This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Playlist of Goleuadau Llundain

x
 • Goleuadau Llundain - Daniel Lloyd a Mr Pinc

  4:42

  Can/Song: Goleuadau Llundain (The Lights of London)
  Canwr/Singer: Daniel Lloyd a Mr Pinc
  Album: Goleuadau Llundain (The Lights of London)

  Prynwch 'Goleuadau Llundain' / Buy 'Goleuadau Llundain':


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Ma' waliau'r crud yn dymchwel,
  ma' dy wen yn cuddio mwy.
  Poteli gwag o nghwmpas
  yn gofyn am y pwy...

  Mae'r ddinas fawr yn galw,
  y lleisiau ar y gwynt.
  Mewn moment eiliad tawel,
  a'r chwalu yw'r uchafbwynt.

  Ond be sy na i ddod?

  Anwybyddwch goleuadau Llundain,
  ma' na pethe gwell i ddod.
  Cyfrinachau sy'n fflamio Llundain,
  dwi'n gwybod, dwi 'di bod.

  Ffenestri gwag sy'n lliwio'r cynfas,
  tywyllwch cysglyd, tywyllwch sydd
  dan y ddaear ar y traciau
  yn 'y myd bach tawel, cudd.

  Ond be sy na i ddod?

  Anwybyddwch goleuadau Llundain,
  ma' na pethe gwell i ddod.
  Cyfrinachau sy'n fflamio Llundain,
  dwi'n gwybod, dwi 'di bod.

  Anwybyddwch goleuadau Llundain,
  ma' na pethe gwell i ddod.
  Cyfrinachau sy'n fflamio Llundain,
  dwi'n gwybod, dwi 'di bod,
  dwi'n gwybod, dwi 'di bod.

  English Translation Lyrics:
  The crib's walls are collapsing,
  your smile hides more.
  Empty bottles around me
  asking about who...

  The big city is calling,
  the voices on the wind.
  In a moment of a quiet second,
  and the breaking down is the climax.

  But what is there to come?

  Ignore the lights of London,
  there are better things to come.
  Secrets set London aflame,
  I know, I've been.

  Empty windows colour the canvas,
  sleepy darkness, darkness that
  is underground on the tracks
  in my little quiet hidden world.

  But what is there to come?

  Ignore the lights of London,
  there are better things to come.
  Secrets set London aflame,
  I know, I've been.

  Ignore the lights of London,
  there are better things to come.
  Secrets set London aflame,
  I know, I've been,
  I know, I've been.

 • x
 • Rebecca Trehearn - Goleuadau Llundain

  3:41

  Rebecca Trehearn sy’n canu am atyniad ‘Goleuadau Llundain’.

  Rebecca Trehearn sings of the attraction of the bright lights of London.

 • x
 • Goleuadau Llundain TTBB

  4:15

  Goleuadau Llundain by Daniel Lloyd a Mr Pinc arranged for Male Voice Choir by Martin Kahnberg.
  Photos by Martin Kahnberg.
  Demo recording by Martin Kahnberg.

  Used with kind permissions by Daniel Lloyd.

  Original version at

 • Hanes Eldon Terrace - Daniel Lloyd a Mr Pinc

  4:11

  Can/Song: Hanes Eldon Terrace (The History of Eldon Terrace)
  Artist: Daniel Lloyd a Mr Pinc
  Album: Goleuadau Llundain (The Lights of London)

  Prynwch 'Goleuadau Llundain' / Buy 'Goleuadau Llundain':


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Tyd i fyw efo fi yn Eldon Terrace,
  gawn ni uffar o hwyl, ma'n siŵr.
  Anwybyddwch y t'wyllwch a'r tyllau yn y waliau
  a cadwch yn bell o'r dŵr!
  Awn ni fyny'r grisie heibio llunie o ddyddie 'di bod,
  'ma pawb yn eu gwlau yn awr ond ma'n amser i droi y rhod...

  A ma'r walia yn binc,
  a dwi'n wyllt efo isio mynd nôl!
  A chditha yn fa'na a finna fan hyn,
  gofynnwch i mi pwy sy'n ffôl.

  Yn Eldon Terrace, dani'n creu hanes,
  yn Eldon Terrace yn 'Nymbar Wan'.

  Ma'r 'ashtre' arian ar ben y tanc pysgod
  yn haeddu ei lle fel y cwîn!
  Ma'r 'heating' di torri am yr ail waith mewn wsnos
  a ma Gibby yn andros o flîn.
  Ma Al yn y gegin ei galon ar red i ni weld
  fod y bacwn yn llosgi, y larwm yn canu, ond odd Sion yn siwr o ragweld...

  Fod y walia yn binc,
  a dwi'n wyllt efo isio mynd nôl!
  A chditha yn fa'na a finna fan hyn,
  gofynnwch i mi pwy sy'n ffôl.

  Yn Eldon Terrace, dani'n creu hanes,
  yn Eldon Terrace yn 'Nymbar Wan'.

  Yn Eldon Terrace, dani'n creu hanes,
  yn Eldon Terrace yn 'Nymbar Wan'.

  Tyd i fyw efo fi yn Eldon Terrace,
  gawn ni uffar o wledd o fwyd -
  chicken an' cream a brechdana Maltesers
  'di gneud gan y chef twp o Glwyd.
  Y 'George Foreman' yn c'nesu, y nwy yn llenwi y tŷ,
  mae'r zig zags yn tanio a ma'r walia pinc 'di troi'n ddu.

  Nid yw'r waliau yn binc,
  a dwi'n wyllt efo isio mynd nôl!
  A chditha yn fa'na a finna fan hyn,
  gofynnwch i mi pwy sy'n ffôl.

  Yn Eldon Terrace, dani'n creu hanes,
  yn Eldon Terrace yn 'Nymbar Wan'.

  English Translation:
  Come and live with me in Eldon Terrace,
  we'll have loads of fun, I'm sure.
  Ignore the darkness and the holes in the walls
  and keep well away from the water!
  We'll go up the stairs past pictures of days gone by,
  everyone's in bed now but it's time to turn the wheel...

  And the walls are pink,
  and I'm aching with wanting to go back.
  And you over there and me over here,
  ask me who's foolish.

  In Eldon Terrace, we make history,
  in Eldon Terrace in Number One.

  The silver ashtray is on the fish tank
  deserving of its place like the Queen!
  The heating is broken for the second time in a week
  and Gibby is terribly angry.
  Al's in the kitchen, his heart racing for us to see
  that the bacon is burnt and the alarm is ringing, and Sion was sure to see...

  That the walls walls are pink,
  and I'm aching with wanting to go back.
  And you over there and me over here,
  ask me who's foolish.

  In Eldon Terrace, we make history,
  in Eldon Terrace in Number One.

  In Eldon Terrace, we make history,
  in Eldon Terrace in Number One.

  Come and live with me in Eldon Terrace,
  we'll have one hell of a feast -
  chicken and cream and Malteser sandwiches
  made by the stupid chef from Clwyd.
  The 'George Foreman' heating up, the gas filling the house,
  the zig zags are igniting and the pink walls have turned black.

  The walls are not pink,
  and I'm aching with wanting to go back.
  And you over there and me over here,
  ask me who's foolish.

  In Eldon Terrace, we make history,
  in Eldon Terrace in Number One.

 • x
 • Hanes Eldon Terrace - Daniel Lloyd a Mr. Pinc

  4:08

  Oddi ar albwm Goleuadau Llundain 2004

  Label Rasal

 • Daniel Lloyd a Mr Pinc - Hanes Eldon Terrace

  4:02

 • x
 • Werth Y Byd

  3:34

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Werth Y Byd · Daniel Lloyd A Mr Pinc

  Rhosyn Rhwng Fy Nannedd

  ℗ 2006 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Geraint Jones
  Producer: Geraint Jones
  Composer: DANIEL LLOYD
  Lyricist: DANIEL LLOYD

  Auto-generated by YouTube.

 • En värld i frihet

  4:32

  Swedish version of Goleuadau Llundain by Daniel Lloyd a'r mr pinc. Versions of the great original:
  (mr pinc band version)
  (Daniel Lloyd solo version)
  (version for male voice choir)


  English translation of the Swedish lyrics:

  When I look
  upon a confused world
  I see what's missing,
  and what's happening there.

  I hurry through the city.
  How could anyone live here?
  I turn to the Earth:
  Free us from our greed!

  Help us see and understand!

  If our world is to live in freedom
  If all of us could understand
  That our world has to be able to fill an empty space
  Would we live better lives then?

  I look upon the open fields
  There I can breathe, there I can see!
  We shall travel over moors
  We shall live, we shall give!

  Help us see and understand!

  If our world is to live in freedom
  If all of us could understand
  That our world has to be able to fill an empty space
  Would we live better lives then?

  I look upon the open fields
  There I can finally understand
  That our world has to fill an emptyness!
  Then we can live better lives!

  Yes, our world has to live in freedom!
  Everyone must understand
  That our world needs to fill an emptyness!
  Then we can live better lives!

 • Ir Gad

  2:38

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  I'r Gad · Dafydd Iwan

  Pam fod eira yn wyn

  ℗ 1971 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 1971-06-20

  Mixer: Bryn Jones
  Producer: Hefin Elis
  Composer: Hefin Elis
  Lyricist: Hefin Elis
  Music Publisher: Sain

  Auto-generated by YouTube.

 • x
 • Fyny Ac Yn Ôl

  3:46

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Fyny Ac Yn Ôl · Gwilym

  Fyny Ac Yn Ôl

  ℗ 2018 Recordiau Côsh Records

  Released on: 2018-07-06

  Auto-generated by YouTube.

 • Yws Gwynedd - Sebona Fi

  3:46

  ywsgwynedd.bigcartel.com
  facebook.com/ywsgwynedd
  twitter.com/ywsgwynedd
  insta : ywsgwynedd

 • Cliria dy Bethau

  3:49

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Cliria dy Bethau · Y Cledrau

  Peiriant Ateb

  ℗ 2017 Recordiau I KA CHING Records

  Released on: 2017-12-01

  Auto-generated by YouTube.

 • Elidyr Glyn - Fel Hyn da Ni Fod

  3:36

  Perfformiad o Fel Hyn 'da Ni Fod gan Elidyr Glyn - enillydd Cân i Gymru 2019.
  Llongyfarchiadau mawr! ????

  A performance of Fel Hyn 'da Ni Fod by Elidyr Glyn, Cân i Gymru 2019 winner.
  Congratulations! ????

 • Bwncath - Clywed dy Lais

  3:57

  Bwncath yn perfformio'n fyw ar Heno. 16.08.19

 • Clywed Dy Lais

  3:56

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Clywed Dy Lais · Bwncath

  Clywed dy lais

  ℗ 2019 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2019-07-12

  Producer: Robin Llwyd

  Auto-generated by YouTube.

 • Drwy dy lygid di gyda llais a geiriau

  3:32

 • Fel hyn da ni fod

  3:24

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Fel hyn da ni fod · Bwncath

  Fel hyn ‘da ni fod

  ℗ 2019 Sain Recordiau Cyf

  Released on: 2019-04-26

  Producer: Mei Gwynedd
  Producer: Bwncath

  Auto-generated by YouTube.

 • En värld i frihet

  4:21

  Himmel och Jord, live i Överlida bygdegård 8:e februari 2019.
  Överlida IKs 100-årsjubileum.

  Swedish version of Goleuadau Llundain by Daniel Lloyd a'r mr pinc. Versions of the great original:
  (mr pinc band version)
  (Daniel Lloyd solo version)
  (version for male voice choir)


  English translation of the Swedish lyrics:

  When I look
  upon a confused world
  I see what's missing,
  and what's happening there.

  I hurry through the city.
  How could anyone live here?
  I turn to the Earth:
  Free us from our greed!

  Help us see and understand!

  If our world is to live in freedom
  If all of us could understand
  That our world has to be able to fill an empty space
  Would we live better lives then?

  I look upon the open fields
  There I can breathe, there I can see!
  We shall travel over moors
  We shall live, we shall give!

  Help us see and understand!

  If our world is to live in freedom
  If all of us could understand
  That our world has to be able to fill an empty space
  Would we live better lives then?

  I look upon the open fields
  There I can finally understand
  That our world has to fill an emptyness!
  Then we can live better lives!

  Yes, our world has to live in freedom!
  Everyone must understand
  That our world needs to fill an emptyness!
  Then we can live better lives!

 • Esgyrn Eira

  3:46

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Esgyrn Eira · Rhys Gwynfor

  Esgyrn Eira

  ℗ 2020 Recordiau Côsh

  Released on: 2020-01-24

  Producer: Ifan Jones
  Producer: Osian Williams

  Auto-generated by YouTube.

 • Dy Anadl Dau

  2:27

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Dy Anadl Dau · Yws Gwynedd

  Anrheoli

  ℗ 2017 Recordiau Côsh Records

  Released on: 2017-04-07

  Auto-generated by YouTube.

 • x
 • Tennyn

  3:02

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Tennyn · Gwilym

  Tennyn

  ℗ 2019 Recordiau Côsh Records

  Released on: 2019-02-08

  Producer: Rich James Roberts

  Auto-generated by YouTube.

 • Cân i Gymru 2019 - Fel Hyn da Ni Fod

  3:29

  Elidyr Glyn - Fel Hyn 'da Ni Fod (Cyfansoddwr: Elidyr Glyn)

 • Aelwyd Llundain - Salm 23

  3:53

  Aelodau o Aelwyd Llundain dan arweiniad Rhys Ruggiero yn perfformio trefniant Euros Rhys Evans o Salm 23.

  Members of Aelwyd Llundain with conductor Rhys Ruggiero perform Euros Rhys Evans’ setting of Psalm 23.

 • Strydoedd Aberstalwm

  5:12

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Strydoedd Aberstalwm · Bryn Fon

  Dawnsio Ar Y Dibyn

  ℗ 1998 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies
  Producer: Peter Williams
  Composer: ALUN HUWS
  Lyricist: ALUN HUWS

  Auto-generated by YouTube.

 • Canolfan Arddio

  3:43

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Canolfan Arddio · Rhys Gwynfor

  Canolfan Arddio

  ℗ 2018 Recordiau Côsh Records

  Released on: 2018-10-26

  Producer: Osian Huw Williams
  Producer: Ifan Jones

  Auto-generated by YouTube.

 • Yn Yr Ardd

  4:12

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Yn Yr Ardd · Bryn Fon

  Dawnsio Ar Y Dibyn

  ℗ 1998 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies
  Producer: Peter Williams
  Lyricist: BRYN FON
  Composer: Les Morrison

  Auto-generated by YouTube.

 • Cyffur Newydd

  3:41

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Cyffur Newydd · Candelas

  Bodoli'n Ddistaw

  ℗ 2014 Recordiau I KA CHING Records

  Released on: 2014-12-08

  Auto-generated by YouTube.

 • Cân Creulon

  3:18

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Cân Creulon · Yws Gwynedd

  Codi / Cysgu

  ℗ 2014 Recordiau Côsh Records

  Released on: 2014-06-04

  Auto-generated by YouTube.

 • Bandana - Wyt Tin Nabod Mr Pei - Noson Lawen 2011

  2:14

  Y BANDANA -- Un o grwpiau mwyaf poblogaidd Cymru ac enillwyr Brwydr y Bandiau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 2008. Eleni, yng Ngwybrau Roc a Phop Radio Cymru wedi cyrraedd rhestr fer y categori grwp neu artist a ddaeth i amlygrwydd.

  One of Wales' most popular groups and winners of the 2008 Welsh Language Society's Brwydr y Bandiau Competition. This year in the Radio Cymru Rock and Pop Awards they reached the shortlist in the group or artist that came into prominence category.

 • Lynwen Haf Roberts - Adref

  3:06

  Mae Lynwen Haf Roberts wedi dychwelyd i'w chynefin yn Sir Drefaldwyn i ganu'r gân sy'n dwyn y teitl addas Adref.

 • Pan Ddaw Yfory

  2:34

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Pan Ddaw Yfory · Yws Gwynedd

  Dy Anadl Di

  ℗ 2014 Recordiau Côsh Records

  Released on: 2015-06-24

  Auto-generated by YouTube.

 • BRONWEN - Ti a Fi

  4:34

  Here's the lead Welsh single from my debut album 'Home' called, 'Ti a Fi'.
  It is written in Welsh and the title translates to 'You and Me'.
  I wrote this song about how precious a life long relationship is, and it is inspired by the amazing and loyal relationship my grandparents have and the love they still share for each other and our family.
  I will post the lyrics and their meaning in the comments section for those of you who would like to understand the meaning of the song further.
  I hope this could be a 'first dance' song for many Welsh speakers and non Welsh speakers to come.
  Please feel free to share with your friends.
  Thank you to Owain Llwyd​ for composing the beautiful string arrangement for this track, and to Lucy J. Morgan​ and her quartet for adding so much emotion to this song, and to the rest of the album.
  Thank you also to Elis Roberts for shooting and editing this video with his amazing crew.
  DEBUT ALBUM 'HOME' OUT NOW.

 • Rebecca Trehearn a Craig Ryder | Mond Un Noson

  3:56

  Noson Lawen Eilir Jones, Llandudno

  Deuawd hyfryd 'Mond Un Noson' gan Rebecca Trehearn a Craig Ryder ar Noson Lawen.

  Delightful duet performed by Rebecca Trehearn and Craig Ryder on Noson Lawen.

 • Can y Llong - Gwyneth Glyn

  5:27

  Can/Song: Can y Llong (The Ship's Song)
  Canwr / Singer: Gwyneth Glyn
  Album: Wyneb Dros Dro

  Prynwch 'Wyneb Dros Dro' / Buy 'Wyneb Dros Dro':


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Mor ysgafn ydi hwyl y llong
  Fy nghalon i mor drom, mor drom
  Mae hi'n suddo'n araf dan y don
  Mor ysgafn ydi hwyl y llong

  Ffarwel, ffarwel fy nghariad hoff
  Mae'r dagrau'n rhwydd a'r geiriau'n gloff
  Mi garai di lle bynnag y bof
  Ffarwel, ffarwel fy nghariad hoff

  Pa bryd y doi di eto'n 'nol?
  Pa bryd y caiff dy eneth ffol
  Orweddian eto yn dy gol?
  Pa bryd y doi di eto 'nol?

  Mae'r llong bach wen yn mynd yn llai
  Yr ofnau yma yn amlhau
  A drws y nos yn dechrau cau
  A'r llong bach wen yn mynd yn llai

  Tair mlynedd sydd ers gweld ei wen
  Mae fy ffrindiau i'n ffeind a'r hogia'n glen
  A'i enw o yn tyfu'n hen
  Tair mlynedd sydd ers gweld ei wen

  Ond dacw long yn nol o'r llif
  A dacw ef fy nghariad i
  Yn gwawrio'n gynnes arna i
  O dacw long yn nol o'r llif
  O dacw long yn nol o'r llif


  Lyrics / English Translation:

  So gentle is the sail of the ship
  Yet my heart is heavy, so, so heavy
  She sinks slowly beneath the waves
  So gentle is the sail of the ship

  Farwell, farewell my fond lover
  These tears are so easy and these words so frail
  I will always love you, wherever I am
  Farwell, farewell my fond lover

  When will you return to me?
  When will your foolish girl
  Next hold you in her arms?
  When will you return to me?

  That small white ship is fading away
  These fears are ever increasing
  And the gate of night is starting to shut
  And that small white ship is fading away

  Three years have gone since seeing his smile
  My friends are caring and the boys are kind
  And his name grows old
  Three years since seeing his smile

  But look a ship, back from the sea
  And look there, my lover is
  Dawning warmly over me
  But look a ship, back from the sea
  But look a ship, back from the sea

 • Bur Hoff Bau

  3:11

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Bur Hoff Bau · PRIØN

  Bur Hoff Bau

  ℗ 2019 Gildas Music

  Released on: 2019-10-11

  Auto-generated by YouTube.

 • Hen Ferchetan - Eden

  3:12

  Can/Song: Hen Ferchetan (Old Maid)
  Grwp/Group: Eden
  Album: Paid a Bod Ofn (Don't be Afraid)

  Prynwch 'Paid a Bod Ofn' / Buy 'Paid a Bod Ofn':


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Can draddodiadol Gymreig. Mae'r term 'hen ferchetan' yn golygu dynes sydd heb briodi. Traditional Welsh folk song. The term 'hen ferchetan' means a woman who has never married. The translation 'old maid' doesn't mean that the maid in question is actually old of age :-)

  Geiriau:
  Hen ferchetan wedi colli'i chariad,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.
  Cael un arall, dyna oedd ei bwriad,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

  Ond nid oedd un o lancie'r pentre,
  ffal-di ral-di ral-di ro,
  am briodi Lisa fach yr Hendre,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

  Hen ferchetan sydd yn dal i drio,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.
  Gwisgo lase sidan ac ymbincio,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

  Ond os oes brân i frân yn rhywle,
  ffal-di ral-di ral-di ro,
  nid oes neb i Lisa fach yr Hendre,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

  Hen ferchetan bron â thorri'i chalon,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.
  Mynd i'r llan mae pawb o'r hen gariadon,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

  Bydd tatws newydd ar bren 'fale,
  ffal-di ral-di ral-di ro,
  cyn briodith Lisa fach yr Hendre,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

  Hen ferchetan aeth i Ffair y Bala,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.
  Gweld Siôn Prys yn fachgen digon smala,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

  Gair a ddywedodd wrth fynd adre',
  ffal-di ral-di ral-di ro,
  gododd calon Lisa fach yr Hendre,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

  Gododd calon Lisa fach yr Hendre,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

  English Translation Lyrics:
  An old maid lost her lover,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.
  To get another, that was her intention,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

  But none of the village boys,
  ffal-di ral-di ral-di ro,
  wanted to marry Lisa fach yr Hendre,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

  An old maid keeps on trying,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.
  Wore satin lace and make up,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

  But if there's someone for everyone somewhere,
  ffal-di ral-di ral-di ro,
  there is no one for Lisa fach yr Hendre,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

  The old maid's heart is almost broken,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.
  All of her old lovers have married,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

  There'll be new potatoes on apple trees,
  ffal-di ral-di ral-di ro,
  before Lisa fach yr Hendre will marry,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

  The old maid went to Fair in Bala,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.
  Saw Siôn Prys an attractive lad,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

  A word he spoke as he went home,
  ffal-di ral-di ral-di ro,
  lifted Lisa fach yr Hendre's heavy heart ,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

  Lifted Lisa fach yr Hendre's heavy heart ,
  ffal-di ral-di ral-da ffal-di ral-di ro.

 • Dafydd Iwan + Cor Dwynant - Mam Wnaeth Got i Mi - Noson Lawen 2011

  2:52

  DAFYDD IWAN -- Yn hen ffrind i'r Noson Lawen. Bydd Dafydd yn perfformio gyda Chôr Dwynant ar y rhaglen.
  One of Noson Lawen's best and most faithful friends. Dafydd will be performing with Côr Dwynant on the Noson Lawen.

 • Y Bandana - Heno yn yr Anglesey

  3:23

  Y Bandana yn canu ar raglen Y Lle.

 • Rhedeg i Paris gyda llais a geiriau

  2:55

 • The Gentle Good - Llosgi Pontydd

  3:44

  The Gentle Good, sef Gareth Bonello, yn canu'r gân Llosgi Pontydd ar Bandit.

 • Clywed swn

  4:00

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Clywed swn · Iwcs A Doyle

  Edrychiad Cynta'

  ℗ 1996 1996 (Sain) Recordiau Cyf.

  Released on: 1996-06-01

  Mixer: Eryl Bryn Davies
  Producer: Les Morrison

  Auto-generated by YouTube.

 • Bydd Wych

  3:37

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Bydd Wych · Rhys Gwynfor

  Bydd Wych

  ℗ 2019 Recordiau Côsh

  Released on: 2019-09-06

  Producer: Osian Huw Williams
  Producer: Ifan Jones

  Auto-generated by YouTube.

 • Swnami - Magnet

  3:45

  Magnet
  (buy now at

  Swnami:


  Wedi ei gynhyrchu gan /Produced by:

  Storm+Shelter.


 • Phil Gas ar Band - Mesen Fach

  3:35

  Heno - 10.01.2020

 • Lisa Angharad - Anfonaf Angel

  4:15

  Caradog Williams on Piano. Recorded at Universal Studios for Decca Records. Song by Robat Arwyn. Thank you for listening. Diolch am wrando.

 • Ffion Emyr - Mab dy Dad

  4:04

  Perfformiad pwerus o’r gân emosiynol ‘Mab Dy Dad’ gan Ffion Emyr.

  Ffion Emyr gives a powerful and emotional performance on Noson Lawen.

 • Alys Williams, Mr Phormula a Cherddorfa y Welsh Pops - Gweld y Byd Mewn Lliw

  4:41

  Alys Williams, Mr Phormula a Cherddorfa y Welsh Pops yn perfformio Gweld y Byd Mewn Lliw yn Gig y pafiliwn 2017

 • Candelas - Brenin Calonnau

  3:29

  Brenin Calonnau oddi ar yr albym Bodoli'n Ddistaw. Ffilmiwyd yn fyw yn ystod y noson lansio yn Neuadd Buddug, Y Bala.

  Brenin Calonnau from the Bodoli'n Ddistaw album. Filmed live during the launch night at Neuadd Buddug, Y Bala.

 • Candelas - Anifail

  3:59

  Candelas yn canu'r gân Anifail ar raglen newydd Ochr 1.

 • Daniel Lloyd a Mr Pinc

  2:37

  Cover o gan Angylion Stanli, Mari Fach yn fyw ar Uned 5. A cover version of the song Mari Fach.

Shares

x

Check Also

Menu