This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Playlist of Şövket Elekberova

x
 • Şövkət Ələkbərova- Bir könül sındırmışam

  5:23

 • x
 • Şövket Elekberova - Getme getme gel

  4:42

  Şövkət Ələkbərova - Getmə getmə gəl

  Sözlər: İslam Səfərli
  Musiqi: Səid Rüstəmov

  #ŞövkətƏləkbərova #Azerbaijan #RetroMusicAzerbaijan

  Sözləri:
  Gözlərin aldı məni,
  Kəməndə saldı məni,
  Getmə, getmə, gəl, gözəl yar!
  Getmə, getmə, gəl.

  Amandır qoymayın,
  Yar gözdən saldı məni.
  Getmə, getmə, gəl, gözəl yar!
  Getmə, getmə, gəl.

  Qurbanam xan gözünə, nazla baxan gözünə yar.
  Qurbanam xan gözünə, nazla baxan gözünə yar.
  Yenə sürmə çəkmisən, evləryıxan gözünə, yar.
  Getmə, getmə, gəl.

  Elə bil qəsd elədi,
  Gözləri məst elədi,
  Getmə, getmə, gəl, gözəl yar!
  Getmə, getmə, gəl.

  Yar məni incitməklə,
  Bilmirəm qəsd elədi,
  Getmə, getmə, gəl, gözəl yar!
  Getmə, getmə, gəl.

  Qurbanam xan gözünə, nazla baxan gözünə yar.
  Qurbanam xan gözünə, nazla baxan gözünə yar.
  Yenə sürmə çəkmisən, evləryıxan gözünə, yar.
  Getmə, getmə, gəl.

  Sənin ala gözlərin,
  Canım alan gözlərin,
  Getmə, getmə, gəl, gözəl yar!
  Getmə, getmə, gəl.

  Qorxuram birdən öləm
  Yada qala gözlərin.
  Getmə, getmə, gəl, gözəl yar!
  Getmə, getmə, gəl.

  Qurbanam xan gözünə, nazla baxan gözünə yar.
  Qurbanam xan gözünə, nazla baxan gözünə yar.
  Yenə sürmə çəkmisən, evləryıxan gözünə, yar.
  Getmə, getmə, gəl.

 • x
 • Şövket Elekberova - Fizuli Kantatası

  6:56

  Meni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
  Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

  Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
  Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

  Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
  Uyadır halkı efgânım gara bahtım uyanmaz mı

  Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
  Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

  Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
  Desem ol bî-vefâ bilmen inanır mı inanmaz mı

  Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
  Bana ta'n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mı

  Fizûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
  Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

  Fizuli

 • Şövket Elekberova - Küçelere su sepmişem

  3:04

  Şövkət Ələkbərova - Küçələrə su səpmişəm

  #şövkətələkbəova #azerbaijan #retromusicazerbaijan

  Sözlər və musiqi: Azərbaycan xalq mahnısı
  Manaf Süleymanov “Küçələrə su səpmişəm” xalq mahnısının sovet dövründə “redaktə” olunduğunu yazır. Yazıçı bildirir ki, o vahiməli günlərdə Bakını xilas etməyə gələn türk əsgərlərinin qarşılayan insanlar bu mahnını sevgi ifadəsi olaraq qoşublar. Yol gözləyən insanlar bu mahnını belə oxuyurdular:

  Küçələrə su səpmişəm,
  Türk gələndə toz olmasın.
  Elə gəlsin, elə getsin,
  Aramızda söz olmasın.

  Sözləri:
  Küçələrə su səpmişəm,
  Yar gələndə toz olmasın
  Elə gəlsin, elə getsin,
  Aramızda söz olmasın.

  Samovara od salmışam.
  İstəkənə qənd salmışam.
  Yarım gedib tək qalmışam.
  Nə əzizdir yarın canı,
  Nə şirindir yarın canı.

  Samavarı alışdırın,
  Maşa gətdim qarışdırın
  Küsülüyük barışdırın
  Nə əzizdir yarın canı,
  Nə şirindir yarın canı.

  Piyalələr irəfdədir
  Hər biri bir tərəfdədir
  Görməmişəm bir həftədir
  Nə gözəldir yarın canı,
  Nə şirindir yarın canı.

 • x
 • Şövket Elekberova - Aldatmayaq bir-birimizi

  6:49

  Şövkət Ələkbərova - Aldatmayaq bir-birimizi

  Sözləri: Zivər Ağayeva
  Musiqisi: Hacı Xanməmmədov

  #ŞövkətƏləkbərova #RetroMusicAzerbaijan #Azerbaijan #Aldatmayaq

  Xoş deyilsə arzu dilək,
  Daşa dönüb donsun ürək,
  Ovutmaqçün qəlbimizi,
  Aldatmayaq bir birimizi.

  Vəd etməyək göydə ayı,
  Bir birimizə bu dünyanı,
  Necə bölək biz dənizi,
  Aldatmayaq bir birimizi.

  Ürəyini vermə elə,
  Qanqal demə qızıl gülə,
  Yalanlaşar bu yer üzü,
  Aldatmayaq bir birimizi.

 • Shovket Elekberova - Aglaya aglaya

  3:25

  I DO NOT OWN ANY RIGHTS TO THIS SONG

 • x
 • Şövkət Ələkbərova - Musiqiləri

  49:50

  Baku Music - Listen Your Heart.

  Subscribe/ Like/ Share for future content.

  Music list:

  1. Axshamlar
  2. Qəmgin mahnı
  3. Gəl səhərim
  4. Bir könül sındırmışam
  5. Dərələr
  6. Sən mənim, mən sənin
  7. Sənsən ürəyim
  8. Tez gəl
  9. Bakı
  10. Ay işığında
  11. Gedək üzü küləyə
  12. Aldatmayaq bir birimizi

  Information about : Shovkat Alakbarova Azerbaijani singer.

  En -

  Ru -


  Şövkət Feyzulla qızı Ələkbərova (d. 20 oktyabr 1922 — ö. 7 fevral 1993) — Azərbaycan müğənnisi, Azərbaycan SSR xalq artisti (1959).

  Şövkət Ələkbərova 1922-ci il oktyabrın 20-də Bakıda anadan olmuşdur. Asəf Zeynallı adına Musiqi Məktəbində Hüseynqulu Sarabskinin sinfini bitirdiktən sonra səhnə yaradıcılığına başlamışdır.

  1938-1945-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının solisti olmuşdur. 1945-ci ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti işləmişdir. Şövkət Ələkbərovanın ifaçılığı üçün yüksək vokal mədəniyyəti, emosionallıq və lirizm, muğam yaradıcılığı üçün isə məharətli improvizasiya bacarığı səciyyəvi idi.

  1937-ci ildə bədii özfəaliyyət kollektivlərinin müsabiqəsində iştirak etmiş və öz çıxışı ilə Üzeyir Hacıbəyov, Səid Rüstəmov, Bülbül kimi sənətkarların diqqətini cəlb etmişdir. Opera Teatrında keçirilən yekun konsertdə Şövkət Ələkbərova Qarabağ şikəstəsini oxumuş və Fatma Mehrəliyeva və Gülağa Məmmədovla birlikdə ilk üçlüyə daxil olmuşdur. Bu müsabiqə Şövkət Ələkbərovanın peşəkar musiqi sənətinə gəlişinin əsasını qoydu. 1945-ci ildən Filarmoniyanın solisti kimi işə başlayan Şövkət Ələkbərovanın ifasında səslənən xalq mahnıları, muğamlar, bəstəkar mahnıları Azərbaycanda çox böyük məşhurluq qazanır.

  SSRİ-nin bir çox şəhərlərində, Fransa, İsveçrə, Şri-Lanka, Əfqanıstan, Hindistan, Misir, Əlcəzair, İran, Türkiyə, Polşa və digər xarici ölkələrdə uğurla çıxış edən Şövkət Ələkbərovanın repertuarına Segah, Qatar, Şahnaz kimi muğamlar, Azərbaycan bəstəkərlarının və Orta Şərq xalqlarının mahnıları daxil idi.

  Vəfat tarixi 7 fevral 1993 (70 yaşında)


  For copyright issues, mail us here : bmlyh@outlook.com

 • Şövket Elekberova - Axşam Mahnısı

  2:42

  Musiqisi: Tofiq Quliyev
  Sözleri: Zeynal Cabbarzade

  Qaş qaralır, kölge tutur
  Yavaş-yavaş geceni...
  Könlüm sesde, gözüm yolda,
  Gözleyirem men seni...

  Sebrim getdi, harda qaldın?
  Qaş qaraldı, gelmedin...
  Belke menim könlümdeki döyüntünü bilmedin...
  A-ah...
  Döyüntünü bilmedin...

  Aydın göyler, uca dağlar,
  Göy meşeler, lal sular
  Sizi gördüm, üreyimde
  Aşdı-daşdı arzular...

  Sebrim getdi, harda qaldın?
  Qaş qaraldı, gelmedin...
  Belke menim könlümdeki
  Döyüntünü bimedin...

 • Şövket Elekberova - Fuzuli Kantatası

  6:14

  Söz : Fuzulî
  Müzik : Cahangir Cahangirov
  Solist : Şövket Elekberova (Şövkət Ələkbərova)

 • x
 • Shovket Elekperova - Gedek uzu kuleye

  4:20

  Shovket Elekperova - Gedek uzu kuleye

 • Şövket Elekberova Gece yaman uzundur

  4:52

  Abone Olmayı Unutmayın

 • Shovket Elekberova - Axşam Mahnisi

  2:27

  - Şövkət Ələkbərova - Axşam Mahnısı .
  - Musiqi.: T.Quliyev , Söz: Z.Cabbarzadə

  Qaş qaralır, kölgə tutur
  Yavaş-yavaş meşəni.
  Könlüm səsdə, gözüm yolda
  Gözləyirəm mən səni.
  Səbrim getdi, harda qaldın?
  Qaş qaraldı, gəlmədin.
  Bəlkə mənim könlümdəki
  Döyüntünü bilmədin.
  Aaaa
  Döyüntünü bilmədin.
  Aaaa
  Döyüntünü bilmədin.
  Suya düşür budur yaşıl
  Yarpaqların kölgəsi.
  Ürəyimdən xəbər verir
  Ötən quşların səsi.
  Səbrim getdi, harda qaldın?
  Qaş qaraldı, gəlmədin.
  Bəlkə mənim könlümdəki
  Döyüntünü bilmədin.
  Aaaa
  Döyüntünü bilmədin.
  Aaaa
  Döyüntünü bilmədin.
  Aydın göylər, uca dağlar,
  Göy meşələr, lal sular.
  Sizi gördüm, ürəyimdə
  Aşdı-daşdı arzular.
  Səbrim getdi, harda qaldın?
  Qaş qaraldı, gəlmədin.
  Bəlkə mənim könlümdəki
  Döyüntünü bilmədin.
  Aaaa
  Döyüntünü bilmədin.
  Aaaa
  Döyüntünü bilmədin

 • Şövkət Ələkbərova - Hardasan

  4:47

 • Şövkət Ələkbərova - Axşam Mahnısı

  2:43

  Muğənni: Şövkət Ələkbərova
  Mahnı: 'Axşam Mahnısı'
  Bütün hüquqlar qorunur.


  Artist: Shovket Elekberova
  Song: 'Evening Song'
  All rights reserved.

 • Şövkət Ələkbərova - Ay qız

  7:55

 • Shovket Elekberova Dereler

  4:46

  Mus: E.Sabitoglu. Soz: N.Xezri. Muwayiet edir Ehsen Dadashovun rehberliyi ile xalq chalgi aletleri ansambli.

 • Şövket Elekberova - Üzüyünün Qaşı Firuzedendir

  3:00

  Şövket Elekberova - Üzüyünün Qaşı Firuzedendir

  #retromusicazerbaijan #şövkətələkbərova

 • Sovket Elekberova - Kesme sikeste / Şövkət Ələkbərova - Kəsmə şikəstə

  9:24

 • Shovket Alekberova - Lay Lay

  3:00

  Şirin şirin yat ay bala
  Boya başa çat ay bala
  Səndə bir gün öz səsini el səsinə qat ay bala

  Sənə deyir lay-lay...
  Hər otən quş hər otən çay
  Bu gözəl şən anamız vətən

  Hər şöhrətim şanım sənsən
  Candan ayrı canım sənsən
  Nə təmizdir qül nəfəsin
  Sənə telli bir çəmansən

  Sənə deyir lay-lay
  Hər otən quş hər otən çay
  Bu gözəl şən anamız vətən

  Yat ay quzum şirin şirin
  Həyat sənin dövran sənin
  Qayğısıyla boy atırsan
  Qucağında bu vətənin


  Translation:
  Sleep very very sweet my baby
  Grow up, become big and clever my baby
  One day you'll add your voice to the voice of universe, my baby

  Every passing bird, every river
  Says lay-lay to you my baby
  In our most joyful and beautiful motherland

  You are my proud and joy
  You are my soul that is within my own soul
  Your breath is so clean and innocent
  Like the light wind in the field

 • Sovket Elekberova - Fizuli Kantatası - Meni candan usandirdi

  6:19

 • x
 • Şövket Elekberova - Fuzûlî Kantatası

  6:56

  Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
  Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

  Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
  Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

  Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
  Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı

  Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
  Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

  Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
  Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı

  Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
  Beni tan eyleyen gafîl seni görçeg utanmaz mı

  Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
  Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

 • Shovket Elekberova - Qemgin mahni

  3:31

 • Şövkət Ələkbərova getmə amandı Shovket Elekberova Getme amandi

  3:19

  Şövkət Ələkbərova getmə amandı
  Shovket Elekberova 'Getme amandi

 • Şövkət Ələkbərova - Çay Mahnısı

  2:33

  Muğənni: Şövkət Ələkbərova
  Mahnı: 'Çay Mahnısı'
  Bütün hüquqlar qorunur.  Artist: Shovket Elekberova
  Song: 'Tea Music'
  All rights reserved.

 • Sara Qedimova Picildashin lepeler

  5:34

  Musiqi Andrey Babayev
  Sozler Islam Seferi

 • Shovket Elekberova - Kusub menden

  6:16

 • Shovket Elekberova-Gozune qurban

  4:12

  Gozune qurban
  soz -Mikayil Musfiq
  mus: Haci Xanmammadov

 • Qaragile - Sovket Elekberova

  2:59

 • Şövkət Ələkbərova - Azərbaycan

  3:26

  Muğənni: Şövkət Ələkbərova
  Mahnı: 'Azərbaycan'
  Bütün hüquqlar qorunur.


  Artist: Shovket Elekberova
  Song: 'Azerbaijan'
  All rights reserved.

 • Sövket Elekberova - Alagöz www.azeribalasi.com

  5:51

  Sövket Elekberova Alagöz,Azeri Siir,Mp3 Azeri,Mugam,Seqah,Azeri Kino,Azeri Film,Azerbaijan,Azerbaycan Radyo,Azeri Radyo,Azeri Edebiyati,Azeri Siir,Igdir,Kars,Azeri Kino,Azeri Film,Azeri Radyo,Radyo Azeri,Azeri,Azeribalasi,Türkçe Mp3,Yabanci Mp3,Muqam,Muqham,Baku,Azari,Meyxana,azeri balasi,azeri video,azerbaycan video

 • Şövket Elekberova-Sensen Üreyim

  2:41

  Şövket elekberova Sensen üreyim

 • Şövkət Ələkbərova - Bakı

  3:40

  Muğənni: Şövkət Ələkbərova
  Mahnı: 'Bakı'
  Bütün hüquqlar qorunur.  Artist: Shovket Elekberova
  Song: 'Bakı'
  All rights reserved.

 • Shovket Elekberova Durnalar

  4:36

  Mus: C.Cahangirov. Soz: M.P.Vaqif/ Muwayiet edir Ehsen Dadashovun rehberliyi ile xalq chalgi aletleri ansambli.

 • Shovket Elekberova Seversenmi

  5:56

  Mus: Oqtay Recebov, Soz: Baba Veziroglu. Muwayiet edir Ehsen Dadashovun rehberliyi ile xalq chalgi aletleri ansambli

 • Nermine Memmedova - Ay Işığında ♪ ziruh

  3:13

  İnstagram: ♪► ♪♫

  Men seni gördüm ay ışıqında
  Könlümü verdim ay ışıqında
  Tez geldi hicran ayrıldıq heman
  ay ışıqında ay ışıqında
  Tez geldi hicran ayrıldıq heman
  ay ışıqında ay ışıqında


  Olmasa hasret
  gülsün mehebbet ay ışıqında

  Gene gel bize duraq üz üze
  ay ışıqında ay ışıqında
  Gene gel bize duraq üz üze
  ay ışıqında ay ışıqında

  Söz -- Müzik: Gamber Hüseyinli
  Kabak Kemane: İmamyar Hasanov
  #NermineMemmedova #azerice #yeraltışarkıları

  TELİF BİLGİSİ:

  ziruh kanalı olarak yayınladığımız tüm müzikleri iTunes üzerinden satın alıyoruz..
  Siz de sevdiğiniz müzikleri lütfen satın alın veya Spotify, Deezer, Apple Music gibi yasal yerlerden dinleyin.

  MÜZİK ŞİRKETLERİNİN DİKKATİNE;
  ziruh kanalı, kâr amacı gütmeyen bir youtube kanalıdır.
  2011 yılından bu yana dünyanın dört bir yanından farklı müzikleri takipçileriyle paylaşmaktadır. Şayet Şirketinize ait bir eseri yayınlamış isek lütfen bunun için YouTube ihtarında bulunmayın.Bu durumda bize mail atarsanız eğer,müzik videosunu yayından hemen kaldırırız.
  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

  COPYRİGHT İNFORMATİON:

  As our youtube channel, we purchase all tracks on iTtunes that we share.
  If you care about it,please buy the tracks you love from official
  music platforms such as apple music, spotify, deezer or artist’s official webpage.

  FOR THE ATTENTİON OF MUSİC PRODUCTİON COMPANİES;
  Please note that,this is a non-profit youtube channel and have been promoting tunes from all around the world since 2011. If you have a concern about copyright of your production please do not hesitate to inform us before you notify Youtube for subjected video. Emaling us will be sufficent for removal of video.Thank you very much for your undertsanding and cooperation

  İletişim/Contact :
  Ⓕ:
  Ⓣ:
  ✉: ziruhh@gmail.com

 • Şövkət Ələkbərova - Ağ xalatlı həkimlər

  4:46

  Söz: İslam Səfərli
  Mus: Cahangir Cahangirov

  #musiqi #incesenet #ifa

 • Shovket Elekberova Vagzali chalinir

  5:05

  Mus: Suleyman Elesgerov. Soz:Tofiq Bayramov. Muwayiet edir Ehsen Dadashovun rehberliyi ile xalq chalgi aletleri ansambli

 • Şövkət Ələkbərova - Ağ Xalatlı Həkimlər

  4:56

  Muğənni: Şövkət Ələkbərova
  Mahnı: 'Ağ Xalatlı Həkimlər'
  Bütün hüquqlar qorunur.

  Artist: Shovket Elekberova
  Song: 'Ağ Xalatlı Həkimlər'
  All rights reserved.

 • Şövkət Ələkbərova - Ay Qız

  7:55

  Muğənni: Şövkət Ələkbərova
  Mahnı: 'Ay Qız'
  Bütün hüquqlar qorunur.  Artist: Shovket Elekberova
  Song: 'Hey Girl'
  All rights reserved.

 • SHOVKET ELEKBEROVA-LP

  46:47

  Поет Шовкет Алекперова (на азерб. яз.)
  Д 030885-6
  1971
  Анс. народ. инструм. п/у А. Дадашева

  1.DURNALAR (M.P.VAQIF-C.CAHANGIROV)
  2.BIR VAXT VAR IDI (M.P.VAQIF-E.SABITOGLU)
  3.EY DAN ULDUZU (C.CABBARLI-E.SABITOGLU)
  4.DILKES TESNIFI (XALQ)
  5.QELBIMDE QALDIN (N.XEZRI-E.SABITOGLU0
  6.AYRILMA MENDEN (R.HEYDER-E.SABITOGLU)
  7.BIR KONUL SINDIRMISAM (I.SEFERLI-R.MIRISHLI)
  8.AY QIZ (Z.CABBARZADE-C.CAHANGIROV)

 • Fuzûlî Kantatası | Şövket Elekberova

  6:53

  Fuzûlî Kantatası | Şövket Elekberova

  Beni cândan usandırdı, cefâdan yâr usanmaz mı?..
  Felekler yandı âhımdan, murâdım şem’i yanmaz mı?..

  Kamu bîmârına cânân, devâ-yi derd ider ihsân..
  Niçin kılmaz mana dermân, meni bîmâr sanmaz mı?..

  Gamım pinhân dutardum ben, dediler yâre kıl rûşen..
  Desem ol bî-vefâ bilmen, inanur mı inanmaz mı?..

  Şeb-i hicrân yanar cânım, döker kan çeşm-i giryânım..
  Uyarır halkı efgânım, kara bahtım uyanmaz mı?..

  Gül-i ruhsârına karşu, gözümden kanlu akar su..
  Habîbüm fasl-ı güldür bu, akarsular bulanmaz mı?..

  Değildim ben sana mâil, sen ettin aklımı zâil..
  Mana ta’n eyleyen gâfil, seni görgeç utanmaz mı?..

  Fuzûlî rind-i şeydâdır, hemîşe halka rüsvâdır..
  Sorun kim bu ne sevdâdır, bu sevdâdan usanmaz mı?...

  Gazel: Fuzûlî
  Beste: Cahangir Cahangirov

 • Şövket Elekberova Mehebbet

  4:46

  Abone Olmayı Unutmayın

 • shovket elekberova-ana

  5:22

  sovket elekberova -ana

 • Şövket Elekberova Ana

  5:11

  Abone Olmayı Unutmayın

 • Sövket Elekberova - Ag Cicek www.azeribalasi.com

  4:05

  Sövket Elekberova Ag Cicek,Azeri Siir,Mp3 Azeri,Mugam,Seqah,Azeri Kino,Azeri Film,Azerbaijan,Azerbaycan Radyo,Azeri Radyo,Azeri Edebiyati,Azeri Siir,Igdir,Kars,Azeri Kino,Azeri Film,Azeri Radyo,Radyo Azeri,Azeri,Azeribalasi,Türkçe Mp3,Yabanci Mp3,Muqam,Muqham,Baku,Azari,Meyxana,azeri balasi,azeri video,azerbaycan video

 • Şövkət Ələkbərova Qaragilə

  4:16

 • Şövkət Ələkbərova - Nəyə Sevdim

  2:15

  Muğənni: Şövkət Ələkbərova
  Mahnı: 'Nəyə Sevdim'
  Bütün hüquqlar qorunur.

  Artist: Shovket Elekberova
  Song: 'Neye Sevdim'
  All rights reserved.

 • Sovket Elekberova Senin ucun

  3:12

  Mus: E.Sabitoglu. Soz: N.Xezri. Muwayiet edir Ehsen Dadashovun rehberliyi ile xalq chalgi aletleri ansambli.

 • ŞÖVKET ELEKBEROVA BİR KÖNÜL SINDIRMIŞAM

  5:18

 • Sövket Elekberova - Qarabag Mahnisi www.azeribalasi.com

  3:34

  Sövket Elekberova Qarabag Mahnisi,Azeri Siir,Mp3 Azeri,Mugam,Seqah,Azeri Kino,Azeri Film,Azerbaijan,Azerbaycan Radyo,Azeri Radyo,Azeri Edebiyati,Azeri Siir,Igdir,Kars,Azeri Kino,Azeri Film,Azeri Radyo,Radyo Azeri,Azeri,Azeribalasi,Türkçe Mp3,Yabanci Mp3,Muqam,Muqham,Baku,Azari,Meyxana,azeri balasi,azeri video,azerbaycan video

Shares

x

Check Also

Menu