This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Playlist of Elin Fflur

x
 • Elin Fflur - Paid a Cau y Drws

  4:19

  Daeth Elin Fflur yn adnabyddus ar ôl ei pherfformiad ar gyfer Can i Gymru 2002.
  Dyma ei pherfformiad o’r gân ‘Paid a cau y drws’ ar lwyfan Noson Lawen

  Elin Fflur came to national attention after performing for the Song for Wales competition 2002.
  Here’s her performance of ‘Paid a cau y drws’ on the Noson Lawen stage

 • Elin Fflur - Harbwr diogel lyrics

  3:50

  elin fflur yn canu harbwr diogel
  sori v mond yn gallu cal lyrics
  ond dwi d gweithion galad

 • x
 • Elin Fflur ac Elin Manahan Thomas - Ysbryd Y Nos

  4:26

  Mae Elin Manahan Thomas yn Soprano sy'n perfformio ar lwyfannau rhyngwladol ac newydd ddychwelyd o Bangkok ar ôl derbyn gwahoddiad i ganu gan Frenin Thailand.Yma a ceir deuawd bwerus o'r fferfyn 'Ysbryd y Nos' gydag Elin Fflur.

  Internationally renowned Soprano, Elin Manahan Thomas has just returned from Bangkok after being invited to sing for the King of Thailand. Here we have a powerful rendition of the evergreen 'Ysbryd y Nos' with Elin Fflur.

 • The Prayer sung by Rhys Meirion and Elin Fflur

  4:11

  Beautiful rendition of The Prayer sung by Rhys Meirion and Elin Fflur, accompanied by Cardiff Sinfonietta, conductor, Jonathon Mann in All Saints Church, Mumbles. Rhys has a short chat with Bear Grylls at the beginning.

 • x
 • Bach a Mawr ac Elin Fflur

  2:47

  Noson Lawen 'Steddfod 2017 - Llond bol o chwerthin wrth i Elin Fflur ymuno gyda'r digrifwyr Bach a Mawr yn y Noson Lawen ym mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017 / Fun and banter with Elin Fflur and comedy duo Bach a Mawr on the Noson Lawen stage in the Anglesey National Eisteddfod 2017.

 • Elin Fflur a Côr Glanaethwy | Angel

  3:52

  Noson Lawen 'Steddfod Môn 2017
  Ymuna Elin Fflur â Chôr Glanaethwy mewn perfformiad pwerus o’r gân ‘Angel’ ar lwyfan y Noson Lawen ym Mhrifwyl ym Modedern 2017 / Elin Fflur joins Côr Glanaethwy in a powerful rendition of the song ‘Angel’ (angel) on the Noson Lawen stage in the Anglesey National Eisteddfod held in Bodedern 2017.

 • x
 • Elin Fflur - Cysgodion

  4:06

  音樂出自艾琳弗勒的第二張專輯《Cysgodion》,她曾獲得2005年威爾許音樂獎提名(最佳流行專輯、最佳女歌手),並由電台評選為最受歡迎的女歌手,為了演唱工作,艾琳還放棄了她在攻讀的犯罪學學業,對一位才二十二歲的女歌手來說,這真是不簡單的成就!

  這張專輯中的歌曲都是由她與她樂團的成員共同寫作,並由上一張專輯的製作人羅勃瑞德與奈吉爾霍普金斯進行製作。聽完這張專輯,你就能了解為何艾琳弗勒能在短時間內聚集大量的歌迷。她的歌聲堅實有力,能如利刃般刺入聆聽者的心坎裡。無論是強勁的搖滾節奏或是溫柔的慢板,艾琳弗勒的歌聲都能讓這些歌曲顯得激昂澎湃,充滿感染力。


  ※把專輯帶回家-

  ※巨禮文化相關網站 / Cheery music links
  .facebook:
  .PChome store:
  .Yahoo store:
  .Amazon store:

 • Elin Fflur a Rhys Meirion - Y Weddi

  5:00

  Perfformiad o 'Y Weddi' gan Rhys Meirion ac Elin Fflur a recordiwyd ganddynt i godi arian tuag at Ambiwlans Awyr Cymru.

 • Elin Fflur - Seren Wen

  3:47

  Elin Fflur â datganiad sensitif o’r gân ‘Seren Wen’ / Elin Fflur performs a sensitive rendition of ‘Seren Wen’.

 • x
 • Elin Fflur, Symyd Ymlaen

  4:23

  Bandit S4C

 • Ar Lan y Mor - Elin Fflur

  3:01

  Can / Song: Ar Lan y Mor (Beside the Sea)
  Canwr / Singer: Elin Fflur
  Album: Dim Gair (Speechless)

  Buy Dim Gair/ Prynwch Dim Gair:
  (They ship internationally)

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Ar lan y môr mae rhosys chochion
  Ar lan y môr mae lilis gwynion
  Ar lan y môr mae 'nghariad inne
  Yn cysgu'r nos a chodi'r bore.

  Ar lan y môr mae carreg wastad
  Lle bum yn siarad gair âm cariad
  O amgylch hon fe dyf y lili
  Ac ambell gan gen o rosmari.

  Ar lan y môr mae cerrig gleision
  Ar lan y môr mae blodau'r meibion
  Ar lan y môr mae pob rhinweddau.

  Ar lan y môr mae'n nghariad innau.

  Ar lan y môr, Ar lan y môr . . .
  Ar lan y môr mae'n nghariad innau.

  ENGLISH TRANSLATION LYRICS:
  Beside the sea red roses growing
  Beside the sea white lilies showing
  Beside the sea their beauty telling
  My true love sleeps within her dwelling

  Beside the sea the stones lie scattered
  Where tender words in love were uttered
  While all around there grew the lily
  And sweet branches of rosemary

  Beside the sea blue pebbles lying
  Beside the sea gold flowers glowing
  Beside the sea are all things fairest
  Beside the sea I found my dearest

  Beside the sea...Beside the sea...
  Beside the sea I found my dearest

 • Unwaith Eto - Elin Fflur ar Moniars

  5:17

  Can/Song: Unwaith Eto (Once Again)
  Artist: Elin Fflur A'r Moniars
  Album: Harbwr Diogel (Safe Haven)

  Prynwch Harbwr Diogel / Buy Harbwr Diogel


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Hanes merch ifanc sy'n y gan hon sydd wedi blino cael ei brifo lawer gwaith mewn gwahanol adegau yn ei bywyd. Mae'n teimlo'n agos at un person yn arbennig ond ofni cyfaddef hyn rhag cael ei siomi - unwaith eto!

  This song tells the story of a young woman who has hidden feelings for a certain person. She wishes to show these feelings but is very afraid to be deeply hurt- once again.

  Geiriau:
  Sut fedrai ddweud wrtha ti,
  Hyn sydd yn fy nghalon?
  Teimladau sy'n llifo ata ti
  Fel yr afon...
  Sut fedrai ddweud wrtha ti'r gwir,
  Ar ol bod yn ddistaw mor hir?

  Sut fedrai roi'r cwbl i ti
  A disgwyl dim yn ol heb fod yn gwbl ffol i mi gael
  A disgwyl dim yn ol heb fod yn gwbl ffol i mi gael
  A disgwyl dim yn ol heb fod yn gwbl ffol i mi gael
  A'm mrifo, unwaith eto.
  Unwaith eto...

  Sut fedrai ddangos i ti,
  Yr hyn sydd ar fy meddwl?
  A'r llawenydd wyt ti yn roi i mi
  Mae dy wen yn dweud y cwbl
  Sut fedrai ddangos yr haul sy'n disgleirio
  Pan mae'r cymylau yn eu orchuddio?

  Sut fedrai roi'r cwbl i ti
  A disgwyl dim yn ol heb fod yn gwbl ffol i mi gael
  A disgwyl dim yn ol heb fod yn gwbl ffol i mi gael
  A disgwyl dim yn ol heb fod yn gwbl ffol i mi gael
  A'm siomi, unwaith eto.
  Unwaith eto...

  Sut fedrai obeithio mewn yfory
  Pan mae amheuon ddoe yn ei dagu?

  Sut fedrai roi'r cwbl i ti
  A disgwyl dim yn ol heb fod yn gwbl ffol i mi gael
  A disgwyl dim yn ol heb fod yn gwbl ffol i mi gael
  A disgwyl dim yn ol heb fod yn gwbl ffol i mi gael
  A'm mrifo, unwaith eto.
  Unwaith eto
  Unwaith eto
  Unwaith eto
  Unwaith eto.

  LYRICS/TRANSLATION:
  How can I possibly tell you
  What lies within my heart?
  These feelings that flow towards you
  Like the river...
  How can I possibly tell you the truth,
  After being quiet for so long?

  How can I possibly give you everything
  Expecting nothing back, without being a fool to receive
  Expecting nothing back, without being a fool to receive
  Expecting nothing back, without being a fool to receive
  And to hurt, once again.
  Once again...

  How can I possibly show you
  What is on my mind?
  And this happiness that you give me
  Your smile says it all
  How can I possibly show you the sun that shines
  When the dark clouds hides it?

  How can I possibly give you everything
  Expecting nothing back, without being a fool to receive
  Expecting nothing back, without being a fool to receive
  Expecting nothing back, without being a fool to receive
  And to be let down, once again.
  Once again...

  How can I possibly hope in tomorrow
  When yesterday's suspicions conquers it?

  How can I possibly give you everything
  Expecting nothing back, without being a fool to receive
  Expecting nothing back, without being a fool to relieve
  Expecting nothing back, without being a fool to receive
  And to hurt, once again.
  Once again...
  Once again...
  Once again...
  Once again...

 • Harbwr Diogel - Elin Fflur

  3:50

  Can / Song: Harbwr Diogel (Safe Haven)
  Canwr / Singer: Elin Fflur a'r Moniars
  Album: Harbwr Diogel (Safe Haven)

  Prynwch 'Harbwr Diogel' / Buy 'Harbwr Diogel' :


  Gwyliwch Elin Fflur yn perfformio'r gan yn fyw / Watch Elin Fflur perform this song live:

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Mae 'na rywbeth amdanat ti na fedra i egluro,
  rhywbeth amdanat ti sy'n gwneud i 'nghalon i guro.
  Rhywbeth amdanat ti na fedrai ddianc rhagddo,
  rhywbeth amdanat ti na fedrai fyth anghofio.

  Wrth weld y casineb fel cancr ym mhob gwlad,
  a gweld y diniwed yn nofio yn y gwaed,
  wrth weld y nos yn cau allan y dydd
  fyddai'm yn colli fydd,
  amser hynny fyddai'n diolch...

  Fod 'na rywbeth amdanat ti na fedra i egluro,
  rhywbeth amdanat ti sy'n gwneud i 'nghalon i guro.
  Rhywbeth amdanat ti na fedrai ddianc rhagddo,
  rhywbeth amdanat ti na fedrai fyth anghofio.

  Wrth weld y tyrrau uchel yn syrthio i'r llawr,
  a chlywed gelynion yn herio efo'i geiriau mawr,
  wrth weld y byd 'ma ar dan ac yn mynd o'i go
  fyddaim yn anobeithio,
  amser hynny fyddai'n diolch...

  Mae 'na rywbeth amdanat ti na fedra i egluro,
  rhywbeth amdanat ti sy'n gwneud i 'nghalon i guro.

  Ti yw'r harbwr diogel yng nghanol y storm,
  Ti yw'r breichiau cadarn i'm cadw rhag ofn,
  O, i'm cadw i rhag ofn....

  Mae 'na rywbeth amdanat ti na fedra i egluro,
  rhywbeth amdanat ti sy'n gwneud i 'nghalon i guro.
  Rhywbeth amdanat ti sy'n wahanol i bawb arall,
  Rhywbeth amdanat ti sy'n 'ngwneud i'n llawer cryfach.
  Rhywbeth amdanat ti, rhywbeth amdanat ti, rhywbeth amdanat ti...

  ENGLISH TRANSLATION LYRICS:
  There's something about you that I cannot explain,
  Something about you that makes my heart beat so.
  Something about you that I cannot escape from,
  something about you that I can't forget.

  As I see the hatred like cancer in each country,
  and see the innocent drowning in the blood,
  and see the night shutting out the day
  I do not lose faith,
  that is when I thank that...

  There's something about you that I cannot explain,
  Something about you that makes my heart beat so.
  Something about you that I cannot escape from,
  something about you that I can't forget.

  As I see the tall towers falling to the ground
  and hear enemies challenge each other with their mighty words,
  as I watch this world on fire and going mad,
  I do not despair
  for that is when I thank that...

  There's something about you that I cannot explain,
  Something about you that makes my heart beat so.

  You are the safe haven, in the middle of the storm,
  you are the firm arms that keep me from fear,
  oh, that keeps me from fear...

  There's something about you that I cannot explain,
  Something about you that makes my heart beat so.
  Something about you that is different from anyone else,
  something about you that makes me so much stronger.
  Something about you, something about you,
  Something about you...

  -------------------------------------

 • Shân Cothi & Elin Fflur - Angel

  5:06

  Shân Cothi & Elin Fflur - Angel (English)

  Ffilmiwyd ar gyfer rhifyn arbennig o 'Heno' i nodi 10 mlynedd o elusen Amser Justin Time.

  Filmed for a special episode of Heno to mark 10 years of the Amser Justin Time charity.

  Heno, S4C (Mawrth 2018)

 • Elin Fflur - Cymer Fi, Achub Fi

  3:04

  Daeth Elin Fflur yn adnabyddus ar ôl ei pherfformiad ar gyfer Can i Gymru 2002.
  Dyma ei pherfformiad o’r gân ‘Cymer Fi, Achub Fi’ gyda Iona ac Andy, Côr Rygbi Gogledd Cymru, Elgan Llyr Thomas, Alistair James a Laura Sutton ar lwyfan Noson Lawen.

  Elin Fflur came to national attention after performing the victorious song for the Song for Wales competition 2002.
  Here she is performing the song ‘Cymer Fi, Achub Fi’ with Iona and Andy, Côr Rygbi Gogledd Cymru, Elgan Llyr Thomas, Alistair James and Laura Sutton on the Noson Lawen stage.

 • Elin Fflur - Tybed Lle Mae Hi Heno

  3:40

  Y Stiwdio Gefn

 • Shân Cothi ac Elin Fflur - Angel

  5:10

  Cyfle i ail wrando ar fersiwn arbennig o 'Angel' gan Shân Cothi ac Elin Fflur - y cyfan er budd elusen Amser Justin Time.

  amserjustintime.org

  Heno Shân Cothi: Amser Justin Time, S4C (30/03/18)

 • Perleisie - Harbwr Diogel

  3:43

  Perleisie, ensemble merched o’r Gorllewin yn perfformio ‘Harbwr Diogel’ gan Arfon Wyn a Richard Synnot.

  West Wales ensemble, Perleisie perform Arfon Wyn and Richard Synnot’s popular song ‘Harbwr Diogel’ (Safe Haven)

 • Rhydian & Elin Fflur - Does Neb A Wyr

  4:47

  Rhydian & Elin Fflur - Does Neb A Wyr

 • Elin Fflur ar Band - Teimlo

  2:54

  Y Stiwdio Gefn

 • x
 • Elin Fflur - Petha Ddim Run Fath

  3:58

  Daw llwyfan y Noson Lawen yn fyw gyda pherfformiad Elin o'r gân 'Petha ddim run fath'.
  The Noson Lawen stage comes alive with Elin's performance of 'Petha ddim run fath',

 • Elin Fflur | Cloriau Cudd

  3:36

  Noson Lawen 'Steddfod Môn 2017
  Perfformiad Elin Fflur o ‘Cloriau Cudd’ mewn Noson Lawen yn ôl yn ei chynefin ar lwyfan Prifwyl Môn 2017 / Elin Fflur performs ‘Cloriau Cudd’ on her home ground in a Noson Lawen from the Anglesey National Eisteddfod 2017.

 • Elin Fflur - Angel

  3:47

  Perfformiad o'r gân 'Angel' gan Elin Fflur ar Noson Lawen

 • Elin Fflur Ysbryd Efnisien

  3:55

  Elin Fflur Ysbryd Efnisien

 • Elin Fflur - Harbwr Diogel

  4:08

  Performing at Tafwyl 2016, Cardiff on 3 July 2016, complete with a thumbs up at 1:18 to Mum and daughter for their dancing!

 • Elin Fflur - Torrin Rhydd

  3:43

  ‘Torri’n Rhydd’ yw byrdwn Elin Fflur ar Noson Lawen o Lanelli.
  Elin Fflur performs a powerful rendition on Noson Lawen.

 • Elin Fflur - Ydion Deg

  3:11

  O'r Albwm 'Dim Gair'
  From the Album 'Dim Gair'

 • Elin Fflur a Billy Thompson | Esgair Llyn

  4:01

  Elin Fflur a Billy Thompson yn perfformio ESGAIR LLYN ar Noson Lawen - geiriau arbennig Dafydd Iwan yn cofio am y tyddyn bach yn Sir Drefaldwyn lle y treuliodd sawl gwyliau yn ystod ei blentyndod.


  Elin Fflur and Billy Thompson perform Dafydd Iwan's song ESGAIR LLYN - words of reminiscence about the farmstead in Montgomeryshire where he spent many holidays during his childhood.

 • Mei Gwynedd ac Elin Fflur - Trio Anghofio

  4:31

  Mei Gwynedd ac Elin Fflur - Trio Anghofio

  Heno, S4C (29/06/2018)

 • Elin Fflur - Skyfall

  2:58

  Elin Fflur - skyfall
  Elin Fflur yn perfformio yn seremoni agoriadol ‘World Rally Championship 2015’ yn Monaco, De Ffrainc.

  Elin Fflur performing in the opening ceremony of the World Rally Championship 2015 in Monaco, South of France.

  Tinopolis ©

 • Moniars a Elin Fflur, Cae o Yd, Sesiwn Fawr Dolgellau

  5:22

 • Elin Fflur & Al Lewis - Hafan

  3:41

  Hafan - Perfformiad ar y rhaglen 'Noson yng nghwmni'.
  Can oddi ar yr albym newydd 'Ar Gof a Chadw' sydd allan rwan.
  ----
  TV performance of 'Hafan' from the show 'Noson yng nghwmni'.
  Taken from the new album - Ar Gof a Chadw - out April 2011

 • Ysbryd Efnisien - Elin Fflur

  3:55

  Can / Song: Ysbryd Efnisien ('The Spirit of Efnisien' or 'Efnisien's Ghost')
  Canwr / Singer: Elin Fflur
  Album: Ysbryd Efnisien

  Prynwch 'Ysbryd Efnisien' / Buy 'Ysbryd Efnisien'
  Sadwrn (they ship internationally):

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  ~~~
  Pwy oedd Efnisien? Who was Efnisien?

 • Clinigol, Elin Fflur & Radical Academy - Dim Byd Gwell

  3:38

  Clinigol Twitter Facebook
  Dim Byd Gwell (Nothing Better) taken from Clinigol's 2nd album Discopolis - out now Oddi ar 2il albwm Clinigol Discopolis gyda Elin Fflur yn canu a Radical Academy yn cynhyrchu - ar gael yma

 • Elin Fflur a Côr Cytgan Clwyd - Maer Ysbryd Yn Troi

  4:02

  Ymuna CÔR CYTGAN CLWYD gydag ELIN FFLUR yn ‘Mae’r Ysbryd yn Troi’ mewn rhaglen o’r gyfres Noson Lawen a recordiwyd yn Ninbych

  CÔR CYTGAN CLWYD join ELIN FFLUR in a performance of Welsh song ‘Mae’r Ysbryd yn Troi’ in a Noson Lawen programme recorded in Denbigh

 • Elin Fflur, Llwybr lawr ir Dyffryn

  3:52

  Live In Builth Wells

 • Harbwr Diogel

  4:23

  Can/Song: Harbwr Diogel (Piano) (Safe Haven (Piano))
  Artist: Elin Fflur a'r Moniars
  Album: Harbwr Diogel (Safe Haven)

  Prynwch Harbwr Diogel / Buy Harbwr Diogel


  Perfformiad Byw / Live Performance:


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Mae 'na rywbeth amdanat ti na fedra i egluro,
  rhywbeth amdanat ti sy'n gwneud i 'nghalon i guro.
  Rhywbeth amdanat ti na fedrai ddianc rhagddo,
  rhywbeth amdanat ti na fedrai fyth anghofio.

  Wrth weld y casineb fel cancr ym mhob gwlad,
  a gweld y diniwed yn nofio yn y gwaed,
  wrth weld y nos yn cau allan y dydd
  fyddai'm yn colli fydd,
  amser hynny fyddai'n diolch...

  Fod 'na rywbeth amdanat ti na fedra i egluro,
  rhywbeth amdanat ti sy'n gwneud i 'nghalon i guro.
  Rhywbeth amdanat ti na fedrai ddianc rhagddo,
  rhywbeth amdanat ti na fedrai fyth anghofio.

  Wrth weld y tyrrau uchel yn syrthio i'r llawr,
  a chlywed gelynion yn herio efo'i geiriau mawr,
  wrth weld y byd 'ma ar dan ac yn mynd o'i go
  fyddaim yn anobeithio,
  amser hynny fyddai'n diolch...

  Mae 'na rywbeth amdanat ti na fedra i egluro,
  rhywbeth amdanat ti sy'n gwneud i 'nghalon i guro.

  Ti yw'r harbwr diogel yng nghanol y storm,
  Ti yw'r breichiau cadarn i'm cadw rhag ofn,
  O, i'm cadw i rhag ofn....

  Mae 'na rywbeth amdanat ti na fedra i egluro,
  rhywbeth amdanat ti sy'n gwneud i 'nghalon i guro.
  Rhywbeth amdanat ti sy'n wahanol i bawb arall,
  Rhywbeth amdanat ti sy'n 'ngwneud i'n llawer cryfach.
  Rhywbeth amdanat ti, rhywbeth amdanat ti, rhywbeth amdanat ti...

  ENGLISH TRANSLATION LYRICS:
  There's something about you that I cannot explain,
  Something about you that makes my heart beat so.
  Something about you that I cannot escape from,
  something about you that I can't forget.

  As I see the hatred like cancer in each country,
  and see the innocent drowning in the blood,
  and see the night shutting out the day
  I do not lose faith,
  that is when I thank that...

  There's something about you that I cannot explain,
  Something about you that makes my heart beat so.
  Something about you that I cannot escape from,
  something about you that I can't forget.

  As I see the tall towers falling to the ground
  and hear enemies challenge each other with their mighty words,
  as I watch this world on fire and going mad,
  I do not despair
  for that is when I thank that...

  There's something about you that I cannot explain,
  Something about you that makes my heart beat so.

  You are the safe haven, in the middle of the storm,
  you are the firm arms that keep me from fear,
  oh, that keeps me from fear...

  There's something about you that I cannot explain,
  Something about you that makes my heart beat so.
  Something about you that is different from anyone else,
  something about you that makes me so much stronger.
  Something about you, something about you,
  Something about you...

  -----------------
  Hon oedd Can I Gymru 2002. Daeth yr alaw a'r geiriau fel ymateb i ddigwyddiad erchyll Medi'r 11eg yn Efrog Newydd. Cafodd y byd ysgytwad, ac roedd pawb yn sylweddoli eu bod angen harbwr diogel.

  This was the Song For Wales 2002. The words and music came as a direct reaction to the horror of Septemember 11th in New York. The whole world was shaken and everyone instincitvely sought their safe haven.

 • Symud Ymlaen - Elin Fflur

  3:52

  Can/Song: Symud Ymlaen (Moving On)
  Canwr/Singer: Elin Fflur
  Album: Cysgodion (Shadows)

  Buy Cysgodion / Prynwch Cysgodion:


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Symud ymlaen, symud yn nes,
  symud yn nes at be sy'n hawdd.
  Camu 'mlaen heb sbio 'nol.
  Nawr dwi'n gadael petha ffol.

  Symud ymlaen, symud ffwrdd.
  Symud at fywyd gwell na hyn.
  Symud oddi wrthat ti.

  Gad fi fod, gad i fi feddwl drosof fy hun,
  a gad i mi droi, i droi at fywyd
  hebddot ti, a dwi inna yn...

  Symud ymlaen, symud yn nes
  at d'anghofio di, symud oddi wrthat ti.
  Methu aros, mynd, ie...

  Gad fi fod...

  Symud ymlaen, symud yn nes,
  symud ymlaen hebddot ti
  a dwi am feddwl drosof fy hun.

  Gad fi fod...

  ENGLISH TRANSLATION LYRICS:
  Moving on, moving closer,
  moving closer to what is easy.
  Stepping forward without looking back
  and now I'm leaving those foolish times.

  Moving on, moving away,
  moving to a better life than this.
  Moving away from you.

  Oh let me be, let me think for myself
  and let me turn, turn away to a life
  without you, and I am...

  Moving on, moving closer,
  to forgetting you.
  Moving away from you,
  I can't stay, go, yeah...

  Oh let me be...

  Moving on, moving closer,
  moving on without you
  and I will think for myself...

  Oh let me be...

 • Cysgodion - Elin Fflur

  4:06

  Can / Song: Cysgodion (Shadows)
  Canwr / Singer: Elin Fflur
  Album: Cysgodion ('Shadows')

  Buy Cysgodion / Prynwch Cysgodion --
  (They ship internationally)

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Rhyfedd, wedi ngeni yn y wlad 'ma
  a 'di gweld y rhai sy'n medi ac yn hau.
  A digri, tydi ysbryd yr hen wlad 'ma
  ddim yn canu drwy dy enaid fel y fi.

  A chitha'n eistedd yna yn hel dadleuon gwag,
  a minnau'n torri 'nghalon fach yn dal i weld...

  Cysgodion, dim ond cysgodion.
  Cysgodion, dim ond cysgodion.
  Dros Gymru fach,
  dros Gymru fach...

  O dere'n ol!

  Rhyfedd, tra dwi'n cerdded yr un strydoedd
  eto'n siarad iaith sydd iddynt hwy yn od.
  A digri, mae na lefydd o fy nghwmpas
  lle dwi'n teimlo fel yr estron un mewn mil.

  A chitha'n eistedd yna yn hel dadleuon gwag,
  a minnau'n torri 'nghalon fach yn gweld...

  Cysgodion, dim ond cysgodion.
  Cysgodion, dim ond cysgodion.
  Dros Gymru fach,
  dros Gymru fach...

  O dere'n ol!

  Cysgodion, dim ond cysgodion.
  Cysgodion, dim ond cysgodion.
  Dros Gymru fach,
  dros Gymru fach...

  O dere'n ol!

  Rhyfedd, tydi ysbryd yr hen wlad 'ma
  ddim yn canu drwy eneidiau pawb yr un fath...

  ENGLISH TRANSLATION LYRICS:
  Its strange, I was born in this country
  and saw the ones that reap and sow.
  And its funny, that the spirit of this country
  does not sing through your soul like me.

  I see you sitting there, arguing with empty words,
  and my little heart breaks, still seeing...

  Shadows, only shadows.
  Shadows, only shadows,
  Over Wales,
  over Wales...

  Please, come back!

  It's strange, as I walk these streets
  still speaking a language that is to them so odd.
  And its funny that there are places all around me
  where I feel like foreigner - one in a million.

  I see you sitting there, arguing with empty words,
  and my little heart breaks, still seeing...

  Shadows, only shadows.
  Shadows, only shadows,
  Over Wales,
  over Wales...

  Please, come back!

  I see you sitting there, arguing with empty words,
  and my little heart breaks, still seeing...

  Shadows, only shadows.
  Shadows, only shadows,
  Over Wales,
  over Wales...

  Please, come back!

  It's strange, that the spirit of this country
  does not sing through each soul the same...

 • Angel - Elin Fflur

  3:48

  Can / Song: Angel
  Canwr / Singer: Elin Fflur
  Album: Cysgodion ('Shadows')

  Prynwch Cysgodion / Buy Cysgodion:
  (they ship internationally)

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau :
  Angel sydd a gofal drosta i,
  Angel ddaw liw nos i 'ngwarchod i,
  ond pan ddaw haul y bore
  does dim i'w weld on f'angel i.

  Angel ynot ti mae f'enaid i,
  o Angel, hebddot ti mor wan wyf fi,
  a phan ddaw'r tywyllwch,
  o rho dy adain arnaf fi.

  Mi gaf hedfan yn rhydd, hedfan mewn ffydd
  i mi gael gweld y bore'n gwawrio, heb fod ofn lliw y dydd
  Mi gaf hedfan yn rhydd, hedfan mewn ffydd
  heb i mi droi fy nghefn ar fywyd a cysgodi yn dy fyd.

  Gwenu mae yr angel arnaf fi,
  Angel sy'n anadlu gyda mi,
  ac mi gaf fi ddarganfod
  pa rol sydd gan yr angel hon i mi.

  Mi gaf hedfan yn rhydd, hedfan mewn ffydd
  i mi gael gweld y bore'n gwawrio, heb fod ofn lliw y dydd
  Mi gaf hedfan yn rhydd, hedfan mewn ffydd
  heb i mi droi fy nghefn ar fywyd a cysgodi yn dy fyd.

  Mi wnaf hedfan tra dwi'n byw a bydd angel yn dilyn yn driw.

  Mi gaf hedfan yn rhydd, hedfan mewn ffydd
  i mi gael gweld y bore'n gwawrio, heb fod ofn lliw y dydd
  Mi gaf hedfan yn rhydd, hedfan mewn ffydd
  heb i mi droi fy nghefn ar fywyd a cysgodi yn dy fyd.

  Dwi'n hedfan yn rhydd...

  ENGLISH TRANSLATION LYRICS:
  My Angel watches over me,
  my Angel comes at night to protect me,
  but when dawn breaks
  there is no sign of my Angel.

  Oh Angel, my soul rests with you,
  oh Angel, without you I am so weak,
  and when darkness comes
  give me your wings.

  And I shall fly so free and fly in faith,
  so I can see the morning break without fear of facing the day.
  And I shall fly so free and fly in faith,
  without turning my back on life and I will seek solace in your world.

  My angel smiles upon me,
  she lives and breathes within me,
  and I will discover
  what role this angel has for me.

  And I shall fly so free and fly in faith,
  so I can see the morning break without fear of facing the day.
  And I shall fly so free and fly in faith,
  without turning my back on life and I will seek solace in your world.

  I shall fly until I die and my angel will follow me through.

  And I shall fly so free and fly in faith,
  so I can see the morning break without fear of facing the day.
  And I shall fly so free and fly in faith,
  without turning my back on life and I will seek solace in your world.

  I'm flying free.

 • ELIN FFLUR SINGING ANGEL

  3:58

  Anglesey born Elin Fflur singing 'Angel' from her album 'Cysgodion'

 • Elin Fflur. Ar Lan y Mor live. Jason Huxley Guitar

  2:28

  Elin Fflur. Ar Lan y Mor live.

  Jason Huxley Guitar

  Filmed 2012

 • Tywysoges Goll - Elin Fflur

  4:29

  Can / Song: Tywysoges Goll (Lost Princess)
  Canwr / Singer: Elin Fflur
  Album: Hafana (Havana)

  Prynwch 'Hafana' / Buy 'Havana'
  Sadwrn (they ship internationally):

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  _______________

  Mae'r gan yma yn son am Gwenllian, tywysoges olaf Cymru.
  ~ Cofiwch y dwysoges Gwenllian ~

  This song is about Gwenllian, the last princess of Wales.
  ~ Remember princess Gwenllian ~

  Darllennwch amdani / Read her story  Newyddion da! Some good news!
  Peak renamed after Welsh princess

  _______________

  Geiriau:
  Ar nos olau leuad yn mil dau wyth dau
  ganwyd y dywysoges Gwenllian.
  Ond noeth oedd y nos ar lethrau llwm carneddi.
  Pa fodd yn y byd oedd i ti oroesi bwysau ffawd?

  Gwenllian mor ddrud dy gosb yn y byd!
  Dygwyd dy deulu o dy dras o dy grud.
  Nid oedd eos yn y gerddi yn canu i dy groesawu,
  swn y milwyr garw ar garlam dros y perthi.

  Ond os wyt ti'n gwrando,
  os wyt ti'n gweld,
  dy hanes sydd heddiw yn fyw.

  Byw heb hanes, traddodiad, heb dras,
  heb swn ei mamiaith gynnes i'w swyno.
  Mor agos at dy lwyr anghofio o fewn y muriau estron pell.
  Tywysoges Goll oeddet ti ond clywed unigedd dy gri wnaethom ni.

  Gwenllian mor ddrud dy gosb yn y byd!
  Dygwyd dy deulu o dy dras o dy grud.
  Nid oedd eos yn y gerddi yn canu i dy groesawu,
  swn y milwyr garw ar garlam dros y perthi.

  Ond os wyt ti'n gwrando,
  os wyt ti'n gweld,
  dy hanes sydd heddiw yn fyw.

  Ond er ymdrech oer'r frenhiniaeth
  mae'th enw'n atsain yn ein plith.
  Fe gofiwn y dydd, yn ddiymwybod i ti,
  aberthwyd dy fywyd di.

  ENGLISH TRANSLATION:
  One moonlit night in twelve-eighty two
  the Princess Gwenllian was born.
  But bare was that night ond the bleak banks of the Cairns.
  What means in the world could you have survived fate?

  Gwenllian, so dear was your punishment!
  You were stolen from your family, deprived from your lineage and ancestry from your cradle.
  The nightingales in the gardens did not sing to welcome,
  the echoes of the soldiers galloping in the distance.

  But if you are listening,
  if you can see,
  your history still lives today

  A life without history, tradition, without bloodline,
  without her gentle mother-tongue to soothe her.
  So close to forgetting within the remote foreign walls.
  You were our Lost Princess, but hear your isolated cry did we.

  Gwenllian, so dear was your punishment!
  You were stolen from your family, deprived from your lineage and ancestry from your cradle.
  The nightingales in the gardens did not sing to welcome,
  the echoes of the soldiers galloping in the distance.

  But if you are listening,
  if you can see,
  your history still lives today

  Despite the brutal efforts of the monarchy
  your name echoes amongst us.
  We will remember the day, unbeknownst to you,
  your life was sacrificed.

 • ELIN FFLUR - HARBWR DIOGEL LIVE

  5:14

  Anglesey's own Elin Fflur performs the Arfon Wyn classic Harbwr Diogel (with English subtitles)

 • Elin Fflur

  10:15

  Llwyfan y Maes Eisteddfod Ynys Môn 2017

 • Y Brenin Tlawd - Elin Fflur

  3:53

  Perfformiad Elin Fflur o Y Brenin Tlawd ar gyfer Dechrau Canu Dechrau Canmol.

 • Moniars a Elin Fflur, Papillon yn fyw ar Y Set

  4:19

  Yn Fyw ar Rhaglen Y set, Coal Exchange Gaerdydd.

 • Dim Gair - Elin Fflur

  3:45

  Can / Song: Dim Gair (Speechless)
  Canwr/Singer: Elin Fflur
  Album: Dim Gair (Speechless)

  Buy Dim Gair/ Prynwch Dim Gair:
  (They ship internationally)

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Dim Gair, dim gair.

  Dwi dal yma'n disgwyl
  fel gorfod diodde ryw stafell aros
  a thra dwin syllu ar bedair wal
  yn ystyried beth yw byw
  dwi'n agos i'r ymyl,
  yn aros i rywbeth newid
  i herio'r ymenydd hyn sy'n fud mewn byd heb liw...

  Dim gair am unwaith mewn oes.
  O ngenau i, dwisio gwybod popeth.

  Mae mor ofnadwy o ddigri
  ac eto wela i ddim neb yn gwenu
  a tra dwi'n chwerthin
  ma pawb o mlaen
  yn sychu dagrau i gyd,
  A'i fi syn cymysgu
  sefyllfa sydd mor ddifrifol?
  A finnau am neud dim byd
  ond dringo i ben y byd.

  Dim gair am unwaith mewn oes.
  O ngenau i, dwisio gwybod popeth.

  Dringo'r waliau nawr,
  dringo'r waliau nawr,
  dywed wyt ti'n clywed uwchben y sgrechian?
  Syrthio ar y llawr, syrthio ar y llawr
  a dim ond un ffordd sydd i fynd.

  Dim Gair, Dim Gair, Dim Gair
  am unwaith mewn oes.
  Ie, ie, o dwi isho gwybod popeth.
  Dim gair am unwaith mewn oes.
  O ngenau i, dwisio gwybod popeth.

  ENGLISH TRANSLATION LYRICS:
  Speechless, Speechless

  I'm still here waiting
  like having to suffer some waiting room
  and whilst I'm staring at four walls
  considering what it is to live.
  I'm close to the edge now
  waiting for something to change
  to challenge this mind, so silent in this colourless world.

  Speechless for once in my life.
  From my lips I want to know everything.

  It's so very funny
  but yet nobody's smiling
  and whilst I'm laughing
  everyone around dries salty tears.
  Am I mistaken
  a situation that's so very serious ?
  But I will do nothing
  but climb to the top of the world.

  Speechless for once in my life.
  From my lips I want to know everything.

  Climbing the walls now, climbing the walls now,
  Say do you hear above the screaming?
  Falling on the floor, falling on the floor
  and there is only one way to go.

  Speechless, speechless, speechless.
  For once in my life , yeah, yeah - I want to know everything.

  Speechless, for once in my life
  Speechless, yeah, yeah I want to know everything.

  Speechless, for once in my life I will ask
  because I want to know everything.

 • Elin Fflur - Symud Ymlaen

  2:58

 • Adenydd - Elin Fflur

  3:22

  Can/ Song: Adenydd (Wings)
  Canwr / Singer: Elin Fflur

  [Can i Gymru 2009]

  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:  Geiriau:
  Lleisiau melys yn llawn ewyllys da,
  Ond dyle bod mwy na hynny bobol bach!
  Lledu'r adenydd, ymhilth y meirw byw,
  A chwilio am firi i ddod a'r gan yn fyw...

  Codi'r llyw amdani...

  Fel adenydd!
  Mae'r geiriau'n codi fi fel adenydd!
  Yn esgyn dros y byd fel adenydd!

  Mae'r piano'n ddirgelwch, dwi ofn y nodau du.
  Cymysgu a'r gwyn a throi yn llwyd i mi.
  Disgwyl yr awen
  Amynedd biau'r dydd
  Ond hir yw bob aros uwchben ffynnon sych.

  Codi'n uwch amdani...

  Fel adenydd!
  Mae'r geiriau'n codi fi
  Fel adenydd!
  Yn estyn dros y byd
  Fel adenydd!

  Codi'n uwch,
  Codi'n uwch amdani...

  Fel adenydd!
  Mae'r geiriau'n codi fi
  Fel adenydd!
  Yn estyn dros y byd
  Fel adenydd!
  Mae'r geiriau'n codi fi
  Fel adenydd!


  English Translation Lyrics:
  Sweet voices, full of good will
  But there should be more than this!
  Spread the wings, amongst the living dead,
  And look for merriment to bring the song alive.

  Seize the helm, onwards...

  Like wings!
  These words lift me like wings!
  Soaring over the world like wings!

  This piano is a mystery, I fear those black notes.
  Mixing with the white and turning grey for me.
  Waiting for the muse
  Patience is a virtue
  But long is waiting above a dry well.
  Rising higher...onwards!

  Like wings!
  These words lift me like wings!
  Soaring over the world like wings!

  Rising higher,
  Rising higher...onwards!

  Like wings!
  These words lift me like wings!
  Soaring over the world like wings!
  These words lift me like wings!
  Like wings!

Shares

x

Check Also

Menu