This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Playlist of Coffi Du

x
 • Coffi Du - Gwibdaith Hen Frân

  5:07

  Can/Song: Coffi Du (Black Coffee)
  Band: Gwibdaith Hen Fran
  Album: Cedors Hen Wrach

  Prynwch/Buy Cedors Hen Wrach:


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Dwi angen coffi yn y bora
  i ddeffro'n llygaid trwm.
  So ga'i coffi yn y bora,
  ma mhen i'n teimlo'n llwm.

  Dwi'n disgyn allan o ngwely,
  rhoid y teciall mlaen yn syth.
  Agor pacad ffresh o goffi,
  arogl yn un wych!

  Coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf.

  Coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf.

  Dwi'n rhedag trwy y drws,
  a mwg o goffi yn fy llaw.
  Ma' rhaid mi yfad yn y car,
  dwi fod yn gwaith erbyn naw.

  Coffi yn fy ngwaed
  am fod y mwg yn dod i'w ben.
  Mae o'n cylch-redeg a tynhau,
  ac yn carlamu at fy mhen!

  Coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf.

  Coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf.

  Dwi'n eistedd wrth fy ngwaith,
  mae'r effaith yn lleihau.
  Hen bryd cael coffi arall
  i gadw cysglyd fi ar fae.

  Dwi'n headio lawr i gegin gefn,
  rhaid bod 'na goffi - genai ffydd!
  O neith hi goffi neu ddau arall,
  cyn i mi weld diwedd y dydd.

  O, coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf.

  Coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf.

  Coffi du, coffi du...

  Dydd 'di dod i ben,
  a dwi methu dod i lawr.
  Dwi'n troi a throsi yn fy gwely,
  o tydi cysgu ddim yn hawdd.

  Dwi'n goro deffro yn y bora,
  dwi'n goro mynd yn ol i ngwaith.
  Ond diolch byth gynai goffi
  i yfad ar y daith!

  O, coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf.

  Coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf.

  Coffi du, coffi du...

  Coffi du, coffi du,
  tyd a coffi du i mi.
  Coffi du, coffi du,
  'cos dwisho coffi du cryf...

  English Translation:
  I need coffee in the morning
  to awaken my heavy eyes.
  So I'll get coffee in the morning,
  my head's feeling dreary.

  I fall out of my bed,
  put the kettle on at once.
  Open a fresh packet of coffee,
  the smell so magnificent!

  Black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee.

  Black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee.

  I run out the door,
  a mug of coffee in my hand.
  I have to drink in the car,
  I'm meant to be at work by nine.

  Coffee in my blood
  because the mug is coming to an end.
  It runs circuits and tightens,
  and races to my head!

  Black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee.

  Black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee.

  I sit at my work,
  the effect wanes.
  It's time for another coffee
  to keep sleepiness at bay.

  I head down to the back kitchen,
  there must be coffee there - I have faith!
  Oh I'll need one or two more mugs of coffee,
  before I see the end of the day.

  Oh, black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee.

  Black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee.

  Black coffee, black coffee...

  The day has come to an end,
  and I can't get back down.
  I toss and turn in my bed,
  oh sleeping isn't easy.

  I have to wake up in the morning,
  I have to go back to my work.
  But thank goodness that I have coffee
  to drink on the journey!

  Oh, black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee.

  Black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee.

  Black coffee, black coffee...

  Black coffee, black coffee,
  give me black coffee.
  Black coffee, black coffee,
  'cause I want a strong black coffee...

 • x
 • Coffi Du

  4:38

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Coffi Du · Gwibdaith Hen Frân

  Ar y Lôn

  ℗ 2012 Sain Recordiau Cyf

  Released on: 2012-06-26

  Producer: Dafydd Roberts
  Mixer: Siwan Lisa Evans
  Composer: Paul Thomas
  Lyricist: Paul Thomas

  Auto-generated by YouTube.

 • x
 • Gwibdaith Hen Fran Coffi Du

  42

  Yr hen gedors yn fflio mynd

 • Ffug - Coffi Du

  2:24

  Iolo Selyf a Billy Morley o'r Ffug yn chwarae Coffi Du

 • x
 • Gwibdaith Hen Fran - Coffi Du @ Maes Eisteddfod 2007

  1:01

  Gwibdaith Hen Fran
  Coffi Du
  Maes Eisteddfod Genedlaethol 2007
  Yr Wyddgrug
  Dydd Sadwrn 11fed o Awst

 • Trons dy Dad - Gwibdaith Hen Frân

  3:55

  Can/Song: Trôns dy Dad (Your Dad's Underpants)
  Band: Gwibdaith Hen Wrach
  Album: Cedors Hen Wrach

  Prynwch/Buy Cedors Hen Wrach:


  Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:


  Twitter:


  Geiriau:
  Newydd gael bath a dwi'n lân i gyd,
  ddim yn gallu ffindio trôns na dim byd.
  Mae 'na trôns glan yn y peil lawr grisia',
  ond ddim trôns fi ydi rhei yna!

  Trôns dy dad efo twll yn y canol...
  ma nhw'n wahanol.

  Ma nhw'n rhy fawr, ma nhw rownd 'y nglinia
  a pan ti'n sefyll i fyny ma nhw'n disgyn i lawr!
  Y-y-y- fronts dy dad
  yn well, well, well na nics dy fam (nics dy fam).

  Trôns dy dad efo twll yn y canol...
  ma nhw'n wahanol.

  Mynd i'r clwb a'r trôns amdanaf,
  bachu hogan efo coblyn o ddannadd!
  Mynd yn ôl i thy hi, trowsus i lawr
  a gafodd hi weld y trôns mawr!

  Trôns dy dad efo twll yn y canol...
  ma nhw'n wahanol.

  F**ck me pink, ma'r trôns fel tent,
  efo polyn yn y canol rhaid ni dalu rhent.
  Mae na' le i syrcas, y byd a'i gi -
  dyna oedd ei geiriau hi!

  Trôns dy dad efo twll yn y canol...
  ma nhw'n wahanol.

  Trôns dy dad, trôns dy dad,
  trôns dy dad, trôns dy dad.

  Trôns dy dad efo twll yn y canol...
  ma nhw'n wahanol.

  Trôns dy dad, trôns dy dad,
  trôns dy dad, trôns dy dad...

  English Translation Lyrics:
  Just had a bath, and I'm as clean as a whistle,
  but I can't find underpants or anything.
  There are clean underpants in the pile downstairs,
  but those aren't my own underpants!

  Your Dad's underpants with a hole in the middle...
  they're different.

  They're too big, they're 'round my knees
  and when you stand up they fall down!
  Y-y-y- fronts of your Dad
  are better, better, better than your Mum's

  knickers (Mum's knickers).

  Your Dad's underpants with a hole in the middle...
  they're different.

  Go to the club wearing the underpants,
  and pulling a girl with one hell of a pair of

  teeth!
  Going back to her house, trousers down
  and she got to see the big underpants!

  Your Dad's underpants with a hole in the middle...
  they're different.

  F**ck me pink, the underpants are like a tent,
  with a pole in the middle we must pay rent.
  There's room for a circus, the world and it's dog

  -
  those were her words!

  Your Dad's underpants with a hole in the middle...
  they're different.

  Your Dad's underpants, your Dad's underpants,
  Your Dad's underpants, your Dad's underpants.

  Your Dad's underpants with a hole in the middle...
  they're different.

  Your Dad's underpants, your Dad's underpants,
  Your Dad's underpants, your Dad's underpants...

 • x
 • Gwibdaith Hen Fran - Coffi Du @ Maes Eisteddfod 2007

  1:01

  Or maes yn eisteddfod 2007

 • Gormod o coffi du dwin meddwl!!! To much black coffee I think!!

  57

  This is what happens when you drink to much black coffee!
  Dyma sun digwydd pan dachi'n yfad gormod o coffi du!

 • Adjaho G. Coffi & T.P. Poly-Rythmo de Cotonou - Hommage à Behanzin Samory Bio Guerra

  5:28

  From 7’’ Adjaho G. Coffi - A) Hommage à: Behanzin Samory Bio Guerra / B) Tokinto

  [ Disco-Hall - D.HALL 001 (45 RPM) Distribution Exclusive Editions TIM France, 1977 ]

  Written By Adjaho G. Coffi

  Adjaho Guillaume Coffi was a great theatre artist, but also a great music composer and singer, an popular, poetic and politic artist who composed and performed with the Poly-Rythmo and Sagbohan Danialou.

  Benin Traditional Music

  This composition honors the Dahomey’s heroes, King Behanzin and Bio Guerra, resistant to the french invader. Adjaho's compositions are very sophisticated and dramatic.

 • x
 • Dafydd Du

  3:26

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Dafydd Du · Dafydd Du & Ladies

  Ram Jam Sadwrn 3

  ℗ 1998 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Composer: Caryl Parry Jones
  Lyricist: LLYWELYN/MEREDYDD

  Auto-generated by YouTube.

 • Jeremy Zucker - comethru

  3:01

  comethru (Official Video)
  Song Available on summer,

  Listen/Download Here:

  Directed & Produced by Ben Schmidt

  Connect with Jeremy

  Music video by Jeremy Zucker performing comethru. © 2018 Republic Records, a division of UMG Recordings, Inc.

 • Gwibdaith Hen Frân - Cyri

  1:34

  Perfformiad o un o ganeuon enwocaf Gwibdaith Hen Frân, 'Cyri' sy'n llawn llinellau ac odlau bachog yn cynrychioli arddull a sain unigryw y grŵp.

  Gwibdaith Hen Frân perform one of its most well known songs, 'Cyri' which encapsulates the group's unique sound and witty words and rhymes.

 • Gwibdaith Hen Fran - Cyri

  1:30

  yn chwara yn Beuno :)

 • Gwibdaith Hen Frân - Gwena

  2:21

  GWIBDAITH HEN FRAN yn codi calonnau cynulleidfa’r Noson Lawen gyda’u perfformiad egnïol o’r gân ‘Gwena’.

  GWIBDAITH HEN FRAN raise the spirits with an energetic performance of their song ‘Gwena’, translated ‘Smile’.

 • Marabout sérieux de la calebasse magique

  8:01

  Bonjour les internautes. Bonnes nouvelles! Êtes-vous un homme d'affaires? Femme d'affaires? Les politiciens? Étudiants? Eleve? Joueur? Etc et vous voulez devenir grand puissant et célèbre dans le monde une seule adresse rejoignez le cercle spirituel du grand maître coffi kpodalidji aujourd'hui la grande société Guru Maraboutage pour trouvé solution à vos ennuis , et la satisfaction est avant tout. Tellement aimable habile et gentille dans la réalisation de ces oeuvres rejoignez le sur son numéro : 
  WhatsApp: +229 66 55 46 51 
  .Ensemble Changeons le Monde....etc

 • Gwibdaith Hen Fran Tanygrisiau.wmv

  3:23

  Can Gwibdaith Hen Fran, Tanygrisiau.

 • Jeremy Zucker - comethru

  3:03

  Subscribe To GoldCoastMusic For New Music Daily!


  Stream Jeremy Zucker - comethru (Lyrics) :


  Jeremy Zucker • Social Networks
  Picture Credit:


  Tags :
  #JeremyZucker #comethru #Lyrics #LyricVideo #Pop #Indie #Music #Chill #ChillOut #PopHits #Vocals #TopHits

  GoldCoastMusic • Social Networks


  Lyrics :

  I might lose my mind
  Waking when the sun's down
  Riding all these highs
  Waiting for the comedown
  Walk these streets with me
  I'm doing decently
  Just glad that I can breathe

  I'm trying to realise
  It's alright to not be fine on your own

  Now I'm shaking, drinking all this coffee
  These last few weeks have been exhausting
  I'm lost in my imagination
  And there's one thing that I need from you
  Can you come through, through
  Through, yeah
  And there's one thing that I need from you
  Can you come through?

  Ain't got much to do
  Too old for my hometown
  Went to bed at noon
  Couldn't put my phone down
  Scrolling patiently
  It's all the same to me
  Just faces on a screen, yeah

  I'm trying to realise
  It's alright to not be fine on your own

  Now I'm shaking, drinking all this coffee
  These last few weeks have been exhausting
  I'm lost in my imagination
  And there's one thing that I need from you
  Can you come through, through
  Through, yeah
  And there's one thing that I need from you
  Can you come

  Through, through
  Through, yeah
  And there's one thing that I need from you
  Can you come through?

 • Gwibdaith Hen Frân - Trons Dy Dad

  3:12

  Gŵyl Hanner Cant, 2012

 • Powfu - death bed

  2:56

  Artist: Powfu / beabadoobee / Prod. Otterpop
  Song Name: death bed
  Description: Powfu - death bed is a chill emo rap vibe. Enjoy!

  Artist Social Networks:
  Support Promoting Sounds:


  Promoting Sounds is a curation channel with aims to display the best hip hop, rap and alternative music from underrated artists you may not have heard of and such talents as Powfu, SadBoyProlific, Vaboh, XXXTENTACION, Juice WRLD and more. Be sure to comment below what you think of the tunes . Not for children - these videos are rap music that contain adult themes - thank you!

 • Gwibdaith- Twmpath Twrch

  4:05

 • x
 • Ffa Coffi Pawb - Galw Arno Ti

  3:36

  Oddi ar albwm Clymhalio, 1991


  Tra’n gorwedd ar y palmwydd
  Wyt ti’n meddwl am wynebau cyfarwydd?
  Oedd yn dy drin gyda charedigrwydd
  Hyd nes i ti dderbyn yr arwydd
  Fod na fwy na hyn i fywyd
  Ac y dylet ti gymeryd trywydd
  I ffwrdd o draddodiadau
  Nodweddiadol dy gyn dadau

  A gwelaist di
  Y ffigyrau du
  Yn galw arno ti
  A dy ddenu di
  Yn galw arno ti
  A dy dwyllo di

  Gall bywyd gael ei glymu
  Yn gaeth wrth dyfu fyny
  Gan achosi poenau meddwl
  A rhoi dyddiau braf dan gwmwl
  Sy’n cysgodi gweledigaeth
  Fel ymennydd llawn coedwigaeth

  A dyna pryd ddechreuaist lifio
  Pan sylweddolaist dy fod yn prifio
  A gwelaist ti’r ffigyrau du
  Yn galw arno ti, galw arno ti

 • Adjaho Coffi Bénin

  7:06

  Rétro Akpan glacé du feu Adjaho Coffi Guillaume
  From 229

 • Candelas - Anifail

  3:59

  Candelas yn canu'r gân Anifail ar raglen newydd Ochr 1.

 • Black Coffee @ Salle Wagram for Cercle

  1:11:04

  Black Coffee playing a DJ set in Paris' oldest ballroom: Salle Wagram for Cercle.
  Subscribe our channel for more videos:
  Subscribe our Spotify playlist:

  ☞ Black Coffee  Thanks to our partners: Trax Magazine, Villa Schweppes, Radio FG, Mr. After Party, Jack, Ville de Paris, TECH-MINIMAL SOUND, We Are Pulse, Techno Perfect, Techno Moves, Real Clubbers, A NOUS Paris and special thanks to Solidarité Sida.
  ____

  Video credits:

  Artist: Black Coffee
  Venue: Salle Wagram
  Produced by Cercle
  Executive producers: Philippe Tuchmann & Derek Barbolla
  Directed by: Derek Barbolla
  1st assistant: Pol Souchier
  Live Editor: Pol Souchier
  Directors of photography: Jérémie Tridard & Anatole Vaillant
  Sound Engineer: Timothée Renard & Aurélien Moisan
  Light Engineer: Yves Blachere
  ____

  Follow us on

 • Ffa Coffi Pawb - Hydref Yn Sacramento

  4:15

  Fideo Ffa Coffi Pawb er mwyn 'Hydref Yn Sacramento' oddi ar eu albym 'Clymhalio'.

 • Koffi olomide concert journée de la femme

  26:37

  Koffi_olomide concert_journée de la femme

 • Black Coffee

  2:13:15

  Deep House / Afro House / Progressive Black Coffee Mix
  All the rights are of the artist.
  Visit my Channel for more Mixes ????

 • Cindy Le Coeur Égérie

  8:08

 • Gwibdaith Hen Frân | Car Bach Fi

  2:21

  Hwyl gyda Gwibdaith Hen Frân ar Noson Lawen wrth glywed am yr anturiaethau wrth grwydro'r wlad yn y Toyota Corolla GLI yn y gân Car Bach Fi / Fun with Gwibdaith Hen Frân on Noson Lawen as the audience hears about the adventures of travelling around in an old Toyota Corolla GLI.

 • KOFFI OLOMIDE - LOI

  5:45

  Converted in High Definition by Fils Lokombe

 • Bryn Fon - Rebel Wicend

  4:36

  Bryn fon - Rebel Wicend.

 • Koffi Olomide - Bling Bling Clip Officiel

  4:08

  #BlingBling est le tout premier clip tiré de l'album #13eApôtre KOFFI CENTRAL est un label de production mit sur pied par l'artiste musicien KOFFI OLOMIDE dans le but de promouvoir la nouvelle génération d'artistes en République Démocratique du Congo et dans le monde entier.

  Retrouvez les meilleur de Koffi Olomide sur
  Google Play :
  Itunes :
  Amazon :

  Suivez Koffi Olomide sur Facebook :
  Sur Twitter :

 • Adra

  4:59

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Adra · Gwyneth Glyn

  Rhosyn Rhwng Fy Nannedd

  ℗ 2006 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 2010-07-01

  Producer: Alun Evans/Dyl Mei
  Mixer: Dyl Mei
  Music Publisher: CYHOEDDIADAU SLACYR
  Composer: GWYNETH GLYN
  Lyricist: GWYNETH GLYN

  Auto-generated by YouTube.

 • Mim Twm Llai - Cwmorthin

  4:59

  O'r albwm 'Straeon y Cymdogion' (Crai CD100) 2005. Efo lluniau gan Y Dyn Sdici.

 • NST COPHIES

  6:52

  Artiste: N.S.T COPHIE'S
  Titre: Zopio Dance
  Album: Zopio Dance
  Année: 1995

  Refrain

  Je vais vous conter une histoire oh
  Histoire d'un peuple qui a besoin d'aide
  Je vais vous conter une histoire oh
  Histoire de Moïse et sa vision
  Je vais vous conter une histoire oh
  Histoire d'une danse qui donne la gaïté
  Je vais vous conter une histoire oh
  Histoire des enfants d'Afrique
  Jésus, vient nous aider pour ta grande joie et pour ta grande bonté
  Jésus, nous t'implorons pour ta grande joie et pour le zopio dance
  Jésus vient nous aider pour ta grande joie et pour ta grande bonté
  Jésus, nous te pleurons pour ta grande joie et pour le zopio dance

  Le dernier né des danses s'appelle le zopio dance
  Tu marches, tu vis, tu chantes, tu crack sur le zopio dance
  Zigzig... and zoblazo, zouglou, zogoda et le zopio dance...
  Vis et chantes, ris et danses, ris et danses sur le zopio dance...
  Chez nous au pays, chez nous en Afrique
  On chante, on danse, on break sur le zopio dance...
  Vis et chantes, ris et danses, ris et danses sur le zopio dance...
  Zigzig... and zoblazo, zouglou, zogoda et le zopio dance...

  Refrain

 • Gwibdaith Hen Frân - Yr Un Hen Stori

  3:24

  Gŵyl Hanner Cant, 2012

 • Gwibdaith Hen Fran - Sain, Tachwedd 2007

  2:13

  Recordio yn Stiwdio Sain

 • Y Ffug – Arnofio

  2:28

  Y Ffug yn perfformio yn stiwdio Ochr 1.

  Mwy o wybodaeth / More information:

  @Ochr1

 • Coffi - Gloom And Doom

  5:04

  Remember to Like, Comment & Subscribe! It's free!
  ---- [Read the Description!] ----
  Want to use this song?
  Then give credits to the artist and to The4747Game. Also copy and paste our social links.
  FOLLOW ME
  Twitter |
  Facebook |
  Soundcloud |
  ----
  FOLLOW THE THE4747GAME
  Google+ |
  Twitter |
  Facebook |
  Instagram | The4747Game
  ----
  CONTACT
  slashep@hotmail.com
  The4747Gameyt@gmail.com

 • Lleucu Llwyd

  3:09

  Provided to YouTube by The state51 Conspiracy

  Lleucu Llwyd · Tebot Piws

  Tebot Piws

  ℗ 1970 Sain (Recordiau) Cyf.

  Released on: 1970-06-01

  Producer: Huw Jones
  Mixer: Selwyn Davies
  Composer: Dewi Morris
  Lyricist: Dewi Morris
  Music Publisher: Sain

  Auto-generated by YouTube.

 • Meic Stevens - Dic Penderyn

  5:21

  Oddi ar gasgliad Lleisiau, 1975

  -Video Upload powered by

 • Plu - Tyrd yn Ôl

  2:46

  Brawd a dwy chwaer - Elan, Marged a Gwilym Rhys o adral Eryri yng Ngogledd Cymru yw'r grwp Plu, a ffurfiodd yn Haf 2012. Mae swn Plu yn werin amgen gyda dylanwadau o ganu gwlad ac americana. Yn ogystal a'u caneuon gwreiddiol eu hunain mae Plu yn chwarae addasiadau o ganeuon traddodiadol o Gymru a thu hwnt. Mae harmoniau tri llais yn ran mawr o'u swn ond mae Elan, Marged a Gwil hefyd yn chwarae amrywiaeth o offerynnau gwerinol gan gynnwys guitar, bazuki, mandolin, accordion ac auto harp.

  Yn ogystal a pherfformio sesiwn acwstic ar gyfer BBC Radio Cymru fis Tachwedd 2012 ymddangos ar raglen 'Stiwdio Gefn' S4C fis Chwefror 2013 ac 'Y Lle' ym mis Ebrill 2013, cafodd Plu ei enwebu ar gyfer rhestr fer gwobr 'Band Newydd Gorau' yng ngwobrau cylchgrawn Y Selar yn 2013.

 • Y Deryn Du Syn Rhodior Gwledydd

  1:49

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  Y Deryn Du Sy'n Rhodio'r Gwledydd (The Wandering Blackbird) · Meredydd Evans

  Traditional Welsh Songs (Digitally Remastered)

  ℗ 2009 Essential Media Group LLC

  Released on: 2009-07-07

  Screenplay Author: Traditional

  Auto-generated by YouTube.

 • Singuila - La femme de quelquun feat. Koffi Olomidé

  4:59

  LA FEMME DE QUELQU'UN (Episode 2 de la Trilogie)

  Singuila sort le deuxième volet de la trilogie avec le titre « La Femme de Quelqu’un ». Accompagné cette fois-ci de l’icône de la musique congolaise Koffi Olomidé, le rossignol chante et raconte comment Sa GO l'a quitté pour quelqu'un d'autre ; le tout, illustré par un superbe clip tourné en RDC signé par Romain Epstein.
  Découvrez « LA FEMME DE QUELQU'UN », redécouvrez Singuila dans un registre rumba. Laissez-vous surprendre par le second volet de cette trilogie amoureuse made in Africa.


  Auteur : Singuila & Koffi Olomidé
  Compositeur : Singuila / Dave Siluvangi
  Real video : Romain Epstein
  Boite de prod video : Hibiscus Film

  ???? Pour écouter le titre LA FEMME DE QUELQU'UN ????????

  Abonne-toi ici:

  Retrouvez SINGUILA sur ses différents réseaux sociaux:
  Facebook:
  Instagram:
  Twitter:

  Booking Exclusif:
  ULIVE AFRICA
  Contact : Guylaine Cléry
  booking@ulive.africa
  Whatsapp: +33 6 11 88 66 72.

  #Singuila #LaFemmeDeQuelquUn #KoffiOlomide #Rumba #Congo #TendanceCongo #FleuveCongo #Rossignol #Mopao #Kinshasa

  Music by Singuila performing La Femme De Quelqu'un.
  © 2019 Caisse under exclusive licence to Universal Music Africa

 • O Mi Awn Ni Am Dro

  3:29

  Provided to YouTube by The Orchard Enterprises

  O Mi Awn Ni Am Dro · Fleur De Lys

  O Mi Awn Ni Am Dro

  ℗ 2019 Recordiau Côsh

  Released on: 2019-10-11

  Producer: Rich James Roberts

  Auto-generated by YouTube.

 • Anhysbys - Chdi a Fi

  3:36

  Chdi a Fi

 • Non stop Benin Slow Retro

  46:51

  Compil des musiques slow classiques du Bénin
  From 229

 • Anweledig /Chwarae dy Gem

  5:37

  Tiwn oddi ar albym 'Sombreros yn y Glaw'

 • Meic Stevens Y Brawd Houdini

  5:32

  Hen glassic Meic.

 • Sunshine Dan - Mim Twm Llai

  3:37

  Oddi ar albwm Straeon y Cymdogion 2005

  Label Sain

Shares

x

Check Also

Menu