This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Playlist of Elin Fflur

x
 • Elin Fflur - Enfys

  3:47

  Elin Fflur - Enfys

  Heno - 03.06.2020

 • x
 • Elin Fflur - Harbwr diogel lyrics

  3:50

  elin fflur yn canu harbwr diogel
  sori v mond yn gallu cal lyrics
  ond dwi d gweithion galad

 • x
 • Elin Fflur - Paid a Cau y Drws

  4:19

  Daeth Elin Fflur yn adnabyddus ar ôl ei pherfformiad ar gyfer Can i Gymru 2002.
  Dyma ei pherfformiad o’r gân ‘Paid a cau y drws’ ar lwyfan Noson Lawen

  Elin Fflur came to national attention after performing for the Song for Wales competition 2002.
  Here’s her performance of ‘Paid a cau y drws’ on the Noson Lawen stage

 • Elin Fflur a Côr Glanaethwy | Angel

  3:52

  Noson Lawen 'Steddfod Môn 2017
  Ymuna Elin Fflur â Chôr Glanaethwy mewn perfformiad pwerus o’r gân ‘Angel’ ar lwyfan y Noson Lawen ym Mhrifwyl ym Modedern 2017 / Elin Fflur joins Côr Glanaethwy in a powerful rendition of the song ‘Angel’ (angel) on the Noson Lawen stage in the Anglesey National Eisteddfod held in Bodedern 2017.

 • x
 • Enfys

  3:40

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Enfys · Elin Fflur

  Enfys

  ℗ 2020 Recordiau JigCal Records

  Released on: 2020-06-05

  Auto-generated by YouTube.

 • Elin Fflur a Rhys Meirion - Y Weddi

  5:00

  Perfformiad o 'Y Weddi' gan Rhys Meirion ac Elin Fflur a recordiwyd ganddynt i godi arian tuag at Ambiwlans Awyr Cymru.

 • x
 • The Prayer sung by Rhys Meirion and Elin Fflur

  4:11

  Beautiful rendition of The Prayer sung by Rhys Meirion and Elin Fflur, accompanied by Cardiff Sinfonietta, conductor, Jonathon Mann in All Saints Church, Mumbles. Rhys has a short chat with Bear Grylls at the beginning.

 • Ar Lan y Mor - Elin Fflur

  3:01

  Can / Song: Ar Lan y Mor (Beside the Sea)
  Canwr / Singer: Elin Fflur
  Album: Dim Gair (Speechless)

  Buy Dim Gair/ Prynwch Dim Gair:
  (They ship internationally)

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Ar lan y môr mae rhosys chochion
  Ar lan y môr mae lilis gwynion
  Ar lan y môr mae 'nghariad inne
  Yn cysgu'r nos a chodi'r bore.

  Ar lan y môr mae carreg wastad
  Lle bum yn siarad gair âm cariad
  O amgylch hon fe dyf y lili
  Ac ambell gan gen o rosmari.

  Ar lan y môr mae cerrig gleision
  Ar lan y môr mae blodau'r meibion
  Ar lan y môr mae pob rhinweddau.

  Ar lan y môr mae'n nghariad innau.

  Ar lan y môr, Ar lan y môr . . .
  Ar lan y môr mae'n nghariad innau.

  ENGLISH TRANSLATION LYRICS:
  Beside the sea red roses growing
  Beside the sea white lilies showing
  Beside the sea their beauty telling
  My true love sleeps within her dwelling

  Beside the sea the stones lie scattered
  Where tender words in love were uttered
  While all around there grew the lily
  And sweet branches of rosemary

  Beside the sea blue pebbles lying
  Beside the sea gold flowers glowing
  Beside the sea are all things fairest
  Beside the sea I found my dearest

  Beside the sea...Beside the sea...
  Beside the sea I found my dearest

 • Elin Fflur a Billy Thompson | Esgair Llyn

  4:01

  Elin Fflur a Billy Thompson yn perfformio ESGAIR LLYN ar Noson Lawen - geiriau arbennig Dafydd Iwan yn cofio am y tyddyn bach yn Sir Drefaldwyn lle y treuliodd sawl gwyliau yn ystod ei blentyndod.


  Elin Fflur and Billy Thompson perform Dafydd Iwan's song ESGAIR LLYN - words of reminiscence about the farmstead in Montgomeryshire where he spent many holidays during his childhood.

 • x
 • Elin Fflur - Tybed Lle Mae Hi Heno

  3:40

  Y Stiwdio Gefn

 • Elin Fflur - Torrin Rhydd

  3:43

  ‘Torri’n Rhydd’ yw byrdwn Elin Fflur ar Noson Lawen o Lanelli.
  Elin Fflur performs a powerful rendition on Noson Lawen.

 • Bach a Mawr ac Elin Fflur

  2:47

  Noson Lawen 'Steddfod 2017 - Llond bol o chwerthin wrth i Elin Fflur ymuno gyda'r digrifwyr Bach a Mawr yn y Noson Lawen ym mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017 / Fun and banter with Elin Fflur and comedy duo Bach a Mawr on the Noson Lawen stage in the Anglesey National Eisteddfod 2017.

 • Elin Fflur ac Elin Manahan Thomas - Ysbryd Y Nos

  4:26

  Mae Elin Manahan Thomas yn Soprano sy'n perfformio ar lwyfannau rhyngwladol ac newydd ddychwelyd o Bangkok ar ôl derbyn gwahoddiad i ganu gan Frenin Thailand.Yma a ceir deuawd bwerus o'r fferfyn 'Ysbryd y Nos' gydag Elin Fflur.

  Internationally renowned Soprano, Elin Manahan Thomas has just returned from Bangkok after being invited to sing for the King of Thailand. Here we have a powerful rendition of the evergreen 'Ysbryd y Nos' with Elin Fflur.

 • Elin Fflur - Harbwr Diogel

  4:08

  Performing at Tafwyl 2016, Cardiff on 3 July 2016, complete with a thumbs up at 1:18 to Mum and daughter for their dancing!

 • Elin Fflur - Cymer Fi, Achub Fi

  3:04

  Daeth Elin Fflur yn adnabyddus ar ôl ei pherfformiad ar gyfer Can i Gymru 2002.
  Dyma ei pherfformiad o’r gân ‘Cymer Fi, Achub Fi’ gyda Iona ac Andy, Côr Rygbi Gogledd Cymru, Elgan Llyr Thomas, Alistair James a Laura Sutton ar lwyfan Noson Lawen.

  Elin Fflur came to national attention after performing the victorious song for the Song for Wales competition 2002.
  Here she is performing the song ‘Cymer Fi, Achub Fi’ with Iona and Andy, Côr Rygbi Gogledd Cymru, Elgan Llyr Thomas, Alistair James and Laura Sutton on the Noson Lawen stage.

 • Elin Fflur ar Band - Teimlo

  2:54

  Y Stiwdio Gefn

 • Elin Fflur - Angel

  3:47

  Perfformiad o'r gân 'Angel' gan Elin Fflur ar Noson Lawen

 • Harbwr Diogel - Elin Fflur

  3:50

  Can / Song: Harbwr Diogel (Safe Haven)
  Canwr / Singer: Elin Fflur a'r Moniars
  Album: Harbwr Diogel (Safe Haven)

  Prynwch 'Harbwr Diogel' / Buy 'Harbwr Diogel' :


  Gwyliwch Elin Fflur yn perfformio'r gan yn fyw / Watch Elin Fflur perform this song live:

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Mae 'na rywbeth amdanat ti na fedra i egluro,
  rhywbeth amdanat ti sy'n gwneud i 'nghalon i guro.
  Rhywbeth amdanat ti na fedrai ddianc rhagddo,
  rhywbeth amdanat ti na fedrai fyth anghofio.

  Wrth weld y casineb fel cancr ym mhob gwlad,
  a gweld y diniwed yn nofio yn y gwaed,
  wrth weld y nos yn cau allan y dydd
  fyddai'm yn colli fydd,
  amser hynny fyddai'n diolch...

  Fod 'na rywbeth amdanat ti na fedra i egluro,
  rhywbeth amdanat ti sy'n gwneud i 'nghalon i guro.
  Rhywbeth amdanat ti na fedrai ddianc rhagddo,
  rhywbeth amdanat ti na fedrai fyth anghofio.

  Wrth weld y tyrrau uchel yn syrthio i'r llawr,
  a chlywed gelynion yn herio efo'i geiriau mawr,
  wrth weld y byd 'ma ar dan ac yn mynd o'i go
  fyddaim yn anobeithio,
  amser hynny fyddai'n diolch...

  Mae 'na rywbeth amdanat ti na fedra i egluro,
  rhywbeth amdanat ti sy'n gwneud i 'nghalon i guro.

  Ti yw'r harbwr diogel yng nghanol y storm,
  Ti yw'r breichiau cadarn i'm cadw rhag ofn,
  O, i'm cadw i rhag ofn....

  Mae 'na rywbeth amdanat ti na fedra i egluro,
  rhywbeth amdanat ti sy'n gwneud i 'nghalon i guro.
  Rhywbeth amdanat ti sy'n wahanol i bawb arall,
  Rhywbeth amdanat ti sy'n 'ngwneud i'n llawer cryfach.
  Rhywbeth amdanat ti, rhywbeth amdanat ti, rhywbeth amdanat ti...

  ENGLISH TRANSLATION LYRICS:
  There's something about you that I cannot explain,
  Something about you that makes my heart beat so.
  Something about you that I cannot escape from,
  something about you that I can't forget.

  As I see the hatred like cancer in each country,
  and see the innocent drowning in the blood,
  and see the night shutting out the day
  I do not lose faith,
  that is when I thank that...

  There's something about you that I cannot explain,
  Something about you that makes my heart beat so.
  Something about you that I cannot escape from,
  something about you that I can't forget.

  As I see the tall towers falling to the ground
  and hear enemies challenge each other with their mighty words,
  as I watch this world on fire and going mad,
  I do not despair
  for that is when I thank that...

  There's something about you that I cannot explain,
  Something about you that makes my heart beat so.

  You are the safe haven, in the middle of the storm,
  you are the firm arms that keep me from fear,
  oh, that keeps me from fear...

  There's something about you that I cannot explain,
  Something about you that makes my heart beat so.
  Something about you that is different from anyone else,
  something about you that makes me so much stronger.
  Something about you, something about you,
  Something about you...

  -------------------------------------

 • Elin Fflur - Symud Ymlaen

  2:58

 • Elin Fflur - Skyfall

  2:58

  Elin Fflur - skyfall
  Elin Fflur yn perfformio yn seremoni agoriadol ‘World Rally Championship 2015’ yn Monaco, De Ffrainc.

  Elin Fflur performing in the opening ceremony of the World Rally Championship 2015 in Monaco, South of France.

  Tinopolis ©

 • x
 • ELIN FFLUR - HARBWR DIOGEL LIVE

  5:14

  Anglesey's own Elin Fflur performs the Arfon Wyn classic Harbwr Diogel (with English subtitles)

 • Moniars a Elin Fflur, Paid a Cau y Drws, Sesiwn Fawr Dolgellau

  5:43

 • Moniars a Elin Fflur, Cae o Yd, Sesiwn Fawr Dolgellau

  5:22

 • Daniel Lloyd, Elin Fflur a Chôr Plant Penllyn - Chwilio Am Y Sêr

  3:25

  Ymuna Côr Plant Penllyn ag Elin Fflur a Daniel Lloyd i gloi Noson Lawen Nadolig 2016 / Côr Plant Penllyn join Elin Fflur and Daniel Lloyd to close the Christmas 2016 edition of Noson Lawen.

 • Elin Fflur a Côr Cytgan Clwyd - Maer Ysbryd Yn Troi

  4:02

  Ymuna CÔR CYTGAN CLWYD gydag ELIN FFLUR yn ‘Mae’r Ysbryd yn Troi’ mewn rhaglen o’r gyfres Noson Lawen a recordiwyd yn Ninbych

  CÔR CYTGAN CLWYD join ELIN FFLUR in a performance of Welsh song ‘Mae’r Ysbryd yn Troi’ in a Noson Lawen programme recorded in Denbigh

 • Elin Fflur, Gwylio Ser Y Nos

  5:13

  Tan Y Ddraig-Faenol Festival

 • Angel - Elin Fflur

  3:48

  Can / Song: Angel
  Canwr / Singer: Elin Fflur
  Album: Cysgodion ('Shadows')

  Prynwch Cysgodion / Buy Cysgodion:
  (they ship internationally)

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau :
  Angel sydd a gofal drosta i,
  Angel ddaw liw nos i 'ngwarchod i,
  ond pan ddaw haul y bore
  does dim i'w weld on f'angel i.

  Angel ynot ti mae f'enaid i,
  o Angel, hebddot ti mor wan wyf fi,
  a phan ddaw'r tywyllwch,
  o rho dy adain arnaf fi.

  Mi gaf hedfan yn rhydd, hedfan mewn ffydd
  i mi gael gweld y bore'n gwawrio, heb fod ofn lliw y dydd
  Mi gaf hedfan yn rhydd, hedfan mewn ffydd
  heb i mi droi fy nghefn ar fywyd a cysgodi yn dy fyd.

  Gwenu mae yr angel arnaf fi,
  Angel sy'n anadlu gyda mi,
  ac mi gaf fi ddarganfod
  pa rol sydd gan yr angel hon i mi.

  Mi gaf hedfan yn rhydd, hedfan mewn ffydd
  i mi gael gweld y bore'n gwawrio, heb fod ofn lliw y dydd
  Mi gaf hedfan yn rhydd, hedfan mewn ffydd
  heb i mi droi fy nghefn ar fywyd a cysgodi yn dy fyd.

  Mi wnaf hedfan tra dwi'n byw a bydd angel yn dilyn yn driw.

  Mi gaf hedfan yn rhydd, hedfan mewn ffydd
  i mi gael gweld y bore'n gwawrio, heb fod ofn lliw y dydd
  Mi gaf hedfan yn rhydd, hedfan mewn ffydd
  heb i mi droi fy nghefn ar fywyd a cysgodi yn dy fyd.

  Dwi'n hedfan yn rhydd...

  ENGLISH TRANSLATION LYRICS:
  My Angel watches over me,
  my Angel comes at night to protect me,
  but when dawn breaks
  there is no sign of my Angel.

  Oh Angel, my soul rests with you,
  oh Angel, without you I am so weak,
  and when darkness comes
  give me your wings.

  And I shall fly so free and fly in faith,
  so I can see the morning break without fear of facing the day.
  And I shall fly so free and fly in faith,
  without turning my back on life and I will seek solace in your world.

  My angel smiles upon me,
  she lives and breathes within me,
  and I will discover
  what role this angel has for me.

  And I shall fly so free and fly in faith,
  so I can see the morning break without fear of facing the day.
  And I shall fly so free and fly in faith,
  without turning my back on life and I will seek solace in your world.

  I shall fly until I die and my angel will follow me through.

  And I shall fly so free and fly in faith,
  so I can see the morning break without fear of facing the day.
  And I shall fly so free and fly in faith,
  without turning my back on life and I will seek solace in your world.

  I'm flying free.

 • Elin Fflur - Disgwyl Y Diwedd

  3:41

  Elin Fflur gyda pherfformiad o ‘Disgwyl y Diwedd’ ar Noson Lawen.
  Elin Fflur performs ‘Disgwyl y Diwedd’ on Noson Lawen.

 • Dim Gair - Elin Fflur

  3:45

  Can / Song: Dim Gair (Speechless)
  Canwr/Singer: Elin Fflur
  Album: Dim Gair (Speechless)

  Buy Dim Gair/ Prynwch Dim Gair:
  (They ship internationally)

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Dim Gair, dim gair.

  Dwi dal yma'n disgwyl
  fel gorfod diodde ryw stafell aros
  a thra dwin syllu ar bedair wal
  yn ystyried beth yw byw
  dwi'n agos i'r ymyl,
  yn aros i rywbeth newid
  i herio'r ymenydd hyn sy'n fud mewn byd heb liw...

  Dim gair am unwaith mewn oes.
  O ngenau i, dwisio gwybod popeth.

  Mae mor ofnadwy o ddigri
  ac eto wela i ddim neb yn gwenu
  a tra dwi'n chwerthin
  ma pawb o mlaen
  yn sychu dagrau i gyd,
  A'i fi syn cymysgu
  sefyllfa sydd mor ddifrifol?
  A finnau am neud dim byd
  ond dringo i ben y byd.

  Dim gair am unwaith mewn oes.
  O ngenau i, dwisio gwybod popeth.

  Dringo'r waliau nawr,
  dringo'r waliau nawr,
  dywed wyt ti'n clywed uwchben y sgrechian?
  Syrthio ar y llawr, syrthio ar y llawr
  a dim ond un ffordd sydd i fynd.

  Dim Gair, Dim Gair, Dim Gair
  am unwaith mewn oes.
  Ie, ie, o dwi isho gwybod popeth.
  Dim gair am unwaith mewn oes.
  O ngenau i, dwisio gwybod popeth.

  ENGLISH TRANSLATION LYRICS:
  Speechless, Speechless

  I'm still here waiting
  like having to suffer some waiting room
  and whilst I'm staring at four walls
  considering what it is to live.
  I'm close to the edge now
  waiting for something to change
  to challenge this mind, so silent in this colourless world.

  Speechless for once in my life.
  From my lips I want to know everything.

  It's so very funny
  but yet nobody's smiling
  and whilst I'm laughing
  everyone around dries salty tears.
  Am I mistaken
  a situation that's so very serious ?
  But I will do nothing
  but climb to the top of the world.

  Speechless for once in my life.
  From my lips I want to know everything.

  Climbing the walls now, climbing the walls now,
  Say do you hear above the screaming?
  Falling on the floor, falling on the floor
  and there is only one way to go.

  Speechless, speechless, speechless.
  For once in my life , yeah, yeah - I want to know everything.

  Speechless, for once in my life
  Speechless, yeah, yeah I want to know everything.

  Speechless, for once in my life I will ask
  because I want to know everything.

 • Mei Gwynedd ac Elin Fflur | Cwm Ieuenctid

  3:55

  Mei Gwynedd ac Elin Fflur yn perfformio 'Cwm Ieuenctid' - cân a gyfansoddwyd gan Mei ar gyfer sesiwn radio i gofio am y cyfansoddwr a'r cerddor Alun Sbardun Huws.

  Mei Gwynedd and Elin Fflur perform 'Cwm Ieuenctid' - a song composed by Mei for a radio session to remember the late Alun Sbardun Huws.

 • Elin Fflur Syrthio, Sesiwn Fawr

  3:34

  Dolgellau

 • Elin Fflur | Cloriau Cudd

  3:34

  Elin Fflur yn perfformio un o'i chaneuon poblogaidd 'Cloriau Cudd' ar Noson Lawen.

  Elin Fflur performs one of her popular songs 'Cloriau Cudd' on Noson Lawen.

 • Elin Fflur - Adenydd

  3:39

 • Pan Ddawr Haul - Elin Fflur

  4:44

  Can / Song: Pan Ddaw'r Haul (When the Sun Shines)
  Canwr / Singer: Elin Fflur
  Album: Dim Gair (Speechless)

  Buy Dim Gair/ Prynwch Dim Gair:
  (They ship internationally)

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Dwi'm yn cofio'n iawn, pryd gychwynodd hyn
  A dwi'm yn gwybod chwaith, beth oedd rheswm hyn.
  A dwi'n gwybod dy fot ti yno
  A dwi ddim yn amau hynny dim

  Pan ddaw oerni'r nos i afael
  Dwin teimlo d'anadl di
  Yn gynnes ar fy ngwyneb
  Ti hefo fi

  Gweld dy lygaid di, yn ei llygaid hi
  Cofio gwres y wen, yn ei chwerthin hi
  A dwi'n gwybod dy fot ti yno
  A dwi ddim yn amau yno hi

  Pan ddaw oerni'r nos i afael
  Dwin teimlo d'anadl di
  Yn gynnes ar fy ngwyneb
  Ti hefo fi

  Pan Ddaw'r Haul i mewn drwy'r lleni
  I oleuo ei gwyneb hi
  Yn goleuo popeth oedd gen i
  Hefo ti

  Dwin diolch fy mod i yn llwyddo
  Symud ymlaen fel hyn
  Ond wrth deimlo dy fot ti yno
  Dwi'n gallu coelio hyn i gyd

  Yma am oes, yma am byth
  Yma i aros o hyd

  Pan ddaw oerni'r nos i afael, dwin teimlo d'anadl di
  Yn gynnes ar fy ngwyneb, ti hefo fi
  Yn goleuo ei gwyneb hi, yn goleuo popeth oedd gen i
  Gyda ti.

  ENGLISH TRANSLATION LYRICS:
  I don't really remember, when this began
  And I don't quite know, what the reason was
  But I know that you are there
  And I don't doubt that at all

  When the cold of night takes hold
  I feel your gentle breath
  Warm on my face
  You are with me

  I see your eyes, in her eyes
  Remember the warmth of the smile, in her laugh
  And I know that you are there
  And I do not doubt in her

  When the cold of night takes hold
  I feel your gentle breath
  Warm on my face
  You are with me

  When the sun shines through the drapes
  To light up her face
  Illuminating everything I had
  With you

  I thank that I am succeeding
  Moving on like this
  But when I feel that you are there
  I can believe all of this

  Here for an age, here forever
  Here to stay, still

  When the cold of night takes hold, I feel your gentle breath
  Warm on my face, you are with me
  Lighting up her face, illuminating everything I had
  With you

 • Paid A Troi Dy Gefn - Elin Fflur

  4:04

  Can / Song: Paid a Troi dy Gefn (Don't Turn your Back)
  Canwr / Singer: Elin Fflur
  Album: Dim Gair (Speechless)

  Buy Dim Gair/ Prynwch Dim Gair:
  Sadwrn: (They ship internationally)

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Cymylau yn casglu,
  mae dagrau yn llif,
  mae'r awel yn finiog oer.
  Oes 'na rimyn o olau,
  Yy ymladd ei ffordd
  o rywle tu hwnt i'r lloer?

  Be dwi'n neud, be dwi'n ddeud
  i dy rwystro rhag mynd?
  I dy dderbyn di nol...

  O paid a troi dy gefn ar y golau gwan
  sy'n cynnau'r ffordd i ni.
  Paid a tro dy gefn ar y galon hon
  sy'n dal i guro i ti...

  Mae'r dail yn tawelu,
  mae'r hydref 'di mynd
  a'r noson yn cau mor ddu.
  Oes na rimyn o olau
  o beth oedd o'r blaen
  yno i'n harwain ni...?

  Be dwi'n neud, be dwi'n ddeud
  i dy rwystro rhag mynd?
  I dy dderbyn di nol...

  O paid a troi dy gefn, ar y golau gwan
  sy'n cynnau'r ffordd i ni.
  Paid a troi dy gefn ar y galon hon
  sy'n dal i guro i ti.

  Mae'r hen gwestiwn yn troi a throi
  a ti'n llwyddo i osgoi o bob amser
  rho arwydd i mi
  o'r hyn oeddet ti.
  Tyrd yn ol, a nol a nol...

  O paid a troi dy gefn, ar y golau gwan
  sy'n cynnau'r ffordd i ni
  Paid a troi dy gefn ar y galon hon
  sy'n dal i guro i ti.

  A phaid a troi dy gefn
  ar y galon hon
  sy'n dal i guro i ti...

  ENGLISH TRANSLATION LYRICS:
  Clouds are gathering,
  tears are falling,
  the breeze is bitter cold.
  Is there a ray of light,
  that's fighting its way
  from somewhere beyond the moon?

  What do I do, what do I say
  to prevent you from going
  to take you back...

  Oh, don't turn your back on the faint light
  that's lighting the way for us.
  Don't turn your back, on this young heart
  that's still beating for you.

  The leaves are silent,
  the autumn has passed,
  the night closes so dark.
  Is there a ray of light
  of what was there before
  there to guide us?

  What do I do, what do I say
  to prevent you from going
  to take you back

  Oh, don't turn your back on the faint light
  that's lighting the way for us
  Don't turn your back, on this young heart
  that's still beating for you.

  The same old question turns and turns
  and you always seem to avoid it.
  Give me a sign
  of what you used to be.
  Please come back, come back, come back...

  Oh, don't turn your back on the faint light
  that's lighting the way for us.
  Don't turn your back, on this young heart
  that's still beating for you...

  And don't turn your back
  on this young heart
  that's still beating for you...

 • Torrir Rhwystrau - Elin Fflur

  3:40

  Can / Song: Torri'r Rhwystrau (Break the Boundaries)
  Canwr / Singer: Elin Fflur
  Album: Hafana (Havana)

  Prynwch 'Hafana' / Buy 'Havana'
  Sadwrn (they ship internationally):

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Paid a troi dy wyneb arnai fel 'na
  Cliria'r mwg o'th lygaid
  Beth yw pwrpas dweud yr un hen glwydda
  Cliria'r mwg o'th lygaid

  Ti a dy eiriau brwnt sy'n barod
  Meddwl dim o tria ddal dy dafod
  A nei di sylwi wir
  Mai dyma pwy ydwi dwi'm yn dy erbyn di

  Tyrd tyrd gollwng hyn
  Tyrd fe rannwn wen yn lle y dagrau

  Wyt ti ofn rhyddhau dy gadwynnau
  Cliria'r mwg o'th lygaid
  Mae bob gair ti'n ddweud yn adrodd cyfrolau
  Cliria'r mwg o'th lygaid

  Paid a pwyntio bys bydd rhaid ti dalu'r pris
  Gadael fynd a'r rhwystra
  Tria weld yn bellach na'r arwyneb
  Mae mwy i mi rho gyfle

  Ti a dy eiriau brwnt sy'n barod
  Meddwl dim o tria ddal dy dafod
  A nei di sylwi wir
  Mai dyma pwy ydwi dwi'm yn dy erbyn di
  Tyrd tyrd gollwng hyn
  Tyrd fe rannwn wen yn lle y dagrau
  Tyrd tyrd gollwng hyn

  Tyrd tyrd gollwng dy rwystrau a dy arfau
  Tyrd tyrd gollwng dy rwystrau a dy arfau

  Tyrd tyrd gollwng hyn
  Tyrd fe rannwn wen yn lle y dagrau

  ENGLISH TRANSLATION LYRICS:
  Stop looking at me like that
  Clear the smoke from your eyes.
  Whats the point in saying all these old lies?
  Clear the smoke from your eyes.

  You and your unforgiving words are ready
  You never think, try and hold your tongue
  And you will soon see
  That this is me, I'm not against you

  Come, come let this go
  Come, well share a smile instead of the tears

  Are you afraid to release our shackles
  Clear the smoke from your eyes.
  Every word you say tells a story
  Clear the smoke from your eyes.

  Don't point your finger, you'll have to pay the price
  Letting go of the barriers
  Try and look deeper than whats on the surface
  There's more to me than what you see

  You and your unforgiving words are ready
  You never think, try and hold your tongue
  And you will soon see
  That this is me, I'm not against you

  Come, come let this go
  Come, well share a smile instead of the tears
  Come, come let this go

  Come, let go of your limits and your arms
  Come, let go of your limits and your arms

  Come, come let this go
  Come, well share a smile instead of the tears

 • Meillionen - Elin Fflur

  3:21

  Can/ Song: Meillionen (Clover)
  Canwr / Singer: Elin Fflur
  Album: Ysbryd Efnisien (The Spirt of Efnisien)

  Fersiwn o gan Big Leaves / Cover of Big Leaves' song

  Prynwch 'Ysbryd Efnisien' / Buy 'Ysbryd Efnisien'
  Sadwrn (they ship internationally):

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Yng nghanol y dant y llew,
  Ag o gwmpas y glesni daw,
  Gwas y neidr ai gâr sydd gerllaw
  Pwyntiodd at lecyn da
  Lle cuddia planhigyn bach
  Ag efo pedair adennydd yn ei law
  Y feillionen sydd gerllaw

  Wyt ti dal ar dir y byw?
  Rhaid fi ddeud dwi yn drwm fy nghlyw
  Wyt ti dal ar dir y byw?
  Wyt ti dal yn credu mewn Duw?

  Gofalus rhwng bys a bawd
  Codais fy lwcus frawd
  Ai ddal yn sownd, uwch fy mhen, ir nen
  Ag o bwer y ddellen brin
  Llawenydd a lenwa mron
  Ag eto pedair adennydd yn ei law
  Y Feillionen sydd gerllaw

  Wyt ti dal ar dir y byw?
  Rhaid fi ddeud dwi yn drwm fy nghlyw
  Wyt ti dal ar dir y byw?
  Wyt ti dal yn credu mewn Duw?

  Meillionen tyrd a lwc i mi
  Meillionen tyrd a lwc i mi

  Wyt ti dal ar dir y byw?
  Rhaid fi ddeud dwi yn drwm fy nghlyw
  Wyt ti dal ar dir y byw?
  Wyt ti dal yn credu mewn Duw?

  Meillionen tyrd a lwc i mi y ddeilen hud!
  Meillionen tyrd a lwc i mi y ddeilen hud!
  Meillionen tyrd a lwc i mi y ddeilen hud!
  Meillionen tyrd a lwc i mi y ddeilen hud!
  Meillionen tyrd a lwc i mi...

  English Translation Lyrics:
  Amidst the dandelions
  And around the blueness, here
  The dragonfly and his loved one is nearby
  He pointed to a fine spot
  Where hid a small plant
  With four wings in his hand
  The clover is close by...

  Are you still on the land of the living?
  I must say Im hard of hearing.
  Are you still on the land of the living?
  Do you still believe in God?

  Careful with finger and thumb
  I lifted my lucky charm
  And held it tight, in my hand, to the sky
  And with the power of this rare find
  Happiness filled my heart
  And again, four wings in his hand
  The clover is close by...

  Are you still on the land of the living?
  I must say I'm hard of hearing.
  Are you still on the land of the living?
  Do you still believe in God?

  Clover bring luck to me
  Clover bring luck to me

  Are you still on the land of the living?
  I must say Im hard of hearing.
  Are you still on the land of the living?
  Do you still believe in God?

  Clover bring luck to me, the magical leaf!
  Clover bring luck to me, the magical leaf!
  Clover bring luck to me, the magical leaf!
  Clover bring luck to me, the magical leaf!
  Clover bring luck to me...

 • Moniars a Elin Fflur, Harbwr Diogel, Sesiwn Fawr Dolgellau

  3:44

 • Gwylio Ser Y Nos - Elin Fflur

  7:35

  Can / Song: Gwylio Ser y Nos (Watching the Stars of the Night)
  Canwr / Singer: Elin Fflur
  Album: Dim Gair (Speechless)

  Buy Dim Gair/ Prynwch Dim Gair:
  (They ship internationally)

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Gwylio ser y nos,
  gwrando ar ei sibrwd
  Sibrwd ymysg ei gilydd,
  dirgelion y bywyd hwn

  Gwylio ser y nos,
  teimlo grym ei pellter
  Llusgo drwyr ehangder
  yn gyfrinachau hud

  Yn ymlwybro dros ein byd
  Am byth bythoedd

  Straeon drwy y nen
  Arwyddion gwyn o dynged
  Tynged bob un enaid
  A grwydordd y ddaear hwn

  Perlau yn y nos
  Disglair yn y duwch
  Yno'n dawel wylio
  Ein man obeithion ni

  Yn ymlwybro drwy ein byd
  Am byth bythoedd

  O, Gwylio Ser Y Nos
  Gwylio Ser Y Nos

  Gwylio ser y nos
  Syllu i'r llonddwych
  Teimlo ei tynerwch
  Ar hyd y cread hwn

  Gwylio ser y nos
  Beth sydd ein disgwyl?
  Dim ond nhw syn gwyboid
  Be wyddwn n?

  Yn ymlwybro dros ein byd
  Am byth bythoedd

  O, Gwylio Ser Y Nos
  Gwylio Ser Y Nos

  Gwylio Ser Y Nos
  Gwylio Ser Y Nos

  Gwylio ser y nos,
  gwrando ar ei sibrwd
  Sibrwd ymysg ei gilydd,
  Dirgelion y bywyd hwn...

  ENGLISH TRANSLATION LYRICS:
  Watching the stars of night,
  Listening to their whispers
  Whispers amongst each other
  The mysteries of this life

  Watching the stars of night,
  Feeling the force of their distance
  Wandering through the cosmos
  Mysterious secrets in the sky

  Travelling over our world
  For eternity

  Legends through the heavens
  Silver signs of fate
  The fate of every entity
  That walked upon this Earth

  Pearls in the night
  Shining in the darkness
  There quietly watching
  Our feeble hopes

  Travelling through our world
  For eternity

  Oh, watching the Stars of Night,
  Watching the Stars of Night,

  Watching the Stars of Night,
  Staring at the stillness
  Feeling their tenderness
  Across this creation

  Watching the Stars of Night
  What is it that awaits us?
  Only they know.
  What do we know?

  Travelling through our world
  For eternity

  Oh, watching the Stars of Night,
  Watching the Stars of Night,

  Watching the Stars of Night,
  Watching the Stars of Night

  Watching the stars of night,
  Listening to their whispers
  Whispers amongst each other
  The mysteries of this life

 • Cysgodion - Elin Fflur

  4:06

  Can / Song: Cysgodion (Shadows)
  Canwr / Singer: Elin Fflur
  Album: Cysgodion ('Shadows')

  Buy Cysgodion / Prynwch Cysgodion --
  (They ship internationally)

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Rhyfedd, wedi ngeni yn y wlad 'ma
  a 'di gweld y rhai sy'n medi ac yn hau.
  A digri, tydi ysbryd yr hen wlad 'ma
  ddim yn canu drwy dy enaid fel y fi.

  A chitha'n eistedd yna yn hel dadleuon gwag,
  a minnau'n torri 'nghalon fach yn dal i weld...

  Cysgodion, dim ond cysgodion.
  Cysgodion, dim ond cysgodion.
  Dros Gymru fach,
  dros Gymru fach...

  O dere'n ol!

  Rhyfedd, tra dwi'n cerdded yr un strydoedd
  eto'n siarad iaith sydd iddynt hwy yn od.
  A digri, mae na lefydd o fy nghwmpas
  lle dwi'n teimlo fel yr estron un mewn mil.

  A chitha'n eistedd yna yn hel dadleuon gwag,
  a minnau'n torri 'nghalon fach yn gweld...

  Cysgodion, dim ond cysgodion.
  Cysgodion, dim ond cysgodion.
  Dros Gymru fach,
  dros Gymru fach...

  O dere'n ol!

  Cysgodion, dim ond cysgodion.
  Cysgodion, dim ond cysgodion.
  Dros Gymru fach,
  dros Gymru fach...

  O dere'n ol!

  Rhyfedd, tydi ysbryd yr hen wlad 'ma
  ddim yn canu drwy eneidiau pawb yr un fath...

  ENGLISH TRANSLATION LYRICS:
  Its strange, I was born in this country
  and saw the ones that reap and sow.
  And its funny, that the spirit of this country
  does not sing through your soul like me.

  I see you sitting there, arguing with empty words,
  and my little heart breaks, still seeing...

  Shadows, only shadows.
  Shadows, only shadows,
  Over Wales,
  over Wales...

  Please, come back!

  It's strange, as I walk these streets
  still speaking a language that is to them so odd.
  And its funny that there are places all around me
  where I feel like foreigner - one in a million.

  I see you sitting there, arguing with empty words,
  and my little heart breaks, still seeing...

  Shadows, only shadows.
  Shadows, only shadows,
  Over Wales,
  over Wales...

  Please, come back!

  I see you sitting there, arguing with empty words,
  and my little heart breaks, still seeing...

  Shadows, only shadows.
  Shadows, only shadows,
  Over Wales,
  over Wales...

  Please, come back!

  It's strange, that the spirit of this country
  does not sing through each soul the same...

 • Elin Fflur | Cloriau Cudd

  3:36

  Noson Lawen 'Steddfod Môn 2017
  Perfformiad Elin Fflur o ‘Cloriau Cudd’ mewn Noson Lawen yn ôl yn ei chynefin ar lwyfan Prifwyl Môn 2017 / Elin Fflur performs ‘Cloriau Cudd’ on her home ground in a Noson Lawen from the Anglesey National Eisteddfod 2017.

 • Elin Fflur - Fy Rhandir Mwyn

  3:52

 • Elin Fflur, Symyd Ymlaen

  4:23

  Bandit S4C

 • ELIN FFLUR SINGING ANGEL

  3:58

  Anglesey born Elin Fflur singing 'Angel' from her album 'Cysgodion'

 • Elin Fflur - Adenydd

  2:28

  Elin Fflud yn canu Adenydd.

 • Elin Fflur Boddi

  2:35

  Live In Builth Wells

 • Elin Cymer Fi Achub Fi

  3:08

  Popty S4C

 • Elin Fflur, Llwybr lawr ir Dyffryn

  3:52

  Live In Builth Wells

 • Elin Fflur - Y Llwybr Lawr ir Dyffryn

  3:30

  Performing at Tafwyl 2016, Cardiff on 3 July 2016

 • Elin Fflur - Sgwenna dy Stori

  3:45

  Shwmae cyfeillion,

  Lawrence y dwi a dwi'n byw yn Biwmares, Ynys Mon, Cymru. Dyma'r fy clawdd lais a mandola ar y can 'Sgwenna dy Stori' gan Elin Fflur ar yr albwm newydd ganddi hi i'w 'Lleuad Llawn'. Gobeithio est ti mwynhau'r clawdd yma.

  I am Lawrence and I live in Beaumaris, Anglesey, Wales. This is my mandola and voice cover of the song 'Sgwenna dy Stori' (Write your Story) by Elin Fflur for the her new album 'Lleuad Llawn' (Full Moon). Hopefully you will enjoy the cover here.

  Diolch yn fawr :-)

  Köszönöm szépen :-)

Shares

x

Check Also

Menu