This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Playlist of Edward H Dafis

x
 • Ti. Edward H Dafis. 1997

  3:09

  Edward H. a Chyfeillion. 1997

 • x
 • Ysbryd Y Nos

  4:32

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Ysbryd Y Nos · Edward H Dafis

  Breuddwyd Roc A Rol (1974-1980)

  ℗ 2001 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Composer: ELIS/HARPWOOD
  Lyricist: ELIS/HARPWOOD

  Auto-generated by YouTube.

 • x
 • Mistar Duw

  2:59

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Mistar Duw · Edward H. Dafis

  Hen ffordd Gymreig o fyw

  ℗ 1974 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 1974-08-01

  Mixer: Mike Parker
  Producer: Mike Parker
  Composer: Cleif Harpwood
  Lyricist: Cleif Harpwood
  Music Publisher: Sain

  Auto-generated by YouTube.

 • Breuddwyd Roc a Rôl - Edward H. Dafis

  3:15

  Can/Song: Breuddwyd Roc a Rôl (Rock and Roll Dream)
  Band: Edward H Dafis

  Prynwch '20 o'r Caneuon Gorau' / Buy '20 o'r Caneuon Gorau':


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Dwi 'she chwarae yn y band,
  dwi 'she byw mewn gwesty crand!
  Codi'n hwyr a blasu'r mwg,
  bod yng nghwmni'r merched drwg!

  Hapus wrth fy hun mewn breuddwyd roc a rôl (roc a rôl!)
  gair yn dal i guro er bod neb ar ôl (neb ar ôl!)

  Dwi ishe bod mewn band roc a rôl a chael y dorf i 'ngalw i nôl,
  dwi ishe bod mewn band roc a rôl rhyw ddydd!

  Beth sy'n bod ar dyfu'n hen?
  Beth sy'n bod ar fod yn glen?
  Dwi ddim ishe gwisgo'n flêr,
  dwi am fod yn un o'r sêr.

  Hapus wrth fy hun mewn breuddwyd roc a rôl (roc a rôl!)
  gair yn dal i guro er bod neb ar ôl (neb ar ôl!)

  Dwi ishe bod mewn band roc a rôl a chael y dorf i 'ngalw i nôl,
  dwi ishe bod mewn band roc a rôl rhyw ddydd!

  Ie, diolch yn fawr -- un, dau.
  Diolch -- wel dyma fe -- yr un y'ch chi i gyd wedi bod yn aros amdano fe!
  Ie yr unig un, seren newydd y byd pop Cymraeg --
  neb llai na Trevor Henry Gwyn Harris!

  Cael fy llun yn yr NME,
  prynu Gibson 53,
  cael llythyron wrth y fil,
  bod ar Twndish bob dydd Sul!

  Hapus yn fy hun mewn breuddwyd roc a rôl (roc a rôl!)
  gair yn dal i guro er bod neb ar ôl (neb ar ôl!)

  Dwi ishe bod mewn band roc a rôl a chael y dorf i 'ngalw i nôl,
  dwi ishe bod mewn band roc a rôl,
  dwi ishe bod mewn band roc a rôl, a chael y dorf i 'ngalw i nôl,
  dwi ishe bod mewn band roc a rôl, rhyw ddydd!

  English Translation:
  I want to play in the band,
  I want to live in a grand hotel!
  Wake up late and taste the smoke,
  be in the company of the bad girls!

  Happy in my own rock and roll dream (rock and roll!)
  the word still beating with no one left (no one left!)

  I want to be in a rock and roll band and have the crowd call me back,
  I want to be in a rock and roll band someday!

  What's wrong with growing old?
  What's wrong with being kind?
  I don't want to dress untidly,
  I want to be one of the stars.

  Happy in my own rock and roll dream (rock and roll!)
  the word still beating with no one left (no one left!)

  I want to be in a rock and roll band and have the crowd call me back,
  I want to be in a rock and roll band someday!

  Yes, thank you very much -- one two.
  Thank you -- wel here he is -- the one you've all been waiting for!
  Yes the one and only, the Welsh pop scene's new star --
  no one but Trevor Henry Gwyn Harris!

  Have my picture in the NME,
  buy a Gibson 53,
  have letters by the thousand,
  be on Twndish every Sunday!

  Happy in my own rock and roll dream (rock and roll!)
  the word still beating with no one left (no one left!)

  I want to be in a rock and roll band and have the crowd call me back,
  I want to be in a rock and roll band,
  I want to be in a rock and roll band and have the crowd call me back,
  I want to be in a rock and roll band someday!

 • x
 • Edward H Dafis - Pishyn / Ty Haf

  5:16

  Edward H Dafis ym Mhafiliwn Corwen 1976

 • Ti

  3:33

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Ti · Edward H. Dafis

  Hen ffordd Gymreig o fyw

  ℗ 1974 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 1974-08-01

  Mixer: Mike Parker
  Producer: Mike Parker
  Composer: Dewi Morris
  Lyricist: Dewi Morris
  Music Publisher: Sain

  Auto-generated by YouTube.

 • x
 • Ysbryd y Nos - Edward H. Dafis

  4:33

  Cân: Ysbryd y Nos
  Artist: Edward H. Dafis
  Albwm: 1974 - 1980 (20 o'r Caneuon Gorau)

  Prynwch 'Ysbryd y Nos':
  Amazon:
  iTunes:

 • Can yn Ofer - Edward H Dafis

  4:29

  Can/Song: Can yn Ofer (A Song in Vain)
  Band: Edward H Dafis
  Album: Edward H Dafis Mewn Bocs (Edward H Dafis in a Box) / 20 o'r Caneuon Gorau (20 of the Greatest Songs)

  Prynwch '20 o'r Caneuon Gorau' / Buy '20 o'r Caneuon Gorau':


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Pam dani'n cefnu o hyd ac o hyd
  ar yr anobaith sydd yn y byd?
  Pam yr holl falais, pam yr holl drais?
  Mae'n hen bryd i rhywun godi ei lais.

  Miliwn fan yma, miliwn fan draw,
  pam na all rywun estyn ei law?
  Teimla ei hangen am luniaeth na ddaw,
  agor dy lygaid i'w newyn a'i braw.

  Ac mae'r byd eto'n troi a throi,
  ofer yw ceisio ffoi.
  Ac mae'r byd eto'n troi a throi,
  troi a throi, troi a throi.

  Ac mae'r byd eto'n troi a throi,
  ofer yw ceisio ffoi.
  Ac mae'r byd eto'n troi a throi,
  troi a throi, troi a throi.

  Dinesydd bach ffyddlon, dwi'n talu pob treth.
  Mae gen i statws o rhyw fath ta beth,
  rwy'n ffug resymegol, rwy'n swnllyd fel gweill.
  Fy mhwrpas mewn bywyd yw dilyn y lleill.

  Ac mae'r byd eto'n troi a throi,
  ofer yw ceisio ffoi.
  Ac mae'r byd eto'n troi a throi,
  troi a throi, troi a throi.

  Ac mae'r byd eto'n troi a throi,
  ofer yw ceisio ffoi.
  Ac mae'r byd eto'n troi a throi,
  troi a throi, troi a throi.

  English Translation Lyrics:
  Why do we constantly turn our backs
  on the despair that's in the world?
  Why all the malice, why all the violence?
  It's about time someone raised their voice.

  A million here, a million there,
  why can't someone extend their hand?
  Feel their need for food that won't come,
  open your eyes to their famine and fear.

  And the world keeps on turning and turning,
  trying to escape is in vain.
  And the world keeps on turning and turning,
  turning and turning, turning and turning.

  And the world keeps on turning and turning,
  trying to escape is in vain.
  And the world keeps on turning and turning,
  turning and turning, turning and turning.

  A little loyal citizen, I pay every tax.
  I have a status of some sort anyway,
  I'm falsely logical, and noisy like them.
  My purpose in life is to follow the rest.

  And the world keeps on turning and turning,
  trying to escape is in vain.
  And the world keeps on turning and turning,
  turning and turning, turning and turning.

  And the world keeps on turning and turning,
  trying to escape is in vain.
  And the world keeps on turning and turning,
  turning and turning, turning and turning.

 • Edward H Dafis 2013

  8:08

  Blas o'r gig olaf yn Eisteddfod Dinbych 9 Awst 2013

  Rhagor -

 • x
 • Pishyn - Edward H. Dafis

  2:44

  Can/Song: Pishyn
  Band: Edward H Dafis

  Prynwch '20 o'r Caneuon Gorau' / Buy '20 o'r Caneuon Gorau':


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Pishyn is a Welsh term of affection that's equivalent to 'Baby', 'Darling', 'Sweetie', 'Honey' e.t.c.

  Geiriau:
  Pishyn, Pishyn, i ble rwyt ti'n mynd?
  Pishyn, Pishyn, ga'i fod yn ffrind?

  Pishyn hapus, pishyn siapus,
  pishyn del, rwyt ti'n well na'r mêl!

  Pishyn, pishyn, beth amdana' i?
  Pishyn, pishyn, ga'i dy garu di?

  Pishyn hapus, pishyn siapus,
  pishyn del, rwyt ti'n well na'r mêl!

  Fe gawn orwedd ar fy soffa clud!
  a cawn garu dros y tŷ i gyd!
  Cawn garu dros y tŷ i gyd ie, ti a fi!

  Fe gawn orwedd ar fy soffa clud
  a cawn garu dros y tŷ i gyd!
  Cawn garu dros y tŷ i gyd ie, ti a mi!

  Pishyn, Pishyn, i ble rwyt ti'n mynd?
  Pishyn, Pishyn, ga'i fod yn ffrind?

  Pishyn hapus, pishyn siapus,
  pishyn del, rwyt ti'n 'real' del!

  English Translation Lyrics:
  Baby, baby, where are you going?
  Baby, baby, can I be a friend?

  Happy baby, pretty baby,
  beautiful baby, you're better than honey!

  Baby, baby, what about me?
  Baby, baby, may I love you?

  Happy baby, pretty baby,
  beautiful baby, you're better than honey!

  We can lie on my comfy sofa!
  And we'll make love all over the house!
  We'll make love all over the house yeah, you and me!

  We can lie on my comfy sofa!
  And we'll make love all over the house!
  We'll make love all over the house yeah, you and me!

  Baby, baby, where are you going?
  Baby, baby, can I be a friend?

  Happy baby, pretty baby,
  beautiful baby, you're real cute!

 • Edward H Dafis - Ffarwel i Langyfelach Lon

  3:18

  Edward H Dafis ym Mhafiliwn Corwen 1976

 • Mr Duw, Edward h. Dafis.

  3:47

  Ballad.

 • Rosi

  5:34

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Rosi · Edward H. Dafis

  Hen ffordd Gymreig o fyw

  ℗ 1974 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 1974-08-01

  Mixer: Mike Parker
  Producer: Mike Parker
  Composer: Dewi Morris
  Lyricist: Dewi Morris
  Music Publisher: Sain

  Auto-generated by YouTube.

 • DVD GIG OLAF - Edward H Dafis

  4:53

  DVD GIG OLAF - Edward H Dafis
  Cliciwch y linc isod i prynu'r DVD / Click the below link to buy the DVD...

 • Ty Haf

  2:30

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Ty Haf · Edward H. Dafis

  Hen ffordd Gymreig o fyw

  ℗ 1974 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 1974-08-01

  Mixer: Mike Parker
  Producer: Mike Parker
  Composer: Charlie Britton
  Lyricist: Charlie Britton
  Composer: Cleif Harpwood
  Lyricist: Cleif Harpwood
  Composer: Dewi Morris
  Lyricist: Dewi Morris
  Composer: Hefin Elis
  Lyricist: Hefin Elis
  Composer: John Griffiths
  Lyricist: John Griffiths
  Music Publisher: Sain

  Auto-generated by YouTube.

 • Tir Glas - Edward H. Dafis

  3:59

  Can/Song: Tir Glas
  Band: Edward H Dafis

  Prynwch '20 o'r Caneuon Gorau' / Buy '20 o'r Caneuon Gorau':


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Ofer i ti ddilyn trywydd yr ateb,
  ofer fydde ceisio gofyn pam.
  Yn nhiriogaeth yr hŷn mae dy feddwl yn glir,
  yn ninweidrwydd syml Plant y Fflam.

  Yn y niwl ar doriad y dydd
  wele'r sarff a'r eryr yn gudd.
  Gei di weld y plant ar y ffridd yn canu eu cân.

  Tir glas, dyro i'm yr hedd,
  tir glas, rwy'n estyn am dy wedd -
  rho dy wen i mi.

  Gei di fyth mo'r rhyddid hedydd y bore,
  gei di fyth mo' heddwch Plentyn y Fflam.
  Mae dy feddwl yn gaeth o brofedigaethau y daith,
  rwyt ti'n rhy hên i ddechrau gofyn pam.

  Yn y niwl ar doriad y dydd
  wele'r sarff a'r eryr yn gudd.
  Gei di weld y plant ar y ffridd yn canu eu cân.

  Tir glas, dyro i'm yr hedd,
  tir glas, rwy'n estyn am dy wedd -
  rho dy wen i mi.

  (x3)

  English Translation Lyrics:
  It would be vain for you to follow the trail of the answer,
  it would be in vain to try and ask why.
  In the territory of the elder your mind is clear,
  in the simple innocence of the Children of the Flame.

  In the mist at the breaking of the day,
  behold a hidden snake and eagle.
  You can see the children on the moors singing their song.

  Grassland, give me peace,
  grassland, I'm reaching for your visage,
  give me your smile.

  You'll never get the freedom lark of the morning,
  you'll never get the peace Child of the Flame.
  Your mind is confined by the hardships of the journey,
  you're too old to begin to ask why.

  In the mist at the breaking of the day,
  behold a hidden snake and eagle.
  You can see the children on the moors singing their song.

  Grassland, give me peace,
  grassland, I'm reaching for your visage,
  give me your smile.

  (x3)

 • Edward H Dafis - Y Penderfyniad

  3:22

  (thanks, Bitteulze!)

 • Pishyn

  2:44

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Pishyn · Edward H Dafis

  Breuddwyd Roc A Rol (1974-1980)

  ℗ 2001 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Composer: HARPWOOD/MORRIS
  Lyricist: HARPWOOD/MORRIS

  Auto-generated by YouTube.

 • Dewch At Eich Gilydd

  4:06

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Dewch At Eich Gilydd · Edward H Dafis

  Breuddwyd Roc A Rol (1974-1980)

  ℗ 2001 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Composer: BRITON/ELIS/GRIFFITHS/HARPWOOD/MORRIS
  Lyricist: BRITON/ELIS/GRIFFITHS/HARPWOOD/MORRIS

  Auto-generated by YouTube.

 • Pishyn

  2:50

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Pishyn · Edward H. Dafis

  Hen ffordd Gymreig o fyw

  ℗ 1974 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 1974-08-01

  Mixer: Mike Parker
  Producer: Mike Parker
  Composer: Cleif Harpwood
  Lyricist: Cleif Harpwood
  Composer: Dewi Morris
  Lyricist: Dewi Morris
  Music Publisher: Sain

  Auto-generated by YouTube.

 • x
 • Edward H Dafis 2

  10:09

  Rhagor o gig Eisteddfod Dinbych 2013
  Ysbryd y Nos

 • Pontypridd

  3:14

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Pontypridd · Edward H. Dafis

  Hen ffordd Gymreig o fyw

  ℗ 1974 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 1974-08-01

  Mixer: Mike Parker
  Producer: Mike Parker
  Composer: Charlie Britton
  Composer: Cleif Harpwood
  Composer: Dewi Morris
  Composer: Hefin Elis
  Composer: John Griffiths
  Music Publisher: Sain

  Auto-generated by YouTube.

 • Edward H Dafis - Ti

  2:44

  Edward H Dafis ym Mhafiliwn Corwen 1976

 • Yn y fro

  4:24

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Yn y fro · Edward H. Dafis

  Ffordd newydd Eingl-Americanaidd grêt o fyw

  ℗ 1976 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 1976-04-01

  Mixer: Bryn Jones
  Producer: Hefin Elis
  Composer: Cleif Harpwood
  Lyricist: Cleif Harpwood
  Music Publisher: Sain

  Auto-generated by YouTube.

 • Edward H. Dafis - Rosi

  4:36

  Download all breaks on this site

 • Edward H Dafis - Ar y Ffordd

  2:09

  Edward H Dafis ym Mhafiliwn Corwen 1976

 • Edward H. Dafis - Smo Fi Ishe Mynd

  3:01

  Sain, 1979.

  Support the artist and label:

  More information:

 • Ty Haf, Edward H. Dafis, Faenol 91.

  2:10

  Rock.

 • Ty Haf

  2:31

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Ty Haf · Edward H Dafis

  Breuddwyd Roc A Rol (1974-1980)

  ℗ 2001 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Composer: BRITON/ELIS/GRIFFITHS/HARPWOOD/MORRIS
  Lyricist: BRITON/ELIS/GRIFFITHS/HARPWOOD/MORRIS

  Auto-generated by YouTube.

 • Pishyn, Edward H. Dafis, Faenol 2001.

  2:44

  Rock.

 • Vc10

  2:46

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Vc10 · Edward H Dafis

  Breuddwyd Roc A Rol (1974-1980)

  ℗ 2001 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Composer: BRITTON/HARPWOOD/MORRIS
  Lyricist: BRITTON/HARPWOOD/MORRIS

  Auto-generated by YouTube.

 • 555. Ysbryd Y Nos

  3:46

  A well-known Welsh song, meaning Spirit of the Night. It is popular with Welsh Choirs, including the Hong Kong Welsh Male Voice Choir, who sing it here at the 20th Wedding Anniversary of Tony and Gidget Wong.

  For lyrics and chords of all songs, please see my website:

 • Mistar Duw - Edward H Dafis Cover

  3:10

 • Y Nos A Ni

  4:04

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Y Nos A Ni · Edward H Dafis

  Breuddwyd Roc A Rol (1974-1980)

  ℗ 2001 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Composer: BRITON/ELIS/GRIFFITHS/HARPWOOD/MORRIS
  Lyricist: BRITON/ELIS/GRIFFITHS/HARPWOOD/MORRIS

  Auto-generated by YouTube.

 • EDWARD H DAFIS - BRAF - WELSH 1976 ROCK/NEW WAVE RARE TRACK

  5:18

  Track from a rare Welsh EP from Edward H Dafis in 1976, fuzzed up hard rock almost capturing the Punk Spirit forming in that year

 • Edward H. Dafis - Calan Gaeaf

  3:56

  Edward H. Dafis - Hen ffordd gymreig o fyw LP (Sain 1974). Available on V/A - Welsh rare beat (Finders Keepers 2005)

 • Tyrd i edrych

  5:30

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Tyrd i edrych · Edward H. Dafis

  Goreuon Sain

  ℗ 1974 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 1974-08-01

  Mixer: Bryn Jones
  Producer: Hefin Elis
  Composer: Hefin Elis
  Lyricist: Hefin Elis
  Music Publisher: Sain

  Auto-generated by YouTube.

 • Can y stiwdants

  4:42

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Can y stiwdants · Edward H. Dafis

  Tafodau Tan

  ℗ 1973 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 1973-10-01

  Mixer: Huw Jones
  Producer: Selwyn Davies
  Composer: Dewi Morris
  Music Publisher: Sain

  Auto-generated by YouTube.

 • Breuddwyd Roc A Rol

  3:14

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Breuddwyd Roc A Rol · Edward H Dafis

  Breuddwyd Roc A Rol (1974-1980)

  ℗ 2001 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Composer: BRITON/ELIS/GRIFFITHS/HARPWOOD/MORRIS
  Lyricist: BRITON/ELIS/GRIFFITHS/HARPWOOD/MORRIS

  Auto-generated by YouTube.

 • Cân mewn ofer

  4:27

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Cân mewn ofer · Edward H. Dafis

  Ffordd newydd Eingl-Americanaidd grêt o fyw

  ℗ 1976 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 1976-04-01

  Mixer: Bryn Jones
  Producer: Hefin Elis
  Composer: Cleif Harpwood
  Lyricist: Cleif Harpwood
  Music Publisher: Sain

  Auto-generated by YouTube.

 • Hedydd

  2:56

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Hedydd · Edward H. Dafis

  Hen ffordd Gymreig o fyw

  ℗ 1974 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 1974-08-01

  Mixer: Mike Parker
  Producer: Mike Parker
  Composer: Charlie Britton
  Composer: Cleif Harpwood
  Composer: Dewi Morris
  Composer: Hefin Elis
  Composer: John Griffiths
  Music Publisher: Sain

  Auto-generated by YouTube.

 • Mr Duw ???? Lleuwen

  3:01

 • Calan Gaea

  3:59

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Calan Gaea · Edward H. Dafis

  Hen ffordd Gymreig o fyw

  ℗ 1974 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 1974-08-01

  Mixer: Mike Parker
  Producer: Mike Parker
  Composer: Cleif Harpwood
  Lyricist: Cleif Harpwood
  Composer: Dewi Morris
  Lyricist: Dewi Morris
  Music Publisher: Sain

  Auto-generated by YouTube.

 • Ti

  3:34

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Ti · Edward H Dafis

  Breuddwyd Roc A Rol (1974-1980)

  ℗ 2001 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Composer: BRITON/ELIS/GRIFFITHS/HARPWOOD/MORRIS
  Lyricist: BRITON/ELIS/GRIFFITHS/HARPWOOD/MORRIS

  Auto-generated by YouTube.

 • Tŷ Haf gan Edward H. Dafis

  3:04

  Cyngerdd olaf Edward H. Dafis yn y Maes 'Steddfod Dinbych 2013

 • Smo Fi Ishe Mynd

  3:01

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Smo Fi Ishe Mynd · Edward H Dafis

  Breuddwyd Roc A Rol (1974-1980)

  ℗ 2001 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Composer: BRITTON/ELIS/GRIFFITHS/MORRIS

  Auto-generated by YouTube.

 • Edward H. Dafis - Ar y Ffordd

  2:08

 • Sneb Yn Becso Dam

  3:38

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Sneb Yn Becso Dam · Edward H Dafis

  Breuddwyd Roc A Rol (1974-1980)

  ℗ 2001 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Composer: ELIS/HARPWOOD/MORRIS
  Lyricist: ELIS/HARPWOOD/MORRIS

  Auto-generated by YouTube.

 • Can yn Ofer - Edward H. Dafis - Cover

  2:27

  Dwi'n ymarfer caneuon Cymraeg ar gyfer perfformio mewn cwpl o wythnosau! Edward H. Dafis yw'r go-to pob tro!

 • EDWARD H. DAFIS

  4:27

  Los Discos De Coleccion.

Shares

x

Check Also

Menu