srinivasa Raghavan: violin
  Sashank Navaladi: sarod
  Fares Btoush: oud
  Jacy Anderson: guitar
  Aleif Hamdan: guitar
  Shubh Saran: guitar
  David Milazzo: alto saxophone
  Edmar Colon: tenor saxophone
  Samuel Morrison: baritone saxophone
  Josh Shpak: trumpet
  Michael Wang: trombone
  Annette Philip: piano
  Cheng Lu: keyboard
  Achal Murthy: bass
  Daniel Gonzalez: electronic drum sound
  Kaushlesh Purohit: tabla, percussion
  Ranajoy Das: drums
  Joe Galeota Jr.: percussion
  Patrick Simard: drums, percussion
  M.T. Aditya Srinivasan: tabla, kanjira
  Vignesh Venkataraman: mridangam

  Berklee World Strings Ensemble

  Eugene Friesen: conductor
  Na Young Baik: first violin
  Sarah Hubbard: first violin
  Sumaia Martins: first violin
  Stefano Melillo Melendez: first violin
  Kathleen Parks: first violin
  Tim Reynolds: first violin
  Carlos Silva: first violin
  Yeji Yoon: first violin
  Ludovica Burtone: second violin
  Elise Boeur: second violin
  Adrianna Ciccone: second violin
  Sadie E. Currey: second violin
  Carolyn Kendrick: second violin
  Rosy Timms: second violin
  Tsung-Yuan Lee: second violin
  Choeun Kim: viola
  Brendan Klippel: viola
  Gerson Eguiguren Martinez: viola
  Dan Lay: viola
  John Smith: viola
  Max Wolpert: viola
  Steph Dye: cello
  Marta Roma: cello
  Keizo Yoshioka: cello
  Adrian Zemor: cello
  Nathaniel Sabat: bass
  Matthew Witler: mandolin
  Mairi Chaimbeul: harp
  Allegra Cramer: harp

  Ganavya Doraiswamy: dancer
  Special appearance by Boston University student dancers of BU Bhangra


  Arrangements
  Matthew Nicholl, string arrangements, and orchestral parts preparation


  Recorded live at Boston’s Symphony Hall

  Rob Rose: executive producer
  Tom Riley: executive producer
  Annette Philip: artistic director/producer
  Clint Valladares: artist relations/co producer
  Mirek Vana: co producer
  Dave Wentling: production manager
  Steve Colby: sound engineer
  Kaushlesh Purohit: audio mixing
  Jonathan Wyner: audio mastering
  Reggie Lofton: video producer
  Thistle Communications: video production
  Nicole Egidio: editor

  For more information on Berklee India Exchange, please visit berklee.edu/india #berklee #berkleecollegeofmusic #berklee #berkleecollegeofmusic

 • Freddie Aguilar — Anak Official Lyric Video with Chords

  3:52

  Lyric video of the song Anak as recorded by Freddie Aguilar. A Pinoy folk-rock classic, Anak, was a big hit in the Philippines in the 70's after winning the Metropop songwriting tilt and eventually became a phenomenal hit around the world and made a star out of singer-songwriter Freddie Aguilar. Recorded a couple of times and sung in many languages (German, Japanese, English etc..)) Anak can now be heard as theme music in the 2015 movie Gangnam Blues starring Korean movie star Lee Min Ho.


  Lyric video includes basic guitar chord guides.


  For VIVA ARTISTS inquiries and bookings, contact VIVA Artist Agency Booking Officer: Ms. Ciela De Los Reyes at email: cdelosreyes@viva.com.ph / mobile #: +63939-925-4275

  SUBSCRIBE for more exclusive videos:

  Follow us on:
  Facebook:
  Instagram:
  Twitter:
  Spotify: VIVA RECORDS
  Snapchat: Viva Records

 • x
 • Sri Lankan Vikara Pissu at English Rsetaurant

  45

  Sri Lankan composer Vikara Pissu teaches restaurant how to spell!

 • Sudu Sanda Eliye - Indrani Wijebandara

  3:17

  Music Director - B. S. Perera / Composer - Sunil Santha / Lyrics - Fr. Marceline Jayakody / Director - Lester James Peries / Actress - Myrtle Fernando

 • Evergreen Carnatic Instrumental Flute | Best Of Dr.N.Ramani | Classical Music | Thyagaraja

  1:15:51

  A rare evergreen Carnatic Instrumental collection “Dr.N.Ramani: When the Flute Sings” is going to mesmerize our listeners. Dr. N. Ramani performed his first concert at the age of 8. Dr.N.Ramani performed in all major states, sabhas and venues throughout India, as well as numerous destinations around the world, including the United States, Canada, France, Germany, Switzerland, Sri Lanka and other countries. He made more than 30 concert tours outside of India. Ramani was born in Tiruvarur, a city in Tamil Nadu which is honored by its association with the Trinity of Carnatic music. Ramani was born into a family of flautists. Ramani first learnt music from his grandfather, Sri Aazhiyur Narayanaswami Iyer, a well-known flute artist and singer himself. Aware of young Ramani's keen interest in the Carnatic flute, Dr.N.Ramani's initiation to Carnatic music began at the age of five.
  The evergreen Carnatic Instrumental collection “Dr.N.Ramani: When the Flute Sings” is a rare collection of Tamil songs. It is a compilation of very popular Carnatic Instrumentals such as Thaye Yesoda (Flute), Enna Thavam (Flute) and Theeradha Vilayattu Pillai (Flute).

  === ALBUM SONG DATA ===

  ►Marugelara (Flute) 0:00:01
  Artistes- Dr.N.Ramani
  Lyricist- Thyagaraja
  Composer- Thyagaraja

  ► Manasa Sancharare (Flute) 0:04:22
  Artistes- Dr.N.Ramani
  Lyricist- Sadasiva Brahmendra
  Composer- Sadasiva Brahmendra

  ► Bhajare Gopalam 0:08:08
  Artistes- Dr.N.Ramani
  Lyricist- Sadasiva Brahmendra
  Composer- Sadasiva Brahmendra

  ► Rathi Sukha Saare (Flute) 0:21:20
  Artistes- Dr.N.Ramani
  Lyricist- Jaya Deva
  Composer- Jaya Deva

  ► Thaye Yesoda (Flute) 0:27:36
  Artistes- Dr.N.Ramani
  Lyricist- Oothukadu Venkatasubbaiyer
  Composer- Oothukadu Venkatasubbaiyer

  ► Vellai Thamarai (Flute) 0:35:26
  Artistes- Dr.N.Ramani
  Lyricist- Subramanya Bharathi
  Composer- Subramanya Bharathi

  ► Kuzhaloodhi (Flute) 0:40:47
  Artistes- Dr.N.Ramani
  Lyricist- Oothukadu Venkatasubbaiyer
  Composer- Oothukadu Venkatasubbaiyer

  ► Enna Thavam (Flute) 0:59:14
  Artistes- Dr.N.Ramani
  Lyricist- Papanasam Sivan
  Composer- Papanasam Sivan


  ► Gajavadhana (Flute) 1:04:06
  Artistes- Dr.N.Ramani
  Lyricist- Papanasam Sivan
  Composer- Traditional

  ► Theeradha Vilayattu Pillai (Flute) 1:10:57
  Artistes- Dr.N.Ramani
  Lyricist- Subramanya Bharathi
  Composer- Subramanya Bharathi

 • Koombiyo Theme Song | Instrumental Cover | Teshan Nanayakkara

  3:25

  A musical tribute to the famous Sri Lankan tele series, Koombiyo (The Ants). Hope you would enjoy this piece.

  Tele Series Music Director: Achala Solomons
  Cover Composer: Teshan Nanayakkara

  Listen on Soundcloud:


  Connect with me on:
  Facebook -
  SoundCloud -
  Twitter -

  Subscribe for more:
  #Koombiyo #ThemeSong
  Enjoy!

 • A. R. Rahman Meets Berklee - Epic Medley

  10:23

  Grammy and Academy award winning composer, A. R. Rahman performed with, and was paid tribute to, by Berklee College of Music at Symphony Hall, Boston, on October 24, 2014. The repertoire for the concert spanned Mr. Rahman's illustrious discography of over 25 years. We are delighted to release all 16 pieces presented at the concert featuring 109 performers from 32 countries representing The Berklee Indian Ensemble, The Berklee World String Ensemble, and Boston University's Indian dance troupe, BU Bhangra.

  This concert was produced by Annette Philip, Artistic Director of Berklee India Exchange.

  Epic Medley
  A. R. Rahman
  string arr. Eva Gertz

  Soloists: Yazhi Guo, Sanchitha Wickremesooriya, Dhruv Goel, Harshitha Krishnan, Purvaa Sampath, Armeen Musa, Christopher Kazarian, Annette Philip

  Performers:
  Berklee Indian Ensemble

  Annette Philip: director
  Shilpa Ananth: vocals
  Sanjeeta Bhattacharya: vocals
  Dhruv Goel: vocals
  Vasundhara Gupta: vocals
  Rohith Jayaraman: vocals
  Harshitha Krishnan: vocals
  Nalini Krishnan: vocals
  Joakim Molander: vocals
  Armeen Musa: vocals
  Kanika Patawari: vocals
  Purvaa Sampath: vocals
  Ishita Sinha: vocals
  Harini Srinivasa Raghavan: vocals
  Aseem Suri: vocals
  Adriel Tjokrosaputro: vocals
  Sanchitha Wickremesooriya: vocals
  Trinayan Baruah: vocals
  Salil Bhayani: vocals
  Malavika Das: vocals
  Ava Dudani: vocals
  Nicolas Emden: vocals
  Christopher Kazarian: vocals
  Annalisa Lombardo: vocals
  Malwina Masternak: vocals
  Wambura Mitaru: vocals
  Zoya Mohan: vocals
  Paola Munda: vocals
  Lydia Renold: vocals
  Gretchen Schadebrodt: vocals
  Ashwin Shenoy: vocals
  Sahana Simha: vocals
  Pankhuri Singhal: vocals
  Chantal Tribble: vocals
  McKain Webb-Lakey: vocals

  Yazhi Guo: flute, suona, dizi
  Layth Al Rubaye: violin
  Harini Srinivasa Raghavan: violin
  Sashank Navaladi: sarod
  Fares Btoush: oud
  Jacy Anderson: guitar
  Aleif Hamdan: guitar
  Shubh Saran: guitar
  David Milazzo: alto saxophone
  Edmar Colon: tenor saxophone
  Samuel Morrison: baritone saxophone
  Josh Shpak: trumpet
  Michael Wang: trombone
  Annette Philip: piano
  Cheng Lu: keyboard
  Achal Murthy: bass
  Daniel Gonzalez: electronic drum sound
  Kaushlesh Purohit: tabla, percussion
  Ranajoy Das: drums
  Joe Galeota Jr.: percussion
  Patrick Simard: drums, percussion
  M.T. Aditya Srinivasan: tabla, kanjira
  Vignesh Venkataraman: mridangam

  Berklee World Strings Ensemble

  Eugene Friesen: conductor
  Na Young Baik: first violin
  Sarah Hubbard: first violin
  Sumaia Martins: first violin
  Stefano Melillo Melendez: first violin
  Kathleen Parks: first violin
  Tim Reynolds: first violin
  Carlos Silva: first violin
  Yeji Yoon: first violin
  Ludovica Burtone: second violin
  Elise Boeur: second violin
  Adrianna Ciccone: second violin
  Sadie E. Currey: second violin
  Carolyn Kendrick: second violin
  Rosy Timms: second violin
  Tsung-Yuan Lee: second violin
  Choeun Kim: viola
  Brendan Klippel: viola
  Gerson Eguiguren Martinez: viola
  Dan Lay: viola
  John Smith: viola
  Max Wolpert: viola
  Steph Dye: cello
  Marta Roma: cello
  Keizo Yoshioka: cello
  Adrian Zemor: cello
  Nathaniel Sabat: bass
  Matthew Witler: mandolin
  Mairi Chaimbeul: harp
  Allegra Cramer: harp

  Ganavya Doraiswamy: dancer
  Special appearance by Boston University student dancers of BU Bhangra


  Arrangements
  Matthew Nicholl, string arrangements, and orchestral parts preparation


  Recorded live at Boston’s Symphony Hall

  Rob Rose: executive producer
  Tom Riley: executive producer
  Annette Philip: artistic director/producer
  Clint Valladares: artist relations/co producer
  Mirek Vana: co producer
  Dave Wentling: production manager
  Steve Colby: sound engineer
  Kaushlesh Purohit: audio mixing
  Jonathan Wyner: audio mastering
  Reggie Lofton: video producer
  Thistle Communications: video production
  Nicole Egidio: editor

  For more information on Berklee India Exchange, please visit berklee.edu/india #berklee #berkleecollegeofmusic #berklee #berkleecollegeofmusic

 • If Life Is So Short

  4:24

  Thanks for watching our version of If Life Is So Short by The Moffatts. Was always one of our favorite songs to perform. Hope you guys enjoy it!

  Instagram:
  Spotify -
  Itunes -
  Amazon -
  SmartUrl - smarturl.it/zlfhcy

  New MERCH ???? ???? -

  Follow Music Travel Love:
  Instagram:
  Facebook:
  Twitter:
  Spotify:
  Website:  If Life Is So Short Lyrics:

  Isn't it funny
  How times seems to slip away
  So fast
  One minute you're happy
  The other you're sad
  But if you give me one more chance
  To show my love for you is true
  I'll stand by your side
  Your whole life trough
  If life is short
  Why won't you let me love you
  Before we run out of time
  If love is so strong
  Why won't you take the chance
  Before our time has come
  If life is so short
  If life is so short
  Love is a word that explains
  How I feel for you
  And when you're in my arms
  All my dreams come true
  And when you're not around
  You can't hardly see
  These tears that I'm crying
  Now are for you to be with me
  If life is short
  Why won't you let me love you
  Before we run out of time
  If love is so strong
  Why won't you take the chance
  Before our time has come
  If life is so short
  If life is so short

  If Life Is So Short Chords :

  #IfLifeIsSoShort #MusicTravelLove #TheMoffatts

 • CARNATIC VOCAL | MAHARAJAPURAM SANTHANAM | JUKEBOX

  1:3:53

  Sangeetha Kalanidhi Maharajapuram Santhanam (Tamil: மகாராஜபுரம் ஸந்தானம்), (December 3, 1928June 24, 1992) was one of the great Carnatic music vocalists of the 20th century. He was born in Sirunangur, a village in the state of Tamil Nadu. He followed the footsteps of his father Maharajapuram Viswanatha Iyer who was also a Carnatic singer.
  Besides studying with his father, he was also a disciple of Melattur Sama Dikshitar. Maharajapuram Santhanam was also a distinguished composer. He wrote many songs on Lord Murugan and Kanchi Shankaracharya, His Holiness Sri Chandrasekarendra Saraswati Swamigal (Maha Periyavar). He was the Principal of Ramanathan College in Sri Lanka. Later he came and settled in Chennai. The songs which were popularised by Maharajapuram Santhanam are,Bho Shambo (Revati), Madhura Madhura (Bagheshri), both composed by Swami Dayananda Saraswati, Unnai Allal (Kalyani Raga), Sadha Nin Padhame gathi, Varam onnru (Shanmukhapriya), Srichakra Raja (Ragamalika), Nalinakaanthimathim (Ragamalika),Ksheerabdi kannike (Ragamalika) among others. The Maharajapuram Santhanam Day is celebrated on the 3rd of December every year.
  He died in a car accident on June 24, 1992. His sons Maharajapuram S. Srinivasan, Maharajapuram S. Ramachandran, and his primary disciple Dr. R. Ganesh are now carrying on his musical tradition.
  His other most popular songs are Purandaradasa kritis: Narayana ninna (Shuddha Dhanyasi) and Govinda ninna. His rendition of Vilayada ithu nerama muruga was without parallel. His renditions were full of Bhakthi.

  Songs List:
  1. Mahaganapathim 00:00
  2. Marubalka 03:58
  3. Sri Balasubramanya 14:33
  4. Karthikeya 23:21
  5. Nee Vada 31:01
  6. Narasimha Mamava 37:34
  7. Nanoru Vilayattu Bommaiya 43:40
  8. Yaro Endrennamale 47:59
  9. Thedi Vandhennudan 58:20

  ==Song Details==
  ---------------------------
  Song - Mahaganapathim
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Sri Muthuswami Dikshitar

  Song - Marubalka
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Thyagaraja

  Song - Sri Balasubramanya
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Sri Muthuswami Dikshitar

  Song - Karthikeya
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Papanasam Sivan

  Song - Nee Vada
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Thyagaraja

  Song - Narasimha Mamava
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Swati Thirunal

  Song - Nanoru Vilayattu Bommaiya
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Papanasam Sivan

  Song - Yaro Endrennamale
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Arunachala Kavirayar

  Song - Thedi Vandhennudan
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Suddhananda Bharathiyaar

  Label - VANI
  For More Visit us at • Baburaj Hits Vol 1 | എം.എസ്‌. ബാബുരാജ് | Malayalam Super Old Hits | Video Jukebox

  21:10

  Mohammad Sabir Baburaj (Malayalam: എം.എസ്‌. ബാബുരാജ്), also known as M. S. Baburaj, was a Malayalam music composer. He is often credited for the renaissance of Malayalam film music. Baburaj has rendered music to many evergreen Malayalam film songs.

  One of his greatest achievements was the introduction of Hindustani strains into Malayalam popular music. He successfully composed melodies based on Hindustani Ragas and blended Malayalam lyrics into them. Most of the lyrics were written by eminent Malayalam poets like P. Bhaskaran and Vayalar.

  Baburaj learned basic lessons of Hindustani music from his father from a very young age, but he could not learn it for long due to his father's demise.[clarification needed] In search of pure music, young Baburaj visited West Bengal, Mumbai and Sri Lanka. He learned to play the Harmonium during this period.

  The Baburaj-P. Bhaskaran-Yesudas combination produced many of the most memorable Malayalam tunes of the 1960s and 1970s. Most of his classic duets were sung by K. J. Yesudas and S. Janaki, each recording solo Baburaj compositions as well.

 • Thanjavur S Kalyanaraman | Raga Kamboji

  40:27

  Ma Janaki
  Raga - Kamboji / Thala - Adi / Composer - Thyagaraja

  Pallavi
  mA jAnaki ceTTa baTTaga maharAja vaitivi

  Anupallavi
  rAja rAjavara rAjIvAkSa vinu rAvaNAdiyani rAjillu kIrtiyu

  Charanam
  kAnakEgi yAjnA mIraka mAyAkara munici shikhi centanE yuNDi dAnavuni
  ventanE cani yashOkatani mUlanuNDi vAni mATalaku gOpaginci kaNTa vidhiyincakanE
  yuNDi shrI nAyaka yashamu nIkE kalgajEya lEdA tyAgarAja paripAla

  Meaning: It is because you clasped the hand of our JAnaki (SIta) in wedlock that you became famous. O King of Kings, let me tell you this. You owe your fame as the Vanquisher of mighty RAvaNa to the great good fortune of having clasped the hand of JAnaki. She accompanied you to the forests, then obeying your command, entrusted her real Self to the care of the fire-god, lifting a shadow form of hers to be carried away by RAvaNa to Lanka. There, in that form, she lived under an AshOka tree, tolerating the boastful advances of RAvaNa and controlling her anger, abstaining from burning him down to ashes. Remember Lord, even in that she desisted just to give you the credit of destroying RAvaNa. O Lord of SrI, protector of TyAgarAja.

  Painting:
  Rama and Sita in the Forest: A Thorn is Removed from Rama’s Foot
  ca. 1800–10
  The scene illustrated here takes place after Rama has been banished from court,. Rama, his wife Sita, and his brother Lakshmana are seated on a sun­ drenched hillock in a clearing in the dense wilderness. Dressed in the costume of leaves appropriate to forest dwellers, the three figures have been hunting in the interior of the forest, as the trussed antelope at their feet indicates. Hanuman, the bulky prime minister of the monkey clan, and Rama’s eventual ally, is drinking from the stream flowing along the lower border of the picture. At the centre of the composition Sita is fanning Rama, who twists in great pain, reclining on the ground, as Lakshmana attempts to remove a thorn from the sole of his foot. The gods are new to this wilderness world. Yet with Hanuman’s help they will learn its ways quickly enough. This painting is a skillful medley of circular elements: the large white stones in the foreground, the curvature of the land, the trussed antelope, and the curved swords and bows, are all harmonized within a rectangular composition. The silvery green palette is unusual for a
  Kangra painting of this date.


  Lyrics & Meaning:
  Picture:
  Editor: Shreeraam Shankar

 • CARNATIC VOCAL | BHARATHIYAR SONGS | MAHARAJAPURAM SANTHANAM | JUKEBOX

  45:21

  Sangeetha Kalanidhi Maharajapuram Santhanam (Tamil: மகாராஜபுரம் ஸந்தானம்), (December 3, 1928June 24, 1992) was one of the great Carnatic music vocalists of the 20th century. He was born in Sirunangur, a village in the state of Tamil Nadu. He followed the footsteps of his father Maharajapuram Viswanatha Iyer who was also a Carnatic singer.
  Besides studying with his father, he was also a disciple of Melattur Sama Dikshitar. Maharajapuram Santhanam was also a distinguished composer. He wrote many songs on Lord Murugan and Kanchi Shankaracharya, His Holiness Sri Chandrasekarendra Saraswati Swamigal (Maha Periyavar). He was the Principal of Ramanathan College in Sri Lanka. Later he came and settled in Chennai. The songs which were popularised by Maharajapuram Santhanam are,Bho Shambo (Revati), Madhura Madhura (Bagheshri), both composed by Swami Dayananda Saraswati, Unnai Allal (Kalyani Raga), Sadha Nin Padhame gathi, Varam onnru (Shanmukhapriya), Srichakra Raja (Ragamalika), Nalinakaanthimathim (Ragamalika),Ksheerabdi kannike (Ragamalika) among others. The Maharajapuram Santhanam Day is celebrated on the 3rd of December every year.
  He died in a car accident on June 24, 1992. His sons Maharajapuram S. Srinivasan, Maharajapuram S. Ramachandran, and his primary disciple Dr. R. Ganesh are now carrying on his musical tradition.
  His other most popular songs are Purandaradasa kritis: Narayana ninna (Shuddha Dhanyasi) and Govinda ninna. His rendition of Vilayada ithu nerama muruga was without parallel. His renditions were full of Bhakthi.

  Songs List:
  1. Vellai Kamalathile 00:00
  2. Mogathai 06:58
  3. Suttum Vizhi 12:44
  4. Ayiram Deivangal 17:45
  5. Chinnanchiru Kiliye 23:02
  6. Asai Mugam 29:09
  7. Nenjil Uram 34:52
  8. Vellai Thamarai 40:09

  ==Song Details==
  ~~~~~~~~~~~~~
  All Songs sung by Maharajapuram Santhanam
  Lyrics & Composed by Subramaniya Bharathiyaar

  Label - VANI
  For More Information log on
 • Katey Kiri Suwanda - Dharmadasa Walpola

  4:00

  Music Director - R. Muttusamy / Composer - Sunil Santha / Lyrics - Arisen Ahubudu / Director - Lester James Peries

 • x
 • Bizet: Les Pécheurs de Perles

  1:43:33

  Tracklist below.

  Online purchase or streaming (Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer, Google Play):
  More Information:
  Brilliant Classics Spotify:
  Brilliant Classics Facebook:

  Parisian composer Georges Bizet was enrolled in the Consevatoire at the age of nine and won a premier prix in solfège within six months of his arrival. He later received prizes for his skill as a pianist, gaining particular renown for his sight-reading, and won the coveted Prix de Rome in 1857. At this time, opera theatres in Paris were reluctant to stage new works rather than the established classics, meaning that Bizet’s operas did not achieve much success during his lifetime, despite the fact that today two of his operas are considered among the best ever written.

  The premiere of Les Pêcheurs de Perles took place in 1863 and the opera was brought back to Paris in 1889 at the Exposition Universelle of that year. The story, set in Ceylon (known today as Sri Lanka), centres on the love between the priestess Léïla and the fisherman Nadir, who is envied by his fellow fisherman and friend Zurga. The idea of the ‘exotic’ is a prominent feature of the opera and can be heard in the unusual instruments of the percussion section, the dance rhythms, and the use of the harp. The qualities of the ‘exotic’ evoked here are more similar to those of the Mediterranean than of Ceylon, although it is known from Bizet’s letters that his original inspiration for the setting was Mexico. The opera contains the famous friendship duet, ‘Au fond du temple saint’, known as the Pearl Fishers’ Duet.

  00:00:00 Les Pécheurs de Perles: Prelude
  00:01:53 Les Pécheurs de Perles: Act 1: Introduction: Sur la grève en feu (Chorus)
  00:05:24 Les Pécheurs de Perles: Act 1: Scène et choeur: Amis, interrompez vos danses (Zurga/Chorus/Nadir)
  00:09:15 Les Pécheurs de Perles: Act 1: Récit et reprise du choeur dansé: Demeure parmi nous, Nadir (Zurga/Chorus/Nadir)
  00:11:25 Les Pécheurs de Perles: Act 1: Récit et duo: C’est toi, toi qu’enfin je revois! (Zurga/Nadir)
  00:13:46 Les Pécheurs de Perles: Act 1: Duo: Au fond du temple saint (Zurga/Nadir)
  00:18:59 Les Pécheurs de Perles: Act 1: Récit, choeur et scène: Que vois-je? (Zurga/Nadir/Chorus)
  00:22:34 Les Pécheurs de Perles: Act 1: Choeur: C’est elle! Elle vient!…Sois la bienvenue (Chorus)
  00:24:38 Les Pécheurs de Perles: Act 1: Scène et choeur: Seule au milieu de nous (Zurga/Léïla/Chorus/Nourabad)
  00:31:41 Les Pécheurs de Perles: Act 1: Récit et romance: À cette voix… Je crois entendre encore (Nadir)
  00:36:59 Les Pécheurs de Perles: Act 1: Final: Le ciel est bleu! (Chorus/Nourabad/Nadir)
  00:38:55 Les Pécheurs de Perles: Act 1: Air et choeur: Ô Dieu Brahma! (Léïla/Chorus/Nadir)
  00:44:52 Les Pécheurs de Perles: Act 2: Entr’acte, choeur et scène: La, la, la…L’ombre descend des cieux (Chorus/Léïla/Nourabad)
  00:51:46 Les Pécheurs de Perles: Act 2: Récit et cavatine: Me voilà seule dans la nuit (Léïla)
  00:59:15 Les Pécheurs de Perles: Act 2: Chanson: De mon amie (Nadir/Léïla)
  01:01:14 Les Pécheurs de Perles: Act 2: Duo: Léïla!…Dieu puissant (Nadir/Léïla)
  01:09:02 Les Pécheurs de Perles: Act 2: Final: Ah! revenez à la raison! (Léïla/Nadir/Nourabad/Chorus/Zurga)
  01:18:24 Les Pécheurs de Perles: Act 3: Scene 1: Entr’acte, récit et air: L’orage s’est calmé…Ô Nadir (Zurga)
  01:24:17 Les Pécheurs de Perles: Act 3: Scene 1: Scène et duo: Qu’ai-je vu?… Je frémis, je chancelle (Zurga/Léïla)
  01:32:47 Les Pécheurs de Perles: Act 3: Scene 1: Scène: Entends au loin ce bruit de fête! (Nourabad/Léïla/Zurga)
  01:34:29 Les Pécheurs de Perles: Act 3: Scene 2: Choeur dansé: Dès que le soleil (Chorus)
  01:36:35 Les Pécheurs de Perles: Act 3: Scene 2: Scène et choeur: Sombres divinités (Nourabad/Chorus/Zurga/Léïla/Nadir)
  01:39:32 Les Pécheurs de Perles: Act 3: Scene 2: Trio: Ô lumière sainte (Léïla/Nadir/Zurga)
  01:40:55 Les Pécheurs de Perles: Act 3: Scene 2: Final: Ce sont eux, les voici! (Zurga/Nadir/Léïla/Nourabad/Chorus)

 • Pirates Of The Caribbean Theme

  4:09

  Tushar Lall’s arrangement of Pirates of the Caribbean Music (originally composed by Hans Zimmer) on Indian Classical Instruments. This is his humble attempt to portray the power and versatility of Indian Classical instruments. This is a tribute to the original makers of this song and we thank them for their incredible contribution to music.
  All the videos, songs, images, and graphics used in the video belong to their respective owners and I or this channel does not claim any right over them.

  Contact:- tusharlall02@gmail.com


  Do not forget to find the incredible musicians who were a part of this video and collaborate with them. An arrangement is nothing without the stunning performances that bring it to life. I’ve been extremely fortunate to be surrounded by such people. Apart from spreading awareness about Indian Classical culture, the least we can do is appreciate the people who contribute towards keeping it alive.
  The incredible people who make our stunning videos come to life are also mentioned here.
  You can directly look up their names on Facebook and Instagram (with the same way its spelled here) and collaborate!

  Credits:

  Arranged by - Tushar Lall

  Musicians -
  Piano - Tushar Lall
  Flute - Prathamesh Salunke
  Sarangi - Sandip Mishra
  Tabla - Samay Lalwani

  Video -
  Shot by - Tuhin Mukherjee
  Edited by - Amitesh Mukherjee
  Content Produced by: Tushar Lall
  Content Co-Produced by: Qyuki
  __

  About TIJP:

  The Indian Jam Project is a fusion platform, founded by young Producer/Composer Tushar Lall, who is the brains behind arranging and composing the Indianised adaptations, often by bombing them with his own compositions. The arrangements are performed with him and some amazing musicians.

  Tushar is attempting to knit classical Indian tones into the script of western music to showcase the beauty of Indian Music. It is one of a kind concept where a fusion of Indo-western styles of music produces a concoction which is deeply emotive as well as thought-provoking showing that music transcends boundaries and has no language.

  This overwhelming support and love from people make TIJP do what they're doing!

  Cheers!

 • M.S.Viswanathan - A Tribute to MSV - Lord Murugan Devotional Songs

  6:21

  M.S.Viswanathan - A Tribute to MSV - Lord Murugan Devotional Songs:

  00:03 - Vaa Vaa Murugaa - M.S.Viswanathan

  Manayangath Subramanian Viswanathan (24 June 1928 – 14 July
  2015), also known as M.S.V., was a Kollywood music director and composer from South India. He was popularly known as Mellisai Mannar (Tamil for The King of Light Music). He composed songs in Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, and Hindi for over 1200 films. Viswanathan composed film music together with composer and violinist T. K. Ramamoorthy from the 1950s to 1965, as Viswanathan–Ramamoorthy and from 1965 until 2014 he worked independently as a composer.

  Kartikeya, also known as Skanda, Kumaran, Kumara Swami and Subramaniyan is the Hindu god of war. He is the Commander-in-Chief of the army of the devas and the son of Shiva and Parvati.
  Murugan (Tamil Murukaṉ) is often referred to as Tamiḻ kaṭavuḷ' (god of the Tamils) and is worshiped primarily in areas with Tamil influences, especially South India, Sri Lanka, Mauritius, Indonesia, Malaysia, Singapore and Réunion. His six most important shrines in India are the Six Abodes of Murugan, temples located in Tamil Nadu.
  In Bengal and Odisha, he is popularly known as Kartikeya.

  Subscribe to our Tamil Devotional Channel:


  #murugan #murugandevotionalsongs #tamilbhaktipadalgal #msv #lordmurugandevotionalsongs

 • Deepika Priyadarshani Peries - Best Original Song Collection

  49:02

  Deepika Priyadarshani Peries Best Song Collection

  0:00:01 සිත ඔබ පාමුල රදවා
  0:04:03 සිනා පොදක්වී
  0:08:39 හද සැලෙනා
  0:12:25 ජය සිරිමා හාමුදුරුවනේ
  0:16:27 මම කදුළු බිංදුවක්
  0:19:27 මා තොටින් එන (සරෝජා)
  0:24:21 බොරළු ඇනෙන
  0:27:48 රාත‍්‍රිය වී
  0:31:30 පෙම්බර කුමාරාන
  0:35:00 මා සිතට අහම්බෙන්
  0:38:15 අහසයි ඔබ මට
  0:42:03 මගේ කදුළු වැල්
  0:45:11 කවිය ඔබ


  Enjoy Listening and stay connected with us!!

  Subscribe :

  Like Us :

  Follow :

  if you really like the song don't Forget to give a thumbs up to this video & Subscribe to our Channel for more such soulful Songs.

  #ceylonwave
  #deepika
  #deepikapriyadarshaniperies
  #deepikapriyadarshani

 • CARNATIC VOCAL | GOLDEN COLLECTIONS | MAHARAJAPURAM SANTHANAM | JUKEBOX

  1:4:00

  Sangeetha Kalanidhi Maharajapuram Santhanam (Tamil: மகாராஜபுரம் ஸந்தானம்), (December 3, 1928June 24, 1992) was one of the great Carnatic music vocalists of the 20th century. He was born in Sirunangur, a village in the state of Tamil Nadu. He followed the footsteps of his father Maharajapuram Viswanatha Iyer who was also a Carnatic singer.
  Besides studying with his father, he was also a disciple of Melattur Sama Dikshitar. Maharajapuram Santhanam was also a distinguished composer. He wrote many songs on Lord Murugan and Kanchi Shankaracharya, His Holiness Sri Chandrasekarendra Saraswati Swamigal (Maha Periyavar). He was the Principal of Ramanathan College in Sri Lanka. Later he came and settled in Chennai. The songs which were popularised by Maharajapuram Santhanam are,Bho Shambo (Revati), Madhura Madhura (Bagheshri), both composed by Swami Dayananda Saraswati, Unnai Allal (Kalyani Raga), Sadha Nin Padhame gathi, Varam onnru (Shanmukhapriya), Srichakra Raja (Ragamalika), Nalinakaanthimathim (Ragamalika),Ksheerabdi kannike (Ragamalika) among others. The Maharajapuram Santhanam Day is celebrated on the 3rd of December every year.
  He died in a car accident on June 24, 1992. His sons Maharajapuram S. Srinivasan, Maharajapuram S. Ramachandran, and his primary disciple Dr. R. Ganesh are now carrying on his musical tradition.
  His other most popular songs are Purandaradasa kritis: Narayana ninna (Shuddha Dhanyasi) and Govinda ninna. His rendition of Vilayada ithu nerama muruga was without parallel. His renditions were full of Bhakthi.

  Songs List:
  1.Sri Mahaganapathe 00:00
  2. Narayana 07:14
  3. Chandrasekara 21:46
  4. Govinda 29:16
  5. Nalinakanthimathim 35:25
  6. Sri Chakraraja 43:38
  7. Akilandeswari 50:43
  8. Thillana 57:19

  ==Song Details==
  --------------------------
  ► Sri Mahaganapathe
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Mayuram Viswanatha Sastry

  ► Narayana
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Purandaradasar

  ► Chandrasekara
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Maharajapuram Santhanam

  ► Govinda
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Purandaradasar

  ► Nalinakanthimathim
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Traditional

  ► Sri Chakraraja
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Traditional

  ► Akilandeswari
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Dikshitar

  ► Thillana
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Maharajapuram Santhanam

  Label - VANI
  For More Visit us at :
 • 3 - Why This Kolaveri Di Official Video | Dhanush, Anirudh

  4:09

  Check out the exclusive video, shot during the recording of the song why this kolaveri di with the music composer Anirudh, Dhanush, Shruti Hassan, Aishwarya

  Song : Why this kolaveri di
  Movie : 3
  Singer : Dhanush
  Music by : Anirudh Ravichandran
  Starring : Dhanush, Anirudh, Shruti Haasan, Aishwarya Dhanush


  Connect with us on
  For more subscribe to our channel • Sága krásy - Traditional folk lullaby from Eastern Slovakia. Šariš region.Eastern Slovak dialect.

  3:06

  Sings Monika Kandráčová.
  Eastern Slovak dialects (Slovak: východoslovenské nárečia, východniarčina), are dialects of the Slovak language spoken natively in the historical regions of Spiš, Šariš, Zemplín and Abov.

  A lullaby is a soothing song, usually sung to children before they go to sleep. The idea is that the song sung by a familiar and beautiful voice will lull the child to sleep. Lullabies can be found in every human culture, often very ancient, and some international European examples can be found below.

  Lullabies written by established classical composers are often given the form-name berceuse, which is French for lullaby, or cradle song. The most famous berceuse of all is Johannes Brahms' lied Wiegenlied (cradle song), called Brahms' Lullaby in English. Brahms wrote his Wiegenlied for a Bertha Faber, on the occasion of the birth of her second son. The English lyrics are similar to the original German.

  Typically a berceuse is in triple meter, or in a compound meter such as 6/8. Tonally most berceuses are simple, often merely alternating tonic and dominant harmonies: since the intended effect is to put someone to sleep, wild chromaticism would be somewhat out of character. Another characteristic of the berceuse--for no reason other than convention[citation needed]--is a tendency to stay on the flat side --for example the berceuses by Chopin, Liszt and Balakirev are all in D♭.

  Frédéric Chopin's Opus 57 is a berceuse for solo piano. Other famous examples of the genre include Maurice Ravel's Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré for violin and piano; the Berceuse élégiaque by Ferruccio Busoni; the Berceuse from the opera Jocelyn by Benjamin Godard; the Berceuse by Igor Stravinsky which is featured in the Firebird ballet, and Lullaby for String Quartet by George Gershwin. The English composer Nicholas Maw's orchestral nocturne The World in the Evening is subtitled 'lullaby for large orchestra'. American composer Michael Glenn Williams Berceuse for solo piano (recorded by pianist Roberto Prosseda) uses an ostinato similar to Chopin's but in a 21st century harmonic context. Contemporary American composer Todd Goodman's Concerto for Bass Clarinet and Orchestra includes a Berceuse as the second movement. In terms of pop music, famous lullabies include Good Night by The Beatles and Lullaby (Good Night My Angel) by Billy Joel.

  Asia has its own versions of the lullaby as well. In Tamil (a language of southern India and northern Sri Lanka), a lullaby is called a thaalattu (thal means tongue). A melodious sound is created by frequent movement of the tongue at the beginning of the song, hence the name.

  But most notably is the use of the oyayi in the Philippines, also called huluna in Batangas. In fact, the use of a song in putting a baby to sleep is so popular that almost every mother in the province is said to have composed at least one lullaby for her child.

 • CARNATIC VOCAL | OOTHUKADU | MAHARAJAPURAM SANTHANAM | JUKEBOX

  59:34

  Sangeetha Kalanidhi Maharajapuram Santhanam (Tamil: மகாராஜபுரம் ஸந்தானம்), (December 3, 1928June 24, 1992) was one of the great Carnatic music vocalists of the 20th century. He was born in Sirunangur, a village in the state of Tamil Nadu. He followed the footsteps of his father Maharajapuram Viswanatha Iyer who was also a Carnatic singer.
  Besides studying with his father, he was also a disciple of Melattur Sama Dikshitar. Maharajapuram Santhanam was also a distinguished composer. He wrote many songs on Lord Murugan and Kanchi Shankaracharya, His Holiness Sri Chandrasekarendra Saraswati Swamigal (Maha Periyavar). He was the Principal of Ramanathan College in Sri Lanka. Later he came and settled in Chennai. The songs which were popularised by Maharajapuram Santhanam are,Bho Shambo (Revati), Madhura Madhura (Bagheshri), both composed by Swami Dayananda Saraswati, Unnai Allal (Kalyani Raga), Sadha Nin Padhame gathi, Varam onnru (Shanmukhapriya), Srichakra Raja (Ragamalika), Nalinakaanthimathim (Ragamalika),Ksheerabdi kannike (Ragamalika) among others. The Maharajapuram Santhanam Day is celebrated on the 3rd of December every year.
  He died in a car accident on June 24, 1992. His sons Maharajapuram S. Srinivasan, Maharajapuram S. Ramachandran, and his primary disciple Dr. R. Ganesh are now carrying on his musical tradition.
  His other most popular songs are Purandaradasa kritis: Narayana ninna (Shuddha Dhanyasi) and Govinda ninna. His rendition of Vilayada ithu nerama muruga was without parallel. His renditions were full of Bhakthi.

  Songs List:
  1. Paal Vadiyum Mugam 00:00
  2. Alaipayuthey 04:50
  3. Thaye Yesoda 10:48
  4. Yaar Enna Sonnalum 18:15
  5. Nee Than Mechikollavenum 24:51
  6. Kuzhaloodhi Manamellam 30:25
  7. Adum Varai Avar Adattum 43:30
  8. Parvai Onru Podume 48:28
  9. Aadaadhu Asangathu 52:34

  ==Song Details==
  All Songs Sung by Maharajapuram Santhanam
  Lyricist - Oothukadu Venkata Subbaiyer
  Tune - Traditional

  Label - VANI
  For More Visit us at • Hadawatha Gambure Song Lyrics - sakuge kathawa

  3:37

  SL Now lyrics

  Sakuge Kathawa සකූගේ කතාව
  Weekdays at 8pm on Sri Lanka's Number One Teledrama Channel Swarnavahini
  Vocal - Vinod Alwis.
  Composers & Music - Mahen Perera & Udara Samaraweera.
  Lyrics - Nandana Wikramage.
  Video Director - Priyantha Colambage.

 • CARNATIC VOCAL | DEVI KRITHIS | MAHARAJAPURAM SANTHANAM | JUKEBOX

  43:55

  Sangeetha Kalanidhi Maharajapuram Santhanam (Tamil: மகாராஜபுரம் ஸந்தானம்), (December 3, 1928June 24, 1992) was one of the great Carnatic music vocalists of the 20th century. He was born in Sirunangur, a village in the state of Tamil Nadu. He followed the footsteps of his father Maharajapuram Viswanatha Iyer who was also a Carnatic singer.
  Besides studying with his father, he was also a disciple of Melattur Sama Dikshitar. Maharajapuram Santhanam was also a distinguished composer. He wrote many songs on Lord Murugan and Kanchi Shankaracharya, His Holiness Sri Chandrasekarendra Saraswati Swamigal (Maha Periyavar). He was the Principal of Ramanathan College in Sri Lanka. Later he came and settled in Chennai. The songs which were popularised by Maharajapuram Santhanam are,Bho Shambo (Revati), Madhura Madhura (Bagheshri), both composed by Swami Dayananda Saraswati, Unnai Allal (Kalyani Raga), Sadha Nin Padhame gathi, Varam onnru (Shanmukhapriya), Srichakra Raja (Ragamalika), Nalinakaanthimathim (Ragamalika),Ksheerabdi kannike (Ragamalika) among others. The Maharajapuram Santhanam Day is celebrated on the 3rd of December every year.
  He died in a car accident on June 24, 1992. His sons Maharajapuram S. Srinivasan, Maharajapuram S. Ramachandran, and his primary disciple Dr. R. Ganesh are now carrying on his musical tradition.
  His other most popular songs are Purandaradasa kritis: Narayana ninna (Shuddha Dhanyasi) and Govinda ninna. His rendition of Vilayada ithu nerama muruga was without parallel. His renditions were full of Bhakthi.

  Songs List:
  1. Panchashat Peetaroopini 00:00
  2. Meenakshimeymudham 05:01
  3. Kamakshi 14:17
  4. Sri Saraswati 19:02
  5. Akilandeswari 21:56
  6. Sarasamukhi 30:35
  7. Himachala 34:49
  8. Trupurasundari 40:19

  ==Song Details==
  ------------------------
  Song - Panchashat Peetaroopini
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Dikshitar
  Song - Meenakshimeymudham
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Dikshitar
  Song - Kamakshi
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Dikshitar
  Song - Sri Saraswati
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Dikshitar
  Song - Akilandeswari
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Dikshitar
  Song - Sarasamukhi
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Muthiah Bhagavadar
  Song - Himachala
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Shyama Sastri
  Song - Trupurasundari
  Artist - Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp - Dikshitar

  Label - VANI
  For More log on • Mathaka Mandira Cover Song Sri Lankan Most Famous Song 2020

  3:28

  *** Click this below link and Subscribe to my channel and click press (ALL) the bell icon.

  My channel link -


  Mathaka Mandira Cover Song listen and share

  or click my profile picture and go to the main home youtube.
  and comment on my songs.
  Share share share with your all friends.

  This is my Mathaka Mandira Cover song.

  share my link with your friends. (Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.)

  I'm singer,rapper( sinhala,,english,tamil,hindi,spanish,arabic etc.)
  not only that I'm music composer,lyrics maker,drummer,guitarist etc.

  Srilankan best Mathaka Mandira Cover Song - Sing by Sameera Sumanasekera

  Sameera creations are my brand name. (Sameera music studio)

  My channel link -

  enjoy these Mathaka Mandira Cover song and my songs.

  Thank you

  #srilankan#sinhalasongs#sameera

 • A. R. Rahman, Yeh Jo Des Hai Tera : Berklee Indian Ensemble and Berklee World Strings

  6:07

  #berklee #berkleecollegeofmusic A. R. Rahman is an Indian composer, singer-songwriter, producer, multi-instrumentalist and philanthropist, known for redefining contemporary Indian film music, and putting Indian music on the global map, in a way that no other Indian composer/performer has achieved.

  On October 24, 2014, Berklee College of Music conferred A. R. Rahman with an honorary doctor of music degree. Berklee faculty and students paid tribute to the living legend, who joined them on select pieces in a concert celebrating his music and life at Boston's Symphony Hall.

  Mr. Rahman's visit was a signature event under Berklee India Exchange, a new initiative co-founded by two Indian Berklee alums, Annette Philip (artistic director), and Clint Valladares (artist relations and strategy), as a platform for cultural conversation, through the composition, collaboration, and performance of original Indian music. Proceeds from the concert went towards a scholarship fund in Mr. Rahman's name for students from India to attend Berklee.


  Berklee Indian Ensemble and Berklee World Strings
  with special guest, A.R. Rahman

  Yeh Jo Des Hai Tera (A.R. Rahman)
  From the film Swades


  Annette Philip: Arranger/Producer, Director - Berklee Indian Ensemble
  Eugene Friesen: Conductor, Director - Berklee World Strings
  Matthew Nicholl: String arrangements, Chair - Contemporary Writing and Production


  Vocal Soloists
  Shilpa Ananth, Kerala, India
  Dhruv Goel, Lucknow, India
  Rohith Santosh Jayaraman, San Jose, CA
  Harini Srinivasa Raghavan, Chennai, India


  Berklee Indian Ensemble Choir
  Shilpa Ananth, Kerala, India
  Sanjeeta Bhattacharya, New Delhi, India
  Dhruv Goel, Lucknow, India
  Vasundhara Gupta, Kolkata, India
  Rohith Santosh Jayaraman, San Jose, CA
  Harshitha Krishnan, Chennai, India
  Nalini Krishnan, Seattle, Washington
  Joakim Molander, Sørum, Norway
  Armeen Musa, Dhaka, Bangladesh
  Kanika Patawari, Antwerp, Belgium
  Annette Philip, Kerala, India
  Purvaa Sampath, Bangalore, India
  Ishita Sinha: Patna, India
  Harini Srinivasa Raghavan, Chennai, India
  Aseem Suri, New Delhi, India
  Adriel Tjokrosaputro, Surakarta, Indonesia
  Sanchitha Wickremesooriya, Colombo, Sri Lanka


  Berklee Indian Ensemble Instrumentalists
  Annette Philip: piano, Kerala, India
  Cheng Lu: keyboard, Beijing, China
  Yazhi Guo: suona, Hong Kong, China
  Sashank Navaladi: sarod, New Delhi, India
  Fares Btoush: oud, Amman, Jordan
  Aleif Hamdan: electric guitar, Jakarta, Indonesia
  Shubh Saran: electric guitar, New Delhi, India
  Achal Murthy: bass, Strassen, Luxembourg
  Kaushlesh Purohit: udu drum, tabla, Jodhpur, India
  Ranajoy Das: drumset, New Delhi, India
  Negah Santos: percussion, Sao Paolo, Brazil
  Patrick Simard: octopad, percussion, Ottowa, Canada
  Daniel Gonzalez: electronic drum sound design, Mexico City, Mexico


  Berklee World Strings
  Eugene Friesen, conductor, Los Angeles, CA
  Na Young Baik, Violin I, Seoul, South Korea
  Carlos Felipa Silva, Violin I, Caracas, Venezuela
  Sumaia Martins, Violin I, Santa Cruz, CA
  Yeji Yoon, Violin I, Seoul, South Korea
  Stefano Melillo Melendez, Violin I, Caracas, Venezuela
  Sarah Hubbard, Violin I, Wedtfield, MA

  Elise Boeur, Violin II, Vancouver, Canada
  Adrianna Ciccone, Violin II, Timmins, Canada
  Sadie E. Currey, Violin II, Columbia, MO
  Carolyn Kendrick, Violin II, Stockton, CA
  Rosy Timms, Violin II, Adelaide, Australia
  Tsung-Yuan Lee, Violin II, Taipei, Taiwan

  Max Wolpert, Viola, Crookston, MN
  John Smith, Viola, Augusta, GA
  Brendan Klippel, Viola, Queensbury, NY
  Gerson Eguiguren Martinez, Viola, Quito, Ecuador

  Marta Roma, Cello, Cantonigros, Spain
  Adrian Zemor, Cello, New York City, NY
  Keizo Yoshioka, Cello, Hopedale, MA
  Steph Dye, Cello, St. Louis, MO

  Nathaniel Sabat, Double bass, New York, NY
  Victor Manuel Gonzalez Quezada: Double bass, Rancagua, Chile

  Allegra Cramer, Harp, Gold Coast, Australia


  Recorded live at Berklee College of Music Studios: Shames Family Scoring Stage (Studio 1) and The Ark (Studio 2)
  Alejandro Rodriguez: recording engineer
  Simon Katz: assistant recording engineer, mixing engineer
  Matthew Larson: assistant engineer
  Taylor Marvin: assistant engineer
  McKain Webb-Lakey: assistant

  Teo Karakolev: videographer, editor
  Kevin Greene: videographer
  Sam Harchik: videographer
  Jonathan Williams: additional footage

  Mastered by M Works Studios
  Jonathan Wyner: engineer

  Berklee India Exchange Co Founders
  Clint Valladares and Annette Philip #berklee #berkleecollegeofmusic

 • CARNATIC VOCAL | PAPANASAM SIVAN SONGS | MAHARAJAPURAM SANTHANAM | JUKEBOX

  44:45

  Sangeetha Kalanidhi Maharajapuram Santhanam (Tamil: மகாராஜபுரம் ஸந்தானம்), (December 3, 1928June 24, 1992) was one of the great Carnatic music vocalists of the 20th century. He was born in Sirunangur, a village in the state of Tamil Nadu. He followed the footsteps of his father Maharajapuram Viswanatha Iyer who was also a Carnatic singer.
  Besides studying with his father, he was also a disciple of Melattur Sama Dikshitar. Maharajapuram Santhanam was also a distinguished composer. He wrote many songs on Lord Murugan and Kanchi Shankaracharya, His Holiness Sri Chandrasekarendra Saraswati Swamigal (Maha Periyavar). He was the Principal of Ramanathan College in Sri Lanka. Later he came and settled in Chennai. The songs which were popularised by Maharajapuram Santhanam are,Bho Shambo (Revati), Madhura Madhura (Bagheshri), both composed by Swami Dayananda Saraswati, Unnai Allal (Kalyani Raga), Sadha Nin Padhame gathi, Varam onnru (Shanmukhapriya), Srichakra Raja (Ragamalika), Nalinakaanthimathim (Ragamalika),Ksheerabdi kannike (Ragamalika) among others. The Maharajapuram Santhanam Day is celebrated on the 3rd of December every year.
  He died in a car accident on June 24, 1992. His sons Maharajapuram S. Srinivasan, Maharajapuram S. Ramachandran, and his primary disciple Dr. R. Ganesh are now carrying on his musical tradition.
  His other most popular songs are Purandaradasa kritis: Narayana ninna (Shuddha Dhanyasi) and Govinda ninna. His rendition of Vilayada ithu nerama muruga was without parallel. His renditions were full of Bhakthi.

  Songs List:
  1. Parasakthi Janani 00:00
  2. Durgalakshmi 04:45
  3. Kadai Kann Parvai 10:05
  4. Ennai Kaatharul 16:20
  5. Kanthimathi 22:18
  6. Devi Sri Menalochani 27:15
  7. Nee Irangayenil 31:03
  8. Bhuvaneswari 36:36
  9. Karpagame 40:03

  ==Song Details=
  ~~~~~~~~~~~~
  All Songs Sung by Maharajapuram Santhanam
  Lyr & Comp by Traditional

  Label - VANI
  For More knows log on
 • Beethoven - Für Elise | Piano Version

  2:56

  Für Elise by Beethoven, probably the most famous piano piece ever composed.

  Please subscribe and click the bell ???? Thank you!


  Live performance of Für Elise by Beethoven performed by myself


  Beethoven - Für Elise arranged for Piano and Orchestra


  The Premiere of AllaTurca by Mozart for Piano & Orchestra


  The Moonlight Sonata for Piano and Orchestra

  The identity of Elise has eluded historians and scholars for decades. The bagatelle wasn’t discovered and published until 40 years after Beethoven’s death, so he certainly wasn’t around to tell tales of the woman who had inspired the composition. Scholars believe “Elise” must have been pretty close to Beethoven, but no one has been able to definitively prove who she really was.

  The woman most people believe to be Elise, however, has long been Austrian singer and performer Therese Malfatti. It’s thought that Beethoven proposed to Malfatti around 1810, and she either rejected him outright or accepted and changed her mind shortly thereafter. If that’s the case, why would it be named “Für Elise” instead of “Für Therese”? The argument is that it was Für Therese—and somewhere over the years, the name was mistranslated. Another fact working in Malfatti’s favor: The original manuscript in Beethoven’s hand was found in her possessions after her death, apparently labeled “Für Therese.” It has since gone missing, resulting in a classical music mystery for the ages.

  Elise—whoever she is—isn’t the only mystery woman in Beethoven’s life. The subject of his “Immortal Beloved” letters has also been much debated over the years.

  Thank you for watching and please subscribe to my channel for more great videos to come soon!

  #FurElise #Beethoven #Morbius

 • Theme from The English Patient - 1996, Let me come in

  2:41

  The English Patient is a 1996 romantic drama film based on the novel of the same name by Sri Lankan-Canadian writer Michael Ondaatje. The film, written for the screen and directed by Anthony Minghella, won nine Academy Awards including Best Picture. Ondaatje worked closely with the filmmakers.For more information see the following links:
  This awesome piece is composed by Gabriel Yared:
  Gabriel Yared stopped his law studies at the age of 20 to work as a professional music composer. He studied with Henri Dutilleux and Maurice Ohana. He worked as a composer, orchestrator or producer for such singers as Françoise Hardy, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud and Mireille Mathieu. He made his film debut in 1980 with the score for Jean-Luc Godard's Every Man for Himself ... For more information see:


  Information fetched from Wikipedia and IMDB.

 • BNS - Lanka Matha

  4:24

  Vocals by Bathiya & Santhush
  Composed by Sri Shyamalangan
  Lyrics by Shehan Galahitiyawa
  Video Director - Prasanna Jayakody
  Backing Vocals by Umara/Ashanthi / Jananath / Sachith
  Arranged by Sri Shyamalangan , Bathiya Jayakody, Sachith Peiris
  Album - Lanka Matha - a tribute to our great nation
  Studio - Saregama Music
  C&P - 2009

  ලංකා මාතා

  හදවත ගැඹුරේ ධීර චේතනා - මේ සිව් හෙළයේ දසත විසිරුවා
  එක් වෙමූ - සුරකිමු - ලක් මෑණියන් සෑමදා
  මේ ලොව බිහිවූ දිනයේ සිට මෙමා - අවසන් හුස්මත් ගිලිහි යනතුරා
  එක හෙළා පුදදෙමු - අපේ ජීවිතේ ලේ පවා

  ශ්‍රී ලංකා භුමී නාමදිමු සැවොමා - වන්දේ ලක් මෑණි සැමදා

  ශ්‍රී ලංකා මාතා - පෑ විස්කම් බෝමා
  ශ්‍රී ලංකා මාතා - රකිමි සැමදා
  ශ්‍රී ලංකා මාතා - පෑ විස්කම් බෝමා
  ශ්‍රී ලංකා මාතා - වඳිමි සැමදා

  උරිනුර ගැටිලා බලය විහිදුවා - දාබිඳු හෙළලා සවිය පැමිණා
  සැම දනා - දිවි දෙමූ - හෙළ භුමියේ නමිනා
  ඔදතෙද පාලා සිංහ ධජ හොවා - ලය පුද කරලා තේජසින් සැමා
  හඬ නගා පවසමු - අභිමානයේ ගායනා

  ‘Lanka Matha’ is an audiovisual tribute to the great Nation of Sri Lanka and its people. It is also a celebratory token to mark Sri Lanka’s 61st Independence Day celebrations just before the end of the 30 year civil war. The ‘Lanka Matha’ concept was developed by the Ministry of Defence in partnership with Bathiya & Santhush that deliver the message of patriotism and love for one’s motherland.

  ‘Lanka Matha’ is performed and produced by Bathiya & Santhush, composed by Sri Shyamalangan and written by Shehan Galahitiyawa. The ‘Lanka Matha’ music video was directed by award winning film director Prasanna Jayakody.

  “Lanka Matha delivers a heartfelt message of patriotism through musical and visual artistry. It is a salute to both Sri Lanka and the heroic people who strive to protect our motherland.

 • CARNATIC VOCAL | SRI THYAGARAJAS PANCHARATNA KRITHIS | MAHARAJAPURAM SANTHANAM | JUKEBOX

  56:47

  Sangeetha Kalanidhi Maharajapuram Santhanam (Tamil: மகாராஜபுரம் ஸந்தானம்), (December 3, 1928June 24, 1992) was one of the great Carnatic music vocalists of the 20th century. He was born in Sirunangur, a village in the state of Tamil Nadu. He followed the footsteps of his father Maharajapuram Viswanatha Iyer who was also a Carnatic singer.
  Besides studying with his father, he was also a disciple of Melattur Sama Dikshitar. Maharajapuram Santhanam was also a distinguished composer. He wrote many songs on Lord Murugan and Kanchi Shankaracharya, His Holiness Sri Chandrasekarendra Saraswati Swamigal (Maha Periyavar). He was the Principal of Ramanathan College in Sri Lanka. Later he came and settled in Chennai. The songs which were popularised by Maharajapuram Santhanam are,Bho Shambo (Revati), Madhura Madhura (Bagheshri), both composed by Swami Dayananda Saraswati, Unnai Allal (Kalyani Raga), Sadha Nin Padhame gathi, Varam onnru (Shanmukhapriya), Srichakra Raja (Ragamalika), Nalinakaanthimathim (Ragamalika),Ksheerabdi kannike (Ragamalika) among others. The Maharajapuram Santhanam Day is celebrated on the 3rd of December every year.
  He died in a car accident on June 24, 1992. His sons Maharajapuram S. Srinivasan, Maharajapuram S. Ramachandran, and his primary disciple Dr. R. Ganesh are now carrying on his musical tradition.
  His other most popular songs are Purandaradasa kritis: Narayana ninna (Shuddha Dhanyasi) and Govinda ninna. His rendition of Vilayada ithu nerama muruga was without parallel. His renditions were full of Bhakthi.

  Tracks List:
  1. Dudukugala Nanne 00:00
  2. Endraro Mahanubhavulu 11:46
  3. Jagadanandakaraka 22:25
  4. Kanakanaruchira 35:53
  5. Sadhinchane 47:14

  Track Details
  -------------------
  All Songs Sung by Maharajapuram Santhanam
  All Songs Lyric & Tune by Thyagaraja

  Label - VANI
  For More Visit us at • Sivamani - Solo Performance at Berklee College of Music

  4:16

  #berklee #berkleecollegeofmusic Sivamani performs on his suitcase and drum set at the Berklee Performance Center for the 2015 Berklee Percussion Weekend.  Recorded live in the Berklee Performance Center
  Rob Rose: executive producer
  Ed Liberatore: house sound
  Alex rios: lighting
  Rodrigo Gramitto: spot
  Chris Higgins: spot
  Santiago Banuelos: stage crew
  Chenao Wang: stage crew

  Filmed by Berklee Video Services
  Reggie Lofton: video producer
  Ken Shifman: video production manager
  Katerina Tolkishevskaya: director/switcher
  Ulises Estrada: video engineer
  Ye Julie Almer: camera
  Simon Benegas: camera
  Nicole Dillman: camera
  Nicole Egidio: editor #berklee #berkleecollegeofmusic

 • Aditya Hrudayam Stotram Full With Lyrics | आदित्य हृदयम | Powerful Mantra From Ramayana | Mantra

  9:39

  Tune in to this melodious stotram Aditya Hrudayam and sing along with the help of lyrics only on Rajshri Soul.

  Aditya Hrudayam, is a devotional hymn associated with Aditya or the Sun God (Surya) and was recited by the sage Agastya to Rāma on the battlefield before fighting the demon king Rāvana. Agastya teaches Rāma, who is fatigued after the long battle with various warriors of Lanka, the procedure of worshipping the Sun God for strength to defeat the enemy. These verses belong to Yuddha Kānda in the Rāmāyana as composed by Agastya and compiled by Vālmīki.

  #AdityaHrudayam #आदित्यहृदयम #PowerfulMantra #DevotionalMantra

  Share it on Facebook -
  Tweet it -

  Language: Sanskrit
  Artist: Rajalakshmee Sanjay
  Composer: Rajalakshmee Sanjay
  Lyrics: Sage Agastya
  Music Producer/Arranger: Sanjay Chandrashekhar
  Sound Engineer: Mayur Bakshi
  VFX Producer: Kushal Bhujbal
  Manager (Rajshri Soul): Ketan Patwardhan
  Producer: Neha Barjatya
  Copyrights and Publishing: Rajshri Entertainment Private Limited

  For more devotional songs SUBSCRIBE -

  Follow us on g+:

  Like our Facebook Page -

  Follow us on Pinterest:

 • Pirith

  3:24

  Provided to YouTube by NAXOS of America

  Pirith (Sri Lanka) · Field Musicians

  Chants from Buddhist Temples

  ℗ 2010 ARC

  Released on: 2010-02-01

  Ensemble: Field Musicians
  Composer: Traditional

  Auto-generated by YouTube.

 • Schindlers List Theme Song by Symphony Orchestra of Sri Lanka

  3:48

  MUSIC FROM THE MOVIES At Bishop's College Auditorium, Colombo 02 (09-08-2015)

  Conducted By : Dushyanthi Perera

 • Hero / Daffodil Malē Mashup - Rasika Nawarathne & Yugantha

  4:40

  Hope you like this mashup! We filmed it in India. More stuff coming soon so subscribe and stay tuned!
  Rasika Nawarathne is awesome so show him the love and check out his channel below :D
  ______________________________

  Hero / Daffodil Malē (ඩැෆඩිල් මලේ) Mashup Cover - Rasika Nawarathne & Wansaja Perera
  #hero #enrique_iglesias #daffodil_male #dayanwitharana #mashup
  Hero is a famous love song originally sung by Enrique Iglesias. The Daffodil Malē is a very famous Sri Lankan Love song that was originally sung by Dayan Witharana. The music composition was done by Composer/Music Director NIloufer Perera and the music by Karunarathne Wijewardena. Penned by Chaaminda Rathnasuriya.


  GET IN TOUCH!

  Wansaja Perera:
  Instagram:

  Rasika Nawarathne:
  Facebook:
  Instagram:

  Shrijan Dongol:
  Facebook:
  Instagram:

  Mithilesh Mandal:
  Facebook:
  Instagram:

  ----------------------------
  COVER SONG CREDITS
  Music Arrangement & Vocals: Wansaja Perera, Rasika Nawarathne.
  Mixing: Wansaja Perera
  Mastering: Thomas Leitheadd (GER)
  Cinematography: Shrijan Dongol, Mithilesh Mandal, Abhishek Kuthum
  VFX, Editing & Motion Graphics: Wansaja Perera

  ----------------------------
  INSTAGRAM LINKS:

  Abhishek Kuthum |
  Rasika Nawarathne |
  Mithilesh Mandal |
  Shrijan Dongol |

 • Amarasiri Peiris, Malani Bulathsinhala - Vihanga Geethaya Nihanda Ai Sinhala Songs

  4:40

  Click #DinuraCreations for the most popular Sinhala songs videos. Vihanga Geethaya Nihanda Ai Lyrics;
  විහඟ ගීතය නිහඬ ඇයි
  කියනු මැන කොඳුරා
  නොපෙනෙනා දුර
  ඈත කුටියක සිරවෙලා
  විහඟ ගීතය
  නිහඬ සුසුමක නැවතිලා..

  ලදළු මැලවී තුරු ලතා තැති ගැනී
  සිරස සරසන මලක්වත් නැහැ පිපී
  අඳුර රජවී අනේ දුනු හි ඇනී
  නිහඬ කුටියක විහඟ ගී ගොළු වුනී..

  කඳුළු වගුරා පහුරුගා දෙස් තියා
  ප්‍රගීතයකට කොහොම තැවෙමුද හඬා
  පියාඹන්නට නාද දී නිදහසේ
  විහඟ ගීතය මුදා ගෙන එමු සඳේ..
  Rewind ◄◄ 0:00
  Artists: Amarasiri Peiris & Malani Bulathsinhala
  Lyricist: Nilar N Kasim
  Composer: HM Jayawardena
  Sinhala Songs
  Be social with us
  Facebook
  Pinterest
  reddit
  twitter
  #SinhalaSongs

 • RimSo - Solo

  18

  Within the context of our intentions to exhibit the 'Undying Unity of the Human Spirit and Music's Inherent Ability to Unite Across Borders and Cultures' Record On Studios, Qatar was inspired to create a theme song in tribute to our adopted home; Qatar. The day was the 16th of September 2012.
  The paradigm was set to provide an opportunity to upcoming talent who shared the same passion which was the theme of the project. Adventure, Creativity, Challenges & Mind-blowing Discoveries later; WORLD WITHIN A SONG was born.

  The music which features artists from more than 24 countries is an original composition by the incredibly talented Dileepa Liyanage (Lee) who also sound engineered the project. Multi-talented Singer and Actress Keyali Mayaga authored the heartfelt lyrics, while Anslem Angelo, co-founder of Record on Home Studio produced the project.

  LIST OF NATIONALITIES INVOLVED
  Philippines, Sri Lanka, England, Russia, Canada, Pakistan, Ethiopia, Algeria, Nigeria, Wales, Argentina, Lebanon, Kenya, India, USA, Thailand, Palestine, Iran, France, Bosnia, Hungary, Tunisia, Morocco & Qatar.

  Enjoy the video and please share and give us your comments.

  Please join us..
 • Dil Me Baji Guitar | Aditya Narayan | Chhindwara

  40

  Aditya Narayan, son of famous singer Udit Narayan, is a Singer, composer, tv host and actor. Aditya has given many superhit as a singer like Tatad Tatad , Ishkiyon Dishkiyon , Kbhi Na Kbhi and more for bollywood films. He also has many superhit songs under his list as Singles . Aditya has also been loved for hosting Saregamapa and other tv and awards shows. He is all gearing up for more Bollywood superhits soon.

 • Mere Sapno Kii Rani Kab Aayegi Tu•Instrumental Cover•On Keyboard•Ft.Sunil Gupta

  3:39

  Mere Sapno ki Rani Instrumental Cover


  Mere Sapno Ki Rani (transl. The queen of my dreams) is a popular Hindi song from the 1969 Bollywood movie Aradhana. The song was composed by Sachin Dev Burman and performed by Kishore Kumar. In the film, Rajesh Khanna, the male protagonist, sings the song atop an open jeep virtually chasing the heroine, Sharmila Tagore, who was aboard the toy train in Darjeeling (Darjeeling Himalayan Railway).[1][2] R. D. Burman composed the song after his father, S.D. Burman, became too ill to finish the film's music. The song became a superhit in India.[2] Many other versions of this song were made such as the song Atha Dilisena Hiru by famous Sri Lankan singer H. R. Jothipala[3] The song was re-used in the Tamil film, Eli (2015).[4]

  Mere Sapno Ki RaniSong by Kishore Kumar from the album Aradhana Language Hindi Released 1969 Length 5:00 LabelSaregama Composer(s)Sachin Dev Burman Lyricist(s)Anand Bakshi

 • Rydham Chanti Drums show

  2:17

  The Drums player Chanti, a Young man with smiley face, well known as Drums player, Musician, composer from Andhra Pradesh. He came from a music family, his father is a singer and his elder brother is keyboard player. From his childhood both brothers together conducted many musical shows in A.P. He was played drums for many film music concerts and gave shows with famous film singers like Smt.S.Janaki, Sri S.P.Balasubramanayam, Smt.P.Sushila,V.Ramakrishna Das,G.Anandh, Vandhamataram Srinivas. Chanti himself conducted many stag show with famous singers Sri Nagur Babu (Mano), Mallikarjuna ,Vijyalakshmi, Gopikapornima,Ravi varma,Muralidhar. Chanti was played pads and Tabala for kuchipudi dance dramas which were composed by famous Kuchipudi & Movie choreographer Sri K.V.Satyanarayana and chanti was toured all over India & Abroad with K.V.Satyanarayana Troop. He was composed music to some Audio Cassettes. He gave his performances at Sri Datta Peetam, My sore in the presence of Sri Ganapathi Sachchitananada Swamiji and in the presence of sri Jayendra saraswati of Sri kanchi kamakoti peetam at Kanchi. Chanti's Rhythm solo recitals were conduct at various places in India and Singapore also. Audience and press people appreciated his performance. He was blessed by Dr.Balamurali Krishna, Dr.Yella Venkateswara rao, Dr.Korada Narashmiha rao and by some other eminent persons. He was participated in Vangi usthav, Krishna Mahosthav, Godhavari festival, Bhadradri Festival, Visaka Mahosthav,Kalchakra Mahosthav, Sri Krishna devaraya festival, Karnool Festival, Mahasivaratri Festivals at srisailam, srikalhasti& MahaNandi, Bramosthav Mahosthav at Titupati , Sankata Mochan Music and festival at Varanasi and Malukayika Ugadi Mahosthav at Banglore. Chanti's life ambition to become a good musician and he like to play drums, pads and other rhythms instruments together, like famous Drums player Sri Sivamani . On this way he is giving his performance at various places in India and Abroad.

 • MERE NAINA SAWAN BHADO - मेरे नैना सावन भादो - by KZH Rana

  5:46

  SINGER: KISHORE KUMAR
  FILM: MEHBOOBA
  LYRICS: Anand bakshi
  MUSIC: R.D. BURMAN

  Indian pop music often known as I-Pop, Indian-Pop, Hindi Pop, or Indi-pop, refers to pop music originated in the South Asian region with the playback singer Ahmed Rushdi's song ‘Ko Ko Korina’ in 1966[1][2][3] and has since then been adopted in India, Bangladesh, and lately Sri Lanka, and Nepal as a pioneering influence in their respective pop cultures. Following Rushdi's success, Christian bands specialising in jazz started performing at various night clubs and hotel lobbies in Karachi, Hyderabad, Mumbai, Dhaka and Lahore. They would usually sing either famous American jazz hits or cover Rushdi's songs.[4]

  The biggest form of Indian popular music is filmi, or songs from Indian films, it makes up 72% of the music sales in India.[5] The film industry of India supported music by according reverence to classical music while utilising the western orchestration to support Indian melodies. Music composers, like R. D. Burman, Shankar Jaikishan, S. D. Burman, Madan Mohan, Naushad Ali, O. P. Nayyar, Hemant Kumar, C. Ramchandra, Salil Chowdhury, Kalyanji Anandji, Ilaiyaraaja, A. R. Rahman, Jatin Lalit, Anu Malik, Nadeem-Shravan, Harris Jayaraj, Himesh Reshammiya, Vidyasagar, Shankar Ehsaan Loy, Salim-Sulaiman, Pritam, M.S. Viswanathan, K. V. Mahadevan, Ghantasala and S. D. Batish employed the principles of harmony while retaining classical and folk flavor. Reputed names in the domain of Indian classical music like Ravi Shankar, Vilayat Khan, Ali Akbar Khan and Ram Narayan have also composed music for films. Traditionally, in Indian films, the voice for the songs is not provided by the actors, they are provided by the professional playback singers, to sound more developed, melodious and soulful, while actors lipsynch on the screen. In the past, only a handful of singers provided the voice in Hindi films. These include K. J. Yesudas, Mohammed Rafi, Mukesh, Kishore[disambiguation needed], S.P. Balasubrahmanyam, T.M. Soundararajan, Hemant Kumar, Manna Dey, P. Susheela, Asha Bhonsle, her sister Lata Mangeshkar, K.S. Chitra Geeta Dutt, S. Janaki, Shamshad Begum, Suraiya, Noorjahan and Suman Kalyanpur. Recent playback singers include Udit Narayan, Kumar Sanu, Kailash Kher, Alisha Chinai, KK, Shaan, Madhushree, Shreya Ghoshal, Nihira Joshi, Kavita Krishnamurthy, Hariharan (singer), Ilaiyaraaja, A.R. Rahman, Sonu Nigam, Sukhwinder Singh, Kunal Ganjawala, Anu Malik, Sunidhi Chauhan, Anushka Manchanda, Raja Hasan, Arijit Singh and Alka Yagnik. Rock bands like Indus Creed, Indian Ocean, Silk Route and Euphoria exist and have gained mass appeal with the advent of cable music television.
  Indian pop music is based on an amalgamation of Indian folk and classical music, and modern beats from different parts of the world. Pop music really started in the South Asian region with the famous playback singer Ahmed Rushdi's song ‘Ko Ko Korina’ in 1966, followed initially by Mohammad Rafi in the late 1960s and then by Kishore Kumar in the early 1970s.[10]

  After that, much of Indian Pop music comes from the Indian Film Industry, and until the 1990s, few singers like Usha Uthup, Sharon Prabhakar, and Peenaz Masani outside it were popular. Since then, pop singers in the latter group have included Daler Mehndi, Baba Sehgal, Alisha Chinai, KK, Shantanu Mukherjee a.k.a. Shaan, Sagarika, Colonial Cousins (Hariharan, Lesle Lewis), Lucky Ali, and Sonu Nigam, and music composers like Zila Khan or Jawahar Wattal, who made top selling albums with, Daler Mehndi, Shubha Mudgal, Baba Sehgal, Shweta Shetty and Hans Raj Hans.[11]

  Besides those listed above, popular Indi-pop singers include Gurdas Maan, Sukhwinder Singh, Papon, Zubeen Garg, Raghav Sachar Rageshwari, Vandana Vishwas, Devika Chawla, Bombay Vikings, Asha Bhosle, Sunidhi Chauhan, Anushka Manchanda, Bombay Rockers, Anu Malik, Jazzy B, Malkit Singh, Raghav, Jay Sean, Juggy D, Rishi Rich, Sheila Chandra, Bally Sagoo, Punjabi MC, Bhangra Knights, Mehnaz, Sanober and SQS Supastars.[citation needed]

  Recently, Indian pop has taken an interesting turn with the remixing of songs from past Indian movie songs, new beats being added to them.

 • Danena thuru maa KARAOKE| Dinesh Gamage ft Kanchana Anuradhi | KARAOKE COMPOSER-Themiya Shankajeewa

  3:57

  #dineshgamage#kanchi#SriKARAOKE

  දැනෙනා තුරු මා
  ඉන්නද නුඹ ගාවින්
  මියෙනා දිනයේ
  කඳුලක රස විඳිමින්
  නුඹගේ පහසේ
  රහසක් වුණු මාගේ
  නොලියූ කවියේ
  පද එකිනෙක බිඳුනේ

  දැනෙනා සෙනෙහේ
  අයිතිය නැති මා
  කවුරුන්දෝ කියලා ඇසුවා
  අපගේ වරදේ
  ගැඹුරක් දැනෙනා
  දවසේ මොහොතක් මං සිතුවා

  නිල් පාටින් හැඩ මේ අහස
  ආදරේ දුක වින්දා ද
  මා ගාවින් උන් ඒ හීන
  පාවෙලා යනවා දුර ඈත
  නැවත හමු නොවන සංසාර ගීයේ
  හිතක තනි මකනවා
  අපගේ ප්රේමයට පසු වදන ලිව්වේ
  කවුදෝ අපි සොයනවා

  දැනෙනා තුරු මා
  ඉන්නද නුඹ ගාවින්

  වෙන්වී යන බව දැන දැනම
  තාම හිත ඉල්ලන ඔය දෑත
  අහස ගුගුරා කිව් ඒ පුවත
  තේරුනා මටනම් කල් ඇතිව
  නැවත හමු නොවන සංසාර ගීයේ
  හිතක තනි මකනවා
  අපගේ ප්රේමයට පසු වදන ලිව්වේ
  කවුදෝ අපි සොයනවා

  දැනෙනා තුරු මා
  ඉන්නද නුඹ ගාවින්

  We have and we make Sri Lankan famous karaoke tracks.
  Anyone can request us to make karaoke.
  Comment your Karaoke Requests or contact us (+94 775318703 Whatsapp only )
  We will give it fast as soon as.
  Our all Karaokes are only education for voice training.

 • PURANO SEI DINER KOTHA - পুরানো সেই দিনের কথা - Rabindra Sangeet - by KZH Rana

  3:01

  Rabindranath Tagore (Bengali: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) (7th May 1861 – 7 August 1941) was a poet of India. His name is written as Rabindranath Thakur in Indian languages. He was also a philosopher and an artist. He wrote many stories, novels, poems and dramas. He is also very well known for composing music. His writings greatly influenced Bengali culture during the late 19th century and early 20th century. In 1913, he won the Nobel Prize in Literature. He was the first Asian ever to win this prize.
  Rabindranath Tagore was popularly known as Gurudev. His major works included Gitanjali (Song Offerings), a world-famous poetry book; Gora (Fair-Faced); Ghare-Baire (The Home and the World); and many other works of literature and art. Tagore was also a cultural reformer, and modernized Bangla art. He made it possible to make art using different forms and styles.
  Tagore died on 7th August 1941 (Baishey Shrabon in Bengali 22nd Shrabon).
  Tagore was also an excellent musician and painter. He wrote around 2,230 songs. People call these songs Rabindra Sangeet (which means Tagore Song in English). These songs are now a part of modern Bengali culture. Tagore's many poems and songs are parts of his novels and stories.
  His songs and music cover many aspects of human emotion, devotional hymns,to songs of love. In most Bengali-speaking families, people sing Rabindra Sangeet'.
  Music critic Arther Strangeways of The Observer first introduced Tagore's songs to non-Bengalis through his book The Music of Hindustan. The book describes Tagore Song as a vehicle of a personality ... [that goes] behind this or that system of music to that beauty of sound which all systems put out their hands to seize. Among Rabindra Sangeet are two great works, which are now national anthems of two different countries: India and Bangladesh. This makes Tagore the only person in the world to have written the national anthems of two nations. They are Bangladesh's Amar Sonaar Baanglaa and India's Jana Gana Mana. Rabindrasangit also influenced the styles of musicians like Vilayat Khan, Buddhadev Dasgupta, and composer Amjad Ali Khan.
  At age 60, Tagore took an interest in drawing and painting. He used many styles from different parts of the world. His styles included craftwork by the Malanggan people of northern New Ireland, Haida carvings from the Pacific Northwest region of North America, and woodcuts by Max Pechstein. Sometimes, Tagore used his handwriting in artistic styles on his manuscripts. His drawings and paintings were successfully displayed in France and London.
  Tagore is the only person to have written anthems for three countries .
  • Jana Gana Mana, the national anthem of India, was one of the works of Tagore.
  • Amar Shonar Bangla, the national anthem of Bangladesh, was written by Tagore.
  • Sri Lanka Matha, the national anthem of Sri Lanka, the Bengali version of which was written by Rabindranath Tagore, and was later translated into Sinhala by Ananda Samarakoon, his student.
  Even after many decades of his death, Tagore’s legacy continues in many ways. People hold many festivals in his honor in many parts of the world. Examples include:
  • The annual Bengali festival/celebration of Kabipranam - Tagore's birthday anniversary - held in Urbana, Illinois in the United States.
  • The Rabindra Path Parikrama walking pilgrimages leading from Calcutta to Shantiniketan, and ceremonial recitals of Tagore's poetry held on important anniversaries.
  Nobel laureate Amartya Sen, who is also a Bengali, once noted that even for modern Bengalis, Tagore was a towering figure, being a deeply relevant and many-sided contemporary thinker.
  Tagore's collected 1939 Bangla-language writings (Rabīndra Racanāvalī) are one of Bengal's greatest cultural treasures, while Tagore himself has been proclaimed the greatest poet India has produced.
  He was also famed throughout much of Europe, North America, and East Asia. Translations of his works are available in many languages of the world, including Russian, English, Dutch, German, Spanish, and many others. In the United States, Tagore gave many lectures during 1916 and 1917. Many people attended those lectures.

  Tagore c. 1915
  Born Gurudev Rabindranath Thakur
  7 May 1861
  Calcutta, Bengal Presidency, British India
  Died 7 August 1941 (aged 80)
  Calcutta
  Occupation Writer, painter, poet
  Language Bengali, Hindi, English
  Nationality Indian
  Ethnicity India
  Education University College London
  Genres Prolific Composer
  Literary movement Contextual Modernism
  Notable work(s) Gitanjali, Gora, Ghare-Baire, Jana Gana Mana, Rabindra Sangeet, Amar Shonar Bangla (other works)
  Notable award(s) Nobel Prize in Literature
  1913
  Spouse(s) Mrinalini Devi (m. 1883–1902)
  Children five part, two of whom died in childhood
  Relative(s) Tagore family

Shares

x

Check Also

Menu